Chef werkplaats

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een chef-werkplaats is een operationeel manager van een werkplaats, zoals van een autowerkplaats of andere soort werkplaats. Als chef-werkplaats werk je over het algemeen zelf ook mee in de werkplaats en ben je de leidinggevende van de andere aanwezige monteurs in de werkplaats. Een van de belangrijkste taken van een chef-werkplaats is het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de bedrijfsprocessen in de werkplaats. Daarnaast is een chef-werkplaats meestal verantwoordelijk voor andere zaken, zoals het maken van de werkplaatsplanning, het waken over de geleverde kwaliteit en de algemene voortgang van de werkzaamheden. Andere taken kunnen zijn het aanvullen van de materialen en onderdelen en het verder ontwikkelen van de monteurs. Welke taken een chef-werkplaats precies heeft kan per bedrijf verschillen. De werkzaamheden moeten gezien worden als managementwerkzaamheden, waarbinnen je zelf meestal ook zal meewerken. Een andere benaming voor een chef-werkplaats kan daarom ook zijn operationeel manager of garagemanager. De functie chef-werkplaats komt vooral voor binnen technische bedrijven die te maken hebben met een grotere werkplaats. Als chef-werkplaats zal je dus in de meeste gevallen zelf ook meewerken binnen de werkplaats, maar heb je meer verantwoordelijkheden dan de andere monteurs. Denk hierbij aan het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en aan het te woord staan van klanten als ze om informatie vragen. Ook het voeren van functioneringsgesprekken en het overleggen met de directie zal in de meeste gevallen tot het takenpakket behoren van de chef-werkplaats. De functie chef-werkplaats is meestal alleen voorbehouden aan ervaren vakmensen, die beschikken over leidinggevende capaciteiten. Binnen een autowerkplaats kan het bijvoorbeeld gaan om een eerste automonteur, die ook beschikt over overwicht, in combinatie met aanvullende managementcursussen.

Een chef-werkplaats kan dus in de meeste gevallen aangemerkt worden als operationeel manager. Als operationeel manager zal je zelf ook werkzaam zijn op de werkvloer. De functie chef-werkplaats behoort meestal tot het laagste managementniveau. Dit kan wel verschillen per chef-werkplaats, omdat niet werkplaatsmanagers aangemerkt kunnen worden als operationeel manager. Als een chef-werkplaats niet werkzaam is op de werkvloer betreft het meestal middenmanagement. Het is niet zo dat je als chef-werkplaats alleen verantwoordelijk is voor het aansturen van de verschillende monteurs. Een andere belangrijke taak van een chef-werkplaats is in de meeste gevallen het ook beheren van het magazijn, zodat de juiste materialen op voorraad zijn als ze nodig zijn. Dit betekent dat een chef-werkplaats ook de functie voorraadbeheerder kan bekleden, afhankelijk van het bedrijf waar deze werkzaam is. Binnen technische bedrijven mag het niet voorkomen dat bepaalde materialen of onderdelen niet aanwezig zijn, omdat in dat geval de werkzaamheden al snel stil kunnen komen te liggen. Zoals eerder omschreven zal de functie chef-werkplaatst in de meeste gevallen betrekking hebben op ervaren personeel die ook over leidinggevende capaciteiten beschikt.

Werken als chef-werkplaatst

Als chef-werkplaats ben je in de meeste gevallen ook een kwaliteitsmanager, omdat je de werkzaamheden van alle monteurs zal controleren. Daarnaast is het zo dat de chef-werkplaats in veel gevallen aangemerkt kan worden als leermeester. Dit houdt in dat je ook educatief werkzaam bent. Omdat de functie chef-werkplaats in de meeste gevallen alleen is voorbehouden aan allround vaklieden is het zo dat je als chef-werkplaats in veel gevallen ook aangemerkt kan worden als diagnosetechnicus en bijvoorbeeld als revisietechnicus. Met andere woorden is het de chef-werkplaats die beschikt over alle kennis, die wellicht niet aanwezig is bij de andere monteurs. Als chef-werkplaats moet je dan ook aangemerkt kunnen worden als vraagbaak voor andere monteurs. Meer gewone werkzaamheden van een chef-werkplaats kunnen zijn het maken van de personeelsplanning of bijvoorbeeld het organiseren van leuke groepsactiviteiten om de onderlinge band van het team te versterken.

