Onderhoudsplanner vastgoed

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep onderhoudsplanner (vastgoed)
Werken als onderhoudsplanner vastgoed
Duidelijke afspraken maken als onderhoudsplanner
Gebouwbeheer
Gebouwbeheer gemeentes
Film onderhoud woningen:
Opleidingen tot onderhoudsplanner vastgoed
Bedrijven waar een onderhoudsplanner vastgoed werkzaam kan zijn
Competenties onderhoudsplanner vastgoed
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderhoudsplanner vastgoed
Arbeidsvoorwaarden en salaris onderhoudsplanner vastgoed
Eigen bedrijf starten als Onderhoudsplanner vastgoed
Boekhoudprogramma vergelijken Onderhoudsplanner vastgoed

Beroep onderhoudsplanner (vastgoed)

Een onderhoudsplanner vastgoed is verantwoordelijk voor het inplannen van onderhoudswerkzaamheden. In de meeste gevallen is een onderhoudsplanner vastgoed werkzaam voor een woningstichting, installatiebedrijf of aannemersbedrijf. Omdat dit soort bedrijven in veel gevallen te maken heeft met bewoners en externe bedrijven is het op de juiste manier inplannen van onderhoudswerkzaamheden belangrijk. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhoudsplanner vastgoed om alle afspraken te maken, zodat het onderhoud op de juiste manier uitgevoerd kan worden. Een onderhoudsplanner vastgoed moet aangemerkt worden als een organisatorisch talent, omdat het op een goede manier inplannen van onderhoudswerkzaamheden niet makkelijk is. Een onderhoudsplanner vastgoed heeft meestal niet alleen met bedrijven te maken die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, maar ook met bewoners en/of gebruikers van vastgoed, die geïnformeerd moeten worden. Het inplannen van onderhoudswerkzaamheden is dan ook een aparte specialisatie te noemen, die om de nodige kennis en ervaring vraagt. Onderhoud is een ruim begrip dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van onderhoud, zoals preventief onderhoud, periodiek onderhoud, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud. Al deze verschillende vormen van onderhoud behoren dus toe tot de werkzaamheden van een onderhoudsplanner vastgoed. Een onderhoudsplanner vastgoed kan ook te maken hebben met klachtenonderhoud, dat in sommige gevallen ook betrekking kan hebben op spoedonderhoud, omdat bepaalde klachten direct verholpen moeten worden. De meeste bedrijven die te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden en woningstichtingen hebben verschillende onderhoudsplanners aan het werk, die dagelijks actief zijn met de planning. Vanzelfsprekend kan een onderhoudsplanner vastgoed met verschillende onderhoudswerkzaamheden te maken krijgen.

Werken als onderhoudsplanner vastgoed

Een onderhoudsplanner vastgoed is dus verantwoordelijk voor planningswerkzaamheden, die met onderhoud van vastgoed te maken hebben. Bij het plannen van onderhoud aan vastgoed kan men bijvoorbeeld denken aan schilderwerk dat uitgevoerd moet worden, of aan ketels die schoongemaakt moeten worden. Het plannen van onderhoud aan gebouwen vergt meestal veel voorbereiding, omdat alle bewoners geïnformeerd moeten worden door een onderhoudsplanner. Het maken van de benodigde afspraken is meestal veel werk, omdat de bewoners thuis moeten blijven. Bij schilderwerk kan het voorkomen dat bewoners extra geïnformeerd moeten worden over de bereikbaarheid van het schilderwerk. Meestal zitten er zonneschermen of rolluiken in de weg, die de bewoners zelf geplaatst hebben. Deze zonneschermen en/of rolluiken moeten dan ook tijdelijk weggehaald worden door de bewoners, zodat de schilder zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De werkzaamheden van een onderhoudsplanner vastgoed gaan dus behoorlijk ver en houden meer in dan alleen het maken van afspraken met bedrijven. Een onderhoudsplanner vastgoed kan ook gezien worden als een communicatieadviseur, die verantwoordelijk is voor het informeren van alle partijen.

Duidelijke afspraken maken als onderhoudsplanner

Maar ook het maken van goede afspraken met bedrijven behoort tot de taken van een onderhoudsplanner. Als een bedrijf een onderhoudsklus mag uitvoeren, worden er vaak specifieke eisen gesteld aan de manier van werken. Zo kan duurzaamheid een rol spelen of worden er voorwaarden opgesteld over wat een onderhoudsbedrijf wel of niet mag vervangen. Dit zijn allemaal onderdelen van de werkzaamheden. Welke taken de onderhoudsplanner nog meer heeft, is afhankelijk van het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Het kan zijn dat de planner ook offertes moet aanvragen en kan beoordelen. Het controleren van de werkzaamheden wordt juist vaak gedaan door een opzichter. De opzichter kan bijvoorbeeld het schildersbedrijf controleren op de uitgevoerde werkzaamheden. Over het algemeen heeft een onderhoudsplanner vastgoed met verschillende bedrijven en vaklieden te maken. Denk bijvoorbeeld aan installateurs, liftmonteurs, timmerlieden en aan isoleerders.

Gebouwbeheer

Bij grote gebouwen, zoals een flatgebouw van een woningstichting, is het niet ongebruikelijk dat de woningstichting een speciale huismeester heeft aangesteld die enkele dagen in de week aanwezig is voor de bewoners. De bewoners kunnen dan met vragen over onderhoud terecht bij de huismeester. Op deze manier ontstaan er korte lijnen tussen de woningstichting en de bewoners. Daarnaast kan een huismeester verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van kleine onderhoudswerkzaamheden.

Gebouwbeheer gemeentes

Ook gemeentes zijn vaak eigenaar van diverse gebouwen binnen hun gemeente. Een onderhoudsplanner kan dus ook werkzaam zijn voor een gemeente die veel vastgoed bezit. Als een gemeente veel vastgoed bezit is het niet ongebruikelijk dat er ook andere speciale medewerkers zijn, zoals de servicemedewerker gebouwen, die namens de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Film onderhoud woningen:

Opleidingen tot onderhoudsplanner vastgoed

Een onderhoudsplanner vastgoed kan over verschillende opleidingen beschikken. Over het algemeen zal een onderhoudsplanner vastgoed voldoende hebben aan een gerichte Mbo-opleiding. In sommige gevallen kan ook de hbo-opleiding bouwkunde van toepassing zijn. De meeste onderhoudsplanners zijn werkzaam op Mbo-niveau. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een onderhoudsplanner vastgoed werkzaam kan zijn

Een onderhoudsplanner vastgoed is in de meeste gevallen werkzaam voor een woningstichting, gemeente, aannemersbedrijf of andere soorten bedrijf, die veel te maken hebben met onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast kan een onderhoudsplanner vastgoed werkzaam zijn voor een adviesbureau. In sommige gevallen kan een onderhoudsplanner vastgoed ook aangemerkt worden als vastgoedbeheerder. Beheerswerkzaamheden gaan wel verder dan alleen het inplannen van onderhoudswerkzaamheden.

Competenties onderhoudsplanner vastgoed

De belangrijkste competenties van een onderhoudsplanner vastgoed is het organisatorisch vermogen, omdat het op een goede manier inplannen van onderhoudswerkzaamheden belangrijk is. Organisatorisch vermogen heeft ook weer alles te maken met communicatie. Als onderhoudsplanner is het belangrijk om vooruit te denken en mogelijke problemen te tackelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tijdig aanvragen van alle eventuele benodigde vergunningen, zodat alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder problemen. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, zelfstandigheid, inschattingsvermogen, overleggen, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen, organiseren, controleren en informeren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderhoudsplanner vastgoed

Het arbeidsmarktperspectief van een onderhoudsplanner vastgoed is over het algemeen matig te noemen, omdat het specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast kan het belangrijk zijn dat je over technische kennis beschikt. Met andere woorden kan niet iedereen zomaar werkzaam zijn als onderhoudsplanner. De doorgroeimogelijkheden van een onderhoudsplanner vastgoed moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie vastgoedmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderhoudsplanner vastgoed

De arbeidsvoorwaarde voor een onderhoudsplanner kunnen per bedrijf enorm verschillen en zijn dan ook moeilijk aan te geven. Als onderhoudsplanner in het vastgoed verdien je in loondienst tussen de 2000 en 3000 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd en opleiding. Als zelfstandig werkende onderhoudsplanner is er doorgaans meer te verdienen, mits er voldoende opdrachten binnengehaald kunnen worden.

Eigen bedrijf starten als Onderhoudsplanner vastgoed

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Onderhoudsplanner vastgoed, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Onderhoudsplanner vastgoed

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Onderhoudsplanner vastgoed bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Onderhoudsplanner vastgoed.

Mijnzzp.nl