Team Mijnzzp

Bouwvakker

Heb je een bouwbedrijf, klusbedrijf of ben je aannemer in de bouw? Er zijn in dat geval een aantal verzekeringen die van belang zijn om je tegen risico’s te beschermen. Bijvoorbeeld tegen het risico van schade als gevolg van diefstal van materieel op de bouwplaats dat je als bouwbedrijf of als aannemer hebt achtergelaten. Of tegen het risico van schade dat je toebrengt als je bij een particulier in huis aan het klussen bent. Er zijn daarvoor diverse soorten verzekeringen beschikbaar, zoals een zzp aansprakelijkheidsverzekering, AOV en CAR verzekering.

Inhoudsopgave
Aansprakelijkheidsverzekering zzp
CAR-verzekering voor de bouwsector

Aansprakelijkheidsverzekering zzp

Ben je als timmerman aan het werk bij particulieren en veroorzaak je per ongeluk schade? Misschien denk je wel dat je verzekerd bent met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren die je waarschijnlijk ooit hebt afgesloten. Dat is echter niet het geval, want schade veroorzaakt door werkzaamheden met je bedrijf valt daar niet onder. Daar heb je een aparte zzp aansprakelijkheidsverzekering ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor nodig.

Er zijn allerlei schadesituaties te onderscheiden, zoals een schilder die bij het verplaatsen van meubels een duur object schade toebrengt. Of een klusjesman die per ongeluk schade aan een waterleiding toebrengt. De schade die daaruit volgt, valt onder de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

CAR-verzekering voor de bouwsector

Werk je met je bedrijf veel op bouwplaatsen dan is het aan te raden om schaderisico’s af te dekken met een CAR-verzekering. Materialen en gereedschap op de bouwplaats zijn dan onder meer verzekerd tegen brand en storm. Ook vandalisme en diefstal zijn in de dekking van een CAR-verzekering opgenomen. Zo kan het ook voorkomen dat je bij de uitvoering van werkzaamheden te maken krijgt met een uitvoeringsfout. De financiële schade kan groot zijn en een CAR-verzekering zorgt dan voor de dekking van de schade.

Ga je starten als zzp-er in de bouw met een klusbedrijf, bouwbedrijf of als aannemer dan is het aan te raden om te kijken welke verzekeringen voor jou nuttig zijn. Zo is het onder meer ook nog mogelijk om een bedrijfsrechtsbijstandverzekering af te sluiten, waarbij er sprake is van dekking indien er zich conflicten voordoen. Ook als een debiteur in gebreke blijft, kan een dergelijke verzekering van pas komen.

Administratie en boekhouding

Tip: ga je binnenkort starten als zzp'er?

Als zzp'er is het belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier op te zetten. De meeste zzp'ers doen dit door middel van online boekhouden. Dit werkt tegenwoordig vrij eenvoudig.

Lees ook ons artikel: Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als zzp-er

Mijnzzp.nl