Team Mijnzzp

Bedrijfsmiddel

Als je een investering wilt doen voor je onderneming is het belangrijk om eerst de winstgevendheid daarvan te beoordelen. Waarom? Omdat je op basis van de beoordeling van de winstgevendheid inzicht krijgt in de gevolgen voor ingaande en uitgaande geldstromen. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit berekenen vormt daarvoor de basis. Dat is namelijk een manier om de winstgevendheid van je voorgenomen investering te beoordelen. Nu hoef je niet zelf met pen, papier en rekenmachine aan de slag, want er is voor het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit een calculator beschikbaar. Dat maakt het eenvoudiger om de berekening uit te voeren.

Gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)

De berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit is een manier waarmee je de winstgevendheid van de investering beoordeelt. Maak je gebruik van de calculator dan wordt de gemiddelde netto-opbrengst van de investering die je doet in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen uitgedrukt. Bekijk onderstaande GBR formule maar eens.

Formule GBR en GBR berekenen:

GBR = gemiddelde netto-opbrengst gedeeld door gemiddeld geïnvesteerd vermogen. 100%

Bij deze formule is er sprake van het nemen van gemiddelden over de looptijd, namelijk het aantal perioden dat betrekking heeft op de activiteit.

Het is vervolgens nodig om een berekening te maken van de gemiddelde netto-opbrengst. De totale geldstromen betreffende de investering dienen dan door de looptijd van het project gedeeld te worden.

Gemiddelde uitrekenen van GBR

Er zijn drie stappen nodig om tot de berekening van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit te komen. De eerste stap is het berekenen van de gemiddelde winst. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een netto kasstroom op jaarbasis uit de exploitatie is de investering net als de eventuele ontvangen restwaarde erin verwerkt. Indien er geen sprake is van een restwaarde dan laat je die uiteraard buiten beschouwing. De restwaarde is in dat geval dan nul.

De tweede stap is het berekenen van de gemiddelde investering. Die bereken je door de investeringswaarde aan de start en aan het einde door twee te delen. De derde stap is het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, zoals in de formule die eerder is aangegeven.

Hoogte van de GBR

De uitkomst geeft een bepaalde hoogte van de GBR aan. Het is uiteraard belangrijk om op basis van de uitkomst de winstgevendheid te beoordelen. Je bepaalt als bedrijf uiteraard zelf wat de minimale uitkomst moet zijn om een beslissing te nemen over het doen van de investering. Het is veel werk om de berekening met de rekenmachine uit te voeren. Maak voor de berekening gebruik van onze handige calculator voor de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit.

Boekhouding aan het doenVoor ondernemers kan het erg belangrijk zijn om eerst de winstgevendheid van een investering te berekenen.

Dit doe je door het berekenen van de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit.

GBR calculator

Mijnzzp.nl