Diverse taken van een chef-werkplaats:

 • Het bestellen van materialen en gereedschappen.
 • Het controleren van de werkzaamheden.
 • Het leiding geven aan de monteurs.
 • Het maken van de werkplaatsplanning.
 • Het maken van rapportages.
 • Het overleggen met de directie.
 • Het stimuleren en motiveren van monteurs.
 • Het te woord staan van klanten en andere belanghebbenden.
 • Het voeren van functioneringsgesprekken.
 • Het waken over de geleverde kwaliteit.
 • Het zelf meewerken in de werkplaats.

Wat doet een chef-werkplaats:

Werken in een metaalwerkplaats:

Opleidingen tot chef-werkplaats

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot chef-werkplaats. In de meeste gevallen is een chef-werkplaats doorgegroeid vanuit een functie binnen het bedrijf, zoals de functie eerste automonteur als het om een autowerkplaats gaat. Het is denkbaar dat een chef-werkplaats zonder specifieke managementervaring wel enkele externe cursussen of opleidingen zal volgen. Omdat het beroep chef-werkplaats betrekking kan hebben op diverse soorten werkplaatsen kan er ook een passende hbo-opleiding verwacht worden, afhankelijk van de soort werkplaats en het aantal medewerkers. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je een eigen bedrijf haat beginnen, dan is het erg belangrijk om de boekhouding op de juiste manier op te zetten. De boekhouding opzetten kan het beste gedaan worden met behulp van een boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een chef-werkplaats werkzaam kan zijn

Over het algemeen is het zo dat een chef-werkplaats werkzaam kan zijn voor technische bedrijven, die gebruikmaken van een werkplaats en/of magazijn. Denk hierbij aan garagehouders, installatiebedrijven, fabrikanten, carrosseriebouw bedrijven, ICT-bedrijven, caravanbouwers en aan metaalbewerkingsbedrijven. Daarnaast komt het beroep chef-werkplaats voor binnen andere soorten bedrijven, die met techniek te maken kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan een gereedschap en machine verhuurder en aan grote aannemersbedrijven, die beschikken over een eigen werkplaats. Het beroep chef-werkplaats komt in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties chef-werkplaats

De belangrijkste competentie van een chef-werkplaats is dat je beschikt over leidinggevende capaciteiten als manager. Daarnaast moet een chef-werkplaats aangemerkt kunnen worden als allround vakman, die beschikt over voldoende vakinhoudelijke kennis. Met andere woorden moet een chef-werkplaats aangemerkt kunnen worden als allround technicus. Een andere belangrijke competentie is het kunnen plannen en organiseren, omdat je te maken hebt met verschillende monteurs. Ook goede communicatieve vaardigheden mogen als chef-werkplaats niet ontbreken. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, passie, inspiratie, samenwerken, overleggen, verantwoordelijkheidsgevoel en motiveren. Als je binnen een commercieel bedrijf werkzaam bent zal je ook over een commerciële instelling moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als chef-werkplaats

Het arbeidsmarktperspectief voor een chef-werkplaats is over het algemeen redelijk goed te noemen, afhankelijk van de branche waarbinnen je precies werkzaam bent. De functie chef-werkplaats is over het algemeen alleen voorbehouden aan vakmensen die zich bewezen hebben en beschikken over de juiste opleiding. Ook werkervaring speelt in veel gevallen een belangrijke rol. Als het om een grote werkplaats gaat kan het zijn dat er een Hbo-opleiding verwacht zal worden. De doorgroeimogelijkheden als chef-werkplaats zijn meestal sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en je eigen competenties. Het is denkbaar dat een goede chef-werkplaats uiteindelijk kan doorgroeien tot bedrijfsleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris chef-werkplaats

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als chef-werkplaats werkzaam kan zijn binnen verschillende soorten bedrijven in verschillende branches. Over het algemeen zal een chef-werkplaats een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als het om een functie gaat met grote verantwoordelijkheden kan het salaris ook hoger uitvallen.

Read this information on Workshop manager in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Werkstattleiter auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Gerente de taller en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Chef werkplaats

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Chef werkplaats bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl