Adviseur veilig wonen (PKVW)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een PKVW adviseur is een gespecialiseerde vakman of vakvrouw die over de bevoegdheid beschikt om woningen en andere gebouwen te beveiligen volgens het PKVW besluit. PKVW staat voor politie keurmerk veilig wonen, en heeft alles met veiligheid te maken. Om het politiekeurmerk te mogen voeren moet de betreffende vakman een opleiding volgen. Als de vakman de opleiding met goed resultaat heeft afgerond mag de vakman het keurmerk voeren. De cursus c.q. opleiding PKVW moet om de twee jaar herhaald worden, om het keurmerk te mogen blijven voeren. De meeste bedrijven die de opleiding volgen zijn gericht op bouwen of vastgoed, zoals aannemers, klusbedrijven, woningstichtingen en adviseurs. Het politiekeurmerk is niet alleen opgericht om inbraken tegen te gaan. Ook andere factoren die de veiligheid kunnen beïnvloeden spelen een belangrijk rol bij het politiekeurmerk, zoals geweld in woonwijken, woningbranden, overvallen, verloedering van woonwijken en andere overlastvormen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een PKVW adviseur inhoudelijk het beste omschrijven als het adviseren van particulieren en bedrijven omtrent de veiligheid van gebouwen. Daarnaast kan een PKVW adviseur een monteur zijn die gebouwen voorziet van veilig hang- en sluitwerk. Mensen die een veilige woning wensen kunnen dan ook terecht bij een vakman, vakvrouw of bedrijf die het politiekeurmerk voert.

Een goede PKVW adviseur weet welke sloten en andere maatregelen toegepast moeten worden om een woning zo veilig mogelijk te maken. Het politiekeurmerk gaat verder dan alleen het adviseren over beter hang- en sluitwerk. Ook andere preventieve maatregelen behoren toe tot de werkzaamheden van een PKVW adviseur. Mensen die twijfels hebben omtrent de veiligheid van hun woning kunnen een PKVW-adviseur inschakelen om hun woning door te lichten. Er zijn nog veel woningen die inbraakgevoelige zijn door slecht hang- en sluitwerk en andere mogelijke ingangen tot de woning, zoals te grote openingen van ramen. Vooral wc-ramen en andere bovenlichten zijn vaak net groot genoeg om naar binnen te kunnen klimmen. Maar ook draairamen op de bovenverdieping staan vaak open, en zijn soms makkelijk toegankelijk. Inbrekers maken vaak gebruik van containers of andere klimmogelijkheden om via daken bij de draairamen te kunnen komen.

Een adviseur zal de woningen bekijken en met een passend advies komen om de veiligheid te vergroten. In het advies gaat het dus niet alleen om het hang- en sluitwerk maar ook andere zaken komen aan het licht, zoals het wegzetten van de containers, verlichting aanbrengen en het aanbrengen van veiligheidsstangen voor de ramen die te grote openingen hebben. Na het uitvoeren van alle adviezen is de kans op een inbraak tot wel 90 procent verminderd. Een inbreker die zoekt naar een woning om in te kunnen breken pakt doorgaans de woning waar hij snel binnen kan komen, en dus ook weer snel weg kan zijn. Natuurlijk kan een inbreker overal binnen komen als hij tijd genoeg krijgt, maar doorgaans worden toch de makkelijke woningen uitgekozen, zoals die met een openstaand raam of de woning met een donkere tuin.

Inspraak nieuwbouw en bestaande wijken

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor de veiligheid in nieuwe en bestaande wijken. Bij het ontwerpen of aanpassen van wijken wordt de veiligheid steeds beter getoetst op mogelijke problemen. Ook hier gaat het dan niet alleen om de veiligheid van de woningen maar spelen ook andere zaken een belangrijke rol, zoals de toegankelijkheid van de steegjes achter de woningen en de verlichting van de steegjes. Meestal worden de steegjes tegenwoordig afgesloten met een poort en hebben alleen de bewoners de sleutel om toegang te krijgen tot de steegjes. Daarnaast heeft ook de brandweer zo zijn specifieke eisen om overal in de wijk te kunnen komen, zonder onnodig tijd te verliezen omdat er ergens paaltjes staan die de toegang belemmeren.

