Belastinginspecteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een belastinginspecteur is een ambtenaar in dienst van de Belastingdienst, wat een overheidsorgaan is. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen namens het Ministerie van Financiën. De Belangdienst maakt dan ook onderdeel uit van het Ministerie van Financiën. Een belastinginspecteur is een boekhouder of accountant in dienst van de belastingdienst, die de taak heeft om belastingen te heffen en te innen. Daarnaast is een belastinginspecteur verantwoordelijk voor het controleren van boekhoudingen, wat betrekking kan hebben op particulieren, instellingen en bedrijven. Een belastinginspecteur controleert dus boekhoudingen en andere aangiftes op juistheid en op geldende wet- en regelgeving. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een belastinginspecteur het beste omschrijven als het heffen van belastingen, het innen van belastingen, het controleren van cijfers en het opsporen van mogelijke fraude. De benaming belastinginspecteur moet als een algemene benaming gezien worden, omdat er verschillende niveaus bestaan als belastinginspecteur. Het controleren van een particulier als belastinginspecteur is bijvoorbeeld heel iets anders dan het controleren van een beursgenoteerde internationale onderneming.

De bevoegdheden van de belastingdienst en dus de belastinginspecteur gaan over het algemeen zeer ver, en kunnen meer inhouden dan alleen het opvragen van de boekhouding. In de meeste gevallen zal een belastinginspecteur voldoende informatie verkrijgen door het opvragen van de boekhouding. In enkele gevallen kan ook een diepgaander onderzoek nodig zijn en kan iemand te maken krijgen met de speciale afdeling van de belastingdienst genaamd FIOD. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) is een speciale opsporingsdienst van de belastingdienst die vergaande bevoegdheden kent, zoals het gijzelen van personen. Over het algemeen krijgen alleen de grote fraudeurs te maken met de FIOD, bij grote fraude op economische gebied zoals belastingontduiking, witwaspraktijken, handelen met voorkennis, smokkel of het ontduiken van invoerrechten. Over het algemeen behoort ook automatische boekhoudfraude tot deze zaken, omdat iedere ondernemer verplicht is een boekhouding te voeren.

Wie krijgt de aandacht van de belastinginspecteur

Over het algemeen heeft de belastingdienst jaarlijks bepaalde onderwerpen die uitgelicht worden en dus ook extra gecontroleerd worden, zoals de aangifte inkomstenbelasting of de btw-afdracht. Het is dus niet heel makkelijk te bepalen wie precies met de belastinginspecteur te maken zal krijgen. Naast de vaste aandachtspunten van de belastingdienst is het ook zo dat mensen of bedrijven die om aandacht vragen van de belastingdienst deze ook zullen krijgen. De belastingdienst heeft veel verschillende afdelingen die ook aan speciale onderzoeken werken. Wanneer er een vermoeden van fraude bestaat bij de belastingdienst zal de belastinginspecteur vroeg of laat vanzelf aankloppen.

Is het altijd mis wanneer de belastinginspecteur aanklopt

Het is een misverstand om te denken dat een belastinginspecteur alleen aanklopt bij bedrijven wanneer er sprake is van fraude of belastingontwijking. Een belastinginspecteur kan ook gewoon met bepaalde vragen zitten met betrekking tot de boekhouding, die opgehelderd moeten worden. Daarnaast kan de belastinginspecteur vraagtekens hebben bij een uitgevoerde belastingconstructie. In de meeste gevallen zal de belastinginspecteur in samenspraak met de belastingadviseur tot een passende oplossing komen en is er verder niet veel aan de hand. Vooral creatieve boekhouders kunnen nogal eens vragen krijgen van de belastinginspecteur.

Taken van een belastinginspecteur:

  • Beslag leggen op eigendommen (belastingdeurwaarder)
  • Controleert boekhoudingen van bedrijven en particulieren
  • Het starten van een gerechtelijke procedure wanneer dit nodig mocht zijn
  • Informeert de belastingbetaler over zijn bevindingen
  • Spoort fraudeurs op en zoekt bewijs
  • Voert naheffingen of terugvorderingen uit
  • Voert ondervragingen uit wanneer dit nodig is
  • Voert uitgebreide controles uit zoals het controleren van zakenpartners (veldwerk)
  • Vordert belastingen van bedrijven en particulieren (dwangbevel)

Het werk van de Belastingdienst:

Fraude en het werk van de FIOD:

Opleidingen tot Belastinginspecteur

Wie een carrière ambieert als belastinginspecteur zal over het algemeen minimaal een Hbo-opleiding genoten moeten hebben. Een passende Hbo-opleiding als belastinginspecteur kan de Hbo-opleiding Fiscaal Recht en Economie zijn van ongeveer vier jaar. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat nieuwe belastingadviseurs intern opgeleid worden door de belastingdienst. De functie belastinginspecteur is zeker geen makkelijk functie, omdat de fiscale kennis binnen dit beroep een grote rol speelt. Daarnaast ben je als belastinginspecteur nooit uitgeleerd, omdat wetten en regels ieder jaar veranderen. Overigens kan een passende opleiding op universitaire niveau de opleiding rechtsgeleerdheid zijn.

Bedrijven waar een Belastinginspecteur werkzaam kan zijn

Een belastinginspecteur is niet werkzaam voor bedrijven, omdat een belastinginspecteur werkzaam is voor de Belastingdienst, wat een overheidsorgaan is. De Belastingdienst maakt onderdeel uit van het Ministerie van Financiën. Een belastinginspecteur is dus een ambtenaar.

Competenties Belastinginspecteur

Als belastinginspecteur moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken zoals integriteit, objectiviteit, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid en een gezonde dosis cijfermatig inzicht. Daarnaast moet je communicatief sterk onderlegd zijn, omdat je met veel verschillende mensen te maken zal krijgen. Als laatste is een goed analytisch vermogen onmisbaar als belastinginspecteur, zodat je snel tot de kern weet te komen en de bijzaken achterwegen blijven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Belastinginspecteur

Het arbeidsmarktperspectief als goed opgeleide belastinginspecteur is goed te noemen. Over het algemeen zijn de werkzaamheden van een belastinginspecteur ingewikkeld te noemen en is er binnen de belastingdienst een grote vraag naar goed opgeleide specialisten. De doorgroeimogelijkheden als belastinginspecteur zijn er over het algemeen voldoende, maar zijn wel afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Zoals gebruikelijk binnen de overheid is het doorgroeien zonder verdere opleidingen over het algemeen lastig. Als belastinginspecteur kan je ook prima doorgroeien in het reguliere bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Belastinginspecteur

De arbeidsomstandigheden als belastinginspecteur zijn over het algemeen prima geregeld, zoals dit meestal is binnen de overheid. Meer informatie over arbeidsvoorwaarden is te vinden op de website van de belastingdienst. Wat een belastinginspecteur precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat de belastingdienst veel verschillende functies kent met verschillende salarisschalen. Over het algemeen zal het bedrijfsleven meer betalen dan de overheid.

Mijnzzp.nl