Calculator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep calculator
Werken als calculator
Wat doet een calculator
Bouwkosten berekenen
Werkzaamheden van een calculator:
Film over het beroep calculator:
Film over het beroep calculator:
Opleidingen tot calculator
Bedrijven waar een calculator werkzaam kan zijn
Competenties calculator
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als calculator
Arbeidsvoorwaarden en salaris calculator
Eigen bedrijf starten als Calculator
Boekhoudprogramma vergelijken Calculator

Beroep calculator

Een calculator is een bouwkundige die verantwoordelijk is voor het doorberekenen van bouwprojecten. Aan de hand van alle bouwtekeningen en het bestek berekent een calculator de totaalprijs van bouwprojecten of een gedeelte daarvan. Een calculator kan bouwkosten alleen calculeren door het bestuderen van alle bouwtekeningen en het bestek. Over het algemeen is het zo dat een calculator bouwprojecten zal splitsen in verschillende onderdelen, zodat hij of zij een duidelijk overzicht krijgt van alle materiaalkosten en de arbeidsuren die nodig zijn om een bouwproject te kunnen realiseren. Alle gegevens die een calculator verzameld verwerkt de calculator vervolgens in een begroting, waardoor er uiteindelijk een totaalprijs zal ontstaan. Als een calculator de bouwkosten berekend heeft dan worden de bouwkosten verhoogd met de algemene bouwplaatskosten (ABK) en een percentage voor algemene kosten (A&K), winst en risico (W&R). De uitkomst van de calculatie is meestal de aanneemsom, waarvoor een aannemer het bouwproject kan en wil realiseren. De werkzaamheden van een calculator zijn voor aannemers en ander bedrijven erg belangrijk, omdat het de calculators zijn die alle kosten en risico's inschatten. Als een calculator fouten maakt in de begroting kan dit vervelende gevolgen hebben voor bedrijven. Over het algemeen is het zo dat aannemers gebruikmaken van een of meerdere calculators. Het zijn meestal alleen de grotere aannemersbedrijven of civiele bedrijven die calculators in dienst hebben. De kleinere aannemersbedrijven zullen de calculatiewerkzaamheden meestal uitbesteden aan gespecialiseerde calculatiebureaus. Daarnaast is het zo dat een calculator ook werkzaam kan zijn als werkvoorbereider. Het werken als calculator is niet makkelijk, omdat een calculator met veel verschillende factoren rekening zal moeten houden die de prijs kunnen beïnvloeden.

Werken als calculator

Het is dus de verantwoordelijkheid van een calculator om alle kosten te berekenen die nodig zijn om een bouwproject te kunnen realiseren. Het berekenen van aanneemsommen kan moeilijk zijn als het grote opdrachten gaat, omdat een calculator met veel verschillende zaken rekening zal moeten houden. Bij kleine opdrachten is het vaak niet ingewikkeld om de kostprijs te berekenen, maar voor grote opdrachten is dit zeker wel het geval. Een calculator zal bij grotere bouwprojecten veel informatie moeten opvragen om tot een totaalplaatje te kunnen komen. Ook is het vaak nodig om meerdere offertes op te vragen bij andere bedrijven zoals bij onderaannemers. In de meeste gevallen zal een calculator de kostprijs niet alleen kunnen bepalen vanaf bouwtekeningen en het bestek. Ook het berekenen van de materiaalkosten is niet makkelijk, omdat bouwmaterialen nogal kunnen verschillen met betrekking tot de kwaliteit. Om onduidelijkheden te voorkomen met betrekking tot de kwaliteit is het belangrijk dat een calculator gebruik kan maken van een bestekboek, waarbinnen precies omschreven staat welke bouwmaterialen er toegepast moeten worden en aan welke kwaliteitseisen de bouwmaterialen moeten voldoen. Zoals eerder omschreven kan een calculator in sommige gevallen ook aangemerkt worden als werkvoorbereider.

Wat doet een calculator

De inhoudelijke werkzaamheden als calculator kunnen verschillen per werkgever en soort calculatiewerkzaamheden. In alle gevallen is een calculator verantwoordelijk voor het berekenen van alle bouwkosten. Dit kan ook inhouden dat een calculator prijzen zal opvragen van bijzondere constructies of dat een calculator vergunningskosten zal opvragen. Alle kosten die te maken hebben met bouwprojecten vallen onder de verantwoordelijkheden van een calculator. Als calculator zul je veel gebruikmaken van vaste berekeningen, echter heeft een calculator ook te maken met bouwkosten die niet zomaar via een formule te berekenen zijn. Als een aannemersbedrijf ook te maken heeft met toekomstige onderhoudsverplichtingen met betrekking tot afgeronde bouwprojecten zal een calculator ook de toekomstige onderhoudskosten moeten berekenen. Een calculator zal dus alle kosten doorberekenen. Denk bijvoorbeeld ook aan de kosten om een bouwlocatie in te richten voor gebruik.

