Landbouwmachinist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep landbouwmachinist
Landbouwmachinist in verschillende functies
Werken als landbouwmachinist
Werken met landbouwmachines
Film; Opleiding loonwerk:
Film: Praktijkexamen loonwerk:
Opleidingen tot landbouwmachinist
Bedrijven waar een landbouwmachinist werkzaam kan zijn
Competenties landbouwmachinist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landbouwmachinist
Arbeidsvoorwaarden en salaris landbouwmachinist
Eigen bedrijf starten als Landbouwmachinist
Boekhoudprogramma vergelijken Landbouwmachinist

Beroep landbouwmachinist

Een landbouwmachinist is een agrariër die werkzaam is binnen de agrosector. De agrosector is het beste te omschrijven als het geheel aan werkzaamheden binnen de agrarische sector inclusief werkzaamheden die toebehoren aan opslagbedrijven, transportbedrijven en handelsbedrijven. Als landbouwmachinist bedien je verschillende soorten installaties, landbouwwerktuigen en tractoren die nodig zijn om landbouwactiviteiten uit kunnen voeren. Als landbouwmachinist kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn en ben je meestal ook verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, afhankelijk van de werkgever. Daarnaast is het denkbaar dat een landbouwmachinist ook verantwoordelijk is voor kleine onderhoud aan landbouwinstallaties, landbouwwerktuigen en tractoren. Vanzelfsprekend is een landbouwmachinist ook verantwoordelijk voor het instellen van de machines, zodat ze op de juiste manier gebruikt worden. Het beroep landbouwmachinist kan in de praktijk ook andere benamingen kennen, afhankelijk van de soort landbouwmachine. Het beroep landbouwmachinist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een landbouwmachinist in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Niet alle landbouwmachinisten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten. Landbouwmachines zoals tractoren worden in de praktijk op veel meer manieren gebruikt. In dat geval hebben we get bijvoorbeeld over loonwerkers die ook buiten de agrosector werkzaam kunnen zijn. Een landbouwmachinist is over het algemeen alleen werkzaam binnen de agrosector en kan meestal aangemerkt worden als akkerbouwer en/of landbouwer.

Landbouwmachinist in verschillende functies

Als landbouwmachinist ben je dus hoofdzakelijk werkzaam voor een akkerbouwer of landbouwer. Het beroep landbouwmachinist kan betrekking hebben op bestuurders van verschillende soorten landbouwmachines zoals tractors, shovels, heftrucks en maaidorsers (combine machine) die allemaal gebruikt worden voor verschillende landbouwwerkzaamheden of andere werkzaamheden. De meest veelzijdige landbouwmachine is de tractor, zoals wij die allemaal wel kennen. Tractors zijn onmisbaar voor landbouwers omdat ze overal voor ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het uitrijden van mest, aan zaaiwerkzaamheden, aan het poten van aardappelen, aan ploegwerkzaamheden en aan transportwerkzaamheden. Omdat een landbouwmachinist veel op de machine zal werken is de landbouwmachinist ook verantwoordelijk voor klein onderhoud aan de machine zoals het peilen van de olie, het smeren van de draaiende delen, het vervangen van lampjes en het eventueel schoonmaken van de machine. Een landbouwmachinist is zeker geen onderhoudsmonteur, maar van een landbouwmachinist mag wel verwacht worden dat deze zorgvuldig omgaat met de machine, aangezien ze over het algemeen kostbaar zijn.

Werken als landbouwmachinist

Als landbouwmachinist is het niet per se noodzakelijk dat je werkzaam bent binnen de agrosector, omdat het beroep landbouwmachinist ook betrekking kan hebben op de civiele techniek, bosbouwbranche of hoveniersbranche. Maar dan spreken we niet echt meer van een landbouwmachinist, ondanks dat chauffeurs binnen deze branche ook gebruik kan maken van landbouwmachines. Denk bijvoorbeeld aan een civiele aannemer die grondverzet werkzaamheden uitvoert door middel van tractors of aan bosbouwers die met tractoren boomstronken verwijderen uit het bos. Andere benamingen voor landbouwmachinist kunnen in dat geval ook zijn machinist grondverzet of bijvoorbeeld machinist wegenbouw. Binnen de civiele techniek kan er ook prima gebruikgemaakt worden van landbouwvoertuigen, zoals tractors.

Werken met landbouwmachines

Het werken met landbouwmachines heeft op redelijk veel mensen een grote aantrekkingskracht, omdat landbouwmachines imposante voertuigen en/of machines zijn. Er zijn tegenwoordig veel verschillende landbouwmachines, die allemaal gebruikt kunnen worden voor verschillende werkzaamheden. In veel gevallen is er sprake van complexe techniek en zal de landbouwmachinist moeten beschikken over specifieke kennis om de landbouwvoertuigen te kunnen bedienen en te besturen. Een ander belangrijk aandachtspunt als landbouwmachinist is veiligheid, omdat landbouwmachines alleen veilig te gebruiken zijn als de landbouwmachinist beschikt over de juiste kennis. Denk bijvoorbeeld aan het op een veilige manier aankoppelen van machines aan de tractor.

Een goede landbouwmachinist zal nooit tussen machines en de tractor gaan staan als de motor nog draait om ongelukken te voorkomen. Het werken met landbouwmachines betreft mooie werkzaamheden, echter is professionaliteit en vakkennis wel belangrijk als landbouwmachinist. De veiligheid met betrekking tot landbouwmachines en landbouwvoertuigen heeft ook betrekking op het kunnen onderhouden van de verschillende hydrauliek systemen.

Film; Opleiding loonwerk:

Film: Praktijkexamen loonwerk:

Opleidingen tot landbouwmachinist

Er bestaan meerdere geschikte opleidingen als het aankomt op het beroep landbouwmachinist, zoals de Mbo-opleiding Vakbekwaam Medewerker Gemechaniseerd Loonwerk of de Mbo-opleiding Akkerbouwer. Binnen deze opleidingen is er ook veel aandacht voor het leren besturen en bedienen van verschillende landbouwmachines en werktuigen. Als je als landbouwmachinist met een tractor op de openbare weg wilt rijden zul je ook het verplichte rijbewijs T moeten behalen. Welke opleiding het beste zal passen als landbouwmachinist is verder persoonlijk. Het is niet zo dat alle landbouwmachinisten automatisch ook werkzaam zijn binnen de agrosector. Een landbouwmachinist kan ook prima werkzaam zijn binnen de civiele techniek of andere branche. Daarnaast is het denkbaar dat een landbouwmachinist helemaal niet beschikt over een gerichte opleiding binnen de agrosector. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een landbouwmachinist werkzaam kan zijn

Als landbouwmachinist kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven werkzaam zijn binnen de agrosector zoals veehouders, akkerbouwers, landbouwers en loonwerkbedrijven. Daarnaast kan een landbouwmachinist werkzaam zijn voor andere bedrijven buiten de agrosector die gebruikmaken van landbouwmachines. Denk bijvoorbeeld aan shovelmachinisten, die werkzaam zijn binnen de civiele techniek. Een shovel kan ook aangemerkt worden als landbouwvoertuig ondanks dat shovels hoofdzakelijk voorkomen binnen de civiele techniek. Zoals eerder omschreven moet het beroep landbouwmachinist heel ruim gezien worden. Een landbouwmachinist kan ook binnen verschillende branches werkzaam zijn als een landbouwmachinist werkzaam is voor een loonwerker.

Competenties landbouwmachinist

De belangrijkste competentie van een landbouwmachinist is het verantwoordelijkheidsgevoel, omdat je de bestuurder bent van meestal grote machines. In dat opzicht kan ook veiligheid aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook is doorzettingsvermogen als landbouwmachinist aan te merken als belangrijke competentie, omdat de werkdagen soms lang kunnen zijn. Andere belangrijke competenties zijn dat een landbouwmachinist aangemerkt kan worden als monteur en technicus. Dit is het geval, omdat een landbouwmachinist ook verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preventief onderhoud aan machines en landbouwvoertuigen. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, motivatie, samenwerken, zelfstandigheid, passie, energie en doorzettingsvermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als landbouwmachinist

Het arbeidsmarktperspectief als landbouwmachinist is over het algemeen sterk afhankelijk van de genoten opleidingen, omdat het alleen kunnen besturen van landbouwmachines niet automatisch betekent dat je heel makkelijk werk zal verkrijgen. Zo zal een landbouwmachinist die werkzaam is voor een boer ook over een agrarische opleiding moeten beschikken, zodat je ook inzetbaar bent als agrarisch medewerker. De doorgroeimogelijkheden als landbouwmachinist zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze afhankelijk zijn van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris landbouwmachinist

Als landbouwmachinist zul je doorgaans onder de cao Dierhouderij of de cao Loonwerk vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de soort werkgever. Een landbouwmachinist zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2400 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Landbouwmachinist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Landbouwmachinist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Landbouwmachinist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Landbouwmachinist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Landbouwmachinist.

Mijnzzp.nl