Team Mijnzzp

Werkmateriaal kruiwagen

Er zijn als zzp'er allerlei zakelijke kosten die voor fiscale aftrek in aanmerking komen. Dat is uiteraard ideaal, want daarmee verlaag je de winst uit onderneming en betaal je minder belasting. Bijvoorbeeld als je een laptop koopt of gereedschap aanschaft om je werkzaamheden uit te voeren. Het is echter ook zo dat bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen je doorgaans rekening dient te houden met de fiscale afschrijving. Dat is van toepassing als je bedrijfsmiddelen koopt die meerdere jaren meegaan en in aanschafprijs boven 450 euro uitkomen. De meeste ondernemers gebruiken de lineaire methode om het afschrijven toe te passen. Het fiscaal afschrijven op bedrijfsmiddelen is eenvoudig te berekenen wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma. Hiermee kun je de complete financiële administratie bijhouden en dit sterk aan te raden voor startende ondernemers.

Lineaire methode afschrijving berekenen

Als zzp'er mag je dus bedrijfsmiddelen fiscaal afschrijven en hiervoor moet een berekening maken. Wanneer je een bedrijfsmiddel afschrijft moet je dit doen volgens de vastgestelde richtlijnen van de Belastingdienst. Voordat er lineair afgeschreven mag worden is het belangrijk om de volgende gegevens te weten, namelijk de aanschafkosten (het aankoopbedrag, exclusief btw) en de installatiekosten van het bedrijfsmiddel (indien van toepassing).

Berekening aan het makenHet afschrijven houdt in dat je met een vast percentage per jaar de kosten mag aftrekken. Het moet vanzelfsprekend wel om een zakelijke afschrijving gaan en bepaalde bedrijfsmiddelen mag je niet afschrijven. Ook voor het afschrijven op onroerend goed zijn er weer speciale regels van toepassing. Een afschrijving bedrijfspand moet bijvoorbeeld plaatsvinden over een periode van tussen 30 en 50 jaar. Op grond mag je nooit afschrijven. Een nieuwe auto mogen ondernemers in vijf jaar afschrijven.

Wat is afschrijven op bedrijfsmiddelen?

De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen trek je af van de opbrengsten. Een bedrijfsmiddel is te omschrijven als een zaak die je meerdere jaren in je bedrijf gebruikt. De inkoop van voorraden valt niet onder bedrijfsmiddelen, maar bijvoorbeeld wel inventaris en bijvoorbeeld een vergunning als niet-tastbare zaak. Het dient dan wel te gaan om zaken die nut hebben voor je bedrijf en waarbij het gebruik tot een waardevermindering van vergunning leidt. Het afschrijven of bedrijfsmiddelen betekent dat je de kosten niet in één keer mag aftrekken, maar over meerdere jaren. Je verdeelt als het ware de kosten over de jaren waarin het bedrijfsmiddel in je bedrijf wordt gebruikt. De uitzondering hierop is als het bedrijfsmiddel zoals gezegd minder dan 450 euro in aanschafprijs is.

Voorbeeld fiscaal afschrijven van bedrijfsmiddel

Praten voor winkelJe koopt voor je bedrijf een machine die 20.000 euro kost en de gebruiksduur is 10 jaar. De restwaarde komt na 10 jaar uit op 4.000 euro. De fiscale afschrijving op het bedrijfsmiddel is dan 20.000 minus 4.000 euro = 16.000 euro gedeeld door 10. De uitkomst van de fiscale afschrijving is dan 1.600 euro per jaar. Als je het bedrijfsmiddel maar een gedeelte van het jaar voor je bedrijf gebruikt dan hoef je alleen maar over die betreffende periode af te schrijven. Het afschrijven van bedrijfsmiddelen is alleen van toepassing op vaste activa. De belastingdienst ziet vaste activa als een investering in het bedrijf. De tegenhanger hiervan is weer vlottende activa. Vlottende activa heeft bijvoorbeeld betrekking op voorraden binnen het bedrijf.

Afschrijven op zakelijke kosten

Niet alle bedrijfsmiddelen gaan even lang mee en kunnen daarom op verschillende afgeschreven worden. Vaak is er sprake van een technische levensduur en economische levensduur. Een economische levensduur kan korter zijn dan de technische levensduur. Een laptop mag je bijvoorbeeld binnen 5 jaar schrijven, maar een laptop is meestal niet stuk na vijf jaar. Er kan dus ook sprake zijn van een vermoedelijke gebruiksduur. De vermoedelijke gebruiksduur is net zo lang als een apparaat werkt en dit heeft ook weer betrekking op de technische levensduur.

Maximale afschrijving bedrijfsmiddel op jaarbasis

Op jaarbasis is de afschrijving overigens maximaal 20% van de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel. Indien er sprake is van afschrijving op goodwill dan geldt een maximaal percentage van 10%. Heb je een bedrijfspand dan is er sprake van een andere manier van afschrijving van de fiscale afschrijving dan van een bedrijfsmiddel. Zie ook ons eerder artikel berekening boekwaarde en afschrijvingen maken.

Willekeurige afschrijving

Boekhouding bloemenwinkelStartende ondernemers hebben extra voordeel door het toepassen van willekeurige afschrijving. Bij willekeurige afschrijving mag een ondernemer zelf bepalen hoe je de totale afschrijvingskosten aftrekt. Je mag hierdoor een bedrijfsmiddel in een keer volledig afschrijven. Als je het eerste al veel geld verdient dan betaal je hierdoor dus minder belasting. De willekeurige afschrijving kent wel voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld ook recht hebben op de startersaftrek om voor willekeurige afschrijving in aanspraak te komen. De willekeurige afschrijving regel is van toepassing met een eenmanszaak, maatschap, vof en commanditaire vennootschap. Een startende ondernemer kan door deze regeling dus de winst verlagen.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Als ondernemer kun je op verschillende manieren gebruikmaken van fiscale regelingen. De willekeurige afschrijving milieu-investeringen is daar een goed voorbeeld van. Deze regeling is ook weer aan strikte voorwaarden verbonden en kan interessant zijn voor ondernemers die duurzamer willen gaan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in zonne-energie. Zo kun je op nog veel manieren een fiscaal gunstige investering doen. Fiscale afschrijvingen kunnen per jaar veranderen en er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. Controleer dit goed op de website van de Belastingdienst of Rijksoverheid.

PennenBijna alle ondernemers hebben op verschillende manieren te maken met afschrijvingen.

Controleer goed welke afschrijving je mag toepassen. Dit kan echt per bedrijfsmiddel verschillen. Een startende ondernemer heeft meestal extra voordeel door het toepassen van willekeurig afschrijven. Zie hiervoor onze handige calculator.

Mijnzzp.nl