Team Mijnzzp

Werkmateriaal kruiwagen

Er zijn als zzp'er allerlei zakelijke kosten die voor fiscale aftrek in aanmerking komen. Dat is uiteraard ideaal, want daarmee verlaag je de winst uit onderneming en betaal je minder belasting. Bijvoorbeeld als je een laptop koopt of gereedschap aanschaft om je werkzaamheden uit te voeren. Het is echter ook zo dat bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen je doorgaans rekening dient te houden met de fiscale afschrijving. Dat is van toepassing als je bedrijfsmiddelen koopt die meerdere jaren meegaan en in aanschafprijs boven 450 euro uitkomen. Het fiscaal afschrijven op bedrijfsmiddelen is eenvoudig te berekenen wanneer je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma.

Wat is afschrijven op bedrijfsmiddelen?

De aanschafkosten van bedrijfsmiddelen trek je af van de opbrengsten. Een bedrijfsmiddel is te omschrijven als een zaak die je meerdere jaren in je bedrijf gebruikt. De inkoop van voorraden valt niet onder bedrijfsmiddelen, maar bijvoorbeeld wel inventaris en bijvoorbeeld een vergunning als niet-tastbare zaak. Het dient dan wel te gaan om zaken die nut hebben voor je bedrijf en waarbij het gebruik tot een waardevermindering van vergunning leidt.

Het afschrijven of bedrijfsmiddelen betekent dat je de kosten niet in één keer mag aftrekken, maar over meerdere jaren. Je verdeelt als het ware de kosten over de jaren waarin het bedrijfsmiddel in je bedrijf wordt gebruikt. De uitzondering hierop is als het bedrijfsmiddel zoals gezegd minder dan 450 euro in aanschafprijs is.

Berekening boekwaarde en afschrijvingen maken:

‘‘Let op: het afschrijven is aan strikte regels gebonden’’

Voorbeeld fiscaal afschrijven van bedrijfsmiddel

Je koopt voor je bedrijf een machine die 20.000 euro kost en de gebruiksduur is 10 jaar. De restwaarde komt na 10 jaar uit op 4.000 euro. De fiscale afschrijving op het bedrijfsmiddel is dan 20.000 minus 4.000 euro = 16.000 euro gedeeld door 10. De uitkomst van de fiscale afschrijving is dan 1.600 euro per jaar. Als je het bedrijfsmiddel maar een gedeelte van het jaar voor je bedrijf gebruikt dan hoef je alleen maar over die betreffende periode af te schrijven.

Op jaarbasis is de afschrijving overigens maximaal 20% van de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel. Indien er sprake is van afschrijving op goodwill dan geldt een maximaal percentage van 10%. Heb je een bedrijfspand dan is er sprake van een andere manier van afschrijving van de fiscale afschrijving dan van een bedrijfsmiddel.

PennenBijna alle ondernemers hebben op verschillende manieren te maken met afschrijvingen.

Controleer goed welke afschrijving je mag toepassen. Dit kan echt per bedrijfsmiddel verschillen. Zie hiervoor onze handige calculator.

Lees ook ons artikel: boekhouding goed regelen als zzp er: 10 belangrijke tips

Mijnzzp.nl