Advocaat (fiscaal recht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat fiscaal recht is gespecialiseerd in fiscaal recht, dat betrekking heeft heffingen en invorderingen van belastingen. Er zijn diverse soorten overheidsinstanties die belastingen mogen heffen en innen zoals de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Een andere benaming voor fiscaal recht is ook wel belastingrecht. Het belastingrecht is een onderdeel van het publieksrecht, dat betrekking heeft op zaken tussen burgers en de overheid. Een advocaat fiscaal recht kan dus particuliere cliënten en bedrijven bijstaan als ze mogelijk problemen ondervinden met betrekking tot belastingen. Daarnaast kan een advocaat fiscaal recht een belangrijke rol spelen om mogelijke problemen juist te voorkomen. Dit betreft dan voornamelijk advieswerkzaamheden, die inhoudelijk behoorlijk complex kunnen zijn omdat belastingrecht een brede specialisatie betreft. Een ander woord voor fiscaal recht is dus ook wel eens belastingrecht. Hierin staan alle wettelijke regelingen omschreven zoals heffingen en invorderingen. Geschillen met bijvoorbeeld de belastingdienst kunnen ontstaan door niet betaalde belastingen of fraude. De belastingdienst gaat hier meestal niet soepel mee om en zal al snel tot passende maatregelen overgaan zoals mogelijke beslagleggingen en boetes. Wanneer het om grote zaken gaat kan men ook te maken krijgen met de FIOD.

De FIOD is een opsporingsdienst van de Nederlandse belastingdienst. De FIOD heeft een aantal belangrijke taken zoals het tegengaan van fiscale fraude, financiële fraude en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Als de FIOD een onderzoek tegen iemand start gaat het over het algemeen niet om een kleine zaak. De ambtenaren die voor de FIOD werkzaam zijn hebben vergaande opsporingsmogelijkheden om strafbare feiten aan te tonen.

Domeinen

Wanneer de belastingdienst over gaat tot beslaglegging van roerende zaken worden deze in Nederland verkocht door de Domeinen. De Domeinen verkoopt alle roerende zaken die eigendom zijn van de Nederlandse staat. De Domeinen organiseert regelmatig veilingen waar in beslag genomen goederen worden verkocht. Op deze veilingen is vaak van alles te vinden zoals auto's, boten, gereedschap, telefoons enzovoort. Deze roerende zaken worden zonder garantie verkocht en de opbrengst gaat naar de staat.

Ondernemers met problemen

Vooral bij ondernemers kunnen makkelijk schulden gemaakt worden tijdens de bedrijfsvoering. Het niet op tijd betalen van de btw kan snel tot grote achterstanden bij de belastingdienst leiden, en boetes tot gevolg hebben. De belastingdienst zit bovenop het op tijd afdragen van de btw, en zal er alles aan doen om de btw snel te vorderen bij de ondernemer. Wie niet zijn btw betaalt, kan dan ook al snel maatregelen verwachten, zoals boetes of inbeslagname van goederen of bankrekeningen. Om problemen te voorkomen met btw is het verstandig om de verschuldigde btw direct op een aparte bankrekening te zetten.

BTW

Veel grote opdrachtgevers, die zelfstandigen inhuren, betalen de facturen met de btw verlegd, om de reden dat ze er dan zeker van zijn dat de btw ook betaald wordt. Normaal zal de zelfstandig ondernemer zelf zijn btw voldoen aan de belastingdienst, maar de grote opdrachtgevers betalen de btw liever zelf. Als een zelfstandige de btw die ze ontvangen hebben van de opdrachtgever niet afdragen kan de belastingdienst dit alsnog eisen bij de opdrachtgever. De opdrachtgever moet dan dus twee keer betalen voor de btw. Omdat er bij grote opdrachtgevers veel mensen ingehuurd worden gaat het vaak om veel geld. In de bouw komt het verleggen van de btw dan ook veel voor. Het frauderen met btw komt helaas redelijk veel voor. Maar fiscaal recht gaat zeker niet alleen om de btw van ondernemers. Het is een breed vakgebied en heeft te maken met alle soorten belastingen.

Fiscaal recht en economie:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

De specialisatie fiscaal recht als advocaat heeft alles te maken met belasting en belastingwetten en de toepassing van het belastingrecht in de praktijk. Belastingregels en belastingwetten zijn niet statisch en veranderen steeds met de tijd mee, waardoor er soms onduidelijkheden kunnen ontstaan. Ook kan het voorkomen dat bepaalde belastingwetten wel bestaan maar niet op een goeie manier uitlegbaar zijn, en er zo problemen kunnen ontstaan. Iedereen heeft natuurlijk met de belastingdienst en belastingwetten te maken, en in de meeste gevallen zal de relatie tussen beide partijen prima verlopen. Maar soms kan een stap naar de advocaat of rechter nodig zijn. Een gespecialiseerde advocaat op het gebied van fiscaal recht zal doorgaans geen belastingaangifte invullen of andere relatief simpele advieswerkzaamheden uitvoeren, omdat die werkzaamheden meer bij een boekhouder of andere specialist passen op het gebied van belastingen. De universitaire studie fiscaal recht is geen makkelijke studie, en zal veel inzet en zelfstandigheid vragen van een student. Tijdens de opleiding fiscaal recht zal je tevens een bindend studieadvies krijgen, wat kan betekenen dat je de opleiding moet verlaten wanneer er niet voldoende studiepunten worden behaald. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, zoals eerder omschreven. Maar je kunt geen advocaat worden zonder universitaire opleiding fiscaal recht. Tijdens de opleiding zal je doorgaans vijftien uur les krijgen per week en zal de rest van de week bestaan uit zelfstudie, zoals het bestuderen van materiaal uit een bibliotheek en het voorbereiden op tentamens. Enkele vakken die tijdens de opleiding fiscaal recht aan bod komen zijn: contractenrecht, strafrecht, Europese rechtsgeschiedenis, aansprakelijkheidsrecht, inkomstenbelasting voor particulieren, belastingheffing van ondernemingen, formeel belastingrecht, internationaal belastingrecht, internationaal recht en fundamentele rechten.

Tijdens de opleiding kan je ook stage lopen, wat overigens meestal niet verplicht is maar zeker wel aan te raden is, zodat je nog beter voorbereid bent op je carrière als fiscaal advocaat. Tijdens de stage zal je onder begeleiding staan van een leermeester en stagebegeleider. De werkadressen voor je stage kunnen bijvoorbeeld zijn een belastingadvieskantoor, financiële instelling, gerechtshof of als griffie van de rechtbank. Ook is in de meeste gevallen een stage in het buitenland mogelijk. Na je opleiding kan je voor verschillende soorten bedrijven of overheden werkzaam zijn, zoals een advocatenkantoor, accountantskantoor of financiële instelling. Maar ook zijn er diverse banen bij de gerechtelijke macht, gemeentes en belastingdienst mogelijk. In ieder geval zal je met een universitaire opleiding fiscaal recht geen enkel probleem hebben om een werkgever te vinden, omdat specialisten op fiscaal gebied zeer gewild zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl