Schaapherder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een schaapherder is een persoon die een kudde schapen hoedt. Een andere benaming voor een schaapherder is ook wel scheper. Een schaapherder maakt doorgaans gebruik van minimaal een of meerdere schaapherdershonden voor zijn of haar werkzaamheden. In vroegere dagen werd het hoeden van schapen voornamelijk gedaan om van ongebruikte gronden te kunnen profiteren. Dit waren meestal grondgebieden die niet heel toegankelijk waren door hun grillige ondergrond. De vroegere schaapherder ging meestal op pad met schapen die van verschillende eigenaren waren. Tegenwoordig bestaan er nog steeds commerciële schaapherders die zich over het algemeen verhuren aan verschillende opdrachtgevers, zoals beheerders van natuurlandschappen, zodat hun grond begraasd kan worden door middel van schapen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begrazen van dijken en natuurgebieden. Het beroep schaapherder wordt in de meeste gevallen uitgeoefend door zelfstandig werkende schaapherders die werkzaam zijn binnen hun eigen begrazingsbedrijf. De werkzaamheden van een schaapherder moeten breder gezien worden dan het alleen laten grazen van schapen, omdat een goede schaapherder ook over kennis moet beschikken van ecologie en verschillende soorten ondergronden. Ook anatomie, verzorging, voeding, wet- en regelgeving, diergezondheid en huisvesting zijn belangrijke aandachtsgebieden als schaapherder.

Een schaapherder trekt steeds van land naar land zodat de schapen het land kunnen begrazen. Het begrazen van land door middel van schapen heeft natuurlijk als groot voordeel dat er geen machines het land op hoeven die wellicht het natuurgebied kunnen verstoren met al hun flora en fauna. Daarnaast geeft de natuurlijke begrazing een betere indruk voor een natuurgebied dan een tractor. Een schaapherder gebruikt de schaapherdershonden om de kudde schapen bij elkaar te kunnen houden en te sturen. Het is daarom belangrijk dat de schaapherder en schaapherdershond(en) een goed team vormen.

Een schaapherder zal doorgaans ook voor de schapen zelf zorgen zoals het scheren van de schapen en alle verzorging die er nog verder komt kijken bij het schapen houden zoals het helpen bij geboortes en bekappen van de hoeven. Als schaapherder ben je dus ook zeker een soort dierenverzorger.

Het schaap en wol

Het schaap is een evenhoevig zoogdier en is een herkauwer. Schapen worden door de mens gehouden om hun wol, melk en vlees. Van de schapenmelk kan ook zogenaamde schapenkaas gemaakt worden. Maar natuurlijk is het ook gewoon leuk om schapen en wellicht lammetjes bij huis te houden en zijn dan voor sommige mensen een gezelschapsdier. Binnen Nederland worden er momenteel ongeveer 900.000 schapen gehouden. Australië is de grootste schapenhouder ter wereld en tevens de grootste wolexporteur. Het wol van een schaap noemt men ook wel scheerwol en moet van een gezond en levend schaap geschoren worden om de benaming te mogen gebruiken. Er is ook een internationaal wolmerk waaraan echt wol gemakkelijk te herkennen is en wettelijk beschermd is in meer dan honderd landen. Wol is zeer populair om zijn goeie isolerende werking en heeft een hoge elasticiteit.

Opleiding voor schaapherder:

Beroep schaapherder:

Opleidingen tot schaapherder

Er bestaan enkele opleidingsmogelijkheden via reguliere scholen voor het beroep schaapherder. Het vak schaapherder kent geen beschermende titel en iedereen kan zich zomaar schaapherder noemen. Dit laat niet weg dat er ook externe opleidingsmogelijkheden bestaan voor het beroep schaapherder. Het volgen van een opleiding is zeker aan te raden zodat de nieuwe schaapherder het gedrag van schapen weet te herkennen en ook weet wat mogelijke gezondheidsrisico's zijn van de schapen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een schaapherder werkzaam kan zijn

Een schaapherder kan als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn of in dienst zijn van bijvoorbeeld een natuurorganisatie of gemeente. Daarnaast is het ook denkbaar dat een schaapherder zijn werkzaamheden meer hobbymatig zal uitvoeren.

Competenties schaapherder

De belangrijkste competenties als schaapherder zijn toch wel dat je veel om dieren en de natuur moet geven. Daarnaast zal het beroep schaapherder om veel zelfstandigheid vragen omdat je meestal alleen bezig bent. Maar ook fysiek zal je zeer sterk moeten zijn omdat je dagelijks veel zal lopen. Toch kan het als schaapherder ook zeker voorkomen dat je educatief bezig bent zoals het geven van voorlichting aan bezoekers of wellicht schoolkinderen en zal je communicatief dus ook goed onderlegd moeten zijn. Ook zal je als schaapherder regelmatig overleggen met andere belanghebbenden zoals de boswachter.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schaapherder

Binnen het beroep schaapherder kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief of doorgroeimogelijkheden omdat het geen beroep is waar zomaar vacatures voor te vinden zullen zijn. De meeste schaapherders zijn vrijwilligers of parttime schaapherder. Er zijn wellicht enkele schaapherders die wel een betaalde baan hebben maar dat zijn er zeker niet veel meer. Er zijn als schaapherder ook geen echte doorgroeimogelijkheden te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schaapherder

Arbeidsvoorwaarden en salaris als schaapherder zijn niet van toepassing op dit beroep. Zoals eerder omschreven zijn er wellicht nog enkele beroepsmatige schaapherders maar zijn dit er zeker niet veel meer. Ook is het denkbaar dat de moderne schaapherder ook andere taken uitvoert zoals het geven van educatieve lessen.

Mijnzzp.nl