Kozijnenfabrikant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kozijnenfabrikant
Allround kozijnenleverancier
Onderhoud houten kozijnen
Voordelen kunststof kozijnen
Inbraakwerendheid kozijnen
Film kozijnenfabriek:
Opleidingen tot kozijnenfabrikant
Bedrijven waar een kozijnenfabrikant kan werken
Competenties kozijnenfabrikant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kozijnenfabrikant
Arbeidsvoorwaarden en salaris kozijnenfabrikant
Eigen bedrijf starten als Kozijnenfabrikant
Boekhoudprogramma vergelijken Kozijnenfabrikant

Beroep kozijnenfabrikant

Een kozijnenfabrikant is een toeleverancier die verschillende kozijnen kan maken, zoals houten kozijnen en kunststof kozijnen. Een andere benaming voor kozijnenfabrikant is soms ook wel kozijnenboer. Er bestaan verschillende kozijnenfabrikanten, omdat aannemers meestal alleen houten kozijnen maken en verkopen. Een kunststof kozijnen fabrikant zal over het algemeen geen houten kozijnen maken en verkopen. Een kozijnenfabrikant die houten kozijnen maakt kan ook gezien worden als machinaal houtbewerker. Het maken van kozijnen betreft in alle gevallen specialistische werkzaamheden, omdat moderne kozijnen complex opgebouwd zijn. Daarnaast moeten nieuwe kozijnen voldoen aan het Politiekeurmerk, omdat ze anders niet inbraakveilig bevonden worden. Het maken van houten kozijnen kan niet zomaar vergeleken worden met het maken van kunststof kozijnen. Kozijnen hebben een belangrijke functie in gebouwen. De kozijnen geven namelijk toegang tot gebouwen en laten licht en lucht binnen. Een kozijn zonder draaiende delen dient uitsluitend om licht binnen te laten. Er zijn tegenwoordig drie soorten materialen waarvan kozijnen gemaakt kunnen worden, namelijk hout, aluminium en kunststof. Houten kozijnen worden nog steeds het meest toegepast in Nederland. Dit komt ook doordat mensen het vaak mooier vinden dan bijvoorbeeld kunststof kozijnen. Kunststof kozijnen worden tegenwoordig wel steeds vaker toegepast, omdat kunststof kozijnen veel minder onderhoud nodig hebben dan houten kozijnen. De meeste kozijnenfabrikanten beschikken over een eigen werkplaats waarbinnen alle kozijnen gemaakt worden door verschillende medewerkers. Daarnaast is het denkbaar dat een kozijnenfabrikant beschikt over eigen monteurs en/of timmerlieden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van nieuwe kozijnen.

Allround kozijnenleverancier

Een kozijnenfabrikant moet dus aangemerkt worden als ondernemer die eventueel ook over een eigen showroom beschikt waarbinnen de kozijnen verkocht worden. Tegenwoordig zijn er veel verschillende kozijnen te koop die wel allemaal dezelfde opbouw hebben. De opbouw van een kozijn kan bestaan uit stijlen, tussenstijlen, onderdorpel, bovendorpel en een kalf of tussendorpel. Als een kozijn draaiende delen heeft, noemt men dit een deur of raam. Zoals eerder geschreven bestaan de meeste kozijnen uit hout. Het maken van houten kozijnen betreft specialistische werkzaamheden, die de nodige vakkennis vereisen. Zo moet eerst bepaald worden welke houtsoort er gebruikt gaat worden. Daarnaast zal het hout machinaal bewerkt moeten worden Dit betekent dat er diverse sponningen gefreesd moeten worden en de stijlen en dorpels voorzien moeten worden van een pen en gat verbinding. Ook het in elkaar zetten van het kozijn (opsluiten) moet secuur gedaan worden, zodat het kozijn mooi haaks is als de lijm is opgedroogd. Houten kozijnen kunnen van verschillende houtsoorten gemaakt worden. De keuze van de houtsoort bepaalt de klasse van het kozijn. Het komt ook voor dat alleen de onderdorpel van hardhout gemaakt wordt en de rest van kozijn bijvoorbeeld bestaat uit grenen. Dit wordt gedaan, omdat de onderdorpel vaak het meest te lijden heeft van de weersomstandigheden, optrekkend vocht of door slijtage van het lopen op de dorpel. Het maken van kozijnen wordt in een timmerwerkplaats gedaan door een machinaal houtbewerker. Om hout op de juiste manier te kunnen bewerken is het belangrijk dat een machinaal houtbewerker veel verstand heeft van houtbewerkingsmachines. Denk hierbij aan vlakbanken, freesmachines en aan zaagmachines.

Onderhoud houten kozijnen

Het op de juiste manier onderhouden van houten kozijnen is belangrijk om de levensduur van kozijn te kunnen verlengen. Wie lang probleemloos wil kunnen genieten van houten kozijnen moet regelmatig de kozijnen inspecteren. Vooral de liggende delen hebben extra te lijden door de weersinvloeden en zullen vaker geschilderd moeten worden dan bijvoorbeeld de stijlen van een kozijn. De meeste schilders zullen hun klanten aanraden de dorpels van kozijnen elke twee jaar te laten inspecteren en eventueel bij te laten werken als dit nodig is. Als er bijvoorbeeld scheurtjes in het houtwerk zitten en hier niets aan gedaan wordt kan er water binnentreden, wat houtrot kan veroorzaken. In dat geval zal er vaak een timmerman bij moeten komen, die het rotte hout zal verwijderen. Dit houdt ook in dat een timmerman een reparatie moet uitvoeren om het kozijn netjes te krijgen. Als de schade te erg is kan het nodig zijn dat een timmerman een nieuwe onderdorpel plaatst.

