Planner

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een planner is een werknemer die verantwoordelijk is voor het maken van de planning van een bedrijf of organisatie. Als planner plan je meestal werknemers in, maar een planner kan ook verantwoordelijk zijn voor de planning van machines of materialen, afhankelijk van waar de planner precies werkzaam is. Planning heeft betrekking op het plannen zelf, maar heeft ook betrekking op het realiseren van de planning. Dit betekent dat een planner niet alleen betrokken is aan het begin van een planning, maar dat hij of zij ook wijzigingen kan doorvoeren tijdens de werkzaamheden, als dit nodig mocht zijn. Vanzelfsprekend kan je als planner voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn, die vaak over veel personeel beschikken. Het plannen is voor bedrijven belangrijk en zal in veel gevallen personeelsplanningen betreffen, echter kan dit verschillen per soort bedrijf. Het maken van planningen is aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat anders werkzaamheden niet op een effectieve manier uitgevoerd kunnen worden. Ook als de juiste werkmaterialen niet beschikbaar zijn op het juiste moment zal er geen sprake zijn van effectiviteit. Het plannen van werkzaamheden kan afhankelijk van de soort planningswerkzaamheden redelijk complex zijn, omdat een goede planner met veel verschillende zaken rekening moet houden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die vrij zijn of ziek worden, of aan bepaalde werkzaamheden die alleen op bepaalde momenten uitgevoerd mogen worden vanwege vergunningen. Zoals eerder omschreven komt het beroep planner in de praktijk op veel verschillende manieren voor. De inhoudelijke werkzaamheden kunnen als planner dan ook verschillen per organisatie, omdat organisaties op verschillende manieren te maken kunnen hebben met planning. Daarnaast hoeft het beroep planner geen fulltime functie te betreffen, omdat planners verantwoordelijk kunnen zijn voor andere werkzaamheden afhankelijk van de organisatie.

Een planner kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende planningswerkzaamheden. In veel gevallen zal het gaan om het maken van de personeelsplanning. Het bijhouden van personeelsplanningen en het inroosteren van beschikbaar personeel is voor bedrijven en organisatie van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan een gevangenis, die minimaal zoveel werknemers op de werkvloer moet hebben lopen omdat er anders veiligheidsrisico's ontstaan. Het is de planner die er voor zorgt dat er op ieder moment voldoende personeel aanwezig is om veiligheidsrisico's te voorkomen. Dit betekent dat de planner rekening zal houden met dagdiensten, nachtdiensten, verlof en eventuele zieke werknemers. Daarnaast moet de planner het personeel volgens het cao inplannen. Dit betekent dat de planner op de hoogte is van alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot rusturen. Als planner kan het voorkomen dat er tijdelijk extra personeel ingehuurd moet worden en je wellicht een uitzendbureau moet benaderen om extra personeel in te huren. Als planner heb je dan ook de belangrijke taak om geschikt personeel te zoeken, dat over de juiste opleidingen en werkervaring beschikt. Als planner kan het dus voorkomen dat je op zoek moet naar geschikt personeel bij externe bedrijven. In dit geval werkt de planner ook als een soort recruiter. Wanneer een planner werkzaam is binnen het onderwijs spreken we meestal van een roostermaker.

Wat doet een planner?

Een planner heeft dus de verantwoordelijkheid om verschillende aspecten van planning en organisatie te beheren, afhankelijk van het werkveld en de specifieke functie. Over het algemeen omvat het takenpakket van een planner het volgende:

