Rijinstructeur T

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT) is verantwoordelijk voor het geven van praktijklessen aan leerlingen die het trekker rijbewijs willen behalen. Het trekker rijbewijs heeft niet alleen betrekking op landbouw- en bosbouwtrekkers. Denk ook aan motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS), die niet harder kunnen dan vijfentwintig of vijfenveertig kilometer per uur. Voor voertuigen die niet breder zijn dan honderddertig centimeter is het niet nodig dat je beschikt over het trekker rijbewijs. Denk hierbij aan voertuigen voor het maaien, vegen, gladheid bestrijding, onkruid bestrijden of voor het opruimen van hondenpoep. Als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers heb je te maken met jongeren vanaf zestien jaar en ouder, die een tractor willen besturen op de openbare weg. Om op eigen terrein te mogen rijden of op landbouwgrond, zoals akkers, is geen rijbewijs nodig. Het trekker rijbewijs is alleen nodig als bestuurders op de openbare weg willen rijden. Omdat de meeste trekkerbestuurders regelmatig op de openbare weg komen moeten de meeste trekkerbestuurders beschikken over het trekker rijbewijs. Het trekker rijbewijs is ingevoerd om ongelukken te voorkomen, omdat de meeste jonge bestuurders onervaren bestuurders zijn. Sins het invoeren van het trekker rijbewijs is het aantal ongelukken met tractors afgenomen. Het theoriegedeelte en de praktijkopleiding zijn niet heel moeilijk als de leerling beschikt over enige ervaring. Het is de rijinstructeur voor de trekker, die de leerlingen alles zal bijbrengen met betrekking tot veilig besturen van trekkers. Het is ook de rijinstructeur voor de trekker, die de bijbehorende theorieles zal geven. Om het trekker rijbewijs te kunnen behalen moeten leerlingen een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte afleggen. Om te mogen werken als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers is het niet nodig dat je beschikt over een instructeursbewijs. Dit is vooral handig voor docenten die werkzaam zijn binnen een agrarisch opleidingscentrum.

Een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers is dus een instructeur of docent, die over de bevoegdheid beschikt om theorieles en praktijkles te mogen geven aan bestuurders, die het trekker rijbewijs willen behalen. Het is niet zo dat alleen rijinstructeurs die beschikken over het instructeursbewijs werkzaam kunnen zijn als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers. Een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers die niet beschikt over het instructeursbewijs, moet wel een opleiding volgen waarbinnen onderdelen van het WRM-certificaat aan bod komen. Er worden dan ook verschillende opleidingen aangeboden tot rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers, die afhankelijk zijn van de vooropleiding. Ook auto rijinstructeurs en rijinstructeurs voor de vrachtwagen kunnen les geven als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers. Het belangrijkste verschil is dat personen zonder instructeursbewijs een compleet examen moeten afleggen. Denk hierbij aan wetgeving, veiligheid, de eigen rijvaardigheid, het geven van instructie, het coachen van leerlingen en aan het geven van rijles. Rijinstructeurs die wel beschikken over een instructeursbewijs mogen bepaalde onderdelen van de opleiding laten vallen.

Rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers (LBT)

Een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers heeft meestal te maken met jongeren die een beroepsopleiding aan het volgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan loonwerkers, bosbouwers, boeren, akkerbouwers en aan andere landbouwmachinisten. Door jongeren verplicht een rijbewijs te laten halen krijgen ze inzicht in de tractor en leren ze de machine en verkeersregels kennen, met als doel dat er minder ongelukken voorkomen. De praktijklessen voor het trekker rijbewijs bestaan uit het rijden binnen en buiten de bebouwde kom, het uitvoeren van bijzondere verrichtingen en uit het controleren van het voertuig inclusief de bijbehorende papieren. De opleiding voor het trekker rijbewijs is via verkeersscholen in sommige gevallen binnen drie dagen af te ronden. Hierbij zal in de meeste gevallen wel eerst getoetst worden of de leerling beschikt over de benodigde kennis en rijvaardigheid. Net zoals binnen andere rijbewijscategorieën moet ook voor het trekker rijbewijs een theoriecertificaat gehaald worden, voordat de leerlingen op mogen voor het rijexamen.

Tractor rijbewijs:

Opleidingen tot rijinstructeur T

Er worden verschillende opleidingen aangeboden tot rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers. Welke opleiding het beste zal passen is geheel afhankelijk van de vooropleidingen. Ook docenten kunnen werkzaam zijn als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers. Rijinstructeurs die al beschikken over het instructeursbewijs moeten een aanvullende opleiding volgen. De theorie- en praktijkexamens voor de tractor worden afgenomen door het IBKI. Omdat een rijinstructeur ook werkzaam kan zijn als ondernemer is het raadzaam om een aanvullende opleiding bedrijfskunde te volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een rijinstructeur T werkzaam kan zijn

In de meeste gevallen zal een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers werkzaam zijn voor een verkeersschool of werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast kan een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers werkzaam zijn als docent. In dat geval ben je meestal werkzaam voor een landbouwschool.

Competenties rijinstructeur T

De belangrijkste competentie van een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers is dat je beschikt over de bevoegdheid om les te mogen geven. Daarnaast zal je over affiniteit moeten beschikken van landbouwvoertuigen en het instructeurs vak. Een andere belangrijke competentie is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Ook het motiveren van leerlingen kan een belangrijke rol spelen. Omdat je te maken hebt met verschillende leerlingen zul je ook moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Naast het geven van rijlessen is het belangrijk dat je beschikt over technische kennis. Een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers moet kunnen uitleggen waar de juiste bandspanning te vinden is op het voertuig en hoe het oliepeil gecontroleerd kan worden. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, geduld, verdieping, oordeelkunde, zelfstandigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als rijinstructeur T

Het arbeidsmarktperspectief van een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers is niet zomaar aan te geven, omdat een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers werkzaam is als docent. Over het algemeen is wel voldoende vraag naar rijinstructeurs landbouw- en bosbouwtrekkers. Er zijn als rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers verder geen echte doorgroeimogelijkheden te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris rijinstructeur T

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat er geen cao is voor rijinstructeurs. Daarnaast is het zo dat de meeste rijinstructeurs werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. In theorie kan een rijinstructeur landbouw- en bosbouwtrekkers onder de cao onderwijs vallen. Een rijinstructeur in loondienst zal in de meeste gevallen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Rijinstructeur T

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Rijinstructeur T bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl