Gevangenenbewaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gevangenenbewaker
Wat doet een gevangenenbewaker
Verschil gevangenis en huis van bewaring
Verantwoordelijkheden als gevangenenbewaker
Taken van een gevangenenbewaker:
Film: gevangenis de koepel in Breda
Opleidingen tot Gevangenenbewaker
Bedrijven waar een Gevangenenbewaker werkzaam kan zijn
Competenties Gevangenenbewaker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Gevangenenbewaker
Arbeidsvoorwaarden en salaris Gevangenenbewaker
Eigen bedrijf starten als Gevangenenbewaker
Boekhoudprogramma vergelijken Gevangenenbewaker

Beroep gevangenenbewaker

Een gevangenenbewaker is een functionaris die werkzaam is binnen het gevangeniswezen. Een meer moderne benaming voor gevangenenbewaker is penitentiair inrichtingswerker (piw'er). Het is niet zo dat een gevangenenbewaker alleen verantwoordelijk is voor het bewaken van gedetineerden, omdat een gevangenenbewaker ook verantwoordelijk kan zijn voor het begeleiden van gevangen en het houden van toezicht op de algemene veiligheid van gedetineerden. Daarnaast is een gevangenenbewaker verantwoordelijk voor het begeleiden van bezoekers, advocaten en andere hulpverleners die gedetineerden bezoeken. Een gevangenis noemt men ook wel penitentiaire instelling, die in verschillende vormen voorkomen. Er bestaan dan ook verschillende gevangenissen, zoals reguliere gevangenissen, Tbs-klinieken, jeugdgevangenissen en speciale gevangenissen voor de zware criminelen. In welke gevangenis een gedetineerde geplaatst wordt is afhankelijk van de straflengte en de soort misdaad die is begaan door een gedetineerde. Iemand, die bijvoorbeeld zijn boetes niet voldaan heeft, zal meestal voor korte duur in hechtenis genomen worden en niet in een zwaar bewaakte gevangenis geplaatst worden. Tegenwoordig komt de benaming gevangenenbewaker of cipier steeds minder voor, omdat men steeds vaker spreekt van penitentiair inrichtingswerker. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gevangenenbewaker het beste omschrijven als het dagelijks zorgen voor gedetineerden, het begeleiden van gedetineerden en het in bewaring stellen van gedetineerden. Ook het dagelijks begeleiden van gedetineerden binnen hun woon- en leefsituatie en bij activiteiten behoort tot de werkzaamheden van een gevangenenbewaker. Het beroep gevangenenbewaker is een beroep dat bij je moet passen, omdat je iedere dag te maken hebt met mensen die intensive begeleiding nodig hebben. Ook fysiek en geestelijk gezien zal je sterk in je schoenen moeten staan.

Wat doet een gevangenenbewaker

Een gevangenenbewaker is verantwoordelijk voor het bewaken van gedetineerden en het begeleiden van gedetineerden. Zoals eerder omschreven is een gevangenenbewaker niet alleen verantwoordelijk voor het bewaken van gevangen. Denk bijvoorbeeld ook aan het verstrekken van medicatie aan gedetineerden en aan het fungeren als mentor voor gedetineerden. Het fungeren als mentor heeft betrekking op het opvangen en begeleiden van gedetineerden, zodat ze na hun gevangenisstraf klaar zijn om binnen de maatschappij op een normale manier te functioneren. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het klaarmaken van gedetineerden die op transport moeten, omdat ze bijvoorbeeld naar de rechtbank moeten. Binnen een penitentiaire inrichting zijn niet alleen gevangenenbewakers werkzaam. Denk ook aan verpleegkundigen, psychologen, docenten arbeid en aan advocaten en tandartsen, die gedetineerden bezoeken in de gevangenis. Het is de gevangenenbewaker, die de gedetineerde zal begeleiden naar hun afspraak en terug zal brengen naar de cel. Een gevangenenbewaker is geen specialiseerde hulpverlener en heeft dan ook geen taken op dat gebied, omdat daar andere specialisten voor zijn.

Verschil gevangenis en huis van bewaring

Het verschil tussen een gevangenis en huis van bewaring is dat mensen die verblijven binnen een gevangenis veroordeelde gedetineerden zijn. Mensen die verblijven binnen een huis van bewaring zijn alleen in voorlopige hechtenis genomen. Met andere woorden is de officier van justitie nog een zaak aan het opbouwen tegen de verdachte. Mensen die opgepakt worden door de politie, omdat ze bijvoorbeeld een mishandeling gepleegd hebben, worden over het algemeen eerst vastgezet in een politiecel voor verhoor en vervolgens overgebracht naar een huis van bewaring. Pas als een rechter uitspraak gedaan heeft waarbij gevangenisstraf opgelegd is worden veroordeelden naar een gevangenis gebracht.

