Opleiding tot Tandarts

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauWO-niveau Tandeheelkunde
VooropleidingMondzorgkundige (Hbo)
VooropleidingVwo
VervolgopleidingOrthodontie (WO)

Opleiding tandheelkunde

De opleiding tandheelkunde is een universitaire opleiding die bestaat uit een bacheloropleiding en masteropleiding. Beide moeten doorlopen worden om als tandarts aan het werk te kunnen. Na de bacheloropleiding mag je de titel Bachelor of Science in de Tandheelkunde (BSc) gebruiken en begin je aan de masteropleiding van drie jaar. Na het afronden van de masteropleiding mag de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) gevoerd worden. Pas wanneer je ingeschreven bent bij het zogenaamde BIG-register mag je als tandarts aan het werk. De bacheloropleiding binnen de opleiding tandheelkunde is erg gericht op theorie en praktijk. De masteropleiding is juist meer gericht op de wetenschappelijk benadering van het vakgebied. De opleiding tandheelkunde is een praktijkgerichte opleiding die om veel zelfstandigheid zal vragen. Het eerste leerjaar van deze opleiding moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt zal worden met beroep tandarts en het vakgebied. Denk hierbij aan het opdoen van theoretische kennis, zoals medische kennis en biologische kennis. De opleiding tandheelkunde is een zware opleiding te noemen, die aan het einde van het eerste leerjaar en aan het einde van het tweede leerjaar een bindend studieadvies kent.

Opleidingsduur en niveau tandheelkunde

De opleiding tandheelkunde zal minimaal zes jaar in beslag nemen en is een zware universitaire opleiding, die zeker niet voor iedereen toegankelijk zal zijn.

Vervolgopleidingen tandheelkunde

Na het afronden van de opleiding tandheelkunde is het nog mogelijk om je verder te specialiseren op twee gebieden, namelijk orthodontie en mondziekten en de specialisatie kaakchirurgie.

Vooropleiding tandheelkunde

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tandheelkunde zal je minimaal over een Hbo-diploma of Vwo-diploma moeten beschikken. Daarnaast zijn de vakken natuurkunde, wiskunde en biologie zeer bepalend of je wel of niet zal worden toegelaten. De opleiding tandheelkunde is een zeer populaire universitaire opleiding die maar beperkte plekken kent, en daarom een zogenaamde decentrale selectie kent. Een decentrale selectie moet gezien worden als een uitgebreide toelatingscheck. Een passende vooropleiding op Hbo-niveau kan de Hbo-opleiding mondzorgkunde zijn.

Mijnzzp.nl