Team Mijnzzp

Gereedschap

Een investering in bedrijfsmiddelen drukt de winst uit onderneming, omdat het zakelijke kosten betreft. Als het gaat om de aanschaf van een bedrijfsmiddel met een aankoopbedrag van meer dan 450 euro dan geldt dat het bedrijfsmiddel niet in één keer is af te trekken. Er vindt dan afschrijving op bedrijfsmiddelen plaats, waarbij je het bedrag over meerdere jaren verspreidt. Het gaat dan om de verspreiding van kosten min de te verwachten restwaarde van het bedrijfsmiddel. Er gelden daarvoor een aantal factoren, zoals de kostprijs, verwachte gebruiksduur en de restwaarde die overblijft.

Historische kostprijs

De historische kostprijs is een van de factoren om rekening mee te houden en gaat om alle kosten die zijn gemaakt om een bedrijfsmiddel aan te schaffen. Al deze kosten tellen dus mee voor de afschrijving, zelfs als het bedrag hoger uitvalt dan de economische waarde. Denk bij dergelijke kosten aan transportkosten, maar ook aan installatiekosten. Doe je een investering in onroerende zaken dan tellen notariskosten bijvoorbeeld ook mee net als de overdrachtsbelasting.

Restwaarde

De restwaarde heeft betrekking op de waarde die het bedrijfsmiddel nog heeft als de verwachte gebruiksduur voorbij is. Het gaat hier om een schatting die je aan het begin van de periode van afschrijving doet. Het kan zijn dat je de restwaarde niet juist inschat en dan dienen de jaarlijkse afschrijvingen daarop aangepast te worden. Het valt in de praktijk niet altijd mee om de restwaarde 100% goed in te schatten. Het is daarom aan te raden om de kortste levensduur met betrekking tot het economisch en technische aspect aan te houden.

‘‘Tip: maak gebruik van onze handige calculator om de afschrijving te berekenen’’

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Alle bedrijfsmiddelen die meer hebben gekost dan 450 euro tellen mee voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Kom je met de investering in bedrijfsmiddelen in een jaar uit boven 2.400 euro dan heb je in 2021 recht op de investeringsaftrek. Bedragen lager dan 450 euro tellen niet mee, maar deze hoef je ook niet af te schrijven.

Lage bedragen zijn namelijk zoals eerder gezegd direct in mindering op de winst uit onderneming te brengen. Overigens is er nog een uitzondering, want starters hebben de mogelijkheid om investeringen hoger dan 450 euro willekeurig af te schrijven.

Boekhouding doenHet afschrijven op bedrijfsmiddelen is aan regels gebonden. Controleer daarom goed welke afschrijving je mag toepassen.

Gebruik hiervoor onze handige calculator.

Berekening boekwaarde en afschrijvingen maken:

Mijnzzp.nl