Team Mijnzzp

Gereedschap

Voor ondernemers zijn de meeste zakelijke kosten fiscaal aftrekbaar. De meest toegepaste methode hiervoor is de zogenoemde lineaire methode. De lineaire methode maakt het mogelijk om met een vast percentage per jaar af te schrijven op bedrijfsmiddelen. Een investering in bedrijfsmiddelen drukt de winst uit onderneming, omdat het zakelijke kosten betreft. Als het gaat om de aanschaf van een bedrijfsmiddel met een aankoopbedrag van meer dan 450 euro dan geldt dat het bedrijfsmiddel niet in één keer is af te trekken. Er vindt dan afschrijving op bedrijfsmiddelen plaats, waarbij je het bedrag over meerdere jaren verspreidt. Het gaat dan om de verspreiding van kosten min de te verwachten restwaarde van het bedrijfsmiddel. Er gelden daarvoor een aantal factoren, zoals de kostprijs, verwachte gebruiksduur en de restwaarde die overblijft.

Inhoudsopgave

Wat zijn bedrijfsmiddelen?
Historische kostprijs
Afschrijven onroerend goed
Restwaarde
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Willekeurige afschrijving
Startende ondernemer en investeringen

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Mappen met facturenDe Belastingdienst beschouwt bedrijfsmiddelen die meerdere jaren meegaan als een investering en beschouwt deze dus als vaste activa. Als ondernemer mag je jaarlijks afschrijven op de meeste vaste activa met een vast percentage. De levensduur van een bedrijfsmiddel noemt men ook wel de technische levensduur. Het is meestal toegestaan om van de economische levensduur uit te gaan, aangezien de technische levensduur lang kan zijn. Dit heeft dus invloed op de fiscale afschrijving van een bedrijfsmiddel. De vermoedelijke gebruiksduur van veel bedrijfsmiddelen is vijf jaar, maar dit kan ook de technische levensduur zijn (zolang het bedrijfsmiddel werkt). De belastingdienst ziet vaste activa in ieder geval als bedrijfsmiddel en het afschrijven hierop is aan regels gebonden.

Calculator afschrijving berekenen

Historische kostprijs

Administratie bijwerken op werkvloerDe historische kostprijs is een van de factoren om rekening mee te houden en gaat om alle kosten die zijn gemaakt om een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Dit noemt men ook wel de aanschafwaarde. Al deze kosten tellen dus mee voor de afschrijving, zelfs als het bedrag hoger uitvalt dan de economische waarde. Denk bij dergelijke kosten aan transportkosten, maar ook aan installatiekosten. Er zijn ook bedrijfsmiddelen die kosten met zich meebrengen. In dat geval heeft men het ook wel oer voortbrengingskosten.

Afschrijven onroerend goed

Doe je een investering in onroerende zaken dan tellen notariskosten bijvoorbeeld ook mee net als de overdrachtsbelasting. De regels met betrekking tot onroerend goed zijn aan strenge regels gebonden. Een bedrijfspand mag je afschrijven in een periode tussen de 30 en 50 jaar. De restwaarde is ook een belangrijke factor voor het einde van de gebruiksduur. Het afschrijven op grond is niet toegestaan. Het gaat dus alleen om de afschrijving bedrijfspand en niet de grond.

Restwaarde

De restwaarde heeft betrekking op de waarde die het bedrijfsmiddel nog heeft als de verwachte gebruiksduur voorbij is. Het gaat hier om een schatting die je aan het begin van de periode van afschrijving doet. Het kan zijn dat je de restwaarde niet juist inschat en dan dienen de jaarlijkse afschrijvingen daarop aangepast te worden. Het valt in de praktijk niet altijd mee om de restwaarde 100% goed in te schatten. Het is daarom aan te raden om de kortste levensduur met betrekking tot het economisch en technische aspect aan te houden. Als zelfstandig ondernemer kun je ook te maken hebben met memoriaal boekingen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Alle bedrijfsmiddelen die meer hebben gekost dan 450 euro tellen mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Kom je met de investering in bedrijfsmiddelen in een jaar uit boven 2.400 euro dan heb je in 2021 recht op de investeringsaftrek. Bedragen lager dan 450 euro tellen niet mee, maar deze hoef je ook niet af te schrijven. Lage bedragen zijn namelijk zoals eerder gezegd direct in mindering op de winst uit onderneming te brengen. Overigens is er nog een uitzondering, want starters hebben de mogelijkheid om investeringen hoger dan 450 euro willekeurig af te schrijven.

Willekeurige afschrijving

Vrouw de administratie aan het doenEen startende ondernemer mag willekeurig afschrijven en ook deze regeling is aan vastgestelde regels gebonden. De willekeurig afschrijven is alleen van toepassing op ondernemers die net gestart zijn met hun bedrijf. De willekeurige afschrijving is toegestaan met een eenmanszaak, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma en maatschap.

Startende ondernemer en investeringen

Als startende ondernemer is het extra belangrijk om alle facturen netjes te bewaren. Wanneer je net je eigen bedrijf bent begonnen mag je ook de opstartkosten opvoeren als aftrekpost. Dit fiscaal voordeel wil je natuurlijk niet mislopen als zzp'er.

Tool: Afschrijven lineaire methode

Boekhouding doenHet afschrijven op bedrijfsmiddelen is aan regels gebonden. Controleer daarom goed welke afschrijving je mag toepassen.

Gebruik hiervoor onze handige calculator.

 

Mijnzzp.nl