Belastinginspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een belastinginspecteur is een ambtenaar in dienst van de Belastingdienst. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen namens het ministerie van Financiën. Een belastinginspecteur is feitelijk een boekhouder of accountant, die verantwoordelijk is voor het heffen en innen van belasting namens de Rijksoverheid. Daarnaast is een belastinginspecteur verantwoordelijk voor het controleren van boekhoudingen en andere aangiftes op juistheid en op geldende wet- en regelgeving. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een belastinginspecteur het beste omschrijven als het heffen van belastingen, het innen van belastingen, het controleren van cijfers en het opsporen van mogelijke fraude. De werkzaamheden van een belastinginspecteur moeten aangemerkt worden als belangrijke werkzaamheden, omdat het heffen en innen van belasting voor iedereen belangrijk is. Dit heeft ook betrekking op het toekennen van de juiste toeslagen aan mensen die recht hebben op toeslagen. Het beroep belastinginspecteur moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat de Belastingdienst gebruikmaakt van verschillende belastinginspecteurs. Het controleren van particulieren kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het controleren van beursgenoteerde internationale ondernemingen. De bevoegdheden van de Belastingdienst en dus de bevoegdheden van een belastinginspecteur gaan ver, en kunnen meer inhouden dan alleen het opvragen van de boekhouding. In de meeste gevallen zal een belastinginspecteur voldoende informatie verkrijgen door het opvragen van de boekhouding. In enkele gevallen kan ook een diepgaander onderzoek nodig zijn en kan iemand te maken krijgen met de speciale afdeling van de belastingdienst genaamd FIOD. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is een speciale opsporingsdienst van de belastingdienst, die vergaande bevoegdheden kent, zoals het gijzelen van personen.

Een belastinginspecteur is dus een ambtenaar die aangemerkt kan worden als boekhouder of als accountant. Als belastinginspecteur ben je werkzaam voor het ministerie van Financiën dat zich bezighoudt met de financiën van het land. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing van alle van Rijksbelasting. Denk bijvoorbeeld aan de bijdrage zorgverzekeringswet, de premies volksverzekeringen en aan de premies werknemersverzekeringen. Andere voorbeelden zijn het innen van motorrijtuigenbelasting, het innen van inkomstenbelasting, het innen van BTW en het innen van vennootschapsbelasting. Ook de douane maakt onderdeel uit van de Belastingdienst. De douane is verantwoordelijk voor de heffing van uitvoer- en invoerrechten. Denk bijvoorbeeld aan de belasting die autohandelaren moeten betalen als auto's ingevoerd worden, of aan de belasting waarmee importeurs en handelaren te maken krijgen. Ook is het de douane, die grote zeeschepen controleert op mogelijke illegale goederen, die niet op de juiste manier zijn aangegeven. Een ander onderdeel van de Belastingdienst is de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). De FIOD is voornamelijk gericht op het opsporen en stoppen van fiscale, financiële en economische delicten. Over het algemeen krijgen alleen grote fraudeurs te maken met de FIOD, bij fraude op economisch gebied, zoals belastingontduiking, witwaspraktijken, handelen met voorkennis, smokkel of het ontduiken van invoerrechten.

Wat doet een belastinginspecteur?

Een belastinginspecteur, ook wel bekend als een belastingcontroleur of belastingambtenaar, is dus een inspecteur die verantwoordelijk is voor het toezicht houden op de naleving van belastingwetten en het innen van belastingen. Hun rol is om ervoor te zorgen dat individuen en bedrijven hun belastingverplichtingen nakomen en dat de juiste belastinginkomsten worden geïnd. De taken en verantwoordelijkheden van een belastinginspecteur kunnen omvatten:

 • Belastingcontroles uitvoeren: Een belastinginspecteur voert controles uit op belastingaangiften en financiële gegevens van individuen en bedrijven. Ze analyseren en beoordelen belastingaangiften om mogelijke fouten, onjuistheden of belastingontduiking te identificeren. Ze kunnen informatie opvragen, documenten controleren en eventueel ter plaatse bezoeken afleggen.
 • Naleving van belastingwetten handhaven: Het is de taak van een belastinginspecteur om ervoor te zorgen dat belastingplichtigen zich aan de geldende belastingwetten houden. Ze informeren en begeleiden belastingbetalers over hun rechten, verplichtingen en eventuele wijzigingen in de belastingwetgeving. Ze kunnen advies verstrekken en helpen bij het oplossen van belastinggerelateerde vraagstukken.
 • Onderzoeken van belastingfraude en ontduiking: Belastinginspecteurs zijn betrokken bij het onderzoeken van gevallen van vermoedelijke belastingfraude of ontduiking. Ze verzamelen bewijsmateriaal, voeren interviews uit, controleren financiële gegevens en werken mogelijk samen met andere rechtshandhavingsinstanties om dergelijke overtredingen aan te pakken.
 • Betalingsregelingen en boetes opleggen: In gevallen waarin belastingbetalers achterstallige belastingen hebben of niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan een belastinginspecteur betalingsregelingen treffen. Ze kunnen ook boetes of sancties opleggen aan belastingbetalers die nalatig zijn in het nakomen van hun belastingverplichtingen.
 • Klantenservice en voorlichting: Belastinginspecteurs bieden ook klantenservice aan belastingbetalers door vragen te beantwoorden, begeleiding te bieden bij het invullen van belastingaangiften en algemene voorlichting te geven over belastingkwesties. Ze kunnen helpen bij het oplossen van geschillen, het verduidelijken van belastingregels en het verstrekken van informatie over belastingvoordelen of teruggaven.

