Criminoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een criminoloog is een gedragswetenschapper die gespecialiseerd is in criminologie. Criminologie heeft betrekking op het gedrag van criminelen en de maatschappelijke reactie hierop. Onderzoeksdomeinen binnen de criminologie zijn onder andere criminalisering, decriminalisering, veiligheid, onveiligheid, preventie, penologie en victimologie. Penologie heeft betrekking op de effecten van straffen op mensen en victimologie heeft betrekking op slachtofferwetenschap. Bij slachtofferwetenschap kan je denken aan het verklaren waarom iemand slachtoffer is geworden en hoe de persoon hiermee omgaat. Criminologie heeft raakvlakken met psychologie, sociologie, geneeskunde, wiskunde, filosofie en het recht. Het werkgebied van een criminoloog is zeer breed te noemen, omdat een criminoloog voor uiteenlopende soorten overheden en instanties werkzaam kan zijn die te maken hebben met veiligheid en/of criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een criminoloog die werkzaam is voor de politie of justitie als misdaadanalist. Andere werkzaamheden kunnen weer te maken hebben met de overheid als beleidsmedewerker. De werkzaamheden van een criminoloog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken en/of aanpakken van criminaliteit en de daarmee samenhangende problemen. Het onderzoeken van samenhangende problemen kan bijvoorbeeld inhouden het bedenken van preventiemaatregelen om criminaliteit te voorkomen.

Als criminoloog bestudeer je op een wetenschappelijke manier misdaadproblematiek. Dit kan betrekking hebben op alle vormen van misdaad zoals fraude, diefstal en geweld, en de gevolgen hiervan. Denk bij de gevolgen aan de effecten van straffen en het voorkomen van herhaling. Gedrag en criminaliteit zijn twee belangrijke woorden binnen de criminologie, die niet afzonderlijk gezien kunnen worden.

Gedragswetenschap

Criminologie is een gedragswetenschap waar iedereen mee te maken heeft, omdat criminologie niet alleen criminelen betreft. Ook de gevolgen van criminaliteit behoren tot het onderzoeksgebied criminologie. Denk bijvoorbeeld aan een bankoverval waarbij klanten van de bank betrokken zijn, of aan zinloos geweld waarbij omstanders betrokken zijn. Deze buitenstaanders zijn geen criminelen maar behoren wel tot het onderzoeksgebied van een criminoloog. In dit geval behoren de buitenstaanders tot het onderzoeksdomein victimologie, waarbinnen de criminoloog probeert te verklaren waarom iemand precies slachtoffer is geworden en wat de gevolgen hiervan zijn.

Criminologie studeren:

Opleidingen tot criminoloog

Wie een carrière ambieert als criminoloog zal de universitaire studie Criminologie moeten volgen. De studie Criminologie is een brede studie waarbinnen onder andere aandacht is voor psychologie, sociologie, recht, wiskunde, geneeskunde en filosofie. De bacheloropleiding Criminologie duurt ongeveer drie jaar en de masteropleiding één jaar, waarmee de totale opleidingsduur vier jaar bedraagt. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een criminoloog werkzaam kan zijn

Criminologie is een breed vakgebied, waarbinnen je veel verschillende kanten op kan. Denk bijvoorbeeld aan de functies beleidsmedewerker of adviseur binnen het gevangeniswezen, justitie, overheden, reclassering of aan toezichthouders. In het kort kunnen we stellen dat je als criminoloog overal werkzaam kan zijn waar gedragingen en criminaliteit een rol spelen.

Competenties criminoloog

De belangrijkste competenties als criminoloog of gedragswetenschapper is je vakinhoudelijke kennis en je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Ook algemene interesse in mensen en gedragingen zijn belangrijk. Belangrijke woorden als criminoloog zijn verder inzicht, analyseren, onderzoek, accuraat, zelfstandigheid en communicatie. Communicatie speelt vanzelfsprekend een grote rol als criminoloog.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als criminoloog

Het arbeidsmarktperspectief als afgestudeerde criminoloog is zeer goed te noemen. Veiligheid en criminaliteit zijn belangrijke aandachtspunten binnen de maatschappij, waardoor afgestudeerde criminologen meestal snel werk zullen vinden. Als criminoloog kan je werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten instanties. De doorgroeimogelijkheden moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het promoveren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris criminoloog

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als criminoloog werkzaam kan zijn voor verschillende soorten werkgevers met verschillende cao's. Een criminoloog zal doorgaan een salaris verdienen tussen de 2200 en 4500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl