Leermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een leermeester is een vakman of vakvrouw binnen een organisatie die als extra verantwoordelijkheid heeft het begeleiden en opleiden van leerlingen. Een leermeester is dus een praktijkopleider, wat in de meeste gevallen betrekking heeft op het beroepsonderwijs. Dit zijn dan in veel gevallen leerlingen die vier dagen in de week werken en één dag in de week theorieles volgen op school. Het is de verantwoordelijkheid van de leermeesters om leerlingen te begeleiden op de werkvloer gedurende hun werkperiode. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leermeester het beste omschrijven als het overdragen van bepaalde vakkennis en/of expertise op leerlingen. Leermeesters komen in veel verschillende branches voor en worden door het betreffende bedrijf na overleg aangewezen om leerlingen binnen de organisatie te begeleiden tijdens hun stageperiode. Afhankelijk van de soort opleiding en het niveau van de opleiding kan een leermeester voor een langere periode met leerlingen te maken krijgen of bijvoorbeeld maar voor enkele dagen. Als leermeester kan het voorkomen dat er extra cursussen gevolgd moeten worden om leerlingen op een goede manier te kunnen begeleiden. Naast het begeleiden van leerlingen kan een leermeester ook verantwoordelijk zijn voor het afnemen van eventuele praktijkexamens, in samenwerking met de school. Leermeesters zijn belangrijk voor de beroepsvorming van leerlingen, omdat het de leermeesters zijn die alle vakkennis zullen overdragen zodat leerlingen uiteindelijk zelfstandig kunnen werken.

Leermeesters zijn over het algemeen ervaren vaklieden die beschikken over de juiste beroepshouding om leerlingen te kunnen begeleiden. Niet iedereen kan zomaar fungeren als leermeester, omdat een leermeester over het algemeen wel moet beschikken over de juiste persoonlijkheid. Een leermeester krijgt dus met verschillende soorten leerlingen te maken die nog aan het leren zijn voor een beroep. In de meeste gevallen kunnen deze leerlingen nog niet volledig zelfstandig werken, waardoor de leerlingen extra begeleiding krijgen van een leermeester. In de meeste gevallen worden leerlingen die een beroepsopleiding volgen ook wel aangemerkt als gezel. Gezel wil inhouden dat een leerling nog aan het leren is voor een beroep en dus nog niet volledig zelfstandig kan werken. Een andere benaming voor leerlingen die samenwerken met een leermeester kan ook zijn meester-gezelregeling. Leerlingen die samenwerken met een leermeester werken over het algemeen volledig mee binnen het bedrijf, echter werken de leerlingen wel onder toezicht van een leermeester.

Belang van een leermeester

Voor jongeren is de werkvoer vaak nieuw, en er komt er veel op ze af. Om de leerling bekend te maken met het bedrijf en het vak te leren wordt er dus een leermeester aangewezen. De leermeester zal vaak ook praktijkexamens van de leerling helpen afnemen, die getoetst worden door de school. De meeste studenten moeten tijdens hun stage meerdere praktijkexamens afleggen in verschillende onderdelen. Het bedrijf en de leermeester zorgen er voor dat de student de verschillende praktijkexamens kan afleggen.

Verschillende stages

Een leermeester kan verschillende studenten langs krijgen om te begeleiden. Er zijn ook veel leerlingen die een zogenaamde snuffelstage hebben van vaak één week, om te kijken of de richting iets voor ze is. In dit geval is de begeleiding door de leermeester vaak kort. Leerlingen die wel hun richting hebben gekozen en een beroepsopleiding volgen worden vaak voor meerdere maanden naar een bedrijf gestuurd. Ze bouwen zo een relatie op met de leermeester.

Leermeester worden

Niet iedereen is geschikt om als een leermeester te kunnen werken. Als leermeester is er veel geduld nodig om leerlingen goed te kunnen begeleiden. Wat voor een rot in het vak vaak simpel is, kan voor een leerling moeilijk zijn en tijd kosten. De leermeester moet dit begrijpen en blijven uitleggen. Maar ook het bedrijf moet de ruimte geven aan de leermeester en leerling, door te beseffen dat de productie misschien niet gehaald gaat worden. Leerlingen uit het beroepsonderwijs krijgen vaak meteen loon, dat vaak gedeeltelijk gesubsidieerd wordt vanuit de brancheorganisatie of opleidingsinstituut.

Leermeester tip:

Opleidingen tot leermeester

Voor het beroep leermeester zijn geen echte opleidingen beschikbaar. Wel zijn er diverse cursussen te volgen als leermeester. Een leermeester is meestal gewoon een werknemer, die de extra taak krijgt een leerling te begeleiden. Als leermeester kan het nuttig zijn een cursus te volgen om de omgang met leerlingen makkelijk te maken. Het is aan het leerbedrijf en dus werkgever in hoever de leermeester de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een leermeester werkzaam kan zijn

Leermeesters zijn over het algemeen werkzaam voor bedrijven waarbinnen ambachtsberoepen van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwsector, waarbinnen een leermeester een allround timmerman of metselaar is. Een ander voorbeeld kan weer zijn de autosector, waarbinnen een allround automonteur leerlingen begeleidt en opleidt. Er zijn veel ambachtsberoepen te bedenken waarbinnen leermeesters een belangrijke rol kunnen spelen. Leermeesters kunnen in de praktijk natuurlijk ook andere benamingen gebruiken, afhankelijk van de soort werkgever en branche waarbinnen ze werkzaam zijn.

Competenties leermeester

De belangrijkste competentie van een leermeester is vakkennis, omdat het de verantwoordelijkheid is van een leermeester om vakkennis over te dragen op leerlingen. Daarnaast moet een leermeester over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat een leermeester regelmatig zal moeten overleggen met leerlingen en eventuele stagebegeleiders. Ook kan het als leermeester belangrijk zijn dat je beschikt over didactische vaardigheden. Een leermeester is geen volwaardige docent of leraar, echter zijn didactische vaardigheden wel meegenomen als leermeester. Algemeen belangrijke woorden als leermeester zijn motiveren, inspireren, controleren, waakzaamheid, samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Ook het coachen kan gezien worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leermeester

Het arbeidsmarktperspectief als leermeester is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep leermeester in de meeste gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een reguliere functie binnen de organisatie. Over het algemeen is het zo dat leidinggevenden die te maken hebben met leerlingen een allround medewerker zullen aanstellen als leermeester. Als leermeester zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het worden van een docent. Denk bijvoorbeeld aan het beroepsonderwijs waarbinnen veel vraag is naar vaklieden die willen werken als docent. Een mogelijke vervolgfunctie kan dan ook zijn het beroep docent bouwkunde, docent techniek of het beroep docent motorvoertuigentechniek.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leermeester

Als leermeester krijg je meestal geen extra salaris van de werkgever. De functie leermeester komt er gewoon bij zonder vergoeding. Dit is voor sommige mensen een belangrijk punten om geen leermeester te willen zijn. Als leermeester moet je wel de ruimte krijgen van een werkgever om extra tijd en aandacht te kunnen geven aan een leerling, zonder dat dit gevolgen heeft voor de leermeester. De leerling is vaak gesubsidieerd door de school of vakopleiding. Dit betekent dat een deel van het salaris vergoed wordt door het opleidingsinstituut.

Mijnzzp.nl