Tandarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een tandarts is een arts die zich heeft gespecialiseerd in tandheelkunde. Tandheelkunde heeft betrekking op alles wat met het gebit en de mond te maken heeft, inclusief het tandvlees. Naast het behandelen van mogelijke gebitsproblemen heeft de tandarts een belangrijke adviserende rol om gebitsproblemen te voorkomen. De werkzaamheden van een tandarts zijn voor iedereen belangrijk, omdat een slecht verzorgd gebit grote problemen kan veroorzaken. De meeste mensen gaan dan ook minimaal twee keer per jaar naar de tandarts om hun gebit in een goede gezondheid te houden. De werkzaamheden die een tandarts uitvoert zijn zeer divers te noemen, zoals het onderzoeken van patiënten op mogelijke afwijkingen en/of ziekten aan hun tanden, kiezen en slijmvliezen, het onderzoeken en vaststellen van mogelijke tandvleesproblemen en het behandelen van deze mogelijke aandoeningen. Een tandarts is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals herstelwerkzaamheden van tanden en kiezen, het verdoven van patiënten, het trekken van tanden en kiezen, het voorschrijven van medicijnen, het maken van röntgenfoto's en het doorverwijzen van patiënten naar specialisten als dat nodig mocht zijn. Een tandarts zal over het algemeen ook gebruikmaken van één of meerdere tandartsassistenten, afhankelijk van de soort tandartspraktijk. Ook het plaatsen van kronen en bruggen behoort tot de werkzaamheden van een tandarts. Als tandarts voer je redelijk veel verschillende behandelingen zelfstandig uit, echter komt het ook regelmatig voor dat je patiënten moet doorverwijzen naar gespecialiseerde medisch specialisten en paramedici. Denk bijvoorbeeld aan kaakchirurgen, orthodontisten en aan mondhygiënisten. Een mondhygiënist is een paramedicus, die zelfstandig bepaalde medische behandelingen mag uitvoeren onder toezicht van een tandarts. Als tandarts heb je dus ook te maken met andere specialisten.

Een tandarts is dus een arts die zich gespecialiseerd heeft in de gezondheid van tanden, kiezen en het gebit. De taken die een tandarts precies allemaal heeft zijn divers, zoals het controleren op afwijkingen van het gebit, het controleren op gaatjes, het controleren op rotte tanden, het boren van tanden, het vullen van gaatjes, het geven van wortelkanaalbehandelingen, het schoonmaken van een gebit, het lokaal verdoven, het trekken van tanden en kiezen, het maken van röntgenfoto's, het aanmeten van kronen en bruggen en het plaatsen hiervan. Naast al deze vakinhoudelijke behandelingen zal een tandarts ook adviseren aan patiënten en moet deze alle gegevens bijhouden in zijn administratie. De tandarts heeft doorgaans een tandartsassistente ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Zoals eerder omschreven heeft een tandarts ook te maken met verschillende andere vaklieden. Denk bijvoorbeeld aan kaakchirurgen, orthodontisten en aan tandprothetici. Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses.

Werken als tandarts

Tegenwoordig werken de meeste tandartsen nauw samen met mondhygiënisten, die veel werkzaamheden uit handen nemen van de tandarts. Omdat een tandarts niet alle behandelingen zelfstandig kan uitvoeren kan een tandarts patiënten ook doorverwijzen naar een orthodontist, kaakchirurg of huisarts. Ook voor het trekken van verstandskiezen zijn er redelijk veel tandartsen die hun patiënten doorverwijzen naar het ziekenhuis, omdat het trekken van verstandskiezen forse ingrepen kunnen zijn. De techniek en mogelijkheden die tandartsen tegenwoordig kunnen toepassen zijn heel goed en staan zeker niet stil. Innovatie is in de tandheelkunde dan ook een belangrijk woord, zodat patiënten beter en met minder pijn behandeld kunnen worden. Omdat niet iedereen even graag naar de tandarts wenst te gaan zijn er tegenwoordig ook zogenaamde angsttandartsen, waar patiënten eventueel onder narcose behandeld kunnen worden. Naast narcose zijn er ook behandelingen mogelijk met sedatie door middel van lachgas.