Het werk van een belastinginspecteur is gericht op het waarborgen van een eerlijk en effectief belastingsysteem. Ze spelen een essentiële rol bij het handhaven van de belastingwetten, het beschermen van de belastinginkomsten van een land en het waarborgen van de naleving van belastingverplichtingen door belastingbetalers.

Controle Belastingdienst

Over het algemeen heeft de Belastingdienst jaarlijks bepaalde onderwerpen die uitgelicht worden en dus extra gecontroleerd worden, zoals de aangifte inkomstenbelasting of de btw-afdracht. Het is dus niet zomaar te omschrijven wie er precies te maken krijgt met een belastinginspecteur. Naast de vaste aandachtspunten is het zo dat mensen of bedrijven die om aandacht vragen deze zullen krijgen. De Belastingdienst heeft verschillende afdelingen, die ook aan speciale onderzoeken werken als er een vermoede van fraude is. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgmakelaars, die verkeerde toeslagen aanvragen, mensen die te veel hypotheekrente terugvragen, mensen die verkeerde aftrekposten opgeven of aan mensen, die hun belasting in het geheel niet voldoen. Zoals eerder omschreven gaan de bevoegdheden van de Belastingdienst ver en mag de Belastingdienst bij ernstige fraude mensen gijzelen. Het is niet zo dat alleen bedrijven te maken kunnen krijgen met een belastinginspecteur.

Het is een misverstand om te denken dat een belastinginspecteur alleen aanklopt bij bedrijven of particulieren als er sprake is van fraude of belastingontwijking. Een belastinginspecteur kan ook gewoon met bepaalde vragen zitten met betrekking tot de boekhouding, die opgehelderd moeten worden. Daarnaast kan de belastinginspecteur vraagtekens hebben bij uitgevoerde belastingconstructies. In de meeste gevallen zal de belastinginspecteur in samenspraak met de belastingadviseur tot een passende oplossing komen en is er verder niet veel aan de hand. Vooral creatieve boekhouders kunnen nogal eens vragen krijgen van de belastinginspecteur. Bij grote belastingzaken en/of problemen is het over algemeen raadzaam om gebruik te maken van gespecialiseerde advocaat fiscaal recht.

Wanneer controle door Belastingdienst?

De kans dat een belastinginspecteur een tegenstrijdigheid in je financiële administratie ontdekt, is doorgaans slechts één tot twee procent. Met andere woorden, op elke 1.000 inspecties worden ongeveer 10 mensen onderworpen aan een controle. Het is echter belangrijk op te merken dat dit afhangt van de redenen voor de inspectie en de mate van aandacht die de belastinginspecteurs eraan besteden. Een inspectie kan plaatsvinden wanneer er vermoedens bestaan dat een bedrijf of individu hun inkomsten niet correct heeft aangegeven.

Hoe controleert de Belastingdienst zzp'ers?

Net zo als andere ondernemers, zijn zelfstandig ondernemers verplicht regelmatig informatie over hun financiën te verstrekken. De Belastingdienst moet nagaan of de ondernemer juiste informatie verstrekt. Zijn er echter feiten die aanleiding geven tot twijfel aan de juistheid van de verstrekte informatie, dan voert de Belastingdienst een belastingonderzoek uit. Er zijn verschillende signalen die aanleiding kunnen geven tot een onderzoek:

 • Bijvoorbeeld wanneer zzp'ers grote contante betalingen doen of geld van hun bankrekening opnemen in bedragen die hoger zijn dan wat normaal verwacht kan worden.
 • Als zelfstandigen een zakelijke auto hebben, maar uit hun belastingaangifte blijkt dat ze geen privéritten opgeven.
 • Wanneer contante betalingen uit verschillende bronnen optellen tot een ongewoon hoog bedrag. Dit kan betekenen dat er niet aangegeven betalingen van andere bedrijven of particulieren zijn.
 • Als je in een luxe huis woont, maar uit je belastingaangifte blijkt dat je geen andere bezittingen of auto's hebt.
 • Een groot aantal bankrekeningen bij verschillende banken kan wijzen op niet-aangegeven inkomsten.

Wat is de rol van de Belastingdienst?

Het financieel gezond houden van Nederland is een van de belangrijkste taken van de Belastingdienst. Als je je belastingen betaalt, help je ervoor te zorgen dat het land genoeg geld heeft voor vitale openbare diensten zoals defensie en gezondheidszorg. Het is dus belangrijk dat iedereen op een eerlijke manier bijdraagt.

Hoeveel belastinginspecteurs zijn er?

De Belastingdienst maakt ongeveer gebruik van 30.000 verschillende belastinginspecteurs. Deze kunnen ook werkzaam zijn voor de Douane, FIOD of ICT-afdelingen binnen de overheid.

Taken van een belastinginspecteur:

 • Beslag leggen op eigendommen (belastingdeurwaarder).
 • Controleert boekhoudingen van bedrijven en particulieren.
 • Het starten van een gerechtelijke procedure wanneer dit nodig mocht zijn.
 • Informeert de belastingbetaler over zijn bevindingen.
 • Spoort fraudeurs op en zoekt bewijs.
 • Voert naheffingen of terugvorderingen uit.
 • Voert ondervragingen uit wanneer dit nodig is.
 • Voert uitgebreide controles uit zoals het controleren van zakenpartners (veldwerk).
 • Vordert belastingen van bedrijven en particulieren (dwangbevel).

Fraude en het werk van de FIOD:

Opleidingen tot Belastinginspecteur

Wie een carrière ambieert als belastinginspecteur zal over het algemeen minimaal een hbo-opleiding genoten moeten hebben. Een passende hbo-opleiding kan de Hbo-opleiding Fiscaal Recht en Economie zijn van ongeveer vier jaar. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat nieuwe belastingadviseurs intern opgeleid worden door de Belastingdienst. De functie belastinginspecteur is zeker geen makkelijk functie, omdat de fiscale kennis binnen dit beroep een grote rol speelt. Daarnaast ben je als belastinginspecteur nooit uitgeleerd, omdat wetten en regels ieder jaar veranderen. Een passende studie op universitaire niveau kan de studie rechtsgeleerdheid zijn. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Belastinginspecteur werkzaam kan zijn

Een belastinginspecteur is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een belastinginspecteur werkzaam is voor de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën. Een belastinginspecteur is dus een ambtenaar, die werkzaam is onder de minister van Financiën. Een belastinginspecteur is niet werkzaam voor gemeentes of waterschappen, omdat gemeentes en waterschappen geen Rijksbelasting heffen. In dat geval is de benaming medewerker invordering en heffingen van toepassing.

Competenties Belastinginspecteur

De belangrijkste competentie van een belastinginspecteur is de algemene kennis van fiscaal recht, boekhouding en wet- en regelgeving. Daarnaast moet een belastinginspecteur beschikken over onderzoeksvaardigheden. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je veel te maken hebt met verschillende mensen en collega's. Denk bijvoorbeeld aan sociaal rechercheurs, de politie, belastingdeurwaarders en aan juristen. Als laatste is een goed analytisch vermogen onmisbaar als belastinginspecteur, zodat je snel tot de kern weet te komen en de bijzaken achterwege blijven. Algemeen belangrijke woorden zijn wiskunde, analyseren, integriteit, objectiviteit, doorzettingsvermogen, veldwerk, onafhankelijkheid, plannen, statistieken en cijfermatig inzicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Belastinginspecteur

Het arbeidsmarktperspectief van een belastinginspecteur is goed te noemen. Over het algemeen zijn de werkzaamheden van een belastinginspecteur ingewikkeld te noemen en is er binnen de Belastingdienst grote vraag naar goed opgeleide specialisten. De doorgroeimogelijkheden van een belastinginspecteur zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Daarnaast kan een belastinginspecteur binnen het bedrijfsleven op verschillende manieren werkzaam zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Belastinginspecteur

De arbeidsomstandigheden als belastinginspecteur zijn over het algemeen prima geregeld, zoals dit meestal is binnen de overheid. Meer informatie over arbeidsvoorwaarden is te vinden op de website van de belastingdienst. Wat een belastinginspecteur precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat de Belastingdienst veel verschillende functies kent met verschillende salarisschalen. Over het algemeen zal het bedrijfsleven meer betalen dan de overheid.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Belastinginspecteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Belastinginspecteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl