Opleiding tot Docent biologie

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Lerarenopleiding Biologie
VooropleidingOnderwijsassistent (Mbo 4)
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo

Lerarenopleiding Biologie

De lerarenopleiding biologie is een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen je veel stage zal lopen. Na het afronden van de lerarenopleiding biologie ben je tweedegraads bevoegd als onderwijzer. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de verschillende beroepstaken, zoals lesgeven en het begeleiden van leerlingen, en krijg je vakken als algemene vakkennis, didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden, drama, logopedie en communicatie. In het eerste studiejaar van de opleiding staan oriëntatie en presentatie centraal, wat belangrijk is voor een onderwijzer. Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding kent qua leerstof en verdiept zal ingaan op de eerdere leerstof. Tijdens de hoofdfase van deze opleiding zal je over het algemeen veel stage lopen, omdat het belangrijk is als onderwijzer om je te kunnen ontwikkelen in de praktijk. De laatste stageperiode binnen de afstudeerfase noemt men ook wel LIO-stage (leraar in opleiding). De LIO-stage is sterk gericht op het zelfstandig kunnen functioneren als leraar en is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. Tijdens de LOI-stage zal je over het algemeen alleen voor de klas staan, onder toezicht van een ervaren onderwijzer die gezien moet worden als leermeester of stagebegeleider.

Opleidingsduur en niveau Biologie

Over het algemeen zal de lerarenopleiding biologie ongeveer vier jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om de opleiding sneller af te ronden, als je beschikt over de juiste vooropleidingen. De lerarenopleiding biologie is geen bijzonder zware Hbo-opleiding te noemen, maar moet wel bij je passen. Daarnaast is motivatie binnen deze opleiding en het onderwijs in zijn algemeenheid erg belangrijk, om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

Vervolgopleidingen Biologie

Na het afronden van de lerarenopleiding biologie ben je tweedegraads bevoegd voor het vak biologie. Door het volgen van de masteropleiding leraar biologie kan je de eerstegraads bevoegdheid halen. Met de eerstegraads bevoegdheid biologie kan je binnen het gehele onderwijs les geven. Een masteropleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen.

Vooropleiding Biologie

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier, havo- of vwo-diploma moeten beschikken voordat je toegelaten zal worden tot de lerarenopleiding biologie. Daarnaast kunnen er extra toelatingseisen van toepassing zijn, die per vakgebied kunnen verschillen. De meeste hogescholen zullen eerst een uitgebreide studiekeuzecheck houden, om te bekijken of deze opleiding wel bij je past. De studiekeuzecheck gaat niet alleen over het opleidingsniveau. Deze gaat ook over de motivatie en de persoonlijkheid van studenten.

Mijnzzp.nl