Motorvoertuigen taxateur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep motorvoertuigen taxateur
Een carrière als zelfstandig motorvoertuigen taxateur
Waardebepaling laten uitvoeren
Werken als motorvoertuigen taxateur
Aankoopkeuring laten uitvoeren
Wat doet een auto taxateur?
Film oldtimer taxatie:
Opleidingen tot motorvoertuigen taxateur
Bedrijven waar een motorvoertuigen taxateur werkzaam kan zijn
Competenties motorvoertuigen taxateur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motorvoertuigen taxateur
Arbeidsvoorwaarden en salaris motorvoertuigen taxateur
Eigen bedrijf starten als Motorvoertuigen taxateur
Boekhoudprogramma vergelijken Motorvoertuigen taxateur

Beroep motorvoertuigen taxateur

Een motorvoertuigen taxateur is gespecialiseerd in het taxeren van motorvoertuigen, zoals auto’s, bestelauto’s, vrachtwagens, bussen, campers, motorfietsen en bromfietsen. Er bestaan drie categorieën met betrekking tot motorvoertuigen taxateurs, namelijk voertuigen ouder dan twintig jaar (oldtimers en classic cars), voertuigen jonger dan twintig jaar (hedendaagse voertuigen) en de categorie voertuigen zwaarder dan 3500 kg GVW (vrachtwagens en werkmateriaal). Over het algemeen is een motorvoertuigen taxateur bevoegd voor twee van de drie categorieën. De meeste mensen, die een auto of ander motorvoertuig laten taxeren, doen dit, omdat het voertuig een bepaalde waarde heeft, die niet standaard door verzekeringsbedrijven erkend wordt. Dit heeft vooral te maken met de dagwaarde van voertuigen. Het opknappen van een oldtimer betekent bijvoorbeeld niet automatisch dat een voertuig voor een verzekeringsmaatschappij meer waarde heeft. Het taxeren van voertuigen moet uitgevoerd worden door een erkende motorvoertuigen taxateur voordat een verzekeringsmaatschappij een hogere waarde toekent aan het voertuig. Wie mogelijke problemen wil voorkomen in geval van diefstal of schade doet er dus verstandig aan om het voertuig te laten taxeren door een motorvoertuigen taxateur. De meeste verzekeringsbedrijven kunnen klanten doorverwijzen naar een erkende motorvoertuigen taxateur. Over het algemeen kunnen motorvoertuigen taxateurs ook ingeschakeld worden door mensen die graag een aankoopinspectie willen laten uitvoeren. Het laten taxeren van voertuigen is niet kostbaar en is in veel gevallen de moeite waard. Binnen het taxatierapport is precies opgenomen welke economische waarde een voertuig heeft. Daarnaast zal precies opgenomen worden, wat de staat is van het voertuig. Aan de hand van het taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij een passende polis opstellen.

Een carrière als zelfstandig motorvoertuigen taxateur

Een motorvoertuigen taxateur kan dus gespecialiseerd zijn in het taxeren van verschillende voertuigen. Het taxeren van voertuigen heeft betrekking op auto's, campers, vrachtwagens, bussen, motoren en bromfietsen. In veel gevallen zal het om bijzondere voertuigen gaan, zoals oldtimers. Een belangrijke toevoeging hierbij is dat ook kan gaan om voertuigen, die een andere waarde vertegenwoordigen dan de oorspronkelijke waarde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als auto's een kostbare tuning ondergaan hebben of als een camper, vrachtwagen of bus een transformatie ondergaan hebben. Er zijn ook redelijk veel mensen, die een taxatierapport laten opstellen, omdat ze de waarde van het voertuig willen weten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als het voertuig in de verkoop gaat. Daarnaast kan het belangrijk zijn om de technische staat van voertuigen vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld bij campers belangrijk, omdat campers vol zitten met elektronica, waterpompen en verwarmingsinstallaties.