Hang- en sluitwerk kozijnen

Over het algemeen gaat het politiekeurmerk verder dan het bouwbesluit als het om de degelijkheid gaat van het hang- en sluitwerk. Tegenwoordig worden nieuwe kozijnen meestal voorzien van het veiligste hang- en sluitwerk, omdat de fabrikanten van kozijnen ook een belangrijke rol spelen bij het politiekeurmerk en afspraken hebben gemaakt.

Oud hang- en sluitwerk dat niet onder het politiekeurmerk valt omdat er geen sterren in staan is meestal simpel te forceren, en geeft inbrekers weinig weerstand. Hang- en sluitwerk met drie sterren afgebeeld is het meest inbraakwerend. Nieuw hang- en sluitwerk wordt uitgebreid getest op zijn weerstand voordat de sterren er in mogen worden geslagen. Om aan het politiekeurmerk te voldoen moet een bepaald kozijn een aantal punten halen. Deze punten hoeven niet met een slot behaald te worden, maar kunnen ook opgeteld worden door het plaatsen van meerdere sloten op het kozijn.

Hang- en sluitwerk speelt een belangrijke rol als het aankomt op het buiten houden van inbrekers. Wel is het belangrijk dat het hang- en sluitwerk goed geplaatst wordt, zoals de sloten. Een veilig slot is prima, maar ook de sluitplaat met kom moet goed geplaatst worden in het kozijn, zodat het openbreken onmogelijk wordt.

PKVW-inbraakpreventiefilm:

Veilig wonen:

Opleidingen tot adviseur veilig wonen (PKVW)

Om een adviseur veilig wonen te worden moet de persoon het certificaat politiekeurmerk veilig wonen behalen. Het politiekeurmerk is allang niet meer alleen inbraakpreventie, het is inmiddels veel breder dan dat. Ook zaken als overlast voorkomen en het tegen gaan van criminaliteit komen aan de orde. De cursus is op verschillende locaties in het land te volgen. Veel aannemers, klusbedrijven, slotenmakers en beveiligingsbedrijven hebben inmiddels personeel in dienst dat gecertificeerd is, of zijn zelf gecertificeerd.

Bedrijven waar een adviseur veilig wonen (PKVW) werkzaam kan zijn

Een  adviseur veilig wonen kan bij verschillende bedrijven werkzaam zijn, zoals aannemers, slotenmakersbedrijven, beveiligingsbedrijven of bij een woningstichting. Ook zijn er redelijk veel zelfstandig ondernemers die gecertificeerd zijn als adviseur veilig wonen.

Competenties adviseur veilig wonen (PKVW)

Als adviseur veilig wonen is het belangrijk om mensen te willen adviseren. Het slechts willen verkopen van nieuwe sloten is geen goede motivatie als adviseur veilig wonen. Als adviseur veilig wonen is het belangrijk om problemen te bespreken en met een passende oplossing te komen, zoals het aankaarten van problemen bij een woningstichting, gemeente of bij een verenging van eigenaren, en gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als adviseur veilig wonen (PKVW)

Als adviseur veilig wonen is er voldoende werk te vinden, omdat veilig wonen hoog op de agenda staat bij gemeentes, politie, woningstichtingen en bij de bewoners zelf. Er zijn dan ook genoeg bedrijven die graag een gecertificeerde adviseur veilig wonen in dienst willen hebben. Als adviseur veilig wonen is het ook mogelijk om je nog verder te specialiseren en zo door te groeien als adviseur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris adviseur veilig wonen (PKVW)

Een adviseur veilig wonen heeft vaak een baan en doet de werkzaamheden er bij voor de werkgever, of is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Het geven van een salarisindicatie is dan ook niet mogelijk. Als zelfstandig ondernemer zijn er natuurlijk wel extra inkomsten te verdienen als adviseur veilig wonen. Hoeveel extra inkomsten er precies zijn is afhankelijk van de adviseur.

Mijnzzp.nl