Loonwerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep loonwerker
Werken als loonwerker: een mooi beroep
Wat doet een loonwerker?
Werken bij een loonwerkersbedrijf
Wat is een loonwerkersbedrijf?
Populaire tractors
Beroepsfilm Loonwerker:
Gemengd voeren door loonwerker:
Opleidingen tot loonwerker
Bedrijven waar een loonwerker werkzaam kan zijn
Competenties loonwerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loonwerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris loonwerker
Eigen bedrijf starten als Loonwerker
Boekhoudprogramma vergelijken Loonwerker

Beroep loonwerker

Een loonwerker is een vakman of vakvrouw die verschillende werkzaamheden uitvoert binnen de agrarische sector en daarbuiten, zoals in de grond, wegen en waterbouw, met behulp van zware machines, zoals tractors en mobiele kranen. Een loonwerker of loonwerkersbedrijf werkt over het algemeen op contractbasis of tegen een vast uurtarief voor verschillende opdrachtgevers, zoals akkerbouwers, landbouwers, veehouders, bosbouwers en civiele aannemersbedrijven. Er zijn in Nederland behoorlijk veel bedrijven actief als loonwerker, die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam kunnen zijn. Naast grote bedrijven zijn er behoorlijk veel zelfstandig ondernemers te vinden, die als loonwerker werkzaam zijn. Een groot voordeel van loonbedrijven is dat de opdrachtgever zelf geen dure machines, zoals tractors of bemestingsapparatuur hoeft aan te schaffen. Daarnaast is het zo dat de meeste boeren bepaalde landbouwmachines, maar enkele dagen per jaar nodig hebben. Enkele werkzaamheden die een loonwerker kan uitvoeren zijn het verrichten van mest-, zaai- en pootwerkzaamheden, het inkuilen en zetten van kuilbalen, het verrichten van oogstwerkzaamheden en het onderhouden van landbouwmachines. Buiten de agrarische sector kan een loonwerker bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor grondverzet werkzaamheden. In de meeste gevallen zal een loonwerker aangemerkt moeten worden als allround medewerker, die per opdracht verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Het beroep loonwerker is aan te merken als een bijzonder beroep, omdat loonwerkers over het algemeen werkzaam zijn op grotere machines, zoals tractoren, mobiele kranen en maaidorsers. Omdat loonwerkers te maken hebben met complexe landbouwvoertuigen en andere soorten werktuigmachines moet een loonwerker over technische kennis beschikken. Een loonwerker kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor klein onderhoud aan machines en werktuigen.

Werken als loonwerker: een mooi beroep

Een loonwerker kan dus voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, zoals boeren. Boeren beschikken meestal over veel landbouwgrond, dat verschillende keren per jaar bewerkt moet worden. Meestal spreekt men over intensieve landbouw, als een boer met behulp van landbouwvoertuigen en werktuigmachines zijn landbouwgrond moet bewerken. Omdat het aanschaffen van gespecialiseerde landbouwvoertuigen en werktuigmachines kostbaar is zal een boer gebruikmaken van loonwerkbedrijven. Het zijn de loonwerkbedrijven, die alle kostbare landbouwvoertuigen en werktuigmachines kunnen aanschaffen, omdat loonwerkers de machines wel vaak gebruiken. Het grote voordeel voor boeren, zoals akkerbouwers, landbouwers en veehouders is dus het niet hoeven te investeren in kostbare landbouwvoertuigen en werktuigmachines. Een ander groot voordeel is dat boeren zelf geen agrarisch medewerkers hoeven aan te nemen voor de verschillende werkzaamheden. Omdat het aanschaffen van landbouwvoertuigen en werktuigmachines kostbaar is, komt het wel voor dat boeren in een maatschap (samenwerking) gezamenlijk landbouwvoertuigen en werktuigmachines aanschaffen om de kosten te kunnen drukken. De meeste mensen zullen bij een boer of boerderij al snel denken aan tractors, echter hebben boeren veel meer verschillende landbouwmachines en werktuigmachines nodig dan alleen een tractor.

Wat doet een loonwerker?

Zoals eerder omschreven kunnen loonwerkers verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. Omdat loonwerkers op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn kan een loonwerker ook werkzaam zijn op verschillende landbouwvoertuigen en andere soorten werktuigmachines. Afhankelijk van de soort werktuigmachines kan er ook sprake zijn van andere benamingen. Denk bijvoorbeeld aan de benaming machinist grondverzet, machinist wegenbouw, shovelmachinist of aan de algemene benaming landbouwmachinist. De term loonwerker geeft alleen aan dat vaklieden werkzaam zijn tegen een uurvergoeding en/of contractvergoeding. Loonwerkers zijn over het algemeen alleen verantwoordelijk voor bepaalde werkzaamheden en niet verantwoordelijk voor het gehele project. Dit is een belangrijk verschil met hoe aannemers werken. Aannemers nemen projecten in het geheel aan en zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke prestatie en kwaliteit. Loonwerkers zijn juist flexibele arbeidskrachten, die ook ingehuurd kunnen worden voor bepaalde werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zijn loonwerkers niet alleen actief binnen de agrarische sector, maar ook binnen de civiele techniek. Een loonwerker kan in dat geval ook te maken krijgen met baggerwerkzaamheden en/of wegwerkzaamheden van een wegenbouwer.

Werken bij een loonwerkersbedrijf

Als werknemer in een loonwerkersbedrijf voer je verschillende taken uit die verband houden met landbouw-, grondverzet en loonwerk activiteiten. Hier zijn enkele aspecten van werken bij een loonwerkersbedrijf:

  • Landbouwactiviteiten: Een loonwerkersbedrijf biedt diensten aan boeren en agrarische bedrijven, zoals het zaaien, oogsten, bemesten en bewerken van landbouwgrond. Als werknemer in een loonwerkersbedrijf kun je betrokken zijn bij deze activiteiten, waarbij je gebruikmaakt van landbouwmachines en apparatuur.
  • Grondverzetwerkzaamheden: Een loonwerkersbedrijf voert vaak grondverzetwerkzaamheden uit, zoals het egaliseren van terreinen, het graven van sleuven, het aanleggen van riolering en het verplaatsen van grond. Als werknemer kun je betrokken zijn bij het bedienen van graafmachines, bulldozers, tractoren en andere machines voor grondverzet.
  • Machineonderhoud en reparatie: In een loonwerkersbedrijf is het belangrijk om de machines en apparatuur goed te onderhouden en eventuele reparaties uit te voeren. Dit kan inhouden dat je als werknemer verantwoordelijk bent voor het controleren, smeren en repareren van machines om ervoor te zorgen dat ze optimaal functioneren.
  • Planning en organisatie: Werken bij een loonwerkersbedrijf vereist ook planning en organisatie. Je moet mogelijk werkzaamheden plannen, routes bepalen, materiaal en brandstof bijhouden en ervoor zorgen dat projecten volgens schema worden uitgevoerd.
  • Veiligheid en naleving: Veiligheid is van groot belang bij loonwerk activiteiten. Als werknemer moet je op de hoogte zijn van veiligheidsprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en ervoor zorgen dat je collega's en het publiek veilig zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Het naleven van milieuvoorschriften en wet- en regelgeving met betrekking tot landbouw- en grondverzet activiteiten is ook essentieel.

Werken bij een loonwerkersbedrijf biedt afwisseling, teamwork en de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de agrarische sector en de aanverwante industrieën. Het kan een dynamische en uitdagende werkomgeving zijn voor mensen met interesse in landbouw, techniek en het werken in de buitenlucht.

Wat is een loonwerkersbedrijf?

Een loonwerkersbedrijf, ook wel bekend als een loonbedrijf of een agrarisch loonbedrijf, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de agrarische sector en de civiele techniek. Het bedrijf biedt diensten aan tegen een uurvergoeding of contractvergoeding en wordt ingehuurd door agrarische ondernemers, boeren, aannemers en andere klanten. Een loonwerkersbedrijf kan een breed scala aan diensten aanbieden, waaronder landbouwwerkzaamheden, zoals zaaien, oogsten, bemesten, ploegen, maaien en hakselen van gewassen. Daarnaast kunnen ze ook werkzaamheden uitvoeren in de civiele techniek, zoals grondwerk, weg- en waterbouw, baggerwerkzaamheden en groenvoorziening.

Het loonwerkersbedrijf beschikt over gespecialiseerde machines, landbouwvoertuigen en werktuigen die nodig zijn om de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Dit kan onder andere bestaan uit tractoren, maaidorsers, graafmachines, shovels, hakselaars en andere landbouw- en grondverzetmachines. Het doel van een loonwerkersbedrijf is om klanten te voorzien van professionele en efficiënte diensten die hen helpen bij het uitvoeren van agrarische activiteiten of bouwprojecten. Door het inhuren van een loonwerkersbedrijf kunnen klanten zich concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl de gespecialiseerde werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren loonwerkers.

Populaire tractors

Er zijn veel tractorliefhebbers te vinden onder de loonwerkers, agrarisch medewerkers en boeren, die vaak een uitgesproken mening en voorkeur hebben voor bepaalde tractormerken. Net zoals er veel autoliefhebbers zijn. Bij tractors speelt naast de functionaliteit van de tractor prestige een belangrijke rol. Dit is natuurlijk niet heel erg gek, omdat de meeste boeren of loonwerkers vele uren per dag zullen doorbrengen op een tractor. Er wordt vaak geroepen dat John Deere de Rolls-Royce is onder de landbouwvoertuigen. Een John Deere tractor is makkelijk te herkennen aan zijn uitgesproken groene kleur.

Beroepsfilm Loonwerker:

Gemengd voeren door loonwerker:

Opleidingen tot loonwerker

Wie een carrière ambieert als loonwerker kan kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals de Mbo-opleiding vakbekwaam medewerker gemechaniseerd loonwerk. Een andere geschikte Mbo-opleiding is de Mbo-opleiding akkerbouw, echter is de opleiding akkerbouw niet specifiek gericht op loonwerk. Daarnaast zijn er externe opleidingsinstituten te vinden, waar je prima terechtkan als aanstaande loonwerker. Deze voorbeelden gaan niet alleen om het leren besturen van landbouwvoertuigen, maar zijn qua opleiding veel breder, zoals het kunnen onderhouden van landbouwvoertuigen, werktuigmachines en algemene kennis van de landbouw. De meeste loonwerkers volgen een praktijkgerichte beroepsopleiding, waarbinnen je vier dagen in de week werkzaam kan zijn voor een loonbedrijf onder begeleiding van een ervaren collega, die aangemerkt kan worden als leermeester. Binnen de opleiding loonwerk zal de nadruk liggen op het bedienen van machines en het onderhouden van machines. Als loonwerker moet je dan ook aangemerkt kunnen worden als monteur mobiele werktuigen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf als zzp loonwerker, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig werkende loonwerker.

Bedrijven waar een loonwerker werkzaam kan zijn

Als loonwerker werk je voor een loonwerkersbedrijf of ben je als loonwerker actief als zelfstandig ondernemer. Er zijn redelijk veel zelfstandig ondernemers te vinden onder de loonwerkers, die zich rechtstreeks verhuren aan opdrachtgevers of werken via een loonbedrijf. Zoals eerder omschreven kan een loonwerker voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, zoals civiele aannemers, boeren, hoveniersbedrijven, gemeentes en waterschappen. Daarnaast kunnen loonwerkers werkzaam zijn voor projectontwikkelaars en natuurorganisaties. Eigenlijk kunnen loonwerkers overal wel werkzaam zijn waar behoefte is aan grote werktuigmachines.

Competenties loonwerker

Als loonwerker is je belangrijkste competentie dat je veilig weet te werken zonder schade toe te brengen aan werktuigmachines of andere zaken. Het werken met grote werktuigmachines en tractors vraagt dan om een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast is kennis van de agrarische sector en passie voor de sector erg belangrijk. Het werken als loonwerker vraagt ook om veel zelfstandigheid, omdat je doorgaans de hele dag alleen zal werken. Een andere belangrijke competentie is communicatie, omdat je wel te maken hebt met verschillende collega's, leidinggevende en de opdrachtgever. Als laatste is het belangrijk dat je over voldoende technisch inzicht beschikt, omdat je ook onderhoud moet kunnen plegen aan machines. Een loonwerker moet dan ook aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, doorzettingsvermogen, energie, kennis, inzicht, motivatie, presteren en waakzaamheid. Als je werkzaam bent als ondernemer kan ook het netwerken aangemerkt worden als belangrijke competentie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als loonwerker

Het arbeidsmarktperspectief van een loonwerker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Zoals eerder omschreven komt het beroep loonwerker in de praktijk op verschillende manieren voor, waardoor je voor verschillende loonbedrijven werkzaam kan zijn. Met andere woorden zal een goede loonwerker niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een loonwerker moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een loonwerker die aangemerkt kan worden als assistent-uitvoerder of als operationeel manager, die ook in het veld werkzaam zijn. De doorgroeimogelijkheden zijn wel sterk afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkervaring en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris loonwerker

Als loonwerker val je doorgaans onder de Cao Loonwerk, waarbinnen alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Wie een carrière ambieert als loonwerker moet wel goed beseffen dat de werkdagen zeer lang kunnen zijn tijdens bepaalde periodes in het jaar. Een loonwerker in loondienst zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Een zelfstandig werkende loonwerken kan doorgaans meer verdienen, maar dan zijn de inkomsten wel sterk afhankelijk van het aantal opdrachten en andere kosten, zoals de aankoop van een tractor en machines en de afschrijving daarvan. Er is verder geen voorbeeld te geven over het salaris of inkomen voor dit beroep, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van je eigen ondernemerskwaliteiten.

Eigen bedrijf starten als Loonwerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Loonwerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Loonwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Loonwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Loonwerker.

Mijnzzp.nl