Voordelen kunststof kozijnen

Het grote voordeel van kunststof kozijnen is dat er veel minder onderhoud nodig is dan bij houten kozijnen. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken hebben ook kunststof kozijnen onderhoud nodig, maar wel een stuk minder dan houten kozijnen. Bij kunststof kozijnen moet men eerder denken aan het smeren van alle de draaiende delen en aan het stellen van het glas in de draaiende delen, omdat deze nogal eens willen uitzakken na verloop van tijd. Ook kan het voorkomen dat de rubbers uitdrogen en scheurtjes gaan vertonen. Kunststof kozijnen winnen steeds meer terrein vergeleken met houten kozijnen, doordat ze steeds beter en mooier worden. Vooral woningstichtingen kiezen bij nieuwbouw of renovatie uitsluitend nog voor kunststof kozijnen, omdat het onderhoud vaak veel goedkoper is.

Inbraakwerendheid kozijnen

Wie nieuwe kozijnen wil aanschaffen doet er verstandig aan om goed hang-en-sluitwerk uit te zoeken. Met het juiste hang-en-sluitwerk komt men in aanmerking voor het politiekeurmerk, wat houdt in dat de verzekeringmaatschappij korting zal geven op de verzekering. Nieuwe kozijnen worden streng getest op inbraakpreventie. Kozijnen moeten voordat ze goedkeuring krijgen bijvoorbeeld 15 of 30 minuten inbraakwerend zijn. Om inbrekers buiten te kunnen houden moeten kozijnen sterk gebouwd zijn, en voorzien zijn van goed hang-en-sluitwerk. Hoe langer een kozijn inbrekers buiten kan houden, hoe meer sterren het kozijn krijgt. De meeste kozijnenleveranciers beschikken over het politiekeurmerk veilig wonen. Dit houdt in dat een kozijnenleverancier beschikt over een speciale adviseur veilig wonen, die namens het politiekeurmerk mag adviseren.

Film kozijnenfabriek:

Opleidingen tot kozijnenfabrikant

Het beroep kozijnenfabrikant is te algemeen om een specifieke passende opleiding te kunnen benoemen. Het maken van kozijnen betreft als vakman andere werkzaamheden dan bijvoorbeeld het verkopen van kozijnen als vertegenwoordiger. In de meeste gevallen zal een kozijnenfabrikant gezien moeten worden als middenstander, die kozijnen verkoopt aan particulieren en/of bedrijven. Daarnaast kan het beroep kozijnenfabrikant betrekking hebben op aannemers, die beschikken over een eigen timmerwerkplaats. Ook de administratie is belangrijk als zelfstandig ondernemer binnen de bouwsector. De meeste vaklieden binnen de bouwbranche maken gebruik van online boekhouden. Hiermee kun je de complete boekhouding online regelen.

Bedrijven waar een kozijnenfabrikant kan werken

Een kozijnenfabrikant zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Daarnaast kan het beroep kozijnenfabrikant betrekking hebben op een aannemersbedrijf. Ook groothandels verkopen tegenwoordig soms kozijnen. Lang niet alle bouwvakkers maken hun eigen kozijnen, omdat het maken van kozijnen specialistenwerk is. Kozijnen kunnen over het algemeen alleen gemaakt worden binnen speciale werkplaatsen, die voorzien zijn van veel apparatuur.

Competenties kozijnenfabrikant

De belangrijkste competentie van een kozijnenfabrikant is de vakinhoudelijke kennis van kozijnen en kozijntechniek. Daarnaast is het op de juiste manier kunnen adviseren van mensen erg belangrijk. In dat opzicht kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat een kozijnenfabrikant ook verantwoordelijk is voor het verkopen van kozijnen kan een kozijnenfabrikant ook gezien worden als commercieel medewerker. Als kozijnenfabrikant heb je veel met techniek en montagewerkzaamheden te maken, waardoor het ook belangrijk kan zijn dat een kozijnenfabrikant gezien kan worden als allround monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn onderhandelen, netwerken, presteren, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kozijnenfabrikant

Het arbeidsmarktperspectief als kozijnenfabrikant is verder niet echt van toepassing, omdat een kozijnenfabrikant in de meeste gevallen betrekking zal hebben op ondernemers. Het arbeidsmarktperspectief zal dan ook gezien moeten worden als het starten van een eigen kozijnenfabriek. De doorgroeimogelijkheden als kozijnenfabrikant kunnen gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor het aantal opdracht zal toenemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kozijnenfabrikant

Een kozijnenfabrikant is werkzaam als ondernemer en zal daarom zelf de arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een ondernemer heeft verder niet veel te maken met arbeidsvoorwaarden. Met betrekking tot het personeel is dit natuurlijk wel het geval. Het is niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven, omdat je werkzaam bent als ondernemer. Verkoop je veel kozijnen, dat zal het salaris ongetwijfeld goed zijn.

Eigen bedrijf starten als Kozijnenfabrikant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kozijnenfabrikant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kozijnenfabrikant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kozijnenfabrikant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kozijnenfabrikant.

Mijnzzp.nl