Chirurg

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een chirurg is een medisch specialist die patiënten behandelt van alle leeftijden die verschillende soorten aandoeningen kunnen hebben, zoals verwondingen, infecties en tumoren. Een chirurg zal doorgaans de helft van de tijd doorbrengen in de operatiekamer, waar hij of zij verschillende soorten operaties uitvoert. Er zijn veel verschillende soorten operaties die uitgevoerd kunnen worden door een chirurg. De vijf hoofdgebieden zijn vaatchirurgie, oncologische chirurgie, traumatologische chirurgie, kinderchirurgie en gastro-intestinale chirurgie. Gastro-intestinale chirurgie is een deelgebied binnen de chirurgie dat zich bezighoudt met de behandeling van zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen van alle buikorganen en de buikwand. Binnen deze hoofdgebieden bestaan er meer specialisaties, zoals plastische chirurgie, neurochirurgie, cardiothoracale chirurgie, oogheelkunde, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie en kaakchirurgie. Een chirurg helpt over het algemeen patiënten die doorverwezen zijn door huisartsen en andere medisch specialisten. Daarnaast krijgt een chirurg te maken met patiënten die binnen gebracht worden op de afdeling spoedeisende hulp. Als chirurg verricht je eenvoudige en gecompliceerde operaties. De meeste eenvoudige operaties worden poliklinisch uitgevoerd door een chirurg. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een chirurg aan te merken als belangrijke werkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door vakmensen. Een chirurg werkt over het algemeen met diverse specialisten samen.

Een chirurg is dus een gespecialiseerde arts, die opgeleid is voor speciale behandelingen, namelijk operaties. Een chirurg kan eenvoudige tot zeer gecompliceerde operaties uitvoeren onder begeleiding van andere medisch specialisten en operatieassistenten, die in sommige gevallen uren in beslag kunnen nemen. De meeste mensen krijgen te maken met een chirurg wanneer ze doorverwezen worden door de huisarts of bijvoorbeeld tandarts na klachten, of omdat iemand een ongeluk gehad heeft. Daarnaast bestaan er medische spoedgevallen waardoor iemand snel behandeld zal moeten worden, die niet met een ongeluk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan een acute blindedarmontsteking of aan vernauwde bloedvaten. Vooral bij medische ingrepen na een acute noodsituatie is het belangrijk dat de chirurg en andere medisch specialisten, zoals de verpleegkundige, snel op de hoogte gebracht worden van de status van de patiënt omdat bij dit soort noodsituaties elke minuut zal tellen.

Traumatologische chirurgie

Traumatologische chirurgie of traumatologie kennen de meeste mensen wel van de zogenaamde traumahelikopters, die alleen opgeroepen worden bij mogelijke acute levensbedreigende situaties. Een traumahelikopter die opgeroepen wordt bestaat over het algemeen uit de piloot en één traumatologische chirurg, die gecompliceerde behandelingen zoals medische ingrepen kan uitvoeren op locatie wanneer dit nodig mocht zijn. Een traumatologische chirurg heeft dus te maken met ongevallenchirurgie en heeft als belangrijkste taak het in leven houden van de patiënt. Mogelijke vervolgbehandelingen, zoals andere operaties, worden over het algemeen niet uitgevoerd door de traumatologische chirurg, omdat deze alleen ingeschakeld zal worden voor acute levensbedreigende situaties.

Werkzaamheden chirurg

Een chirurg heeft naast het uitvoeren van operaties ook de belangrijke taak om patiënten te voorzien van de benodigde informatie met betrekking tot de operatie. Hij zal ook na de operatie patiënten begeleiden en voorzien van de benodigde informatie die het herstelproces kunnen bevorderen. In hoeverre de chirurg zelf de patiënten zal bezoeken en zal informeren over de operatie zal natuurlijk wel per ingreep verschillen, omdat bij eenvoudige ingrepen dit ook overgelaten kan worden aan andere specialisten. Tijdens operaties werkt een chirurg in de meeste gevallen met diverse andere specialisten, zoals een anesthesiemedewerker en operatieassistenten. Daarnaast kan een chirurg samenwerken met andere chirurgen. Dit zijn vaak chirurgen die nog in opleiding zijn tot chirurg.

Werken als chirurg:

Operatie assistent in opleiding:

Opleidingen tot chirurg

Wie een carrière ambieert als chirurg zal de universitaire opleiding geneeskunde moeten volgen en afronden van ongeveer zes jaar. Na het afronden van universitaire opleiding geneeskunde ben je een basisarts en zal je nog een gespecialiseerde vervolgopleiding moeten volgen tot bijvoorbeeld ziekenhuisspecialist. Afhankelijk van de gekozen specialisatie zal de totale opleidingsduur als chirurg ongeveer negen tot twaalf jaar bedragen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat je als chirurg nooit uitgeleerd bent, omdat de medische kennis en mogelijkheden snel veranderen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een chirurg werkzaam kan zijn

Als chirurg ben je werkzaam binnen de gezondheidssector. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen of aan privéklinieken. Waar een chirurg precies zal werken is sterk afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Competenties chirurg

Als chirurg moet je over veel verschillende competenties beschikken, zoals het medisch kunnen handelen, communicatief goed onderlegd zijn, kunnen samenwerken, professioneel zijn, daadkrachtig zijn en je moet integer zijn. Daarnaast is de algemene kennis en wetenschap binnen dit beroep zeer belangrijk. Als laatste is het niet belangrijk om te melden dat een chirurg over het algemeen een hoge werkdruk heeft en stressbestendig zal moeten zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als chirurg

Het arbeidsmarktperspectief als chirurg is zeer goed te noemen, omdat er een grote vraag is naar goed opgeleide chirurgen in verschillende specialisaties. Het verkrijgen van werk als chirurg zal dan ook geen enkel probleem zijn. Doorgroeimogelijkheden als chirurg zijn er ook voldoende, zoals het verder specialiseren binnen je vakgebied of het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris chirurg

Over het algemeen zullen de arbeidsvoorwaarden als chirurg prima geregeld zijn in de cao. Bij de Landelijke verenging van Artsen in Dienstverband is meer informatie te vinden over verschillende cao's met betrekking tot artsen en chirurgen. Een basisarts of arts in opleiding zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3000 en 3500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en salarisschaal. Een volwaardig chirurg zal in loondienst ongeveer een salaris verdienen tussen de 6500 en 11000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Over het algemeen kan een chirurg werkzaam in een maatschap veel meer verdienen.

Mijnzzp.nl