Waardebepaling laten uitvoeren

Het uitvoeren van een taxatie is belangrijk, zodat een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld de speciale oldtimer verzekering kan aanbieden. De meeste assurantieadviseurs beschikken over een standaard lijst van erkende motorvoertuigen taxateurs waaruit gekozen kan worden. Zonder een taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij in geval van schade de echte waarde van een voertuig niet erkennen. Het laten taxeren van een voertuig is dus belangrijk om problemen bij schade te voorkomen. De meeste taxatierapporten zijn vierentwintig tot zesendertig maanden geldig, maar dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen. De motorvoertuigen taxateur zal tijdens de taxatie foto's maken en een schriftelijk verslag opstellen van zijn bevindingen. Het taxatierapport zal toegezonden worden naar de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever. Aan de hand van het taxatierapport zal de verzekeringsmaatschappij een passende polis opstellen. Het is belangrijk om gebruik te maken van een erkende motorvoertuigen taxateur, omdat anders het taxatierapport niet geaccepteerd wordt.

Werken als motorvoertuigen taxateur

Een motorvoertuigen taxateur moet minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikken, wat getoetst wordt door de stichting taxateurs VRT (Verenigd register van taxateurs). De stichting taxateurs VRT hanteert diverse punten voordat iemand opgenomen kan worden als erkende motorvoertuigen taxateur. Een motorvoertuigen taxateur moet daarnaast minimaal vijftig tot vijfenzeventig onafhankelijke taxaties per jaar uitvoeren om erkend te blijven. Daarnaast is het verboden voor de taxateur om motorvoertuigen te keuren waar hij of zij zelf een belang bij heeft. Ook mag de taxateur geen gratis taxaties uitvoeren. Het beroep taxateur is tegenwoordig geen beschermd beroep meer, waardoor iedereen zich taxateur kan noemen. Om misstanden te voorkomen accepteren verzekeringsmaatschappijen alleen taxatierapporten van erkende taxateurs.

Aankoopkeuring laten uitvoeren

De meeste motorvoertuigen taxateur zijn ook gespecialiseerd in het uitvoeren van aankoopkeuringen. Het laten keuren van voertuigen is vooral bij kostbare voertuigen aan te raden, om miskoop te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan voertuigen, die schade hebben gehad, aan problemen met de versnellingsbak of aan motoren, die toe zijn aan revisie. Bij campers is het extra belangrijk om vochtmetingen uit te voeren en om de gasinstallatie te inspecteren. Het laten keuren van voertuigen is vooral raadzaam voor mensen die zelf niet over veel technische kennis beschikken. De kosten voor groot onderhoud kunnen bij voertuigen al snel oplopen.

Wat doet een auto taxateur?

Een auto taxateur is een specialist die gespecialiseerd is in het beoordelen en evalueren van de waarde van voertuigen. Ze worden vaak ingeschakeld in situaties waarbij een nauwkeurige schatting van de waarde van een auto nodig is. Hier zijn enkele van de taken en verantwoordelijkheden van een auto taxateur:

  • Voertuigbeoordeling: Een auto taxateur inspecteert het voertuig grondig om de algehele staat, kilometerstand, uiterlijke en interieur conditie, technische kenmerken en eventuele schade of reparaties vast te stellen. Ze kunnen gebruikmaken van hun expertise en kennis van de automarkt om de waarde van het voertuig te bepalen.
  • Marktonderzoek: Een auto taxateur houdt zich bezig met marktonderzoek om op de hoogte te blijven van de huidige trends, prijzen en marktomstandigheden met betrekking tot verschillende automodellen. Dit stelt hen in staat om een realistische waardebepaling te maken op basis van de vraag en het aanbod op de markt.
  • Waardebepaling: Gebaseerd op de inspectie en het marktonderzoek, stelt de auto taxateur een waarde vast voor het voertuig. Dit kan gebeuren voor verschillende doeleinden, zoals verzekering, verkoop, aankoop, lease, financiële transacties of juridische geschillen. Ze nemen verschillende factoren in overweging, zoals het merk, model, leeftijd, kilometerstand, technische staat en de algemene vraag en populariteit van het voertuig.
  • Rapportage: Een auto taxateur documenteert de bevindingen en waardebepaling in een rapport. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over het voertuig, de inspectieresultaten en de vastgestelde waarde. Het rapport kan worden gebruikt als een officieel document in juridische procedures, verzekeringsclaims of andere situaties waarin een nauwkeurige waardebepaling nodig is.
  • Klantadvies: Als experts op het gebied van auto waardering kunnen auto taxateurs ook advies en begeleiding bieden aan klanten. Ze kunnen informatie verstrekken over de marktwaarde van een voertuig, mogelijke verbeteringen om de waarde te verhogen, of het adviseren over de aankoop of verkoop van een auto.