Verantwoordelijkheden als gevangenenbewaker

In de kern is een gevangenenbewaker verantwoordelijk voor het voorkomen dat gedetineerden ontsnappen. In de praktijk is een gevangenenbewaker verantwoordelijk voor meer werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het motiveren van gedetineerden, het observeren van gedrag van gedetineerden, het voorkomen van ruzie onder gedetineerden en aan het visiteren van gedetineerden (fouilleren). Daarnaast is een gevangenenbewaker verantwoordelijk voor het begeleiden van alle dagactiviteiten. Denk hierbij aan het begeleiden van gedetineerden, die willen sporten, of aan gedetineerden die de bibliotheek willen bezoeken. Vanzelfsprekend is een gevangenenbewaker ook verantwoordelijk voor het controleren dat bezoekers geen verboden middelen doorgeven aan gedetineerden.

Taken van een gevangenenbewaker:

  • Het begeleiden van gedetineerden van en naar de cel.
  • Het controleren van documenten.
  • Het doorzoeken van de cel en andere ruimtes op verboden voorwerpen.
  • Het houden van toezicht bij transport van gedetineerde.
  • Het uitvoeren van toegangscontroles.
  • Het uitvoeren van uitgangscontroles.
  • Het waken over de algemene veiligheid binnen de inrichting.

Film: gevangenis de koepel in Breda

Opleidingen tot Gevangenenbewaker

Er bestaan geen landelijke opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen voor het beroep gevangenenbewaker. Over het algemeen worden nieuwe gevangenenbewakers c.q. penitentiair inrichtingswerkers intern opgeleid door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De toelatingseisen tot de opleiding zijn over het algemeen wel zwaar te noemen, omdat het beroep penitentiair inrichtingswerker niet voor iedereen geschikt is. Daarnaast mag je natuurlijk geen strafblad hebben. Wie toch een passende Mbo-opleiding zoekt kan bijvoorbeeld kiezen voor de Mbo-opleiding handhaver toezicht & veiligheid. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Gevangenenbewaker werkzaam kan zijn

Een gevangenenbewaker is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een gevangenenbewaker werkzaam is voor de overheid als ambtenaar. Een gevangenenbewaker c.q. penitentiair inrichtingswerker is werkzaam voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), die verantwoordelijk is voor de gevangenissen binnen Nederland. De Dienst Justitiële Inrichtingen maakt onderdeel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Competenties Gevangenenbewaker

De belangrijkste competentie van een gevangenenbewaker is je integriteit, omdat betrouwbaarheid belangrijk is. Daarnaast moet een gevangenenbewaker beschikken over een professionele beroepshouding, omdat het omgaan met gedetineerden in alle gevallen op een waardige manier gedaan moet worden. Daarnaast moet je als gevangenenbewaker overwicht kunnen bieden en sterk in je schoenen staan, omdat er gedetineerden zijn die lastig kunnen zijn. Als gevangenenbewaker heb je met verschillende gedetineerden en andere mensen te maken, waardoor communicatie aangemerkt kan worden als belangrijke competentie. Ook het kunnen motiveren, inspireren en coachen kan belangrijk zijn. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat een gevangenenbewaker ook aan conflictbeheersing moet doen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Gevangenenbewaker

Het arbeidsmarktperspectief van een gevangenenbewaker is over het algemeen matig te noemen, omdat de overheid steeds minder penitentiaire instellingen tot zijn beschikking heeft. De doorgroeimogelijkheden van een gevangenenbewaker moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, omdat de doorgroeimogelijkheden anders klein zijn. Als gevangenenbewaker is het meestal mogelijk om verschillende opleidingen te volgen, waardoor de doorgroeimogelijkheden zullen toenemen. Denk bijvoorbeeld aan een hbo-opleiding tot sociotherapeut.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Gevangenenbewaker

De arbeidsvoorwaarden als gevangenenbewaker zijn over het algemeen prima geregeld, zoals dat meestal het geval is binnen de overheid. Het salaris als gevangenenbewaker verloopt via vaste salarisschalen en zal ergens tussen de 2000 en 2800 euro bruto per maand liggen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Gevangenenbewaker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gevangenenbewaker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gevangenenbewaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gevangenenbewaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gevangenenbewaker.

Mijnzzp.nl