Schaapherder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Schaapherder?

Een schaapherder is een persoon die een kudde schapen hoedt. Een andere benaming voor een schaapherder is ook wel scheper. Een schaapherder maakt doorgaans gebruik van minimaal een of meerdere schaapherdershonden voor zijn of haar werkzaamheden. In vroegere dagen werd het hoeden van schapen voornamelijk gedaan om van ongebruikte gronden te kunnen profiteren. Dit waren meestal grondgebieden die niet heel toegankelijk waren door hun grillige ondergrond. De vroegere schaapherder ging meestal op pad met schapen die van verschillende eigenaren waren. Tegenwoordig bestaan er nog steeds commerciële schaapherders die zich over het algemeen verhuren aan verschillende opdrachtgevers, zoals beheerders van natuurlandschappen, zodat hun grond begraasd kan worden door middel van schapen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begrazen van dijken en natuurgebieden. Het beroep schaapherder wordt in de meeste gevallen uitgeoefend door zelfstandig werkende schaapherders die werkzaam zijn binnen hun eigen begrazingsbedrijf. De werkzaamheden van een schaapherder moeten breder gezien worden dan het alleen laten grazen van schapen, omdat een goede schaapherder ook over kennis moet beschikken van ecologie en verschillende soorten ondergronden. Ook anatomie, verzorging, voeding, wet- en regelgeving, diergezondheid en huisvesting zijn belangrijke aandachtsgebieden als schaapherder.

Lees verder...


Mijnzzp.nl