Het werk van een auto taxateur vereist kennis van de automarkt, technische expertise, grondige inspectievaardigheden en het vermogen om objectief en nauwkeurig de waarde van voertuigen te bepalen. Ze spelen een belangrijke rol in het faciliteren van eerlijke transacties en het verstrekken van betrouwbare informatie met betrekking tot de waarde van een auto of ander voertuig.

Film oldtimer taxatie:

Opleidingen tot motorvoertuigen taxateur

Er bestaan geen erkende opleidingsmogelijkheden voor het leren taxeren van voertuigen. Een motorvoertuigen taxateur is een vakman binnen de autotechniek, die minimaal over vijf jaar aantoonbare werkervaring beschikt. Zonder de juiste ervaring is het niet mogelijk om een erkenning te krijgen van de Stichting Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen. Daarnaast zijn er nog meer aanvullende voorwaarden. De meeste motorvoertuigen taxateurs zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer. Er is dus geen algemene taxateur opleiding voor voertuigen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudpakket voor de zzp administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een motorvoertuigen taxateur werkzaam kan zijn

De meeste motorvoertuigen taxateurs zijn werkzaam voor een gespecialiseerd taxatiebedrijf of als ondernemer. Het is denkbaar dat een motorvoertuigen taxateur ook andere werkzaamheden uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van schades of aan het uitvoeren van aankoopkeuringen.

Competenties motorvoertuigen taxateur

De belangrijkste competentie van een motorvoertuigen taxateur is de vakinhoudelijke kennis van voertuigen. Daarnaast moeten objectiviteit en onafhankelijk aangemerkt worden als belangrijke competenties. Ook betrouwbaarheid is belangrijk, omdat verzekeringsmaatschappijen afhankelijk zijn van juiste taxatierapporten. Vanzelfsprekend zal een motorvoertuigen taxateur moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere competentie die niet mag ontbreken zijn onderzoeksvaardigheden. Ondanks dat een motorvoertuigen taxateur niet zal sleutelen aan voertuigen is het wel belangrijk dat de motorvoertuigen taxateur gezien kan worden als allround technicus en monteur. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn vakmanschap, zelfstandigheid, oordeelvorming, passie, energie, presteren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als motorvoertuigen taxateur

Het arbeidsmarktperspectief van een motorvoertuigen taxateur is niet echt van toepassing, omdat de meeste motorvoertuigen taxateurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten. De doorgroeimogelijkheden van een motorvoertuigen taxateur moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de verzekeringswereld.

Arbeidsvoorwaarden en salaris motorvoertuigen taxateur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat de meeste motorvoertuigen taxateurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Er is ook geen voorbeeld te geven van het salaris, omdat dit geheel afhankelijk is van het aantal opdrachten. De meeste motorvoertuigen taxateurs hanteren een vaste vergoeding per opdracht.

Eigen bedrijf starten als Motorvoertuigen taxateur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Motorvoertuigen taxateur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Motorvoertuigen taxateur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Motorvoertuigen taxateur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Motorvoertuigen taxateur.

Mijnzzp.nl