Team Mijnzzp

Keuringsarts

Als je als ondernemer een vof of maatschap voert met een compagnon is het belangrijk zaken goed te regelen. Een van de belangrijke aandachtspunten in een dergelijke situatie is wat te doen bij overlijden van een van de compagnons. Het is namelijk zo dat als een van de compagnons komt te overlijden dat dat vervelende gevolgen kan hebben op financieel vlak. Het is zelfs mogelijk dat het voortbestaan van je bedrijf in gevaar komt. De erfgenamen hebben dan recht op de waarde van het aandeel van de overleden compagnon. Het is niet altijd mogelijk om de erfgenamen uit te kopen als er onvoldoende liquiditeit is. Dit probleem is te voorkomen door een compagnonsverzekering voor een vof of maatschap af te sluiten.

Inhoudsopgave
Waarom een compagnonsverzekering afsluiten
Let op deze aandachtspunten

Waarom een compagnonsverzekering afsluiten

Een compagnonsverzekering is te zien als een overlijdensrisicoverzekering. Je denkt bij een vof of maatschap vaak wel aan andere verzekeringen, zoals tegen inbraak en brand. Er wordt maar weinig stilgestaan bij een eventueel overlijden van een van de compagnons. Als dat wel is gebeurd, kan het zijn dat er afspraken gemaakt worden in een overnamebeding.

Bijvoorbeeld dat na het overlijden de andere compagnon het recht toebedeeld krijgt om het aandeel van de erfgenamen over te nemen. Een compagnonsverzekering voorziet in de uitkering van een bedrag aan de compagnon die overblijft. Deze heeft dan de mogelijkheid om de deel waar de erfgenamen recht op hebben terug te kopen.

Let op deze aandachtspunten

De premie van de compagnonsverzekering is fiscaal niet aftrekbaar, want deze vorm van overlijdensrisicoverzekering sluit je privé af. De uitkering is overigens wel onbelast, maar het is wel belangrijk om erfbelasting te voorkomen. Dat is mogelijk door de keuze te maken de compagnonsverzekering als het ware kruislings af te sluiten. Als jij de verzekering afsluit dan is je compagnon de verzekerde en ben jij weer de begunstigde.

Let bij het afsluiten van een compagnonsverzekering verder op de hoogte van het verzekerde bedrag. Dat dient hoog genoeg te zijn om erfgenamen uit te kopen. Kijk ook naar het flexibele karakter van de polis om tussentijds bijvoorbeeld het bedrag te kunnen aanpassen. Dat kan nodig zijn als je bedrijf hard groeit.

Boekhouding

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van boekhoudsoftware. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Mijnzzp.nl