  • Het opstellen van planningen: Een planner is verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde planningen en schema's voor projecten, evenementen, productieprocessen, transportroutes, personeelsroosters of andere activiteiten. Ze zorgen ervoor dat alle vereiste taken, deadlines en resources in de planning zijn opgenomen en dat er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om de doelen te bereiken.
  • Resourcebeheer: Planners houden rekening met beschikbare middelen zoals personeel, materialen, apparatuur en financiën bij het opstellen van planningen. Ze zorgen ervoor dat de juiste middelen op het juiste moment beschikbaar zijn om aan de behoeften van het project of de activiteit te voldoen. Dit omvat het inschatten van de benodigde resources, het coördineren van leveringen en het plannen van personeelsinzet.
  • Voortgangsbewaking: Een belangrijk aspect van de rol van een planner is het monitoren en bijhouden van de voortgang van de activiteiten in overeenstemming met de planning. Ze controleren of de taken op tijd worden uitgevoerd, identificeren eventuele vertragingen of afwijkingen en nemen indien nodig corrigerende maatregelen. Dit omvat het communiceren van de voortgang aan belanghebbenden en het aanpassen van de planning indien nodig.
  • Coördinatie en communicatie: Planners werken vaak samen met verschillende belanghebbenden, zoals projectmanagers, teamleden, leveranciers en klanten. Ze coördineren en communiceren met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de planning, doelen en vereisten. Ze kunnen vergaderingen organiseren, updates verstrekken en informatie uitwisselen om een soepele uitvoering van de planning te garanderen.
  • Risicobeheer: Planners identificeren potentiële risico's en onzekerheden die de planning en uitvoering van activiteiten kunnen beïnvloeden. Ze ontwikkelen strategieën om deze risico's te beheersen en te minimaliseren. Dit omvat het opstellen van alternatieve plannen, het implementeren van maatregelen om risico's te verminderen en het voorbereiden op mogelijke verstoringen.
  • Rapportage en analyse: Planners verzamelen en analyseren gegevens met betrekking tot de planning en voortgang van activiteiten. Ze stellen rapporten op over de prestaties, het naleven van deadlines, het gebruik van resources en andere relevante informatie. Deze rapporten worden gebruikt voor evaluatie, besluitvorming en het identificeren van verbeterpunten.

Werken als planner

Planners komen binnen het bedrijfsleven veel voor in alle branches, waardoor de rol van een planner kan verschillen per bedrijf of organisatie. Denk bijvoorbeeld aan transportplanners binnen de logistiek of juist aan planners die verantwoordelijk zijn voor de planning met betrekking tot de scheepvaart. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde productieplanners, die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de productie. Een ander benaming voor een planner is ook wel medewerker personeelszaken. Maar een medewerker personeelszaken kan ook andere werkzaamheden uitvoeren dan alleen het plannen van personeel. Het beroep planner vraagt over het algemeen om goed organisatietalent, omdat goede planners niks aan het toeval zullen overlaten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een planner ook rekening zal houden met onverwachte situaties. Over het algemeen kan een planner gebruikmaken van historische gegevens, waardoor planners op een redelijk goede manier situaties kunnen inschatten. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch inzetten van extra supervisors en onderhoudsmonteurs tijdens de feestdagen, omdat gebleken is dat tijdens dit soort dagen behoefte is aan extra personeel.

Plannen en organiseren competentie

Een planner moet in staat zijn om doelgerichte actieplannen op te stellen en deze te vertalen naar concrete stappen en taken. Het gaat erom te weten welke stappen er moeten worden genomen, in welke volgorde en met welke middelen om de gestelde doelen te bereiken. Dit vereist het vermogen om taken en activiteiten te organiseren, deadlines te stellen en de voortgang te bewaken. Een goede planner is in staat om realistische en haalbare doelen te stellen en deze te vertalen naar een gedetailleerd actieplan. Dit omvat het inschatten van benodigde middelen, het bepalen van de volgorde van taken en het plannen van de benodigde tijd om elk aspect van het plan te voltooien. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met eventuele risico's en mogelijke obstakels die zich kunnen voordoen. Het beheren van tijd is een cruciale competentie bij het plannen en organiseren. Het gaat erom de beschikbare tijd effectief te benutten, prioriteiten te stellen en taken efficiënt in te delen. Dit omvat het maken van realistische tijdsinschattingen, het stellen van deadlines en het effectief gebruikmaken van hulpmiddelen en technieken zoals planningstools en time management methoden.

Daarnaast is communicatie een belangrijk aspect van plannen en organiseren. Een planner moet in staat zijn om helder en duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen, zodat iedereen op de hoogte is van de doelen, taken en deadlines. Dit omvat het afstemmen van verwachtingen, het delegeren van taken indien nodig en het regelmatig bijwerken en rapporteren van de voortgang aan alle belanghebbenden. Plannen en organiseren is dan ook een belangrijke competentie voor een planner. Het vereist het vermogen om doelen te stellen, actieplannen op te stellen, tijd en middelen effectief te beheren en helder te communiceren. Door deze competentie te ontwikkelen en toe te passen, kan een planner succesvol zijn in het realiseren van projecten, het behalen van doelen en het optimaliseren van de efficiency en productiviteit.

Opleiding Human Resource Management:

Opleidingen tot planner

Over het algemeen zal een Mbo-opleiding als planner voldoende zijn, afhankelijk vanwaar je precies zal komen te werken. Een gerichte Mbo-opleiding kan de Mbo-opleiding bedrijfsadministratief medewerker zijn. Op Hbo-niveau kan dit de hbo-opleiding Human Resource Management zijn. Welke opleiding het beste past is natuurlijk persoonlijk, en dit kan per branche verschillen. Zoals eerder omschreven kunnen planners in praktijk op verschillende manieren werkzaam zijn. Daarnaast is het zo dat lang niet alle planners alleen verantwoordelijk zijn voor het plannen van werknemers. Een werkvoorbereider kan bijvoorbeeld ook aangemerkt worden als planner. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als je zelfstandig ondernemer wordt, is het belangrijk om de boekhouding bij te houden. Dit kan het beste gedaan worden met online administratie software.

Bedrijven waar een planner werkzaam kan zijn

Als planner kan je voor uiteenlopende bedrijven werkzaam zijn. Dit zijn meestal wel de grotere bedrijven die over veel personeel beschikken, of die op een andere manier veel met planning te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan expediteurs, fabrikanten, hotels, middenstanders of aan grote bouwbedrijven. Daarnaast kunnen planners in veel gevallen aangemerkt worden als personeelsplanner. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat planners ook alleen verantwoordelijk kunnen zijn voor het inplannen van werkzaamheden zonder dat je als planner rechtstreeks te maken hebt met het inplannen van personeel. Denk bijvoorbeeld aan een planner die verantwoordelijk is voor het inplannen van werkmaterialen, die verhuurd worden aan verschillende vaklieden. Dit soort planners heeft verder niks te maken met het inplannen van personeel. In veel gevallen kan een planner wel aangemerkt worden als personeelsplanner.

Competenties planner

Als planner is de belangrijkste competentie dat je kunt plannen en organiseren op een goede manier. Daarnaast speelt communicatie een belangrijke rol, omdat het kunnen plannen en organiseren alles met communicatie te maken heeft. Als planner zal je ook tegen een stootje moeten kunnen en is stressbestendigheid niet geheel onbelangrijk. Een goede planner kan nog zo goed plannen, echter loopt de planning bijna nooit zoals dit bedacht is. Het snel kunnen schakelen en een flexibele werkhouding zijn dan belangrijk als planner. Ook het kunnen netwerken is over het algemeen belangrijk als planner, omdat je in de meeste gevallen te maken heeft met verschillende collega's en eventuele externe organisaties. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, kennis, overzicht, analytisch, overleggen, monitoren, controleren, rapporteren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als planner

Het arbeidsmarktperspectief als planner is over het algemeen goed te noemen, maar dit is wel afhankelijk van de branche waarbinnen je precies werkzaam bent en over welke opleidingen je precies beschikt. In veel gevallen zal een Mbo-opleiding voldoende zijn, maar er zijn ook functies die om een hbo-opleiding vragen. De doorgroeimogelijkheden van een planner zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkgever en je eigen competenties. Het is denkbaar dat een goede planner uiteindelijk kan doorgroeien tot afdelingsmanager, supervisor of tot teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris planner

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je werkzaam kan zijn in uiteenlopende branches met verschillende cao's. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven, omdat er verschillende soorten planners bestaan die ook over verschillende opleidingen kunnen beschikken. Voor een gerichte salaris indicatie kunt u bij de andere beroepen kijken.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Planner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Planner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl