Leermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een leermeester is een praktijkopleider, die verantwoordelijk is voor het begeleiden en opleiden van stagiairs en/of leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. In de meeste gevallen heeft een leermeester te maken met leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Dit zijn dan leerlingen, die vier dagen in de week werken en één dag in de week theorieles volgen op school. Het is de verantwoordelijkheid van de leermeesters om leerlingen te begeleiden op de werkvloer gedurende hun werkperiode. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leermeester het beste omschrijven als het overdragen van bepaalde vakkennis en/of expertise op leerlingen. Leermeesters komen in verschillende branches voor en worden door de werkgever aangewezen om leerlingen te begeleiden. Afhankelijk van de opleiding kan een leermeester voor een langere periode met leerlingen te maken hebben of bijvoorbeeld maar voor enkele dagen. Naast het begeleiden en opleiden van leerlingen kan een leermeester verantwoordelijk zijn voor het afnemen van praktijkexamens, samen met de onderwijsinstelling. Leermeesters zijn belangrijk voor de beroepsvorming van leerlingen, omdat het de leermeesters zijn die alle vakkennis overdragen, zodat leerlingen uiteindelijk zelfstandig werkzaam kunnen zijn. Het beroep leermeester is een beroep dat bij je moet passen. Dit heeft vooral betrekking op goede sociale vaardigheden en het opbrengen van geduld. Geduld is belangrijk, omdat het overbrengen van praktijkervaring niet in alle gevallen even makkelijk is. Het duidelijk uitleggen van werkzaamheden is belangrijk, zodat leerlingen begrijpen wat de bedoeling is. Ondanks dat een leermeester te maken heeft met leerlingen is het niet zo dat een leermeester over didactische vaardigheden hoeft te beschikken. Een leermeester moet wel aangemerkt worden als belangrijke coach voor leerlingen. De term leermeester is vooral van toepassing binnen ambachtsberoepen, de beveiligingsbranche en de techniek.

Een leermeester is dus verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van stagiairs en leerlingen, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Een leermeester kan dus met verschillende leerlingen te maken krijgen, die nog aan het leren zijn voor een beroep. In de meeste gevallen kunnen deze leerlingen nog niet volledig zelfstandig werken, waardoor leerlingen extra begeleiding krijgen van een leermeester. In sommige gevallen worden leerlingen, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn aangemerkt als gezel. Een andere benaming voor een leermeester die samenwerkt met een leerling kan ook zijn meester-gezel. Leerlingen, die samenwerken met een leermeester werken over het algemeen volledig mee binnen het bedrijf, echter werken de leerlingen wel onder toezicht van een leermeester. Leermeesters zijn ervaren vaklieden, die beschikken over de juiste beroepshouding om leerlingen te kunnen begeleiden. Niet iedereen kan zomaar werken als leermeester, omdat een leermeester wel moet beschikken over de juiste persoonlijkheid. Zoals eerder omschreven komt het beroep leermeester in de praktijk binnen verschillende branches voor. Dit betreft vaak ambachtsberoepen, de techniek of de beveiligingsbranche. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, tegelzetters, loodgieters, installateurs, objectbeveiligers en aan automonteurs. Binnen dit soort beroepen is het opdoen van de juiste praktijkervaring belangrijk. Het zijn de leermeesters, die de nodige vakkennis zullen bijbrengen.

Wat doet een leermeester allemaal

Een leermeester is een arbeider die als aanvullende functie heeft het begeleiden en opleiden van leerlingen. Daarnaast is een leermeester in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het mogelijk maken van praktijkexamens. Dit houdt in dat een leerling bepaalde werkzaamheden zelfstandig moet uitvoeren, die onderdeel uitmaken van de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een timmerman, die in de praktijk zelfstandig een trap moet maken in een werkplaats. Een ander voorbeeld is dat een leerling-automonteur zelfstandig een versnellingsbak moet reviseren. Dit soort praktijkexamens wordt in de meeste gevallen ook beoordeeld door de stagebegeleider. Een stagebegeleider is bijvoorbeeld een docent bouwkunde of een docent motorvoertuigentechniek. Het is de stagebegeleider, die in overleg met de leermeester het praktijkonderdeel van de leerling zal beoordelen. Over het algemeen moeten leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn verschillende praktijkexamens afleggen. Leerlingen uit het beroepsonderwijs krijgen meestal loon, dat vaak gedeeltelijk gesubsidieerd wordt vanuit de brancheorganisatie of opleidingsinstituut.

Leermeester worden

Niet iedereen is geschikt om leermeester te worden. Als leermeester is er veel geduld nodig om leerlingen te kunnen begeleiden. Wat voor een rot in het vak simpel is, kan voor een leerling moeilijk zijn en tijd kosten. De leermeester moet dit begrijpen, blijven uitleggen en geduld opbrengen. Maar ook het bedrijf moet de ruimte geven aan de leermeester, door te beseffen dat de productie minder is. Afhankelijk van de branche, waarbinnen je werkzaam bent kan het ook verplicht zijn dat een leermeester beschikt over aanvullende opleidingen om te mogen werken met leerlingen. Daarnaast mogen de meeste bedrijven alleen leerlingen opleidingen als het bedrijf aangemerkt kan worden als leerbedrijf. Erkende leermeesters ontvangen in de meeste gevallen een extra vergoeding voor de aanvullende functie.

Taken van een leermeester zijn:

  • Het begeleiden van stagiairs en leerlingen
  • Het opleiden van stagiairs en leerlingen
  • Het houden van toezicht (veiligheid)
  • Het aanleren van vakbekwaamheid
  • Het uitleggen en voordoen van handelingen
  • Het afnemen van praktijkexamens
  • Het overleggen met de stagebegeleider

Leermeester tip:

Opleidingen tot leermeester

Voor het beroep leermeester zijn geen echte opleidingen beschikbaar. Wel zijn er diverse cursussen te volgen als leermeester. Een leermeester is meestal gewoon een werknemer, die de extra taak krijgt een leerling te begeleiden. Als leermeester kan het nuttig zijn een cursus te volgen om de omgang met leerlingen makkelijk te maken. Het is aan het leerbedrijf en dus werkgever in hoever de leermeester de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een leermeester werkzaam kan zijn

Leermeesters zijn over het algemeen werkzaam voor bedrijven waarbinnen ambachtsberoepen van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwsector, waarbinnen een leermeester een allround timmerman of metselaar is. Een ander voorbeeld is de autosector, waarbinnen de chef-werkplaats leerlingen begeleidt en opleidt. Er zijn veel ambachtsberoepen te bedenken, waarbinnen leermeesters een belangrijke rol kunnen spelen. Leermeesters kunnen in de praktijk ook andere benamingen gebruiken, afhankelijk van de soort werkgever en branche waarbinnen ze werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de benaming praktijkbegeleider beveiliging of aan de algemene benaming instructeur. Binnen het volwasseneonderwijs kan de benaming opleider en cursusleider van toepassing zijn.

Competenties leermeester

De belangrijkste competentie van een leermeester is vakkennis, omdat het de verantwoordelijkheid is van een leermeester om vakkennis over te dragen op leerlingen. Daarnaast moet een leermeester over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat een leermeester regelmatig zal overleggen met leerlingen en eventuele stagebegeleiders. Ook kan het belangrijk zijn dat je beschikt over didactische vaardigheden. Een leermeester is geen volwaardige docent of leraar, echter zijn didactische vaardigheden wel meegenomen als leermeester. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, controleren, waakzaamheid, samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Ook het coachen kan gezien worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leermeester

Het arbeidsmarktperspectief van een leermeester is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep leermeester in de meeste gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een gewone functie binnen de organisatie. De praktijkervaring en de vakkennis zullen in grote mate bepalen of iemand in aanmerking komt voor de functie leermeester. Als leermeester zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het worden van docent. Denk bijvoorbeeld aan het beroepsonderwijs, waarbinnen veel vraag is naar vaklieden die werkzaam willen zijn als docent. Denk bijvoorbeeld aan een leermeester binnen de techniek, die met aanvullende opleidingen ook werkzaam is als docent techniek.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leermeester

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat leermeesters binnen verschillende branches werkzaam kunnen zijn met verschillende cao's. Het is ook niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor het beroep leermeester. Binnen de meeste cao's is het tegenwoordig opgenomen dat een leermeester recht heeft op een aanvullende vergoeding. Dit betreft meestal vijftig tot zestig euro per week. Deze extra vergoeding noemt men ook wel een voorliedentoeslag. De voorliedentoeslag kan wel per cao verschillen. In de meeste gevallen is het raadzaam om bij de werkgever na te vragen of er sprake is van een aanvullende vergoeding.

Mijnzzp.nl