Gezel

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gezel is een leerling die voor een bepaald beroep aan het leren is. De term gezel moet gezien worden als aanvulling op een beroep, om duidelijk te maken dat het om een leerling gaat. Een gezel is dus een leerling die een beroep nog niet volledig zelfstandig kan uitoefenen, omdat hij of zij nog aan het leren is. De term gezel wordt vooral gebruikt binnen ambachtsberoepen, zoals in de bouw en in de installatietechniek. In de meeste gevallen zal een gezel onder begeleiding staan van een ervaren vakman of vakvrouw, die gezien moet worden als de leermeester van de gezel. Een gezel zal in de meeste gevallen een beroepsopleiding volgen onder begeleiding van een leermeester. De term gezel kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen, zoals gezel-timmerman, gezel-schilder of als gezel-loodgieter. Een gezel en leermeester die samenwerken noemt men een meester-gezel koppel, om aan te geven dat het een vakman of vakvrouw betreft, die samenwerkt met een leerling. Een gezel behoort te werken met een allround vakman of vakvrouw die zelf ook over de juiste diploma's beschikt, om zijn of haar kennis over te dragen op de gezel. In de meeste gevallen zal de leermeester ook verantwoordelijk zijn voor het afnemen van praktijktoetsen, samen met de ambachtsschool. De term gezel komt alleen voor in de praktijk en kan dus betrekking hebben op verschillende leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. De term gezel dient geen ander doel dan het aangeven dat het om een leerling gaat. Zo weten potentiële collega's, uitvoerders en andere belanghebbenden dat het om een leerling gaat, die nog niet volledig zelfstandig een beroep kan uitoefenen. Bij lastige onderwerpen zullen collega's of uitvoerders dus de leermeester benaderen en niet de gezel. Over het algemeen is de term gezel niet meer van toepassing als leerlingen een voortgezette beroepsopleiding aan het volgen zijn. Een voortgezette leerling kan meestal een beroep zelfstandig uitvoeren.

De term gezel geeft dus aan dat het een leerling betreft die in de meeste gevallen een beroepsopleiding aan het volgen is. Vooral binnen de bouwsector en binnen de installatietechniek komt de term gezel vandaag de dag nog steeds veel voor. Binnen andere branches kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden, zoals de benaming knecht binnen de agrarische sector of de benaming trainee als het hoogopgeleide personen betreft. Een gezel kan niet gezien worden als een stagiair, omdat een stagiair in de meeste gevallen geen beroepsopleiding aan het volgen is. Een stagiair zal in de meeste gevallen juist nog zoekende zijn naar een geschikte vervolgopleiding. Een stagiair zal meestal een kortere periode stage lopen onder begeleiding van zijn of haar mentor van school. Een gezel volgt wel een beroepsopleiding tot vakman of vakvrouw en zal in de meeste gevallen een vaste werkpartner hebben, die men aanmerkt als de leermeester van de gezel. Het is de leermeester, die gedurende de beroepsopleiding de leerling zal begeleiden. Voor een gezel is het samenwerken met een leermeester belangrijk, omdat het de leermeester is die alle kneepjes van het vak kent.

Werken als gezel

Een gezel is een beroepsopleiding aan het volgen tot vakman of vakvrouw. Denk aan een gezel-timmerman, aan een gezel-schilder of aan een gezel-loodgieter, die de kneepjes van het vak leren in de praktijk. Ambachtsberoepen leert men over het algemeen het beste in de praktijk, waardoor het voor ambachtsleerlingen erg belangrijk is om voldoende praktijkervaring op te doen. Ondanks dat de meeste ambachtsberoepen Mbo-beroepen betreffen kunnen ook Mbo-beroepen aangemerkt worden als lastige beroepen, omdat het zeer specifieke kennis betreft die niet zomaar op school aangeleerd kan worden. Het is de leermeester die de gezel alle kneepjes van het vak zal aanleren, zodat de gezel uiteindelijk zelfstandig zijn of haar beroep kan uitoefenen. Een leerling-gezel zal in de meeste gevallen ook diverse praktijktoetsen moeten afleggen die uiteindelijk samen het diploma vormen. Nadat een gezel zijn vooropleiding afgerond heeft kan er nog sprake zijn van een voortgezette opleiding, echter zal dan in de meeste gevallen de term gezel niet meer van toepassing zijn.

Meester-gezelregeling

Meester-gezelregeling wil aangeven dat een bedrijf, organisatie of instelling leerlingen de kans bieden om binnen hun bedrijf een vakopleiding te volgen. Binnen de meester-gezelregeling is over het algemeen precies opgenomen hoe bedrijven de inhoudelijke expertise overdragen op leerlingen zodat ze het vak kunnen aanleren. Niet ieder bedrijf mag zomaar leerlingen opleiden, omdat er sprake moet zijn van een erkend leerbedrijf. De meeste grote bedrijven maken gebruik van leerlingen die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Het grote voordeel voor bedrijven is dat bedrijven hierdoor voldoende aanstaande vaklieden kunnen aantrekken. Er zijn redelijk veel leerlingen die na hun opleiding in dienst treden van het leerbedrijf.

Wat doet een gezel:

Praktijkleren: Gezel-schilder:

Opleidingen tot gezel

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot gezel. Een gezel is een arbeider die een beroepsopleiding aan het volgen is tot een specifiek beroep. Een gezel kan dus verschillende soorten vakopleidingen volgen die meestal op Mbo-niveau zullen zijn. Over het algemeen zal een leerling-gezel minimaal een beroepsopleiding moeten volgen die ongeveer twee jaar in beslag zal nemen. Na de vooropleiding kan een gezel ook een vervolgopleiding volgen, die meestal ook twee jaar in beslag zal nemen. Tijdens de vervolgopleiding spreekt men over het algemeen niet meer van een gezel. Zie voor meer informatie ook de website beroepsonderwijs bedrijfsleven. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Het is belangrijk een goede administratie op te zetten als je een bedrijf wilt beginnen als zzp'er. Er zijn meerdere goede boekhoudprogramma's voor startende ondernemers.

Bedrijven waar een gezel werkzaam kan zijn

Een gezel kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan aannemersbedrijven, schildersbedrijven en aan installatiebedrijven. Daarnaast kan een leerling-gezel werkzaam zijn voor een ambachtsschool tijdens de opleiding. De leerling-gezel werkt in dat geval in loondienst voor de ambachtsschool en zal uitgeleend worden bij bedrijven, waarbinnen de gezel zijn of haar opleiding kan volgen. Er zijn redelijk veel leerlingen die een beroepsopleiding volgen in loondienst van een stichting of school.

Competenties gezel

De belangrijkste competentie van een gezel is dat hij of zij leergierig is. Het luisteren en oppikken van de juiste kennis is erg belangrijk als gezel. Ook communicatie is aan te merken als een belangrijke competentie, omdat een gezel iedere dag zal samenwerken met de leermeester. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, techniek, passie, zelfstandigheid, onderwijs, verantwoordelijkheidsgevoel en professionaliteit. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat een gezel over de juiste motivatie moet beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezel

Het arbeidsmarktperspectief als gezel is natuurlijk niet zomaar aan te geven, omdat het een zeer specifiek beroep of functie betreft. Een gezel zal zich in de meeste gevallen moeten aanmelden bij aan vakopleiding, die vervolgens de leerlingen onderbrengt bij bedrijven. De doorgroeimogelijkheden als gezel moeten gezien worden in het afronden van de opleiding zodat de gezel zelfstandig zijn of haar beroep kan uitoefenen. Ook extra vervolgopleiding volgen kan gezien worden als doorgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een gezel die na het volgen van de juiste opleidingen uitvoerder of calculator wordt. Ook het vroeg of laat starten van een eigen onderneming behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gezel

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als gezel, omdat je werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven met verschillende cao's. Een leerling-gezel zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1500 en 2000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. De meeste leerling-gezellen werken vier dagen in de week en volgen een dag in de week theorieles op school. Deze schooldag zal over het algemeen ook gewoon doorbetaald worden, afhankelijk van de soort vakopleiding.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gezel

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gezel bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl