Leermeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep leermeester
Begeleiden en opleiden van stagiairs en leerlingen
Wat doet een leermeester
Leermeester worden
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs-bedrijfsleven
Taken van een leermeester zijn:
Film: wat doet een leermeester
Film: leermeester tips
Opleidingen tot leermeester
Bedrijven waar een leermeester werkzaam kan zijn
Competenties leermeester
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leermeester
Arbeidsvoorwaarden en salaris leermeester
Eigen bedrijf starten als Leermeester
Boekhoudprogramma vergelijken Leermeester

Beroep leermeester

Een leermeester is een praktijkopleider, die verantwoordelijk is voor het begeleiden en opleiden van stagiairs of leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. In de meeste gevallen heeft een leermeester te maken met leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Dit zijn dan leerlingen, die vier dagen in de week werken en één dag in de week theorieles volgen op school. Het is de verantwoordelijkheid van de leermeester om leerlingen te begeleiden op de werkvloer gedurende hun werkperiode. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een leermeester het beste omschrijven als het overdragen van bepaalde vakkennis en expertise op leerlingen. Leermeesters komen in verschillende branches voor en worden door de werkgever aangewezen om leerlingen te begeleiden. Afhankelijk van de opleiding kan een leermeester voor een langere periode met leerlingen te maken hebben of bijvoorbeeld, maar voor enkele dagen. Naast het begeleiden en opleiden van leerlingen kan een leermeester ook verantwoordelijk zijn voor het afnemen van praktijkexamens, samen met de onderwijsinstelling. Leermeesters zijn belangrijk voor de beroepsvorming van leerlingen, omdat het de leermeesters zijn die alle vakkennis overdragen, zodat leerlingen uiteindelijk zelfstandig werkzaam kunnen zijn. Het beroep leermeester is een beroep dat bij je moet passen. Dit heeft vooral betrekking op goede sociale vaardigheden en het kunnen opbrengen van geduld. Geduld is belangrijk, omdat het overbrengen van praktijkervaring niet in alle gevallen even makkelijk is. Het duidelijk uitleggen van werkzaamheden is belangrijk, zodat leerlingen begrijpen wat de bedoeling is. Ondanks dat een leermeester te maken heeft met leerlingen is het niet zo dat een leermeester over didactische vaardigheden hoeft te beschikken. Een leermeester moet wel aangemerkt worden als belangrijke coach voor leerlingen. De term leermeester is vooral van toepassing binnen ambachtsberoepen, de beveiligingsbranche en de techniek.

Begeleiden en opleiden van stagiairs en leerlingen

Een leermeester is dus verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van stagiairs en leerlingen, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Een leermeester kan dus met verschillende leerlingen te maken krijgen, die nog aan het leren zijn voor een beroep. In de meeste gevallen kunnen deze leerlingen nog niet volledig zelfstandig werken, waardoor leerlingen extra begeleiding krijgen van een leermeester. In sommige gevallen worden leerlingen, die een beroepsopleiding aan het volgen zijn aangemerkt als gezel. Een andere benaming voor een leermeester die samenwerkt met een leerling kan ook zijn meester-gezel. Leerlingen, die samenwerken met een leermeester werken over het algemeen volledig mee binnen het bedrijf, echter werken de leerlingen wel onder toezicht van een leermeester. Leermeesters zijn ervaren vaklieden, die beschikken over de juiste beroepshouding om leerlingen te kunnen begeleiden. Niet iedereen kan zomaar werken als leermeester, omdat een leermeester wel moet beschikken over de juiste persoonlijkheid. Zoals eerder omschreven komt het beroep leermeester in de praktijk binnen verschillende branches voor. Dit betreft vaak ambachtsberoepen, de techniek of de beveiligingsbranche. Denk bijvoorbeeld aan bouwvakkers, tegelzetters, loodgieters, installateurs, objectbeveiligers en aan automonteurs. Binnen dit soort beroepen is het opdoen van de juiste praktijkervaring belangrijk. Het zijn de leermeesters, die de nodige vakkennis zullen bijbrengen.

Wat doet een leermeester

Een leermeester is een arbeider die als aanvullende functie heeft het begeleiden en opleiden van leerlingen. Daarnaast is een leermeester in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het mogelijk maken van praktijkexamens. Dit houdt in dat een leerling bepaalde werkzaamheden zelfstandig moet uitvoeren, die onderdeel uitmaken van de opleiding. Denk bijvoorbeeld aan een timmerman, die in de praktijk zelfstandig een trap moet maken in een werkplaats. Een ander voorbeeld is dat een leerling-automonteur zelfstandig een versnellingsbak moet reviseren. Dit soort praktijkexamens wordt in de meeste gevallen ook beoordeeld door de stagebegeleider. Een stagebegeleider is bijvoorbeeld een docent bouwkunde of een docent motorvoertuigentechniek. Het is de stagebegeleider, die in overleg met de leermeester het praktijkonderdeel van de leerling zal beoordelen. Over het algemeen moeten leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn verschillende praktijkexamens afleggen. Leerlingen uit het beroepsonderwijs krijgen meestal loon, dat vaak gedeeltelijk gesubsidieerd wordt vanuit de brancheorganisatie of opleidingsinstituut.

Leermeester worden

Niet iedereen is geschikt om leermeester te worden. Als leermeester is er veel geduld nodig om leerlingen te kunnen begeleiden. Wat voor een rot in het vak simpel is, kan voor een leerling moeilijk zijn en tijd kosten. De leermeester moet dit begrijpen, blijven uitleggen en geduld opbrengen. Maar ook het bedrijf moet de ruimte geven aan de leermeester, door te beseffen dat de productie minder is. Afhankelijk van de branche, waarbinnen je werkzaam bent kan het ook verplicht zijn dat een leermeester beschikt over aanvullende opleidingen om te mogen werken met leerlingen. Daarnaast mogen de meeste bedrijven alleen leerlingen opleidingen als het bedrijf aangemerkt kan worden als leerbedrijf. Erkende leermeesters ontvangen in de meeste gevallen een extra vergoeding voor de aanvullende functie.

Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs-bedrijfsleven

Het samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs-bedrijfsleven (SBB) is in het leven groepen om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven samen te brengen. Het SBB richt zich vooral op het laten aansluiten van het onderwijs met het bedrijfsleven. Voor leerlingen is het vooral belangrijk om een erkend leerbedrijf te vinden voor hun stage. Het vinden van een geschikt erkend leerbedrijf kan in de praktijk lastig zijn. Niet ieder bedrijf kan aangemerkt worden als erkend leerbedrijf. Om erkend leerbedrijf te worden moet het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoend.

Daarnaast kan een erkend leerbedrijf ook binnen een specifieke branche actief zijn. Denk bijvoorbeeld aan een SVH leermeester voor de horeca. Om SVH leermeester te worden zul je eerst de cursus SVH leermeester moeten volgen. Vanzelfsprekend moet je het ook leuk vinden om jonge mensen te mogen begeleiden. Ook het volgen van het laatste nieuws binnen je branche is in dat geval belangrijk. Een andere benaming voor leermeester kan ook zijn praktijkopleider. De taken van een leermeester zijn divers en omvatten ook educatie en overleg met de school van de leerlingen.

Taken van een leermeester zijn:

  • Het begeleiden van stagiairs en leerlingen.
  • Het opleiden van stagiairs en leerlingen.
  • Het houden van toezicht (veiligheid).
  • Het aanleren van vakbekwaamheid.
  • Het uitleggen en voordoen van handelingen.
  • Het afnemen van praktijkexamens.
  • Het overleggen met de stagebegeleider.

Film: wat doet een leermeester

Film: leermeester tips

Opleidingen tot leermeester

Voor het beroep leermeester zijn geen echte opleidingen beschikbaar. Wel zijn er diverse cursussen te volgen als leermeester. Een leermeester is meestal gewoon een werknemer, die de extra taak krijgt een leerling te begeleiden. Als leermeester kan het nuttig zijn een cursus of opleiding te volgen om de omgang met leerlingen makkelijk te maken. Het is aan het leerbedrijf en dus werkgever in hoever de leermeester de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Mocht je vroeg of laat starten als zzp binnen het onderwijs, dan is het ook belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kun je het beste doen door het gebruiken van een slim boekhoudpakket.

Bedrijven waar een leermeester werkzaam kan zijn

Leermeesters zijn over het algemeen werkzaam voor erkend leerbedrijf waarbinnen ambachtsberoepen van toepassing zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwsector, waarbinnen een leermeester een allround timmerman of metselaar is. Een ander voorbeeld is de autosector, waarbinnen de chef-werkplaats leerlingen begeleidt en opleidt. Er zijn veel ambachtsberoepen te bedenken, waarbinnen leermeesters een belangrijke rol kunnen spelen. Leermeesters kunnen in de praktijk ook andere benamingen gebruiken, afhankelijk van de soort werkgever en branche waarbinnen ze werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de benaming praktijkbegeleider beveiliging of aan de algemene benaming instructeur. Binnen het volwasseneonderwijs kan de benaming opleider en cursusleider van toepassing zijn.

Competenties leermeester

De belangrijkste competentie van een leermeester is vakkennis, omdat het de verantwoordelijkheid is van een leermeester om vakkennis over te dragen op leerlingen. Daarnaast moet een leermeester over goede communicatieve vaardigheden beschikken, omdat een leermeester regelmatig zal overleggen met leerlingen en eventuele stagebegeleiders. Ook kan het belangrijk zijn dat je beschikt over didactische vaardigheden. Een leermeester is geen volwaardige docent of leraar, echter zijn didactische vaardigheden wel meegenomen als leermeester. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, controleren, waakzaamheid, samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Ook het coachen kan gezien worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als leermeester

Het arbeidsmarktperspectief van een leermeester is niet zomaar aan te geven, omdat het beroep leermeester in de meeste gevallen gezien moet worden als een aanvulling op een gewone functie binnen de organisatie. De praktijkervaring en de vakkennis zullen in grote mate bepalen of iemand in aanmerking komt voor de functie leermeester. Als leermeester zijn er over het algemeen geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het worden van docent. Denk bijvoorbeeld aan het beroepsonderwijs, waarbinnen veel vraag is naar vaklieden die werkzaam willen zijn als docent. Denk bijvoorbeeld aan een leermeester binnen de techniek, die met aanvullende opleidingen ook werkzaam is als docent techniek. In dat opzicht is de arbeidsmarkt goed te noemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris leermeester

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat leermeesters binnen verschillende branches werkzaam kunnen zijn met verschillende cao's. Het is ook niet eenvoudig om een salarisindicatie te geven voor het beroep leermeester. Binnen de meeste cao's is het tegenwoordig opgenomen dat een leermeester recht heeft op een aanvullende vergoeding. Dit betreft meestal vijftig tot zestig euro per week. Deze extra vergoeding noemt men ook wel een voorliedentoeslag. De voorliedentoeslag kan wel per cao verschillen. In de meeste gevallen is het raadzaam om bij de werkgever na te vragen of er sprake is van een aanvullende vergoeding.

Eigen bedrijf starten als Leermeester

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Leermeester, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Leermeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Leermeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Leermeester.

Mijnzzp.nl