Docent biologie

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent biologie
Wat doet een docent biologie
Docent biologie worden
Wat kan je worden als bioloog
Verschil biologie, scheikunde en natuurkunde
Film docent biologie:
Film lerarenopleiding biologie:
Opleidingen tot docent biologie
Bedrijven waar een docent biologie werkzaam kan zijn
Competenties docent biologie
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent biologie
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent biologie
Eigen bedrijf starten als Docent biologie
Boekhoudprogramma vergelijken Docent biologie

Beroep docent biologie

Een docent biologie geeft biologieles aan leerlingen of studenten, wat betrekking kan hebben op verschillende onderwijsniveaus. Biologie wordt gerekend tot de exacte wetenschappen en is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Op lage en middelbare scholen is biologie een schoolvak. Op lagere scholen bestaat de biologie leerstof voornamelijk uit het behandelen van planten, het menselijk lichaam en dieren. Op middelbare scholen zal er over het algemeen dieper ingegaan worden op deze leerstof. Biologie is een belangrijk vak, waarbinnen veel verschillende vakgebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan morfologie, biochemie, moleculaire biologie, fysiologie, ecologie, ontwikkelingsbiologie en aan evolutie. De benaming biologie is afkomstig uit het Griekse woord bios (leven) en logos (wetenschap). In het kort kunnen we biologie het beste omschrijven als de leer van het leven. Het is de verantwoordelijkheid van een docent biologie om leerlingen of studenten biologieles te geven en zo te onderwijzen in biologie. Om als docent biologie op een juiste manier biologieles te kunnen verzorgen is het niet alleen belangrijk dat je over de juiste opleidingen en bevoegden beschikt. Het is ook belangrijk dat een docent biologie over passie beschikt met betrekking tot biologie. Het inspireren en motiveren van leerlingen die biologieles volgen is alleen mogelijk door een combinatie van passie en didactische vaardigheden. Een docent biologie zal over het algemeen op een afwisselende manier biologieles verzorgen, waarbij ook gebruikgemaakt wordt van instrumenten en proefopstellingen. Zoals eerder omschreven heeft biologie betrekking op alles wat met leven te maken heeft. Biologieles heeft dus niet alleen betrekking op planten, maar ook op mensen, dieren en organismen. Ook milieu, voeding, DNA en stofwisseling zijn belangrijke onderwerpen binnen de biologieles. Biologie is een natuurwetenschap die binnen verschillende beroepen een belangrijke rol speelt.

Wat doet een docent biologie

Een docent biologie is dus verantwoordelijkheid voor het onderwijzen van biologie aan leerlingen of studenten, afhankelijk van de onderwijsbevoegdheid. Biologie is een natuurwetenschap en speelt een belangrijke rol binnen verschillende beroepen. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen dierenarts, zoöloog, ecoloog, viroloog en aan het beroep paleontoloog. Daarnaast speelt biologie een belangrijke rol binnen de beroepen milieukundige, klimatoloog en biotechnoloog. Dit zijn allemaal verschillende voorbeelden van beroepen die met biologie te maken hebben. Iemand die biologie gestudeerd heeft kan dus verschillende kanten op na de opleiding of studie. Wel bestaat er een belangrijk verschil tussen Hbo-niveau en universitair niveau, omdat het voor wetenschappelijk onderzoek belangrijk is om voor een universitaire studie te kiezen. Dit neemt niet weg dat er ook voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan op Hbo-niveau. Biologie is voor iedereen belangrijk, omdat biologie te maken heeft met alles wat wij dagelijks kunnen zien, ervaren en beleven om ons heen. Denk bijvoorbeeld aan dieren, planten en aan bomen in het bos.

Docent biologie worden

Als docent biologie kun je jouw passie voor de natuurlijke wereld overbrengen op jonge mensen en hen inspireren om de complexiteit en schoonheid van het leven te ontdekken. Door een gedegen opleiding in de biologie te volgen, kun je jezelf voorbereiden op het lesgeven in biologie op verschillende onderwijsniveaus. Als leraar biologie kun je uiteindelijke voor verschillende scholen werkzaam zijn en de passie delen met leerlingen. Als leraar biologie is het daarnaast ook mogelijk om privéles te geven aan jongeren die dat nodig hebben.

Als docent biologie heb je de kans om niet alleen kennis over te dragen, maar ook belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals kritisch denken, probleemoplossing en redeneren. Door jezelf voortdurend te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in de biologie, kun je een betrokken en inspirerende docent worden die studenten motiveert om hun nieuwsgierigheid te verkennen en een dieper begrip van de levende wereld te ontwikkelen.

Wat kan je worden als bioloog

Het is niet zo dat een docent biologie alleen onderwijs geeft aan leerlingen of studenten die uiteindelijk bioloog willen worden. Biologie speelt binnen veel meer beroepen een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld ook aan studenten die een opleiding volgen tot arts. Een arts kan zich na de studie geneeskunde verder specialiseren tot arts-microbioloog. Een arts-microbioloog is gespecialiseerd in medische microbiologie, wat betrekking heeft op het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten en schimmels). Ook het werken als onderzoeker behoort tot de mogelijkheden. In dat geval ben je voorbeeld werkzaam voor een adviesbureau of verbonden aan een universiteit.

Verschil biologie, scheikunde en natuurkunde

De wetenschappen biologie, scheikunde en natuurkunde hebben raakvlakken met elkaar, echter zijn dit wel verschillende wetenschappen. Biologie heeft betrekking op alles wat met leven te maken heeft. Scheikunde heeft betrekkingen op alles wat met stoffen te maken heeft. Een scheikundige is bijvoorbeeld werkzaam als farmacoloog om nieuwe medicijnen te ontwikkelen door het samenstellen van verschillende stoffen. Natuurkunde heeft betrekking op beweging, krachten, warmte, vloeistoffen, gassen en licht. Een natuurkundige is bijvoorbeeld werkzaam als astronoom of als ingenieur. In de praktijk komen de wetenschappen biologie, scheikunde en natuurkunde binnen verschillende opleidingen samen. Met andere woorden kan het als bioloog ook belangrijk zijn dat je over voldoende kennis beschikt van scheikunde en natuurkunde.

Film docent biologie:

Film lerarenopleiding biologie:

Opleidingen tot docent biologie

Wie als leraar biologie wil gaan werken kan uit diverse landelijke opleidingsmogelijkheden kiezen. Wel is er een groot verschil tussen een eerstegraads of tweedegraads docent. Met de eerstegraads docent biologie opleiding mag je les geven aan alle klassen op verschillende niveaus. Met de tweedegraads opleiding mag je les geven in het praktijkonderwijs, het vmbo en de onderbouw (klas 1 tot en met 3) van de havo en vwo. Daarnaast mag je lesgeven aan cursisten in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (ROC). De meeste mensen kennen de zogenaamde Pabo-opleiding tot onderwijzer wel. Deze opleiding heet tegenwoordig officieel "opleidingen tot leraar basisonderwijs", en is een opleiding op Hbo-niveau en kan zowel in voltijds als in deeltijd gevolgd worden. Een opleiding aan de Pabo duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Er zijn ruim veertig zogenaamde Pabo-opleidingen te vinden in Nederland. In uitzonderlijke gevallen is de opleiding tot leraar het basisonderwijs ook sneller af te ronden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met een hbo-opleiding als zijinstromer les te geven. Het is dan wel belangrijk dat je alsnog je bevoegdheid als leraar haalt, door het volgen van extra opleidingen die over het algemeen twee jaar in beslag zullen nemen. De opleiding tot eerstegraads docent biologie is op diverse manieren mogelijk. Ben je al docent biologie tweedegraads dan kan je automatisch doorstromen voor de eerstegraads opleiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een directe opleiding te kiezen op Hbo-niveau of universitair niveau. Ook zijn er genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp'er in het onderwijs ben je zelf ook verantwoordelijk voor de financiële administratie. De boekhouding kun je eenvoudig zelf bijhouden met een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een docent biologie werkzaam kan zijn

Als docent biologie zal je in veel gevallen werken in het middelbaar beroepsonderwijs, voorgezet onderwijs of volwassenenonderwijs. Op een basisschool komen leraren biologie een stuk minder voor, wat natuurlijk niet betekent dat dit niet mogelijk is.

Competenties docent biologie

De belangrijkste competentie van een docent biologie is dat een docent biologie beschikt over didactische vaardigheden. Ook communicatie in het algemeen kan gezien worden als belangrijke competentie, omdat een docent biologie met veel verschillende leerlingen, studenten en verzorgers te maken kan krijgen. Daarnaast kunnen motiveren, inspireren en coachen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, energie, zelfstandigheid, stressbestendigheid, overwicht, flexibiliteit, plannen, organiseren en controleren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent biologie

Het verkrijgen van werk als een docent biologie is doorgaans geen enkel probleem. Of je nu de eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid hebt, maakt voor de kans op werk niet veel uit. Wel is het zo dat je met de eerstegraads opleiding natuurlijk veel meer mogelijkheden hebt als docent biologie. De meeste scholen of onderwijsinstellingen zitten te springen om bevoegde leraren. Er vacature docent biologie is daarom niet moeilijk te vinden. Het doorgroeien als docent biologie moet gezien worden in het behalen van je eerstegraads bevoegdheid en verdere specialisaties in het onderwijs. Een mogelijke aanvullende functie als docent biologie kan zijn de functie mentor. Ook het werken als decaan of als beroepskeuzebegeleider kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de soort school waar de docent biologie werkzaam is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent biologie

Als docent zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent biologie wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent biologie zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent biologie

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent biologie, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent biologie

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent biologie bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent biologie.

Mijnzzp.nl