Team Mijnzzp

Zzp-er aan het werk

Een startende zzp'er krijgt met meerdere voordelen te maken die voor gevestigde ondernemers niet meer van toepassing zijn. Zo heb je onder meer recht op startersaftrek en bepaal je op jouw manier hoe en op welk moment de afschrijving van bedrijfsmiddelen plaatsvindt.

Het enige om de controle zelf in handen te hebben, is dat je aan twee voorwaarden dient te voldoen. De eerste voorwaarde is dat je een eenmanszaak hebt of een vof of een commanditaire vennootschap of een maatschap. De tweede voorwaarde is dat je aan de voorwaarden voldoet die verbonden zijn aan de startersaftrek.

Inhoudsopgave
Voordeel willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen
Dit zijn de uitzonderingen voor starters
Gebruikelijke afschrijving

Voordeel willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen

Een van de voordelen van willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen is dat je invloed uitoefent op de hoogte van de winst uit onderneming. Daardoor is het ook mogelijk om invloed te hebben op de uiteindelijke inkomstenbelasting die je moet betalen.

Het is dus ook mogelijk om bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel in het jaar van aankoop volledig af te schrijven. Of de keuze te maken het bedrijfsmiddel voor een deel in het boekjaar af te schrijven en een boekjaar later een ander deel.

Dit zijn de uitzonderingen voor starters

Er zijn enkele uitzonderingen van toepassing als het gaat om de afschrijving van bedrijfsmiddelen door starters. Het is onder meer niet toegestaan om willekeurig af te schrijven als het gaat om bedrijfsmiddelen die buiten de KIA vallen. Dat betreft de regeling voor kleinschalige investeringen. Een bestelauto valt wat dat betreft wel onder de willekeurige afschrijving, maar dat geldt niet voor een personenauto.

Indien je binnen vijf jaar na dato niet meer aan de voorwaarden voldoet dan is het mogelijk dat de regeling wordt teruggedraaid. Bijvoorbeeld als de willekeurig afgeschreven bedragen hoger zijn dan wat gebruikelijk het geval zou zijn geweest dan dient het verschil aan de winst toegevoegd te worden. Daarop gelden dan ook wel weer uitzonderingen, zoals overgang, overdracht en geruisloze doorschuiving.

Gebruikelijke afschrijving

Heb je geen recht meer op de startersaftrek als zzp'er dan vervalt ook het voordeel van willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen. In dat geval ben je dus als zzp'er gehouden om met de gewone afschrijving van bedrijfsmiddelen rekening te houden. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen die duurder zijn dan 450 euro.

Administratie en boekhoudingStartende zzp'ers kunnen in de meeste gevallen het beste gebruikmaken van online boekhouden.

Hierdoor is het toepassen van de verschillende fiscale regelingen veel eenvoudiger. Er zijn veel zzp'ers die gebruikmaken van een boekhoudprogramma.

Lees ook ons artikel: Boekhouding voor startende ondernemers

Mijnzzp.nl