Loonwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een loonwerker is een vakman of vakvrouw die verschillende werkzaamheden uitvoert binnen de agrarische sector en daarbuiten, zoals in de grond, wegen en waterbouw, met behulp van zware machines, zoals tractors en mobiele kranen. Een loonwerker of loonwerkersbedrijf werkt over het algemeen op contractbasis of tegen een vast uurtarief voor verschillende opdrachtgevers, zoals akkerbouwers, landbouwers, veehouders, bosbouwers en civiele aannemersbedrijven. Er zijn in Nederland behoorlijk veel bedrijven actief als loonwerker, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam kunnen zijn. Naast grote bedrijven zijn er behoorlijk veel zelfstandig ondernemers te vinden, die als loonwerker werkzaam zijn. Een groot voordeel van loonbedrijven is dat de opdrachtgever zelf geen dure machines, zoals tractors of bemestingsapparatuur hoeft aan te schaffen. Daarnaast is het zo dat de meeste boeren bepaalde landbouwmachines, maar enkele dagen per jaar nodig hebben. Enkele werkzaamheden die een loonwerker kan uitvoeren zijn het verrichten van mest-, zaai- en pootwerkzaamheden, het inkuilen en zetten van kuilbalen, het verrichten van oogstwerkzaamheden en het onderhouden van landbouwmachines. Buiten de agrarische sector kan een loonwerker bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor grondverzet werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een loonwerker aangemerkt moeten worden als allround medewerker, die per opdracht verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Het beroep loonwerker is aan te merken als een bijzonder beroep, omdat loonwerkers over het algemeen werkzaam zijn op grotere machines, zoals tractoren, mobiele kranen en maaidorsers. Omdat loonwerkers te maken hebben met complexe landbouwvoertuigen en andere soorten werktuigmachines moet een loonwerker over technische kennis beschikken. Een loonwerker kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor klein onderhoud aan machines en werktuigen.

Een loonwerker kan dus voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, zoals boeren. Boeren beschikken meestal over veel landbouwgrond, dat verschillende keren per jaar bewerkt moet worden. Meestal spreekt men over intensieve landbouw, als een boer met behulp van landbouwvoertuigen en werktuigmachines zijn landbouwgrond moet bewerken. Omdat het aanschaffen van gespecialiseerde landbouwvoertuigen en werktuigmachines kostbaar is zal een boer gebruikmaken van loonwerkbedrijven. Het zijn de loonwerkbedrijven, die alle kostbare landbouwvoertuigen en werktuigmachines kunnen aanschaffen, omdat loonwerkers de machines wel vaak gebruiken. Het grote voordeel voor boeren, zoals akkerbouwers, landbouwers en veehouders is dus het niet hoeven te investeren in kostbare landbouwvoertuigen en werktuigmachines. Een ander groot voordeel is dat boeren zelf geen agrarisch medewerkers hoeven aan te nemen voor de verschillende werkzaamheden. Omdat het aanschaffen van landbouwvoertuigen en werktuigmachines kostbaar is, komt het wel voor dat boeren in een maatschap (samenwerking) gezamenlijk landbouwvoertuigen en werktuigmachines aanschaffen om de kosten te kunnen drukken. De meeste mensen zullen bij een boer of boerderij al snel denken aan tractors, echter hebben boeren veel meer verschillende landbouwmachines en werktuigmachines nodig dan alleen een tractor.

Wat doet een loonwerker allemaal

Zoals eerder omschreven kunnen loonwerkers verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Omdat loonwerkers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn kan een loonwerker ook werkzaam zijn op verschillende landbouwvoertuigen en andere soorten werktuigmachines. Afhankelijk van de soort werktuigmachines kan er ook sprake zijn van andere benamingen. Denk bijvoorbeeld aan de benaming machinist grondverzet, machinist wegenbouw, shovelmachinist of aan de algemene benaming landbouwmachinist. De term loonwerker geeft alleen aan dat vaklieden werkzaam zijn tegen een uurvergoeding en/of contractvergoeding. Loonwerkers zijn over het algemeen alleen verantwoordelijk voor bepaalde werkzaamheden en niet verantwoordelijk voor het gehele project. Dit is een belangrijk verschil met hoe aannemers werken. Aannemers nemen projecten in het geheel aan en zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie en kwaliteit. Loonwerkers zijn juist flexibele arbeidskrachten, die ook ingehuurd kunnen worden voor bepaalde werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zijn loonwerkers niet alleen actief binnen de agrarische sector, maar ook binnen de civiele techniek. Een loonwerker kan in dat geval ook te maken krijgen met baggerwerkzaamheden en/of wegwerkzaamheden van een wegenbouwer.

Populaire tractors

Er zijn veel tractorliefhebbers te vinden onder de loonwerkers, agrarisch medewerkers en boeren, die vaak een uitgesproken mening en voorkeur hebben voor bepaalde tractormerken. Net zoals er veel autoliefhebbers zijn. Bij tractors speelt naast de functionaliteit van de tractor prestige een belangrijke rol. Dit is natuurlijk niet heel erg gek, omdat de meeste boeren of loonwerkers vele uren per dag zullen doorbrengen op een tractor. Er wordt vaak geroepen dat John Deere de Rolls-Royce is onder de landbouwvoertuigen. Een John Deere tractor is makkelijk te herkennen aan zijn uitgesproken groene kleur.

Beroep Loonwerker:

Gemengd voeren door loonwerker:

Opleidingen tot loonwerker

Wie een carrière ambieert als loonwerker kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonwerk. Een andere geschikte Mbo-opleiding is de Mbo-opleiding akkerbouw, echter is de opleiding akkerbouw niet specifiek gericht op loonwerk. Daarnaast zijn er externe opleidingsinstituten te vinden, waar je prima terecht kan als aanstaande loonwerker. Deze voorbeelden gaan niet alleen om het leren besturen van landbouwvoertuigen, maar zijn qua opleiding veel breder, zoals het kunnen onderhouden van landbouwvoertuigen, werktuigmachines en algemene kennis van de landbouw. De meeste loonwerkers volgen een praktijkgerichte beroepsopleiding, waarbinnen je vier dagen in de week werkzaam kan zijn voor een loonbedrijf onder begeleiding van een ervaren collega, die aangemerkt kan worden als leermeester. Binnen de opleiding loonwerk zal de nadruk liggen op het bedienen van machines en het onderhouden van machines. Als loonwerker moet je dan ook aangemerkt kunnen worden als monteur mobiele werktuigen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende loonwerker.

Bedrijven waar een loonwerker werkzaam kan zijn

Als loonwerker werk je voor een loonwerkersbedrijf of ben je als loonwerker actief als zelfstandig ondernemer. Er zijn redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden onder de loonwerkers, die zich rechtstreeks verhuren aan opdrachtgevers of werken via een loonbedrijf. Zoals eerder omschreven kan een loonwerker voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, zoals civiele aannemers, boeren, hoveniersbedrijven, gemeentes en waterschappen. Daarnaast kunnen loonwerkers werkzaam zijn voor projectontwikkelaars en natuurorganisaties. Eigenlijk kunnen loonwerkers overal wel werkzaam zijn waar behoefte is aan grote werktuigmachines.

Competenties loonwerker

Als loonwerker is je belangrijkste competentie dat je veilig weet te werken zonder schade toe te brengen aan werktuigmachines of andere zaken. Het werken met grote werktuigmachines en tractors vraagt dan om een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast is kennis van de agrarische sector en passie voor de sector erg belangrijk. Het werken als loonwerker vraagt ook om veel zelfstandigheid, omdat je doorgaans de hele dag alleen zal werken. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je wel te maken hebt met verschillende collega's, leidinggevende en de opdrachtgever. Als laatste is het belangrijk dat je over voldoende technisch inzicht beschikt, omdat je ook onderhoud moet kunnen plegen aan machines. Een loonwerker moet dan ook aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, doorzettingsvermogen, energie, kennis, inzicht, motivatie, presteren en waakzaamheid. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loonwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een loonwerker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Zoals eerder omschreven komt het beroep loonwerker in de praktijk op verschillende manieren voor, waardoor je voor verschillende loonbedrijven werkzaam kan zijn. Met andere woorden zal een goede loonwerker niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een loonwerker moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een loonwerker die aangemerkt kan worden als assistent-uitvoerder of als operationeel manager, die ook in het veld werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loonwerker

Als loonwerker val je doorgaans onder de Cao Loonwerk, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wie een carrière ambieert als loonwerker moet zich goed beseffen dat de werkdagen zeer lang kunnen zijn tijdens bepaalde periodes in het jaar. Een loonwerker in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende loonwerken kan doorgaans meer verdienen, maar dan zijn de inkomsten wel sterk afhankelijk van het aantal opdrachten en andere kosten, zoals de aankoop van een tractor en machines en de afschrijving daarvan. Er is verder geen voorbeeld te geven over het salaris of inkomen voor dit beroep, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van je eigen ondernemerskwaliteiten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Loonwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loonwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl