Assurantieadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep assurantieadviseur
Assurantiekantoor als tussenschakel
Wat is een assurantieadviseur?
Werken als assurantieadviseur
Rechten en plichten polis
Assurantieadviseur als polisbeheerder
Voorkom schade, vermijd risico’s:
Opleidingen tot assurantieadviseur
Bedrijven waar een assurantieadviseur werkzaam kan zijn
Competenties assurantieadviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als assurantieadviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris assurantieadviseur
Eigen bedrijf starten als Assurantieadviseur
Boekhoudprogramma vergelijken Assurantieadviseur

Beroep assurantieadviseur

Een assurantieadviseur is een tussenpersoon of intermediair die zich gespecialiseerd heeft in verzekeringen. Daarnaast kan een assurantieadviseur gespecialiseerd zijn in hypotheken en pensioenen. Bijna iedereen heeft wel één of meerdere verzekeringen lopen, die doorgaans afgesloten worden via een assurantiekantoor. Een assurantieadviseur werkt feitelijk als tussenpersoon voor de cliënt en één of meerdere verzekeringsmaatschappijen. Als een cliënt een bepaalde verzekeringen wenst af te sluiten of een bestaande verzekering wenst te veranderen is het de assurantieadviseur die deze werkzaamheden uitvoert. Als assurantieadviseur heb je over het algemeen ook een belangrijke adviserende rol met betrekking tot bestaande en/of nieuwe verzekeringen. Ook bij eventuele schade speelt de assurantieadviseur een belangrijke rol, omdat de schade in sommige gevallen via het assurantiekantoor gemeld moet worden. Een assurantieadviseur kan over het algemeen op een brede manier verschillende verzekeringen aanbieden, zoals autoverzekeringen, bedrijfsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zoals eerder omschreven heeft het beroep assurantieadviseur niet alleen betrekking op verzekeringen. Assurantieadviseurs zijn in de meeste gevallen op een brede manier gespecialiseerd in financiële diensten waartoe ook hypotheken, pensioenen en beleggingen behoren. Een andere benaming voor assurantieadviseur kan ook zijn verzekeringsadviseur, echter kan een assurantieadviseur ook andere financiële diensten aanbieden. Als assurantieadviseur zijn er diverse specialistisch mogelijk, waardoor assurantieadviseurs met verschillende cliënten te maken kunnen krijgen. Over het algemeen zal een assurantieadviseur gespecialiseerd zijn binnen de zakelijke markt of binnen de particuliere markt. Ook het aanbieden van hypotheken, pensioenen en verzekeringen kan niet zomaar met elkaar vergeleken worden.

Assurantiekantoor als tussenschakel

Via een assurantiekantoor zijn dus verschillende soorten verzekeringen af te sluiten. Omdat verzekeringen behoorlijk complex kunnen zijn hebben assurantieadviseurs ook een grote informatieve rol als het aankomt op verzekeringen. Een assurantieadviseur heeft tegenwoordig ook een zorgplicht naar de cliënten toe, die behoorlijk ver gaat. Deze zorgplicht is in het leven geroepen, omdat er in het verleden te veel onduidelijke verzekeringsproducten verkocht werden, die soms onnodig duur waren of ernstig in het nadeel waren van consumenten. Een goede assurantieadviseur zal ook regelmatig de bestaande polissen doornemen om samen met de cliënt te bekijken of er belangrijke aanpassingen nodig zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de persoonlijke omstandigheden veranderd zijn. Een assurantieadviseur moet aangemerkt worden als dienstverlener.

Wat is een assurantieadviseur?

Een assurantieadviseur, ook wel bekend als een verzekeringsadviseur, is dus een tussenpersoon die gespecialiseerd is in verzekeringen en verzekeringsproducten zoals een AOV-verzekering. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is het adviseren van particulieren en bedrijven over de verschillende verzekeringsmogelijkheden die het beste passen bij hun specifieke behoeften en risico's. Een assurantieadviseur werkt nauw samen met klanten om hun verzekeringsbehoeften te begrijpen en vervolgens op maat gemaakte verzekeringsoplossingen voor te stellen. Ze kunnen klanten adviseren over diverse verzekeringen, waaronder autoverzekeringen, woningverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en bedrijfsverzekeringen, afhankelijk van hun specialisatie. De taken van een assurantieadviseur omvatten onder andere:

  • Behoefteanalyse: Ze voeren grondige gesprekken met klanten om hun persoonlijke of zakelijke risico's te begrijpen en bepalen welke verzekeringsproducten en dekkingen het meest geschikt zijn.
  • Advies geven: Op basis van de behoefteanalyse adviseren ze klanten over de meest geschikte verzekeringsproducten, dekkingen, voorwaarden en premies. Ze leggen de verschillende opties uit en helpen klanten weloverwogen beslissingen te nemen.
  • Offertes en polissen: Ze vragen offertes aan bij verzekeringsmaatschappijen, vergelijken de voorwaarden en premies en stellen polissen op voor klanten op basis van hun keuzes.
  • Klantrelatiebeheer: Ze onderhouden regelmatig contact met klanten om eventuele wijzigingen in hun persoonlijke situatie of zakelijke activiteiten te bespreken en om ervoor te zorgen dat de verzekeringsdekking up-to-date blijft.
  • Schadeafhandeling: In geval van een verzekerde gebeurtenis begeleiden ze klanten bij het indienen van schadeclaims en helpen ze bij de afhandeling van de claims met de verzekeringsmaatschappij.
  • Op de hoogte blijven: Assurantieadviseurs houden zich op de hoogte van nieuwe verzekeringsproducten, wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de verzekeringsindustrie om hun kennis en expertise bij te werken.

Het doel van een assurantieadviseur is om klanten te helpen de juiste verzekeringen te nemen op basis van hun behoeften en om hen te ondersteunen bij het beheren van risico's en het verkrijgen van passende verzekeringsdekking. Ze fungeren als een vertrouwde adviseur voor klanten en streven naar langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen en professioneel advies.

Werken als assurantieadviseur

In het kort kunnen we een assurantieadviseur het beste omschrijven als iemand die cliënten helpt om de juiste verzekering af te sluiten. Het woord assurantie is dan ook een ander woord voor een verzekering. Mensen hebben verzekeringen nodig om bepaalde risico's af te dekken, zoals financiële risico's. Het is de assurantieadviseur die beschikt over alle kennis met betrekking tot de juiste verzekering en de voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende verzekering.

Rechten en plichten polis

Een ander woord voor een verzekering is ook wel weer polis. Binnen een polis worden alle plichten en voorwaarden toegelicht, zodat cliënten precies weten waar ze recht op hebben. Afhankelijk van de soort polis kan een verzekeringsmaatschappij aanvullende voorwaarden opstellen. Denk bijvoorbeeld aan een verplichte keuring door een verzekeringsarts als het om een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat, of aan het nemen van brandpreventie maatregelen als het om een opstalverzekering gaat. Een ander voorbeeld is het laten taxeren van oude voertuigen om de waarde te kunnen bepalen. Ook het adviseren over al afgesloten verzekeringen behoort tot de werkzaamheden. Ook kan een assurantieadviseur advies geven over andere financiële producten. In sommige gevallen kan ook de benaming intermediair van toepassing zijn. Er zijn veel verzekeraars die gebruikmaken van assurantieadviseurs. De meeste verzekeraars beschikken ook over eigen experts.

Assurantieadviseur als polisbeheerder

In de meeste gevallen kan een assurantieadviseur ook aangemerkt worden als polisbeheerder en accountmanager. Daarnaast kan een assurantieadviseur in sommige gevallen aangemerkt worden als acceptant. In dat geval is het de verantwoordelijk van de assurantieadviseur om te bekijken of cliënten in aanmerking komen voor een bepaalde verzekering. Zoals eerder omschreven werkt een assurantieadviseur als tussenpersoon en/of intermediair. Dit houdt in dat een assurantieadviseur verzekeringsproducten kan aanbieden van verschillende verzekeringsmaatschappijen als onafhankelijk tussenpersoon. Dit is een belangrijk verschil met het beroep verzekeringsagent. Een verzekeringsagent is over het algemeen werkzaam voor een bepaalde verzekeringsmaatschappijen en zal geen verzekeringsproducten aanbieden van andere partijen.

Voorkom schade, vermijd risico’s:

Opleidingen tot assurantieadviseur

De meeste mensen die werkzaam zijn binnen de verzekeringswereld hebben de hbo-opleiding financial services management afgerond en eventueel aanvullende opleidingen genoten. Binnen de financiële wereld is het zeer belangrijk om de juiste opleidingen genoten te hebben, omdat er doorgaans strenge eisen gesteld zullen worden door werkgevers en overheden. Ook is het binnen dit beroep niet ongebruikelijk om regelmatig cursussen te volgen, omdat de verzekeringswereld zeker niet stil staat. Er worden veel verschillende cursussen aangeboden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding correct bijhouden is belangrijk als zelfstandig assurantieadviseur. Dit kan het beste gedaan worden door middel van een online boekhouding.

Bedrijven waar een assurantieadviseur werkzaam kan zijn

Over het algemeen werkt een assurantieadviseur voor een assurantiekantoor, die in de meeste gevallen verschillende financiële producten aanbieden. Daarnaast kan een assurantieadviseur ook werken als ondernemer binnen een eigen assurantiekantoor. Er zijn redelijk veel assurantieadviseurs werkzaam als ondernemer. Zoals eerder omschreven zal een assurantieadviseur niet in loondienst werkzaam zijn voor verzekeringsmaatschappijen, omdat we dan niet meer kunnen spreken van een onafhankelijk assurantieadviseur. In dat geval zal de term verzekeringsagent meer van toepassing zijn.

Competenties assurantieadviseur

De belangrijkste competentie van een assurantieadviseur is de gedegen kennis van de verzekeringswereld en de financiële sector. Daarnaast moet een assurantieadviseur beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken krijgt met veel verschillende cliënten en verzekeringsmaatschappijen. Een andere belangrijke competentie die niet onderschat mag worden is de zorgplicht. Met andere woorden heeft een assurantieadviseur te maken met verschillende toezichthouders, die de assurantieadviseur zullen controleren. Ook financieel inzicht is een belangrijke competentie van een assurantieadviseur. Als je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer moet je ook kunnen netwerken en over een commerciële instelling beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, overleggen, adviseren, beheren, stressbestendigheid, controleren, waakzaamheid, verantwoordelijkheidsgevoel en bijscholing. Bijscholing is belangrijk, omdat de verzekeringswereld en de financiële sector nooit stilstaan. In de meeste gevallen zal een assurantieadviseur ook te maken hebben met verplichte bijscholing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als assurantieadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als assurantieadviseur is zeker goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. De vraag naar verzekeringsspecialisten is zeer groot en veel werkgevers zitten te springen om goed opgeleide adviseurs. Een mogelijke vervolgfunctie is sterk afhankelijk van de werkgever en je eigen competenties, maar zijn zeker aanwezig als assurantieadviseur. Daarnaast kan je als assurantieadviseur wanneer je over voldoende ervaring beschikt prima als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris assurantieadviseur

Als assurantieadviseur zijn de voorwaarden sterk afhankelijk van het soort werkgever waar je werkzaam bent. Een assurantieadviseur in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2000 en 3500 euro bruto per maand, maar een hoger salaris binnen dit beroep is zeker denkbaar. De inkomsten van een zelfstandig ondernemer zijn sterk afhankelijk van het aantal afgesloten producten en kunnen veel hoger liggen, maar dit hoeft zeker niet het geval te zijn.

Eigen bedrijf starten als Assurantieadviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Assurantieadviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Assurantieadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Assurantieadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Assurantieadviseur.

Mijnzzp.nl