Docent biologie

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Docent biologie?

Een docent biologie geeft biologieles aan leerlingen of studenten, dat betrekking kan hebben op verschillende onderwijsniveaus. Biologie wordt gerekend tot de exacte wetenschappen en is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Op lage en middelbare scholen is biologie een schoolvak. Op lagere scholen bestaat de leerstof voornamelijk uit het behandelen van planten, het menselijk lichaam en dieren. Op middelbare scholen wordt dieper op deze leerstof ingegaan. In de eerste plaats is biologie een op zichzelf staande natuurwetenschap, die bestaat uit diverse onderverdelingen, onderwerpen en disciplines. Biologie is een belangrijk vak waarbinnen veel disciplines bestaan. De benaming biologie is afkomstig uit het Griekse woord bios (leven) en logos (wetenschap). In het kort kunnen we biologie omschrijven als de leer van het leven.

Lees verder...

Opleiding tot Docent biologie

Welke opleiding is nodig om Docent biologie te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Docent biologie? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Docent biologie

Wat is het salaris en tarief van een Docent biologie? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Docent biologie in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl