Planner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een planner is een werknemer die verantwoordelijk is voor het maken van de planning van een bedrijf of organisatie. Als planner plan je meestal werknemers in, maar een planner kan ook verantwoordelijk zijn voor de planning van machines of materialen, afhankelijk van waar de planner precies werkzaam is. Planning heeft betrekking op het plannen zelf, maar heeft ook betrekking op het realiseren van de planning. Dit betekent dat een planner niet alleen betrokken is aan het begin van een planning, maar dat hij of zij ook wijzigingen kan doorvoeren tijdens de werkzaamheden, als dit nodig mocht zijn. Vanzelfsprekend kan je als planner voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn, die vaak over veel personeel beschikken. Het plannen is voor bedrijven belangrijk en zal in veel gevallen personeelsplanningen betreffen, echter kan dit verschillen per soort bedrijf. Het maken van planningen is aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat anders werkzaamheden niet op een effectieve manier uitgevoerd kunnen worden. Ook als de juiste werkmaterialen niet beschikbaar zijn op het juiste moment zal er geen sprake zijn van effectiviteit. Het plannen van werkzaamheden kan afhankelijk van de soort planningswerkzaamheden redelijk complex zijn, omdat een goede planner met veel verschillende zaken rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die vrij zijn of ziek worden, of aan bepaalde werkzaamheden die alleen op bepaalde momenten uitgevoerd mogen worden vanwege vergunningen. Zoals eerder omschreven komt het beroep planner in de praktijk op veel verschillende manieren voor. De inhoudelijke werkzaamheden kunnen als planner dan ook verschillen per organisatie, omdat organisaties op verschillende manieren te maken kunnen hebben met planning. Daarnaast hoeft het beroep planner geen fulltime functie te betreffen, omdat planners verantwoordelijk kunnen zijn voor andere werkzaamheden afhankelijk van de organisatie.

Een planner kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende planningswerkzaamheden. In veel gevallen zal het gaan om het maken van de personeelsplanning. Het bijhouden van personeelsplanningen en het inroosteren van beschikbaar personeel is voor bedrijven en organisatie van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan een gevangenis, die minimaal zoveel werknemers op de werkvloer moet hebben lopen omdat er anders veiligheidsrisico's ontstaan. Het is de planner die er voor zorgt dat er op ieder moment voldoende personeel aanwezig is om veiligheidsrisico's te voorkomen. Dit betekent dat de planner rekening zal houden met dagdiensten, nachtdiensten, verlof en eventuele zieke werknemers. Daarnaast moet de planner het personeel volgens het cao inplannen. Dit betekent dat de planner op de hoogte is van alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot rusturen. Als planner kan het voorkomen dat er tijdelijk extra personeel ingehuurd moet worden en je wellicht een uitzendbureau moet benaderen om extra personeel in te huren. Als planner heb je dan ook de belangrijke taak om geschikt personeel te zoeken, dat over de juiste opleidingen en werkervaring beschikt. Als planner kan het dus voorkomen dat je op zoek moet naar geschikt personeel bij externe bedrijven. In dit geval werkt de planner ook als een soort recruiter. Wanneer een planner werkzaam is binnen het onderwijs spreken we meestal van een roostermaker.

Werken als planner

Planners komen binnen het bedrijfsleven veel voor in alle branches, waardoor de rol van een planner kan verschillen per bedrijf of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan transportplanners binnen de logistiek of juist aan planners die verantwoordelijk zijn voor de planning met betrekking tot de scheepvaart. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde productieplanners, die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de productie. Een ander benaming voor een planner is ook wel medewerker personeelszaken. Maar een medewerker personeelszaken kan ook andere werkzaamheden uitvoeren dan alleen het plannen van personeel. Het beroep planner vraagt over het algemeen om goed organisatietalent, omdat goede planners niks aan het toeval zullen overlaten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een planner ook rekening zal houden met onverwachte situaties. Over het algemeen kan een planner gebruikmaken van historische gegevens, waardoor planners op een redelijk goede manier situaties kunnen inschatten. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch inzetten van extra supervisors en onderhoudsmonteurs tijdens de feestdagen, omdat gebleken is dat tijdens dit soort dagen behoefte is aan extra personeel.

Opleiding Human Resource Management:

Opleidingen tot planner

Over het algemeen zal een Mbo-opleiding als planner voldoende zijn, afhankelijk vanwaar je precies zal komen te werken. Een gerichte Mbo-opleiding kan de Mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker zijn. Op Hbo-niveau kan dit de Hbo-opleiding Human Resource Management zijn. Welke opleiding het beste past is natuurlijk persoonlijk, en dit kan per branche verschillen. Zoals eerder omschreven kunnen planners in praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn. Daarnaast is het zo dat lang niet alle planners alleen verantwoordelijk zijn voor het plannen van werknemers. Een werkvoorbereider kan bijvoorbeeld ook aangemerkt worden als planner. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een planner werkzaam kan zijn

Als planner kan je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn. Dit zijn meestal wel de grotere bedrijven die over veel personeel beschikken, of die op een andere manier veel met planning te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan expediteurs, fabrikanten, hotels, middenstanders of aan grote bouwbedrijven. Daarnaast kunnen planners in veel gevallen aangemerkt worden als personeelsplanner. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat planners ook alleen verantwoordelijk kunnen zijn voor het inplannen van werkzaamheden zonder dat je als planner rechtstreeks te maken hebt met het inplannen van personeel. Denk bijvoorbeeld aan een planner die verantwoordelijk is voor het inplannen van werkmaterialen, die verhuurd worden aan verschillende vaklieden. Dit soort planners heeft verder niks te maken met het inplannen van personeel. In veel gevallen kan een planner wel aangemerkt worden als personeelsplanner.

Competenties planner

Als planner is de belangrijkste competentie dat je kunt plannen en organiseren op een goede manier. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol, omdat het kunnen plannen en organiseren alles met communicatie te maken heeft. Als planner zal je ook tegen een stootje moeten kunnen en is stressbestendigheid niet geheel onbelangrijk. Een goede planner kan nog zo goed plannen, echter loopt de planning bijna nooit zoals dit bedacht is. Het snel kunnen schakelen en een flexibele werkhouding zijn dan belangrijk als planner. Ook het kunnen netwerken is over het algemeen belangrijk als planner, omdat je in de meeste gevallen te maken heeft met verschillende collega's en eventuele externe organisaties. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, kennis, overzicht, analytisch, overleggen, monitoren, controleren, rapporteren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als planner

Het arbeidsmarktperspectief als planner is over het algemeen goed te noemen, maar dit is wel afhankelijk van de branche waarbinnen je precies werkzaam bent en over welke opleidingen je precies beschikt. In veel gevallen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn, maar er zijn ook functies die om een Hbo-opleiding vragen. De doorgroeimogelijkheden van een planner zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties. Het is denkbaar dat een goede planner uiteindelijk kan doorgroeien tot afdelingsmanager, supervisor of tot teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris planner

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches met verschillende cao's. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat er verschillende soorten planners bestaan die ook over verschillende opleidingen kunnen beschikken. Voor een gerichte salaris indicatie kunt u bij de andere beroepen kijken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Planner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Planner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl