Team Mijnzzp

Straat met kantoorgebouwen

Wil je een berekening maken van de boekhoudkundige afschrijving van bedrijfsmiddelen? Zoek dan niet verder. Onze gratis tool maakt het mogelijk de boekwaarde en afschrijvingen van bedrijfsmiddelen te berekenen. De boekwaarde betreft de waarde van activa op de balans in je boekhouding. De berekening boekwaarde voor bedrijfsmiddelen is uit te voeren door de aanschafwaarde te verminderen met de afschrijvingen. Omdat je rekening houdt met afschrijvingen is de daadwerkelijke waarde doorgaans lager dan de boekwaarde. Verkoop je een van de goederen die op de balans staan dan levert dat doorgaan minder op dan de genoteerde boekwaarde. Een banktegoed op de balans vertegenwoordigt uiteraard wel de werkelijke waarde. De calculator boekhoudkundige afschrijvingen is hieronder te vinden.

Boekhoudkundige afschrijving calculator

Inhoudsopgave
Hoe kan je de boekwaarde berekenen?
Boekwaarde berekenen met lineaire afschrijfmethode
Voorbeeld:
Totale boekwaarde berekenen

Hoe kan je de boekwaarde berekenen?

Financieel verslag aan het makenHet berekenen van de boekwaarde is mogelijk als je weet wat de afschrijving is. De afschrijving heeft betrekking op de waardevermindering van bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld op de waardevermindering van vaste activa, zoals auto’s en laptops. Een afschrijving zorgt voor het verminderen van het eigen vermogen omdat het als een kostenpost te zien is. Om een afschrijving op een bedrijfsmiddel te realiseren, dien je over verschillende gegevens te beschikken. Dat betreft gegevens zoals de aanschafkosten, restwaarde en vermoedelijke gebruiksduur in jaren. De boekwaarde berekenen kan ook met onze gratis calculator.

Aanschafkosten

  • De aanschafkosten bestaan uit de prijs van aanschaf vermeerderd met eventuele andere kosten. Koop je bijvoorbeeld een bedrijfspand dan heb je ook te maken met notariskosten als aankoopkosten. Installatiekosten tel je ook bij de aanschafkosten op. Bijvoorbeeld als je zonnepanelen hebt gekocht en deze laat installeren.

Restwaarde

  • De restwaarde is de waarde die aan het bedrijfsmiddel wordt toegekend wanneer je het niet meer gebruikt voor je bedrijf. Heb je geen flauw idee wat de restwaarde van een bepaald bedrijfsmiddel is? In dat geval is het handig om informatie op te vragen bij de leverancier die daarover een schatting kan geven.

Gebruiksduur

  • De gebruiksduur of vermoedelijke gebruiksduur heeft betrekking op de technische levensduur. Het komt voor dat de economische levensduur minder lang is dan de technische levensduur. In dat geval mag je de economische levensduur als uitgangspunt nemen voor de vermoedelijke gebruiksduur. De economische levensduur is dus niet de technische levensduur.

Boekwaarde berekenen met lineaire afschrijfmethode

Berekening boekhouding aan het makenDe lineaire afschrijvingsmethoden is de meest gebruikte manier om de afschrijving te berekenen. Hierbij schrijf je de activa met een vast percentage op jaarbasis af. De afschrijving grootte is daarbij afhankelijk van de aanschafkosten, restwaarde en gebruiksduur. De totale investering in vaste activa vormt het uitgangspunt voor het berekenen van de afschrijf kosten. Dit doe je dus met een vast percentage per jaar.

Lineaire afschrijving berekenen

Formule berekening afschrijving:

(Aanschafprijs minus restwaarde) / aantal jaren

Formule berekening afschrijvingspercentage:

Afschrijvingskosten op jaarbasis / aanschafwaarde

Voorbeeld:

  • Een activa heeft een economische levensduur van 5 jaar met een aanschafwaarde van 10.000 euro en met een restwaarde van 2.500 euro. De afschrijvingskosten per jaar komen dan uit op 1.500 euro (10.000 aanschafprijs – 2.500 restwaarde) / 5 (economische levensduur). Het afschrijvingspercentage is in dit geval 15% (1.500 afschrijfkosten per jaar / aanschafwaarde). Overigens is het belangrijk om te weten dat de afschrijving op de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel per jaar maximaal 20% is. Heb je in de loop van het jaar het bedrijfsmiddel aangeschaft? Houd er dan rekening mee dat je alleen over dat deel van het jaar de afschrijving mag toepassing. Bijvoorbeeld met de aanschaf in oktober schrijf je alleen over het laatste kwartaal af. In het gebruikte voorbeeld komt dat neer op 3/12 × 1.500 = 375 euro.

Totale boekwaarde berekenen

Het berekenen van de totale boekwaarde doe je door de totale waarde van de activa vast te stellen. Vervolgens trek je hier de passiva vanaf. Er staat bijvoorbeeld voor 25.000 euro activa op de balans en voor 5.000 euro passiva. De boekwaarde is dan 20.000 euro (25.000 minus 5.000 euro). Maak je gebruik van een online boekhoudprogramma dan is de berekening van de boekwaarde eenvoudig. Bij het opvoeren van een bedrijfsmiddel geef je de afschrijving aan en de boekhoudsoftware verwerkt deze gegevens in de boekhouding. Dat is gemakkelijker dan alle afschrijvingen op papier te verwerken in de boekhouding.

Man aan het werkBijna alle ondernemers hebben te maken met bedrijfsmiddelen waarop afgeschreven mag worden.

Het afschrijven van bedrijfsmiddelen is wel aan strikte regels gebonden. Controleer daarom goed wat er wel en niet mag.

Mijnzzp.nl