Gerechtsdeurwaarder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, die belast is met diverse taken die bij de wet aan hem zijn toevertrouwd. Een gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het dagvaarden van mensen, het opmaken van aktes, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen. De eerste stap die een gerechtsdeurwaarder maakt binnen nieuwe dossiers is het overhandigen van een dagvaarding door middel van een exploot aan de gedaagde, zodat deze weet dat er een procedure gestart is. Na de uitspraak kan een gerechtsdeurwaarder het exploot laten betekenen of een aangetekende brief versturen, zodat de veroordeelde kennis heeft van het vonnis. De laatste stap die een gerechtsdeurwaarder kan nemen is de tenuitvoerlegging van een vonnis en het eventueel starten van een executieverkoop. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder het beste omschrijven als het oproepen van burgers om voor de rechter te verschijnen en het uitvoeren van uitgesproken vonnissen. Ook het begeleiden van ontruimingen en het houden van openbare veilingen zijn specifieke taken die toebehoren tot de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. Het beroep gerechtsdeurwaarder is aan te merken als belangrijk beroep, omdat gerechtsdeurwaarders een belangrijke bijdrage leveren tot de rechtszekerheid van mensen en bedrijven. Zonder gerechtsdeurwaarder zouden mensen kunnen overwegen om hun rekeningen niet te voldoen. Het zijn de gerechtsdeurwaarders die ervoor zorgen dat mensen hun rekeningen voldoen. De bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder moeten niet onderschat worden, omdat de bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder ver gaan. Denk bijvoorbeeld aan het beslag leggen op het loon, de uitkering of de inboedel. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op een huis. Het doel hiervan is dat mensen voldoen aan hun betalingsverplichting.

Een gerechtsdeurwaarder is dus een openbaar ambtenaar, die bevoegd is om mensen te dagvaarden en om uitvoer te geven aan vonnissen. Naast de gerechtsdeurwaarder kennen wij de belastingdeurwaarder. Een belastingdeurwaarder is werkzaam voor de overheid en heeft te maken met burgers en ondernemers, die hun belasting, leges of andere invorderingen niet voldoen. Een belastingdeurwaarder is namens de overheid werkzaam voor gemeentes, waterschappen en de Belastingdienst. Als een rechter uitspraak gedaan heeft, is het de gerechtsdeurwaarder, die er voor zal zorgen dat de veroordeelde gehoor geeft aan het vonnis. Als de persoon in kwestie niet betaalt, zal een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de inboedel, de uitkering, het loon, het huis of de auto. Het beslag leggen kan op verschillende manieren gedaan worden, zoals door executoriaal beslag of door middel van lijfsdwang. Voor lijfsdwang heeft een gerechtsdeurwaarder wel toestemming nodig van de rechtbank. Een gerechtsdeurwaarder heeft ook mogelijkheid om beslag te leggen onder derden. Dit kan bijvoorbeeld een werkgever zijn, of een bank of partner zijn, als iemand in gemeenschap van goederen is gehuwd. Ook op andere bezittingen die een vermogen vertegenwoordigen kan beslag gelegd worden, zoals octrooien, auteursrechten en handelsnamen. Het voorkomen dat een gerechtsdeurwaarder langs moet komen is in alle gevallen raadzaam, omdat de kosten over het algemeen snel oplopen.

Hoe wordt je gerechtsdeurwaarder?

Om gerechtsdeurwaarder te worden, moet je de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder volgen, die een specialisatie is binnen de opleiding hbo-rechten. Deze afstudeerrichting is erkend door het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt aangeboden door Hogeschool Utrecht. De opleiding staat open voor iedereen met een mbo-niveau vier-, havo- of met een vwo-diploma. Het laatste jaar van de opleiding zal je stage lopen in de praktijk als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Als gerechtsdeurwaarder ben je ook verplicht om bijscholing te volgen.

Werken als gerechtsdeurwaarder

Het beroep gerechtsdeurwaarder is aan te merken als zwaar beroep, omdat je regelmatig te maken krijgt met lastige situaties. Denk bijvoorbeeld aan huisuitzettingen, het laten afslepen van voertuigen of aan het verkopen van goederen via een openbare veiling. Openbare veilingen hebben meestal betrekking op meubels, sieraden of voertuigen. De opbrengst van openbare veilingen is meestal gering, omdat het vaak handelaren zijn die alles opkopen. Een ander punt dat het beroep gerechtsdeurwaarder zwaar kan maken is de agressie waarmee een gerechtsdeurwaarder te maken krijgt. Mensen die schulden hebben zijn vaak emotioneel, en daar moet een gerechtsdeurwaarder mee om kunnen gaan. Uit veiligheidsredenen komt het voor dat een gerechtsdeurwaarder niet alleen op pad gaat. In dat geval is er meestal ondersteuning vanuit de politie. Bij huisuitzettingen is het ook verplicht dat er een hulpofficier van justitie aanwezig is. Een slotenmaker mag alleen de voordeur openen als een hulpofficier van justitie aanwezig is. Als gerechtsdeurwaarder heb je niet alleen te maken met mensen die bewust hun rekeningen niet betalen. Denk juist ook aan mensen, die geleidelijk aan in de financiële problemen zijn geraakt. In de meeste gevallen is er sprake van problematische schulden en hebben mensen te maken met verschillende incassobureaus. Een gerechtsdeurwaarder is ook verantwoordelijk voor het opstellen van proces-verbalen (wat staat er) en het beheren van in beslag genomen goederen.

Schulden betalen

Mensen die schulden hebben krijgen vroeg of laat te maken met een gerechtsdeurwaarder. In de meeste gevallen betreft het mensen die vergeten zijn om een rekening te betalen, of mensen die een juridisch conflict hebben met een tegenpartij. Bij wanbetaling is er meestal sprake van ernstige schulden. Dit soort mensen komt in veel gevallen terecht in de schuldhulpverlening, omdat ze het overzicht kwijtgeraakt zijn. Het grote probleem bij schulden is dat schulden heel snel kunnen oplopen door bijkomende kosten. In veel gevallen zijn mensen niet meer in staat om zelfstandig tot een oplossing te komen. Wie te maken heeft met schulden doet er verstandig aan in een vroeg stadium hulp te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een professional organizer of budgetcoach.

Wat doet een gerechtsdeurwaarder:

Beroep gerechtsdeurwaarder:

Opleidingen tot gerechtsdeurwaarder

Wie een carrière ambieert als gerechtsdeurwaarder zal de hbo-opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarder moet volgen. De hbo-opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarder zal vier jaar in beslag nemen. Het eerste jaar van de opleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als oriëntatiejaar. Vanaf het tweede jaar krijgt je verdiept les, in privaatrecht, zoals verbintenissenrecht en goederenrecht. In het derde jaar van de opleiding zal er verdiept ingegaan worden op de eerdere lesstof. Vanaf het vierde leerjaar zal je ook stage moeten lopen bij een erkend gerechtsdeurwaarderskantoor. Dit gebeurt onder toezicht van een leermeester met de tijdelijke benoeming kandidaat rechtsdeurwaarder. Tijdens de stageperiode zal je officiële ambtshandelingen uitvoeren. Om toegelaten te worden tot de opleiding kandidaat-gerechtsdeurwaarder is het belangrijk dat je minimaal eenentwintig jaar oud bent en een Mbo-diploma niveau vier of hoger bezit. Als kandidaat-gerechtsdeurwaarder zal je minimaal één jaar gewerkt moeten hebben, voordat je opgenomen zal worden bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders als erkend gerechtsdeurwaarder, en je bij koninklijk besluit officieel benoemd zal worden tot gerechtsdeurwaarder. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf als zzp gerechtsdeurwaarder, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een gerechtsdeurwaarder werkzaam kan zijn

Een gerechtsdeurwaarder is werkzaam voor een gerechtsdeurwaarderskantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen gerechtsdeurwaarderskantoor. Er zijn relatief gezien redelijk veel gerechtsdeurwaarders werkzaam als zelfstandig ondernemer. Een gerechtsdeurwaarder kan ook werkzaam zijn voor een incassobureau. Een belastingdeurwaarder is werkzaam voor de overheid. Dit heeft meestal betrekking op de Belastingdienst.

Competenties gerechtsdeurwaarder

De belangrijkste competentie van een gerechtsdeurwaarder is de juridische kennis, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Daarnaast kan doorzettingsvermogen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Dit heeft vooral betrekking op mensen die niet willen meewerken aan een oplossing. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat goede communicatie veel problemen kan voorkomen. Algemeen belangrijke woorden zijn commercieel, onderhandelen, motiveren, controleren, waakzaamheid, sociaal, conflictbeheersing, empathie, overwicht, luisteren, zelfstandigheid en beroepsethiek.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gerechtsdeurwaarder

Het arbeidsmarktperspectief van een gerechtsdeurwaarder is goed te noemen. Er is grote behoefte aan gerechtsdeurwaarders, omdat vastgoedeigenaren, middenstanders en overheden veel gebruikmaken van gerechtsdeurwaarders. Daarnaast kent het beroep gerechtsdeurwaarder beroepsbescherming, waardoor niet iedereen zomaar werkzaam kan zijn als gerechtsdeurwaarder. Met andere woorden zal een gerechtsdeurwaarder geen enkele moeite hebben bij het verkrijgen van werk. De doorgroeimogelijkheden van een gerechtsdeurwaarder moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, of het starten van je eigen gerechtsdeurwaarderskantoor.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gerechtsdeurwaarder

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een gerechtsdeurwaarder voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn, met verschillende cao's. Een zelfstandig werkende gerechtsdeurwaarder zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden bepalen als ondernemer. Een gerechtsdeurwaarder in loondienst zal ongeveer een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, werkgever en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Bailiff in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Gerichtsvollzieher auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Agente judicial en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gerechtsdeurwaarder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gerechtsdeurwaarder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl