Schaapherder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep schaapherder
Werken als schaapherder
Wat doet een schaapherder?
Schapen als nutsdier
Wol van het schaap
Film schaapherder:
Beroepsfilm schaapherder:
Opleidingen tot schaapherder
Bedrijven waar een schaapherder werkzaam kan zijn
Competenties schaapherder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schaapherder
Arbeidsvoorwaarden en salaris schaapherder
Eigen bedrijf starten als Schaapherder
Boekhoudprogramma vergelijken Schaapherder

Beroep schaapherder

Een schaapherder is een persoon die een kudde schapen hoedt. Een andere benaming voor een schaapherder is ook wel scheper. Een schaapherder maakt over het algemeen gebruik van minimaal een of meerdere schaapherdershonden voor zijn of haar werkzaamheden. In vroegere dagen werd het hoeden van schapen voornamelijk gedaan om van ongebruikte gronden te kunnen profiteren. Dit waren meestal grondgebieden, die niet heel toegankelijk waren door hun grillige ondergrond. De vroegere schaapherder ging meestal op pad met schapen, die van verschillende eigenaren waren. Tegenwoordig bestaan er nog steeds commerciële schaapherders, die zich over het algemeen verhuren aan verschillende opdrachtgevers, zoals beheerders van natuurlandschappen, zodat hun grond begraasd kan worden door middel van schapen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begrazen van dijken en natuurgebieden. Het beroep schaapherder wordt in de meeste gevallen uitgeoefend door zelfstandig werkende schaapherders, die werkzaam zijn binnen hun eigen begrazingsbedrijf. De werkzaamheden van een schaapherder moeten breder gezien worden dan alleen het laten grazen van schapen, omdat een goede schaapherder ook over kennis moet beschikken van ecologie en verschillende soorten ondergronden. Ook anatomie, verzorging, voeding, wet- en regelgeving, diergezondheid en huisvesting zijn belangrijke aandachtsgebieden van een schaapherder. Een schaapherder trekt steeds van land naar land, zodat de schapen het land kunnen begrazen. Het begrazen van land door middel van schapen heeft als groot voordeel dat er geen machines gebruikt hoeven te worden, die wellicht het natuurgebied kunnen verstoren met al hun flora en fauna. Daarnaast geeft de natuurlijke begrazing een betere indruk voor een natuurgebied dan een tractor. Een schaapherder gebruikt de schaapherdershonden om de kudde schapen bij elkaar te kunnen houden en te sturen.

Werken als schaapherder

Een schaapherder is dus een begeleider, die een kudde schapen hoedt. Daarnaast kan een schaapherder aangemerkt worden als tijdelijk beheerder van een natuurgebied. Zoals eerder omschreven maakt een schaapherder in veel gevallen gebruik van schaapherdershonden om de kudde schapen bij elkaar te houden en te sturen. Een schaapherder kan dit alleen doen door gebruik te maken van goed getrainde schaapherdershonden. Het is belangrijk dat de schaapherder en schaapherdershond(en) een goed team vormen. Het is niet zo dat schaapherders alleen ingezet worden binnen natuurgebieden. Een schaapherder kan ook ingezet worden voor het begrazen van dijken. De werkzaamheden van een schaapherder moeten tegenwoordig eerder aangemerkt worden als landschapsbeheer. Dit houdt in dan opdrachtgevers er bewust voor kiezen om hun grond te laten begrazen door schapen. Hierdoor hoeft er geen gebruikgemaakt te worden van loonwerkers of landbouwmachinisten, die met zware machines het gras maaien. Een schaapherder zal over het algemeen dagelijks voor de schapen zorgen en eventueel helpen bij geboortes van lammetjes en het bekappen van de hoeven. Ook het scheren van schapen kan gedaan worden door een schaapherder. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat er ook speciale schapenscheerders zijn.

Wat doet een schaapherder?

Een schaapherder is verantwoordelijk voor het hoeden en verzorgen van schapen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een schaapherder:

  • Hoeden van de kudde: Een schaapherder zorgt ervoor dat de kudde schapen bij elkaar blijft en de gewenste richting volgt. Ze gebruiken verschillende methoden, zoals fluiten, roepen en het gebruik van getrainde honden, om de schapen te leiden.
  • Voeding en water geven: De schaapherder zorgt ervoor dat de schapen voldoende voedsel en water hebben. Ze kunnen de kudde naar graasgebieden leiden waar voldoende gras en planten beschikbaar zijn.
  • Gezondheidszorg: De schaapherder houdt de gezondheidstoestand van de schapen in de gaten en neemt maatregelen om ziekten en parasieten te voorkomen. Ze kunnen ook medische zorg bieden aan zieke of gewonde schapen of de hulp van een dierenarts inschakelen indien nodig.
  • Scheren: Schaapherders zijn vaak verantwoordelijk voor het scheren van de schapen om de wol te oogsten. Dit gebeurt meestal één keer per jaar en zorgt ervoor dat de schapen koel blijven tijdens warme periodes.
  • Fokken en voortplanting: Schaapherders spelen een rol bij het fokken en beheren van de voortplanting van de schapen. Ze zorgen ervoor dat de juiste paringen plaatsvinden en kunnen helpen bij de bevalling van lammeren.
  • Onderhoud van omheiningen en faciliteiten: Schaapherders zorgen voor het onderhoud van omheiningen en faciliteiten, zoals schuilplaatsen voor de schapen. Ze zorgen ervoor dat de omgeving veilig en geschikt is voor de kudde.
  • Bewaking van roofdieren: Een schaapherder beschermt de kudde tegen roofdieren, zoals wolven of vossen. Ze houden de omgeving in de gaten en nemen maatregelen om de schapen te beschermen, zoals het gebruik van beschermende hekken, honden of andere bestrijdingsmethoden.
  • Training en begeleiding van herdershonden: Schaapherders werken vaak samen met herdershonden om de schapen te hoeden. Ze trainen en begeleiden deze honden om te reageren op hun commando's en effectief met de schapen te werken.
  • Planning en logistiek: Schaapherders plannen de dagelijkse taken en activiteiten rondom de kudde. Ze bepalen de graasgebieden, organiseren het transport van de schapen naar verschillende locaties en zorgen voor een efficiënte werking van de herderij.
  • Educatie en publieksvoorlichting: Schaapherders spelen vaak een rol in educatie en publieksvoorlichting over schapenhouderij en landbouwpraktijken. Ze kunnen betrokken zijn bij educatieve programma's, boerderijbezoeken of evenementen om mensen bewust te maken van de rol van schaapherders en de zorg voor schapen.

Een schaapherder heeft als belangrijkste taak het hoeden en verzorgen van schapen, waarbij ze zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de kudde, fokken en voortplanting beheren, en de nodige logistieke en organisatorische taken uitvoeren.

Schapen als nutsdier

Schapen moeten aangemerkt worden als nutsdier. Nutsdieren zijn zijn dieren die gehouden worden om hun producten te kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van vlees, melk, huiden, wol, honing en eieren. Daarnaast kunnen nutsdieren, zoals schapen, gebruikt worden om veldwerk te verrichten. Andere nutsdieren die veldwerk kunnen verrichten zijn bijvoorbeeld paarden en ossen. Paarden en ossen werden vroeger door boeren gebruik om akkers te bewerken. Nutsdieren, zoals schapen, kunnen in sommige gevallen ook aangemerkt worden als gezelschapsdier (huisdier). Ook schapendarmen worden gebruikt om bijvoorbeeld snaren te maken voor violen en andere strijkinstrumenten.

Wol van het schaap

Het schaap is een evenhoevig zoogdier en is een herkauwer. Schapen worden door de mens gehouden om hun wol, melk en vlees. Van de schapenmelk kan ook zogenaamde schapenkaas gemaakt worden. Maar natuurlijk is het ook gewoon leuk om schapen en wellicht lammetjes bij huis te houden en zijn dan voor sommige mensen een gezelschapsdier. Binnen Nederland worden er momenteel ongeveer 900.000 schapen gehouden. Australië is de grootste schapenhouder ter wereld en bovendien de grootste wol-exporteur. Het wol van een schaap noemt men ook wel scheerwol en moet van een gezond en levend schaap geschoren worden om de benaming te mogen gebruiken. Er is ook een internationaal wolmerk waaraan echt wol gemakkelijk te herkennen is en wettelijk beschermd is in meer dan honderd landen. Wol is zeer populair om zijn goeie isolerende werking en heeft een hoge elasticiteit.

Film schaapherder:

Beroepsfilm schaapherder:

Opleidingen tot schaapherder

Er bestaan enkele opleidingsmogelijkheden via gebruikelijke scholen voor het beroep schaapherder. Het vak schaapherder kent geen beschermende titel en iedereen kan zich schaapherder noemen. Dit laat niet weg dat er ook externe opleidingsmogelijkheden bestaan voor het beroep schaapherder. Het volgen van een opleiding schaapherder is zeker aan te raden, zodat de nieuwe schaapherder het gedrag van schapen weet te herkennen en ook weet wat mogelijke gezondheidsrisico's zijn van de schapen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een schaapherder werkzaam kan zijn

De meeste schaapherders moeten aangemerkt worden als ondernemer, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Daarnaast kan een schaapherder werkzaam zijn in loondienst voor een natuurorganisatie of gemeente. Veruit de meeste schaapherders moeten aangemerkt worden als ondernemer. Daarnaast is het denkbaar dat een schaapherder hobbymatig werkzaam is. Het beroep schaapherder kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen werkzaam kan zijn als schaapherder. Een schaapherder kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als natuurgids.

Competenties schaapherder

De belangrijkste competenties van een schaapherder is de vakinhoudelijke kennis van schapen en dierverzorging. Daarnaast zal het beroep schaapherder om veel zelfstandigheid vragen, omdat je meestal alleen werkzaam bent. Maar ook fysiek zul je zeer sterk moeten zijn, omdat je dagelijks veel zal lopen. Een andere belangrijke competentie is communicatie. Communicatie is belangrijk, omdat de meeste schaapherders ook aangemerkt kunnen worden als educatief medewerker en als gids. De meeste schaapherders krijgen regelmatig te maken met voorlichtingswerkzaamheden. Ook het overleggen met andere vaklieden, zoals de boswachter, zal regelmatig voorkomen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, plannen, plezier, passie, verantwoordelijkheidsgevoel en waakzaamheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schaapherder

Binnen het beroep schaapherder kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief of doorgroeimogelijkheden omdat het geen beroep is waar zomaar vacatures voor te vinden zullen zijn. Een vacature schaapherder is dan ook niet zomaar beschikbaar. De meeste schaapherders zijn vrijwilligers of parttime schaapherder. Er zijn wellicht enkele schaapherders die wel een betaalde baan hebben, maar dat zijn er zeker niet veel meer. Er zijn als schaapherder ook geen echte doorgroeimogelijkheden te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schaapherder

Arbeidsvoorwaarden en salaris als schaapherder zijn niet van toepassing op dit beroep. Zoals eerder omschreven zijn er wellicht nog enkele beroepsmatige schaapherders, maar zijn dit er zeker niet veel meer. Ook is het denkbaar dat de moderne schaapherder ook andere taken uitvoert zoals het geven van educatieve lessen.

Eigen bedrijf starten als Schaapherder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Schaapherder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Schaapherder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schaapherder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Schaapherder.

Mijnzzp.nl