Team Mijnzzp

Zonne energie

In het bedrijfsleven speelt duurzaamheid een voorname rol en er zijn steeds meer ondernemers die daar een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door te investeren in zonne-energie. Er zijn voor ondernemers verschillende aantrekkelijke regelingen bij de keuze om in zonne-energie te investeren, zoals met de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Er is dan onder meer sprake van een Energie-investeringsaftrek ofwel EIA. Er zijn daar wel enkele regels op van toepassing. Verder is het mogelijk om van fiscaal voordeel te profiteren en is het bij het opwekken van meer dan 15 kWp een optie om voor SDE+ in aanmerking te komen. Het is als ondernemer belangrijk om goed naar de regels en andere voorwaarden te kijken wanneer we het hebben over duurzaamheid.

Inhoudsopgave
Voorwaarden Energie-investeringsaftrek
KIA-regeling toepassen
Stichting Duurzame Energieproductie

Voorwaarden Energie-investeringsaftrek

Een van de voorwaarden is dat de investeringsverplichting aan de RVO wordt gemeld binnen een periode van drie maanden. Daarbij kunnen investeringskosten tot 45,5% worden afgetrokken van fiscale winst. Verder is het zo dat de regels rondom EIA jaarlijks kunnen veranderen. Overigens is het ook aan te raden om bij de eigen gemeente na te vragen of er specifieke regelingen voor zonnepanelen zijn. Er zijn gemeenten die subsidies of financieringen verstrekken voor de investering in zonne-energie.

KIA-regeling toepassen

Een ander voordeel bij de investering in zonne-energie als ondernemer is de mogelijkheid om van de KIA-regeling te profiteren. KIA is niet alleen van toepassing op de investering in zonne-energie, want ook andere investeringen in bedrijfsmiddelen komen hiervoor in aanmerking. Dit kan natuurlijk ook betrekking hebben op een thuiskantoor.

Stichting Duurzame Energieproductie

Bij het opwekken van meer dan 15.000 wattpiek is het mogelijk om voor SDE+ in aanmerking te komen. 15.000 wattpiek staat ongeveer gelijk aan 55 zonnepanelen. Het is eveneens mogelijk om voor SDE+ in aanmerking te komen als je een investering doet in zonnepanelen op een oppervlakte van meer dan 100 m²

Er is dit jaar voor een bedrag van 5 miljard euro aan SDE+ subsidie beschikbaar gesteld en deze vindt, verspreidt over het jaar plaats. Indien je denkt hiervoor in aanmerking te komen dan dien je daarvoor een aanvraag in te dienen bij het e-loket van RVO. Het is aan te raden om zo snel mogelijk de aanvraag te doen, want op is op is van toepassing op deze subsidie.

Lees ook ons artikel: Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen

Mijnzzp.nl