Tuning specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep tuning specialist
Werken als zelfstandig tuning specialist
Chiptuning toepassen
Wat doet een tuning specialist:
Opleidingen tot tuning specialist
Bedrijven waar een tuning specialist werkzaam kan zijn
Competenties tuning specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tuning specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris tuning specialist
Eigen bedrijf starten als Tuning specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Tuning specialist

Beroep tuning specialist

Een tuning specialist is gespecialiseerd in de tuning van auto's, motorfietsen of andere voertuigen. Als het gaat om het vergroten van het motorvermogen spreekt men ook wel van “tuning for speed”. Tuning is vooral populair onder jongeren die meer motorvermogen tot hun beschikking willen hebben. Daarnaast kan het gaan om mensen die net iets meer vermogen nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan camperaars, die in de bergen net niet genoeg vermogen hebben. Bij tuning for speed is het meestal nodig om het motormanagement aan te passen of om andere onderdelen toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de turbo, de versnellingsbak of aan het luchtfilter. Bij extreme gevallen is het ook mogelijk om de cilinderinhoud te vergroten, waardoor de prestaties toe nemen. Het is niet zo dat een tuning specialist automatisch aangemerkt kan worden als automonteur. Er zijn ook tuning specialisten die alleen chiptuning toepassen door middel van een computer. Bij chiptuning zal er andere software ingeladen worden, waardoor het motormanagementsysteem anders zal werken. Dit is een makkelijke manier om meer vermogen tot je beschikking te krijgen. Bij chiptuning is het wel zo dat de fabrikant de garantie kan laten vervallen. Ook bij een update vanuit de garage zal de nieuwe software in de meeste gevallen overschreven worden. Het beroep tuning specialist moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende specialisten. Denk bijvoorbeeld aan automonteurs, motormonteurs of aan diagnosetechnici. Dit zijn allemaal monteurs die zich op verschillende manieren gespecialiseerd kunnen hebben in de tuning van voertuigen. Daarnaast is het zo dat de tuning van voertuigen betrekking kan hebben op het pimpen van voertuigen. In dat geval gaat het meestal om het aanpassen van het uiterlijk van een voertuig. Denk hierbij aan bijzondere velgen, spoilers, verlichting of aan het wrappen van voertuigen. Dit is een andere vorm van tuning.

Werken als zelfstandig tuning specialist

Een tuning specialist is dus gespecialiseerd in het vergroten van het motorvermogen, wat betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden. De meest voorkomende vorm om het motorvermogen te verhogen is chiptuning. In alle andere gevallen hebben we het meestal over een automonteur, technicus, diagnosetechnicus of over een versnellingsbakken specialist. Dit soort vaklieden kan verschillende technische aanpassingen uitvoeren, waardoor het motorvermogen zal toenemen. Het toepassen van bijzondere velgen, banden, spoilers of het wrappen van voertuigen, dat ook veel voorkomt, heeft verder niet echt iets te maken met tuning. Toch worden tuning, styling en pimpen vaak samen gezien, omdat tuning voor veel mensen te maken heeft met de styling van een voertuig. Tuning en styling van voertuigen is vooral onder jonge bestuurders populair, omdat op deze manier een onderscheid ontstaat met andere voertuigen. Er bestaan tegenwoordig verschillende tuningsbedrijven, die meestal een groot aanbod hebben van tuning artikelen, die men ook wel “kits of tuning kits” noemt. Deze tuning kits kunnen simpel zijn of juist complex. Vooral de complexere systemen kunnen alleen aangebracht worden door specialisten, omdat bijvoorbeeld de motor en de elektronica aangepast moet worden.

Chiptuning toepassen

Wie zelf chiptuning wil toepassen moet wel beseffen dat er ook nadelen zijn aan chiptuning. Denk bijvoorbeeld aan de garantie van het voertuig, het verbruik is (soms) hoger en aan software-updates vanuit de garage bij onderhoud. Bij een software-update kan de aangepaste tuningssoftware ongedaan gemaakt worden, waardoor de aanpassing opnieuw geïnstalleerd moet worden. Het is ook zo dat onderdelen sneller slijten, omdat ze harder moeten werken. Chiptuning heeft in de meeste gevallen alleen zin bij auto's die gebruikmaken van een turbo, omdat bij dit soort motoren de winst op het motorvermogen het grootst is. Het is niet zo dat chiptuning alleen toegepast wordt door jongeren die een snelle auto willen rijden. Ook mensen met een camper kunnen behoefte hebben aan net iets meer vermogen. Bij dealerauto's in het in alle gevallen raadzaam om na te vragen of de garantie komt te vervallen na chiptuning. Het extra vermogen door chiptuning kan variëren tussen de vijfentwintig en dertig procent. Bij chiptuning krijgt de ECU (Electronic Control Unit) van het voertuig andere software, die bijvoorbeeld ingeladen kan worden met behulp van de OBD-aansluiting. Een softwareaanpassing van de ECU is overigens niet in alle gevallen mogelijk via de OBD-aansluiting, waardoor soms de ECU uitgebouwd zal moet worden.

Wat doet een tuning specialist:

Opleidingen tot tuning specialist

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot tuning specialist. Een tuning specialist is meestal een ondernemer die verschillende diensten kan aanbieden. De meeste tuningsbedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven, die werken met allround monteurs, ingenieurs en ICT-specialisten. Tuning van voertuigen betreft in alle gevallen specialistische werkzaamheden, die niet zomaar op school aangeleerd worden. De meeste tuning specialisten zijn dan ook ervaren vaklieden binnen de autobranche, die beschikken over praktijkkennis en ervaring. Omdat het beroep tuning specialist betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden is het niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen. Zoals eerder omschreven moeten de meeste tuning specialisten aangemerkt worden als ondernemer. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een tuning specialist werkzaam kan zijn

Een tuning specialist zal in de meeste gevallen werkzaam zijn als ondernemer. Als een tuning specialist beschikt over een eigen winkel kan de benaming groothandelaar of middenstander van toepassing zijn. Een tuning specialist kan ook werkzaam zijn binnen de motorsport of autosport. In dat geval maak je bijvoorbeeld onderdeel uit van een pitcrew. Vanzelfsprekend hoeft een tuning specialist niet beroepsmatig werkzaam te zijn. In dat geval hebben we het over een liefhebber.

Competenties tuning specialist

De belangrijkste competentie van een tuning specialist is de vakinhoudelijke kennis van tuning techniek en tuning mogelijkheden. Daarnaast kan het adviseren aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit heeft vooral betrekking op het veilig kunnen gebruiken van een voertuig na de tuning. Omdat een tuning specialist te maken heeft met verschillende opdrachtgevers zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Ook het kunnen verkopen als verkoopadviseur zal in de meeste gevallen belangrijke rol spelen. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, vakmanschap, inzicht, bijscholing, verantwoordelijkheidsgevoel, presteren, controleren, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als tuning specialist

Het arbeidsmarktperspectief van een tuning specialist is niet zomaar aan te geven, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Over het algemeen zal de opleiding en kennis het arbeidsmarktperspectief bepalen. Als ondernemer zal je zelf het arbeidsmarktperspectief moeten bepalen. De doorgroeimogelijkheden van een tuning specialist moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie chef-werkplaats of aan de functie bedrijfsleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris tuning specialist

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn. Een automonteur of tuning specialist zal onder een andere cao vallen dan bijvoorbeeld een verkoopmedewerker die alleen onderdelen verkoopt. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie af te geven, omdat de werkzaamheden daar voor te specifiek zijn.

Eigen bedrijf starten als Tuning specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Tuning specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Tuning specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Tuning specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Tuning specialist.

Mijnzzp.nl