Bouwkosten berekenen

De werkzaamheden van een calculator hebben raakvlakken met de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige, echter kunnen de beroepen calculator en bouwkostendeskundige niet zomaar met elkaar vergeleken worden omdat er inhoudelijke verschillen zijn. Het belangrijkste verschil is dat een bouwkostendeskundige in de meeste gevallen met complexe berekeningen te maken zal krijgen die niet alleen betrekking hebben op bouwkosten. Een bouwkostendeskundige kijkt naar het totaalplaatje zoals alle inrichtingskosten van woonwijken en de kosten voor algemene voorzieningen. De beroepen calculator en bouwkostendeskundige hebben wel beide te maken met calculatiewerkzaamheden, maar dan op verschillende niveaus. Een bouwkostendeskundige is bijvoorbeeld werkzaam als planoloog of als stedenbouwkundige voor een gemeente. Een bouwkostendeskundige zal meer gezien moeten worden als belangrijke adviseur.

Werkzaamheden van een calculator:

  • Het uitrekenen van materiaalkosten en personeelskosten.
  • Het bestuderen van het bestekboek of bestektekeningen.
  • Het controleren op volledigheid van aanvragen.
  • Het bestuderen van bouwtekeningen.
  • Het doorberekenen van projecten.
  • Het maken van een risicoanalyse.
  • Het opvragen van offertes.

Film over het beroep calculator:

Film over het beroep calculator:

Opleidingen tot calculator

Wie een carrière ambieert als calculator kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw. Op Hbo-niveau is de hbo-opleiding Bouwkunde van toepassing. In de meeste gevallen zal een calculator eerst de Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw doorlopen en vervolgens automatisch doorstromen tot de hbo-opleiding Bouwkunde. De Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw is een brede opleiding die niet alleen betrekking heeft op calculatiewerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan werkvoorbereiding, beheerswerkzaamheden, bouwkundig tekenen en het fungeren als opzichter binnen de bouw. De Mbo-opleiding middenkaderfunctionaris bouw is dus een brede opleiding waarbinnen je verschillende kanten binnen de bouwwereld op kan. Als leerling calculator zul je ook regelmatig stage-lopen op een calculatieafdeling, onder begeleiding van een leermeester. Vanzelfsprekend is het als calculator ook nodig om de administratie op de juiste manier op te zetten. Dit kun je eenvoudig doen met behulp van een goed boekhoudpakket.

Bedrijven waar een calculator werkzaam kan zijn

Een calculator is over het algemeen werkzaam voor een aannemersbedrijf of een gespecialiseerd calculatiebureau. Daarnaast kan een calculator werkzaam zijn voor andere soorten bedrijven die veel met calculatiewerkzaamheden te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een installatiebedrijf dat ook regelmatig te maken heeft met complexe calculaties. Daarnaast is het denkbaar dat een calculator werkzaam is voor een architectenbureau. Een calculator kan ook werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties calculator

De belangrijkste competentie van een calculator is de vakinhoudelijke kennis van de bouwbranche, omdat het kunnen berekenen van bouwkosten alles te maken heeft met bouwkennis. Daarnaast moet een calculator cijfermatig gezien sterk onderlegd zijn. Ook het analytisch kunnen denken is als calculator aan te merken als belangrijk. Omdat een calculator veel samenwerkt met andere collega's en bedrijven moet de calculator communicatief gezien sterk onderlegd zijn. Het is denkbaar dat een calculator ook verantwoordelijk is voor onderhandelingen rondom offertes van onderaannemers. In dat geval kan een calculator ook gezien worden als onderhandelaar. Een andere belangrijke competentie van een calculator kan zijn het kunnen netwerken, omdat een calculator over het algemeen afhankelijk is van veel verschillende vaklieden en bedrijven. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, controleren, monitoren, secuur, verantwoordelijkheidsgevoel, techniek, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als calculator

Het arbeidsmarktperspectief als calculator is over het algemeen heel goed te noemen. Als calculator kan je voor verschilellende soorten bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk in de meeste gevallen geen enkel probleem is. De doorgroeimogelijkheden als calculator kunnen gezien worden in het uitvoeren van extra werkzaamheden als werkvoorbereider. Daarnaast kan een goede calculator fungeren als afdelingsmanager of als teamleider, afhankelijk van de soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris calculator

Een calculator in loondienst zal afhankelijk van zijn ervaring en leeftijd gemiddeld tussen de 2500 en 3000 euro bruto per maand verdienen. Als calculator is het lastig om als zelfstandige te gaan werken, omdat opdrachten krijgen als calculator lastig zal zijn. Wel is het mogelijk om het beroep te combineren met andere taken, zoals die van een werkvoorbereider, zodat er wellicht meer opdrachten binnen te halen zijn.

Eigen bedrijf starten als Calculator

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Calculator, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Calculator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Calculator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Calculator.

Mijnzzp.nl