Motorvoertuigen taxateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een motorvoertuigen taxateur is gespecialiseerd in het taxeren van motorvoertuigen, zoals auto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, bussen, campers, motorfietsen en bromfietsen. Er bestaan drie categorieën met betrekking tot motorvoertuigen taxateurs, namelijk voertuigen ouder dan twintig jaar (oldtimers en classic cars), voertuigen jonger dan twintig jaar (hedendaagse voertuigen) en de categorie voertuigen zwaarder dan 3500 kg GVW (vrachtwagens en werkmateriaal). Over het algemeen is een motorvoertuigen taxateur bevoegd voor twee van de drie categorieën. De meeste mensen, die een auto of ander motorvoertuig laten taxeren doen dit, omdat het voertuig een bepaalde waarde heeft, die niet standaard door verzekeringsbedrijven erkend wordt. Dit heeft vooral te maken met de dagwaarde van voertuigen. Het opknappen van een oldtimer betekent bijvoorbeeld niet automatisch dat een voertuig voor een verzekeringsmaatschappij meer waarde heeft. Het taxeren van voertuigen moet uitgevoerd worden door een erkende motorvoertuigen taxateur voordat een verzekeringsmaatschappij een hogere waarde toekent aan het voertuig. Wie mogelijke problemen wil voorkomen in geval van diefstal of schade doet er dus verstandig aan om het voertuig te laten taxeren door een motorvoertuigen taxateur. De meeste verzekeringsbedrijven kunnen klanten doorverwijzen naar een erkende motorvoertuigen taxateur. Over het algemeen kunnen motorvoertuigen taxateurs ook ingeschakeld worden door mensen die graag een aankoopinspectie willen laten uitvoeren. Het laten taxeren van voertuigen is niet kostbaar en is in veel gevallen de moeite waard. Binnen het taxatierapport is precies opgenomen welke economische waarde een voertuig heeft. Daarnaast zal precies opgenomen worden, wat de staat is van het voertuig. Aan de hand van het taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij een passende polis opstellen.

Een motorvoertuigen taxateur kan dus gespecialiseerd zijn in het taxeren van verschillende voertuigen. Het taxeren van voertuigen heeft betrekking op auto's, campers, vrachtwagens, bussen, motoren en bromfietsen. In veel gevallen zal het om bijzondere voertuigen gaan, zoals oldtimers. Een belangrijke toevoeging hierbij is dat ook kan gaan om voertuigen, die een andere waarde vertegenwoordigen dan de oorspronkelijke waarde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als auto's een kostbare tuning ondergaan hebben of als een camper, vrachtwagen of bus een transformatie ondergaan hebben. Er zijn ook redelijk veel mensen, die een taxatierapport laten opstellen, omdat ze de waarde van het voertuig willen weten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als het voertuig in de verkoop gaat. Daarnaast kan het belangrijk zijn om de technische staat van voertuigen vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld bij campers belangrijk, omdat campers vol zitten met elektronica, waterpompen en verwarmingsinstallaties.

Waardebepaling laten uitvoeren

Het uitvoeren van een taxatie is belangrijk, zodat een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld de speciale oldtimer verzekering kan aanbieden. De meeste assurantieadviseurs beschikken over een standaard lijst van erkende motorvoertuigen taxateurs waaruit gekozen kan worden. Zonder een taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij in geval van schade de echte waarde van een voertuig niet erkennen. Het laten taxeren van een voertuig is dus belangrijk om problemen bij schade te voorkomen. De meeste taxatierapporten zijn vierentwintig tot zesendertig maanden geldig, maar dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. De motorvoertuigen taxateur zal tijdens de taxatie foto's maken en een schriftelijk verslag opstellen van zijn bevindingen. Het taxatierapport zal toegezonden worden naar de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever. Aan de hand van het taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij een passende polis opstellen. Het is belangrijk om gebruik te maken van een erkende motorvoertuigen taxateur, omdat anders het taxatierapport niet geaccepteerd wordt.

Werken als motorvoertuigen taxateur

Een motorvoertuigen taxateur moet minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikken, wat getoetst wordt door de stichting taxateurs VRT (Verenigd register van taxateurs). De stichting taxateurs VRT hanteert diverse punten voordat iemand opgenomen kan worden als erkende motorvoertuigen taxateur. Een motorvoertuigen taxateur moet daarnaast minimaal vijftig tot vijfenzeventig onafhankelijke taxaties per jaar uitvoeren om erkend te blijven. Daarnaast is het verboden voor de taxateur om motorvoertuigen te keuren waar hij of zij zelf een belang bij heeft. Ook mag de taxateur geen gratis taxaties uitvoeren. Het beroep taxateur is tegenwoordig geen beschermd beroep meer, waardoor iedereen zich taxateur kan noemen. Om misstanden te voorkomen accepteren verzekeringsmaatschappijen alleen taxatierapporten van erkende taxateurs.

Aankoopkeuring laten uitvoeren

De meeste motorvoertuigen taxateur zijn ook gespecialiseerd in het uitvoeren van aankoopkeuringen. Het laten keuren van voertuigen is vooral bij kostbare voertuigen aan te raden, om miskoop te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen, die schade hebben gehad, aan problemen met de versnellingsbak of aan motoren, die toe zijn aan revisie. Bij campers is het extra belangrijk om vochtmetingen uit te voeren en om de gasinstallatie te inspecteren. Het laten keuren van voertuigen is vooral raadzaam voor mensen die zelf niet over veel technische kennis beschikken. De kosten voor groot onderhoud kunnen bij voertuigen al snel oplopen.

Oldtimer taxatie:

Opleidingen tot motorvoertuigen taxateur

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het leren taxeren van voertuigen. Een motorvoertuigen taxateur is een vakman binnen de autotechniek, die minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikt. Zonder de juiste ervaring is het niet mogelijk om een erkenning te krijgen van de Stichting Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen of de Stichting Taxateurs VRT. Daarnaast zijn er nog meer aanvullende voorwaarden. De meeste motorvoertuigen taxateurs zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een motorvoertuigen taxateur werkzaam kan zijn

De meeste motorvoertuigen taxateurs zijn werkzaam voor een gespecialiseerd taxatiebedrijf of als ondernemer. Het is denkbaar dat een motorvoertuigen taxateur ook andere werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van schades of aan het uitvoeren van aankoopkeuringen.

Competenties motorvoertuigen taxateur

De belangrijkste competentie van een motorvoertuigen taxateur is de vakinhoudelijke kennis van voertuigen. Daarnaast moeten objectiviteit en onafhankelijk aangemerkt worden als belangrijke competenties. Ook betrouwbaarheid is belangrijk, omdat verzekeringsmaatschappijen afhankelijk zijn van juiste taxatierapporten. Vanzelfsprekend zal een motorvoertuigen taxateur moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere competentie die niet mag ontbreken zijn onderzoeksvaardigheden. Ondanks dat een motorvoertuigen taxateur niet zal sleutelen aan voertuigen is het wel belangrijk dat de motorvoertuigen taxateur gezien kan worden als allround technicus en monteur. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn vakmanschap, zelfstandigheid, oordeelvorming, passie, energie, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motorvoertuigen taxateur

Het arbeidsmarktperspectief van een motorvoertuigen taxateur is niet echt van toepassing, omdat de meeste motorvoertuigen taxateurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. De doorgroeimogelijkheden van een motorvoertuigen taxateur moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de verzekeringswereld.

Arbeidsvoorwaarden en salaris motorvoertuigen taxateur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat de meeste motorvoertuigen taxateurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Er is ook geen voorbeeld te geven van het salaris, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal opdrachten. De meeste motorvoertuigen taxateurs hanteren een vaste vergoeding per opdracht.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Motorvoertuigen taxateur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Motorvoertuigen taxateur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl