Activiteiten organisator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een activiteiten organisator is meestal een ondernemer die verschillende teambuilding activiteiten kunnen verzorgen, voor bedrijven en particulieren. Als het om bedrijfsactiviteiten gaat spreekt men meestal van teambuildingsactiviteiten of bedrijfsworkshops. De meeste bedrijven of bedrijfsafdelingen maken minimaal één keer per jaar gebruik van teambuildingsactiviteiten of bedrijfsworkshops om de onderlinge band te versterken. Wat een activiteiten organisator precies allemaal doet kan per teambuildingsbedrijf verschillen. Denk bijvoorbeeld aan schilderen, autorijden, klimmen of aan het afleggen van een stormbaan parcours. De belangrijkste doelstelling van een teambuildingsdag is over het algemeen het versterken van de onderlinge band, zodat de bedrijfsprestaties verder verbeteren. In Nederland zijn teambuildingsdagen populair onder managers, omdat de activiteiten door de meeste mensen enorm gewaardeerd worden. De meeste managers of bedrijven stellen ieder jaar een ander persoon aan die de activiteitendag mag organiseren, zodat het een echte uitdaging is voor de organisator om voorgaande activiteiten te overtreffen. Het uitkiezen van een passende bedrijfsactiviteit is dan ook al een belangrijk onderdeel van de teambuilding. In het algemeen draait teambuilding om het samenwerken en het versterken van de onderlinge communicatie. Het beroep activiteiten organisator moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een activiteiten organisator op verschillende manieren activiteiten kan organiseren. De grotere bedrijven die activiteiten organiseren kunnen in de meeste gevallen uiteenlopende teambuildingsactiviteiten en/of bedrijfsworkshops verzorgen. Ook is het vaak mogelijk om verschillende activiteiten te selecteren, waardoor er op een afwisselende manier gewerkt kan worden aan de teambuilding.

Een activiteiten organisator is dus meestal een ondernemer die teambuilding activiteiten kan verzorgen. Zoals eerder omschreven moet het beroep activiteiten organisator wel vrij algemeen gezien worden, omdat teambuilding bedrijven op verschillende manieren teambuildingsactiviteiten en/of bedrijfsworkshops kunnen verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan teambuilding door het samen koken, paarrijden, sporten, tekenen of aan het schapen drijven. Binnen alle vormen van teambuildingsactiviteiten staan het samenwerken en communicatie centraal. Een andere omschrijving voor teambuilding is dan ook letterlijk 'het bouwen van een team'. Dit heeft ook direct betrekking op het versterken van het groepsgevoel. Enkele andere belangrijke aandachtspunten binnen teambuilding kunnen zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, motivatie of het onderling vertrouwen. Omdat teambuilding betrekking heeft op het samenwerken is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat het doel is van de teambuilding, zodat er samengewerkt kan worden aan het beste resultaat. Een andere populaire activiteit om aan teambuilding te doen, is het doen van vrijwilligerswerk of het ophalen van sponsorgeld voor een goed doel.

Waarom aan teambuilding doen

De meeste bedrijven nemen deel aan zogenaamde teambuildingsdagen om de onderlinge band tussen werknemers en leidinggevenden te versterken. Om dit te kunnen bereiken is het wel belangrijk dat er een activiteit gekozen wordt, waarbinnen teambuilding centraal staat. Samen een stuk wandelen of fietsen kan bijvoorbeeld niet echt aangemerkt worden als teambuilding, omdat hierbij niet echt sprake is van een gezamenlijke teambuildingsactiviteit. Met andere woorden kan het gezellig samen zijn niet direct aangemerkt worden als een teambuildingsdag. De doelstelling van een activiteit kan per organisatie verschillen en hoeft niet alleen een teambuildingsdag te betreffen. Er zijn ook veel andere activiteiten te bedenken, die verder niets te maken hebben met teambuilding. Denk bijvoorbeeld ook aan een bedrijfsborrel, wateractiviteiten of bijvoorbeeld aan een workshop schilderen. Dit soort activiteiten kan ook goed georganiseerd worden zonder dat ze direct iets te maken hebben met teambuilding.

Wat doet een activiteiten organisator:

  • Het begeleiden van activiteiten.
  • Het motiveren van deelnemers.
  • Het organiseren van passende bedrijfsworkshops.
  • Het organiseren van passende teambuildingsactiviteiten.
  • Het samenwerken stimuleren.
  • Het uitdagen van deelnemers.
  • Het verbeteren van de communicatie.

Samenwerken een noodzaak:

Opleidingen tot activiteiten organisator

Er zijn geen gerichte opleidingen voor het beroep activiteiten organisator aan te geven, omdat een activiteiten organisator gespecialiseerd kan zijn op verschillende gebieden. Enkele mogelijke opleidingen voor dit beroep zijn de hbo-opleiding Media en Entertainment Management (MEM), de hbo-opleiding Sport, Management en Ondernemen en de hbo-opleiding Vrijetijdsmanagement. Ook is het denkbaar dat een activiteiten organisator een geheel andere opleiding genoten heeft vanuit een eerdere carrière, zoals de militaire dienst. Het is verder niet mogelijk om een passende opleiding te benoemen, omdat het beroep activiteiten organisator daarvoor te algemeen is. Een activiteiten organisator kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Het is bijvoorbeeld prima denkbaar dat een activiteiten organisator ook aangemerkt kan worden als melkveehouder, fruitteler, restauranthouder of als gastspreker. Wanneer je een eigen onderneming gaat starten, dan is het erg belangrijk om de financiële administratie op de correcte manier bij te houden. Dit kun je het beste doen door het gebruiken van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een activiteiten organisator werkzaam kan zijn

Over het algemeen zal een activiteiten organisator werkzaam zijn voor een teambuildingsbedrijf. Daarnaast is het prima denkbaar dat een activiteiten organisator werkzaam is als ondernemer binnen een eigen teambuildingsbedrijf. Zoals eerder omschreven moet het beroep activiteiten organisator vrij algemeen gezien worden, omdat activiteiten organisators op veel verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een activiteiten organisator kan daarnaast over een gecombineerd bedrijf beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een activiteiten organisator, die workshops verzorgt in combinatie met een pension. Het is ook denkbaar dat een activiteiten organisator aangemerkt kan worden als opleider en cursusleider of als educatief medewerker.

Competenties activiteiten organisator

De competentie van een activiteiten organisator kunnen verschillen per ondernemer, omdat je op verschillende manieren werkzaam kan zijn. In het algemeen is communicatie aan te merken als de belangrijkste competentie. Daarnaast kan gastheerschap aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook verantwoordelijkheidsgevoel is aan te merken als belangrijke competentie, omdat veiligheid als activiteiten organisator wel een belangrijke rol kan spelen. Daarnaast is het kunnen coachen over het algemeen een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inzicht, inspiratie, waakzaamheid, stressbestendigheid, samenwerken, plannen en organiseren. Zoals eerder aangegeven kan een activiteiten organisator op verschillende manieren werkzaam zijn, waardoor er sprake kan zijn van aanvullende vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als activiteiten organisator

Het arbeidsmarktperspectief als activiteiten organisator is over het algemeen sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Er zijn binnen Nederland redelijk veel bedrijven actief op het gebied van activiteiten, maar dit soort bedrijven zoeken meestal zeer specifiek opgeleide mensen waardoor het arbeidsmarktperspectief niet heel groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden zijn ook sterk afhankelijk van je eigen opleidingsniveau en verdere competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris activiteiten organisator

Het is niet mogelijk om voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als activiteiten organisator, omdat je voor verschillende soorten bedrijven actief kan zijn in verschillende branches. Ook het geven van een salarisindicatie is voor dit beroep niet mogelijk, omdat de werkzaamheden hiervoor onderling te verschillend kunnen zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Activiteiten organisator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Activiteiten organisator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl