Docent biologie

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent biologie geeft biologieles aan leerlingen of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende onderwijsniveaus. Biologie wordt gerekend tot de exacte wetenschappen en is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Op lage en middelbare scholen is biologie een schoolvak. Op lagere scholen bestaat de biologie leerstof voornamelijk uit het behandelen van planten, het menselijk lichaam en dieren. Op middelbare scholen zal er over het algemeen dieper ingegaan worden op deze leerstof. Biologie is een belangrijk vak waarbinnen veel verschillende disciplines zijn. De benaming biologie is afkomstig uit het Griekse woord bios (leven) en logos (wetenschap). In het kort kunnen we biologie het beste omschrijven als de leer van het leven. Het is de verantwoordelijkheid van een docent biologie om leerlingen of studenten biologieles te geven en zo te onderwijzen in biologie. Om als docent biologie op een juiste manier biologieles te kunnen verzorgen is het niet alleen belangrijk dat je over de juiste opleidingen en bevoegden beschikt. Het is ook belangrijk dat een docent biologie over passie beschikt met betrekking tot biologie. Het inspireren en motiveren van leerlingen die biologieles volgen is alleen mogelijk door een combinatie van passie en didactische vaardigheden. Een docent biologie zal over het algemeen op een afwisselende manier biologieles verzorgen, waarbij ook veel gebruik gemaakt zal worden van instrumenten en proefopstellingen.

Biologie is dus een natuurwetenschap en kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen waarbinnen biologie een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan ecologie, geomorfologie, geologie, virologie, paleontologie en aan zoölogie. Daarnaast speelt plantenkunde een belangrijke rol in de biologie. Iemand die biologie gestudeerd heeft kan dan ook veel kanten op met deze opleiding. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen Hbo-niveau en universitair niveau, omdat het voor wetenschappelijk onderzoek belangrijk is om voor een universitaire studie te kiezen. Dit neemt niet weg dat er ook voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan op Hbo-niveau.

Belang biologie

Biologie is voor iedereen belangrijk, omdat biologie te maken heeft met alles wat wij dagelijks kunnen zien, ervaren en beleven om ons heen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan dieren, planten en aan bomen in het bos. Wie bijvoorbeeld dierenarts of veearts wil worden zal zeker kennis moeten hebben van biologie, omdat biologie betrekking heeft op de leer van het leven. Biologie speelt dan ook een belangrijke rol in uiteenlopende soorten beroepen en is eigenlijk onmisbaar. Hoe groot de rol van biologie precies is binnen beroepen is afhankelijk van het opleidingsniveau en het gekozen beroep.

De celtheorie:

  • Volgens deze theorie bestaan alle levende wezens uit een of meer cellen. Nieuw leven kan alleen ontstaan uit ander levende wezens.

De evolutietheorie:

  • Volgens deze theorie is al het leven op aarde ontstaan uit een oorsprong. Belangrijk is hier te vermelden “de overleving van de sterkste” de natuurlijke selectie van de sterkste.

De materialistische verklaring van leven:

  • Voor die tijd werd leven als iets gezien dat niet materialistisch verklaard kon worden. Door ontwikkelingen in de fysica en chemie werd verklaring van leven mogelijk zonder de veronderstelling van een geheimzinnige levenskracht.

Lerarenopleiding Biologie:

Opleidingen tot docent biologie

Wie als leraar biologie wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads opleiding biologie mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een Hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent biologie is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent biologie tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent biologie werkzaam kan zijn

Als docent biologie zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren biologie een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent biologie

De belangrijkste competentie van een docent biologie is dat een docent biologie beschikt over didactische vaardigheden. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent biologie met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent biologie

Het vinden van werk als een docent biologie is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent biologie. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Het doorgroeien als docent biologie moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent biologie kan zijn de functie mentor. Ook het fungeren als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent biologie werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent biologie

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent biologie wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent biologie zal doorgaans tussen de 2200 en 4600 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl