Leermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een leermeester is een werknemer binnen een bedrijf die als extra werkzaamheden heeft het begeleiden en opleiden van leerlingen. Een leermeester is dus een praktijkopleider, wat meestal betrekking heeft op het beroepsonderwijs. Dit zijn meestal leerlingen die vier dagen in de week werken en één dag in de week theorieles volgen op school. Het is de verantwoordelijkheid van de leermeester om de leerlingen te begeleiden op de werkvloer gedurende hun werkperiode. Leermeesters komen in veel verschillende branches voor en worden door het bedrijf na overleg aangewezen om leerlingen binnen het bedrijf te begeleiden tijdens hun stage. Afhankelijk van het soort opleiding en het niveau kan dit voor een paar weken zijn of voor een langere periode. Als leermeester kan het zijn dat er extra cursussen gevolgd moeten worden om studenten goed te kunnen begeleiden. Naast het begeleiden van leerlingen kan een leermeester verantwoordelijk zijn voor het afnemen van eventuele praktijkexamens, in samenwerking met de school. Leermeesters zijn belangrijk voor de beroepsvorming van leerlingen. Leermeesters zijn meestal ervaren vaklieden die beschikken over de juiste beroepshouding om leerlingen te kunnen begeleiden.

Belang van een leermeester

Voor jongeren is de werkvoer vaak nieuw, en er komt er veel op ze af. Om de leerling bekend te maken met het bedrijf en het vak te leren wordt er dus een leermeester aangewezen. De leermeester zal vaak ook praktijkexamens van de leerling helpen afnemen, die getoetst worden door de school. De meeste studenten moeten tijdens hun stage meerdere praktijkexamens afleggen in verschillende onderdelen. Het bedrijf en de leermeester zorgen er voor dat de student de verschillende praktijkexamens kan afleggen.

Verschillende stages

Een leermeester kan verschillende studenten langs krijgen om te begeleiden. Er zijn ook veel leerlingen die een zogenaamde snuffelstage hebben van vaak één week, om te kijken of de richting iets voor ze is. In dit geval is de begeleiding door de leermeester vaak kort. Leerlingen die wel hun richting hebben gekozen en een beroepsopleiding volgen worden vaak voor meerdere maanden naar een bedrijf gestuurd. Ze bouwen zo een relatie op met de leermeester.

Leermeester worden

Niet iedereen is geschikt om als een leermeester te kunnen werken. Als leermeester is er veel geduld nodig om leerlingen goed te kunnen begeleiden. Wat voor een rot in het vak vaak simpel is, kan voor een leerling moeilijk zijn en tijd kosten. De leermeester moet dit begrijpen en blijven uitleggen. Maar ook het bedrijf moet de ruimte geven aan de leermeester en leerling, door te beseffen dat de productie misschien niet gehaald gaat worden. Leerlingen uit het beroepsonderwijs krijgen vaak meteen loon, dat vaak gedeeltelijk gesubsidieerd wordt vanuit de brancheorganisatie of opleidingsinstituut.

Leermeester tip:

Opleidingen tot leermeester

Voor het beroep leermeester zijn geen echte opleidingen beschikbaar. Wel zijn er diverse cursussen te volgen als leermeester. Een leermeester is meestal gewoon een werknemer, die de extra taak krijgt een leerling te begeleiden. Als leermeester kan het nuttig zijn een cursus te volgen om de omgang met leerlingen makkelijk te maken. Het is aan het leerbedrijf en dus werkgever in hoever de leermeester de ruimte krijgt om zich te ontplooien.

Bedrijven waar een leermeester werkzaam kan zijn

Een leermeester komt bij veel verschillende bedrijven voor in alle branches. In de bouw kan de leermeester bijvoorbeeld een leerling timmerman of metselaar ondersteunen. Maar ook als automonteur komt een leermeester vaak voor.

Competenties leermeester

Als leermeester is het belangrijk om voldoende ervaring te bezitten om de jongeren op te kunnen leiden. Als leermeester hoeft iemand geen extra opleidingen te volgen, maar dat is wel handig in de omgang met jongeren. Het rustig blijven en het blijven uitleggen als dat nodig mocht zijn is belangrijk als leermeester. Maar ook onaangename gesprekken moeten gevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld als een leerling er met de pet naar gooit, steeds te laat komt of geen motivatie toont.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leermeester

Als leermeester is er niet heel specifiek werk te vinden, omdat dit meestal gedaan wordt naast een eigen baan binnen het bedrijf. Bedrijven zoeken dus niet naar een leermeester. Als leermeester is het doorgroeien lastig, omdat het eigenlijk geen echte baan is. Wel kan het onderwijs een leermeester erg liggen en kan deze vervolg opleidingen gaan volgen, zodat de leermeester op een school of vakopleiding leerlingen mag gaan onderwijzen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leermeester

Als leermeester krijg je meestal geen extra salaris van de werkgever. De functie leermeester komt er gewoon bij zonder vergoeding. Dit is voor sommige mensen een belangrijk punten om geen leermeester te willen zijn. Als leermeester moet je wel de ruimte krijgen van een werkgever om extra tijd en aandacht te kunnen geven aan een leerling, zonder dat dit gevolgen heeft voor de leermeester. De leerling is vaak gesubsidieerd door de school of vakopleiding. Dit betekent dat een deel van het salaris vergoed wordt door het opleidingsinstituut.

Mijnzzp.nl