Wat doet een tandarts allemaal:

 • Het controleren van het gebit en omliggende weefsels.
 • Het behandelen van gaatjes (cariës).
 • Het behandelen van tandvleesproblemen.
 • Het behandelen van zenuwontstekingen.
 • Het uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen.
 • Het uitvoeren van (kleine) kaakchirurgische ingrepen.
 • Het opstellen van behandelplannen.
 • Het doorverwijzen van patiënten.
 • Het verdoven van patiënten.
 • Het maken van röntgenfoto's.
 • Het geven van voorlichting.

Wat doet een tandarts:

Tandheelkunde:

Opleiding tot tandarts

Wie tandarts wil worden zal in Nederland een universitaire opleiding moeten volgen, die doorgaans zes jaar in beslag zal nemen. Na de opleiding tot tandarts zijn er nog verdere specialisaties mogelijk tot kaakchirurg of orthodontist. De opleiding tot tandarts is geen makkelijke opleiding en is zeer uitgebreid te noemen. Tijdens de opleiding leer je onder andere theoretische kennis over medische biologische aspecten, zoals anatomie en veelvoorkomende mondziekten. De opleiding tandheelkunde is een voornamelijk praktijkgerichte opleiding. Vanaf het derde leerjaar zal je over het algemeen echte patiënten mogen behandelen. Om toegelaten te worden tot de opleiding tandheelkunde zijn er strikte voorwaarden waar je aan moet voldoen, maar er zijn onder bepaalde omstandigheden mogelijkheden om een toelatingsexamen af te leggen. Tandartsen werkzaam binnen Nederland moeten zich registeren bij het zogenaamde BIG-register en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een tandarts werkzaam kan zijn

Een tandarts is meestal werkzaam binnen een tandartsenpraktijk. Dit betreft in veel gevallen een eigen praktijk of een gecombineerde tandartsenpraktijk, waarbinnen meerdere tandartsen werkzaam zijn. Daarnaast kan je als tandarts in ziekenhuizen werkzaam zijn, afhankelijk van je verdere specialisatie na je opleiding tot tandarts. De opleiding tot kaakchirurg na je tandartsopleiding zal doorgaans nog eens vier jaar in beslag nemen. Ook bestaat de mogelijkheid om als tandarts in het onderwijs terecht te komen. Er zijn redelijk veel tandartsen werkzaam als ondernemer, ondanks dat ze misschien niet allemaal een eigen praktijk bezitten.

Competenties tandarts

Als tandarts is het belangrijk dat je communicatief goed onderlegd bent, omdat je met veel verschillende patiënten te maken krijgt. Daarnaast moet je precies en nauwkeurig kunnen werken. Maar ook het kunnen samenwerken is belangrijk als tandarts. Als tandarts ben je nooit uitgeleerd en zal je gedurende je carrière moeten blijven bijleren, door het volgen van extra opleidingen en cursussen. Tijdens de opleiding tandheelkunde is er uitgebreid aandacht voor de verschillende competenties die je moet bezitten als tandarts. Als tandarts heb je te maken met vaste beroepscompetenties. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, professionaliteit, plannen, organiseren, analytisch, geduld, wet- en regelgeving, overleggen, adviseren, controleren, waakzaamheid, hygiëne en medisch handelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tandarts

Het arbeidsmarktperspectief van een tandarts is goed te noemen. Er is een grote vraag naar nieuwe tandartsen. Een tandarts zal dan ook geen enkele moeite hebben bij het verkrijgen van werk. Daarnaast kan een tandarts prima een eigen tandartspraktijk oprichtten als hij of zij beschikt over voldoende ervaring. De doorgroeimogelijkheden van een tandarts moeten gezien worden in het verder specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan een tandarts die de vervolgopleiding tot kaakchirurg zal afronden. Een tandarts kan zich ook specialiseren in parodontologie en implantologie. Daarnaast kan een tandarts promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tandarts

Bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden en salaris van tandarts. Een tandarts werkzaam in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Echter werken de meesten tandartsen als zelfstandig ondernemer en zal hun inkomen sterk afhankelijk zijn van het aantal behandelingen die ze uitvoeren.

Read this information on Dentist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Zahnarzt auf Deutsch.

Lea esta información sobre Dentista en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Tandarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tandarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl