Auto taxateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een auto taxateur c.q. motorvoertuigen taxateur is gespecialiseerd in het taxeren van motorvoertuigen zoals personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, bussen, kampeerauto’s, motorfietsen en bromfietsen. Er bestaan drie categorieën met betrekking tot motorvoertuigen taxateurs, namelijk voertuigen ouder dan twintig jaar (oldtimers en classic cars), voertuigen jonger dan twintig jaar (hedendaagse voertuigen) en de categorie voertuigen zwaarder dan 3500 kg GVW (vrachtwagens en werkmateriaal). Over het algemeen is een voertuigen taxateur bevoegd voor twee van de drie categorieën. De meeste mensen die een auto of ander soort motorvoertuig willen laten taxeren doen dit omdat het voertuig een bepaalde waarde heeft die niet standaard door verzekeringsbedrijven erkend zal worden. Dit heeft vooral te maken met de dagwaarde van voertuigen. Het opknappen van bijvoorbeeld een oldtimer betekent niet automatisch dat een voertuig voor een verzekeringsmaatschappij meer waarde heeft. Het taxeren van voertuigen moet uitgevoerd worden door een erkende taxateur voordat een verzekeringsmaatschappij een hogere waarde toekent aan een bepaald voertuig. Wie mogelijke problemen wil voorkomen in geval van diefstal of schade aan een voertuig doet er dus verstandig aan om het voertuig te laten taxeren door een auto taxateur. De meeste verzekeringsbedrijven kunnen klanten doorverwijzen naar een erkende auto taxateur. Over het algemeen kunnen auto taxateurs ook ingeschakeld worden door mensen die graag een aankoopinspectie willen laten uitvoeren. Het laten taxeren van voertuigen is over het algemeen niet heel kostbaar en is in veel gevallen de moeite waard, omdat mogelijke toekomstige teleurstellingen voorkomen kunnen worden met een taxatierapport.

Een auto taxateur is dan ook een specialist die over aantoonbare kennis beschikt van de autobranche en de autotechniek. Een auto taxateur moet minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikken, wat getoetst wordt door de stichting taxateurs VRT (Verenigd register van taxateurs). De stichting taxateurs VRT hanteert diverse punten voordat iemand opgenomen kan worden als erkende auto taxateur. Een auto taxateur moet minimaal vijftig onafhankelijke taxaties per jaar uitvoeren om erkend te blijven. Daarnaast is het verboden voor de taxateur om motorvoertuigen te keuren waar hij of zij zelf een belang bij heeft. Ook mag de taxateur geen gratis taxaties uitvoeren. Het beroep taxateur is tegenwoordig geen beschermd beroep meer, waardoor iedereen zich taxateur kan noemen. Om misstanden te voorkomen accepteren verzekeringsmaatschappijen alleen taxatierapporten van erkende taxateurs.

Waarom een voertuig waardebepaling uitvoeren

Het uitvoeren van een taxatie is belangrijk, zodat een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld de speciale oldtimer verzekering kan aanbieden. De meeste assurantiepersonen hebben een standaard lijst van erkende auto taxateurs waaruit een cliënt kan kiezen om zijn voertuig te laten taxeren. Zonder een taxatierapport zal een verzekeringsmaatschappij in geval van schade de echte waarde van een voertuig niet erkennen en ook niet uitkeren. Het laten taxeren van een auto is dus zeer belangrijk om problemen bij schade te voorkomen. Het laten taxeren van een voertuig is over het algemeen niet heel kostbaar en kan grote problemen voorkomen bij schade. De meeste taxatierapporten zijn vierentwintig tot zesendertig maanden geldig, maar dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. De auto taxateur zal tijdens de taxatie foto's maken van het voertuig en ook een schriftelijk verslag opstellen van zijn bevindingen, dat toegezonden wordt aan de verzekeringsmaatschappij en aan de opdrachtgever.

Oldtimertaxatie:

Opleidingen tot auto taxateur

Er bestaan geen opleidingen voor het leren taxeren van auto's of andere soorten motorvoertuigen. Een auto taxateur is over het algemeen een vakman binnen de autotechniek, die minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikt voordat deze erkend kan worden als taxateur door de stichting taxateurs VRT. Zie voor meer informatie dan ook de beroepen automonteur, APK keurmeester en garagehouder. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende auto taxateur. Zie ook de website van de federatie TMV (Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken).

Bedrijven waar een auto taxateur werkzaam kan zijn

Een auto taxateur werkt over het algemeen voor een taxatiebedrijf of is werkzaam als zelfstandig werkende taxateur. Een combinatie met andere expertises is zeker denkbaar, zoals een schadebehandelaar. Er zijn relatief gezien veel auto taxateurs werkzaam als ondernemer, die wellicht ook andere werkzaamheden uitvoeren dan alleen het taxeren van voertuigen.

Competenties auto taxateur

De belangrijkste competenties van een auto taxateur naast de vakinhoudelijke kennis van voertuigen zijn objectiviteit en onafhankelijkheid. Daarnaast kan betrouwbaarheid aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat verzekeringsmaatschappijen afhankelijk zijn van juiste taxatierapporten. Ook algemene onderzoeksvaardigheden kunnen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ondanks dat een auto taxateur niet zal sleutelen aan voertuigen die getaxeerd worden is het wel belangrijk dat een auto taxateur gezien kan worden als allround technicus en monteur, die verstand van zaken heeft. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn vakmanschap, zelfstandigheid, oordeelvorming, communicatie, passie, energie, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als auto taxateur

Het arbeidsmarktperspectief als auto taxateur is over het algemeen redelijk te noemen. Er zijn wel steeds meer liefhebbers van oldtimers, dus de vraag naar taxaties groeit. Lang niet alle auto taxateurs voeren alleen taxaties uit. Ze hebben wellicht ook andere werkzaamheden, die ze combineren. Er zijn als auto taxateur geen echte doorgroeimogelijkheden. Het mogen taxeren van auto's of andere voertuigen moet al gezien worden als het doorgroeien binnen je carrière. Het beroep auto taxateur is verder niet specifiek genoeg om mogelijke doorgroeimogelijkheden aan te geven. De doorgroeimogelijkheden kunnen eigenlijk alleen gezien worden in het verkrijgen van meer opdrachten als auto taxateur. Ook is het denkbaar dat een auto taxateur zich verder zal specialiseren, waardoor de auto taxateur ook andere voertuigen mag taxeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris auto taxateur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat de werkzaamheden te specifiek zijn. Daarnaast kan een taxateur ook andere werkzaamheden uitvoeren en meerdere functies bekleden binnen de organisatie. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet echt mogelijk, omdat de meeste mensen meerdere taken uitvoeren. Wat een zelfstandig ondernemer precies zal verdienen binnen dit beroep is geheel afhankelijk van het aantal taxatieopdrachten en andere werkzaamheden. Over het algemeen kost het laten taxeren van een auto of ander soort voertuig tussen de honderd en tweehonderd euro per taxatie. Grotere voertuigen, zoals campers, zijn duurder qua taxatiekosten dan bijvoorbeeld auto's.

Mijnzzp.nl