Tandarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een tandarts is een vakman of vakvrouw die zich heeft gespecialiseerd in tandheelkunde. Tandheelkunde heeft betrekking op alles wat met het gebit en de mond te maken heeft, inclusief het tandvlees. Naast het behandelen van mogelijke gebitsproblemen heeft de tandarts een belangrijke adviserende rol om gebitsproblemen bij patiënten te voorkomen. De werkzaamheden van een tandarts zijn voor iedereen belangrijk, omdat een slecht verzorgd gebit grote problemen kan veroorzaken. De meeste mensen gaan dan ook minimaal twee keer per jaar naar de tandarts om hun gebit in een goede gezondheid te houden. De werkzaamheden die een tandarts uitvoert zijn zeer divers te noemen, zoals het onderzoeken van patiënten op mogelijke afwijkingen en/of ziekten aan hun tanden, kiezen en slijmvliezen, het onderzoeken en vaststellen van mogelijke tandvleesproblemen en het behandelen van deze mogelijke aandoeningen. Een tandarts is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals herstelwerkzaamheden van tanden en kiezen, het verdoven van patiënten, het trekken van tanden en kiezen, het voorschrijven van medicijnen, het maken van röntgenfoto's en het doorverwijzen van patiënten naar specialisten als dat nodig mocht zijn. Een tandarts zal over het algemeen ook gebruik maken van één of meerdere tandartsassistenten, afhankelijk van de soort tandartspraktijk.

De taken die een tandarts precies allemaal heeft zijn divers, zoals het controleren op afwijkingen van het gebit, het controleren op gaatjes, het controleren op rotte tanden, het boren van tanden, het vullen van gaatjes, het geven van wortelkanaalbehandelingen, het schoonmaken van een gebit, het lokaal verdoven, het trekken van tanden en kiezen, het maken van röntgenfoto's, het aanmeten van kronen en bruggen en het plaatsen hiervan. Naast al deze vakinhoudelijke behandelingen zal een tandarts ook adviseren aan patiënten en moet deze alle gegevens bijhouden in zijn administratie. De tandarts heeft doorgaans een tandartsassistente ter ondersteuning van zijn werkzaamheden.

Tegenwoordig werken de meeste tandartsen nauw samen met mondhygiënisten, die veel werkzaamheden uit handen nemen van de tandarts. Omdat een tandarts niet alle behandelingen zelfstandig kan uitvoeren kan een tandarts patiënten ook doorverwijzen naar een orthodontist, kaakchirurg of huisarts. Ook voor het trekken van verstandskiezen zijn er redelijk veel tandartsen die hun patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis, omdat het trekken van verstandskiezen forse ingrepen kunnen zijn.

De techniek en mogelijkheden die tandartsen tegenwoordig kunnen toepassen zijn heel goed en staan zeker niet stil. Innovatie is in de tandheelkunde dan ook een belangrijk woord, zodat patiënten beter en met minder pijn behandeld kunnen worden. Omdat niet iedereen even graag naar de tandarts wenst te gaan zijn er tegenwoordig ook zogenaamde angsttandartsen, waar patiënten eventueel onder narcose behandeld kunnen worden. Naast narcose zijn er ook behandelingen mogelijk met sedatie door middel van lachgas.

Tandheelkunde:

Een dag student Tandheelkunde:

Opleiding tot tandarts

Wie tandarts wil worden zal in Nederland een universitaire opleiding moeten volgen, die doorgaans zes jaar in beslag zal nemen. Na de opleiding tot tandarts zijn er nog verdere specialisaties mogelijk tot kaakchirurg of orthodontist. De opleiding tot tandarts is geen makkelijke opleiding en is zeer uitgebreid te noemen. Tijdens de opleiding leer je onder andere theoretische kennis over medische biologische aspecten, zoals anatomie en veelvoorkomende mondziekten. De opleiding tandheelkunde is een voornamelijk praktijkgerichte opleiding. Vanaf het derde leerjaar zal je over het algemeen echte patiënten mogen behandelen. Om toegelaten te worden tot de opleiding tandheelkunde zijn er strikte voorwaarden waar je aan moet voldoen, maar er zijn onder bepaalde omstandigheden mogelijkheden om een toelatingsexamen af te leggen. Tandartsen werkzaam binnen Nederland moeten zich registeren bij het zogenaamde BIG-register en aangesloten zijn bij een klachtencommissie.

Bedrijven waar een tandarts werkzaam kan zijn

Als tandarts werk je doorgaans in een tandartsenpraktijk in loondienst of als zelfstandig ondernemer. In de tandartsenpraktijk werken doorgaans meerdere tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten die samen de praktijk vormen. Daarnaast kan je als tandarts ook in ziekenhuizen werkzaam zijn, afhankelijk van je verdere specialisatie na je opleiding tot tandarts. De opleiding tot kaakchirurg na je tandartsopleiding zal doorgaans nog eens vier jaar in beslag nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om als tandarts in het onderwijs terecht te komen. Er zijn veel tandartsen die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, ondanks dat ze misschien niet allemaal een eigen praktijk bezitten. Zij werken dan in een coöperatie.

Competenties tandarts

Tijdens de opleiding tandheelkunde is er uitgebreid aandacht voor de verschillende competenties je moet bezitten als tandarts, maar het moge duidelijk zijn dat je goed met mensen om moet kunnen gaan en dus communicatief sterk onderlegd moet zijn. Daarnaast moet je precies en nauwkeurig kunnen werken. Maar ook het kunnen samenwerken is belangrijk als tandarts. Als tandarts ben je nooit uitgeleerd en zal je gedurende je carrière moeten blijven bijleren, door het volgen van extra opleidingen en cursussen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tandarts

Er is nog steeds een grote vraag naar goed opgeleide tandartsen en het arbeidsmarktperspectief als tandarts is dan ook goed te noemen. Wel zijn er binnen de tandheelkunde steeds veranderingen gaande, zoals het meer specialiseren op bepaalde gebieden. De werkzaamheden of specialisaties kunnen dus veranderen met de tijd. Zo nemen tegenwoordig mondhygiënisten steeds meer taken over van de reguliere tandartsen. De doorgroeimogelijkheden als tandarts moeten gezien worden in het verder specialiseren door het volgen van extra opleidingen zoals tot het beroep kaakchirurg. Maar natuurlijk kan ook het starten van je eigen tandartspraktijk gezien worden als doorgroeien binnen je carrière als tandarts.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tandarts

Bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden en salaris van tandarts. Een tandarts werkzaam in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Echter werken de meesten tandartsen als zelfstandig ondernemer en zal hun inkomen sterk afhankelijk zijn van het aantal behandelingen die ze uitvoeren.

Mijnzzp.nl