Taxateur vastgoed

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep taxateur vastgoed
Werken als taxateur vastgoed mag niet iedereen
Woning taxeren: aandachtspunten
Taxateur bedrijfsmatig vastgoed
Waardebepaling bedrijfsmatig vastgoed
Register taxateur bedrijfsmatig vastgoed
Film over WOZ-waardebepaling:
Opleidingen tot taxateur vastgoed
Bedrijven waar een taxateur vastgoed werkzaam kan zijn
Competenties taxateur vastgoed
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als taxateur vastgoed
Arbeidsvoorwaarden en salaris taxateur vastgoed
Eigen bedrijf starten als Taxateur vastgoed
Boekhoudprogramma vergelijken Taxateur vastgoed

Beroep taxateur vastgoed

Een taxateur vastgoed is gespecialiseerd in het taxeren van onroerend goed op de economische waarde. Het taxeren van onroerend goed kan om verschillende redenen nodig zijn. In de meeste gevallen zal het gaan om een hypotheekverstrekker, die de onderpandwaarde van onroerend goed wil weten. Door het uitvoeren van een taxatie kan een hypotheekverstrekker inschatten of de hypotheekverstrekker zijn geld terug krijgt als de klant om wat voor reden dan ook de hypotheek niet meer kan voldoen. Ook kan het voor een verzekeringsmaatschappij van belang zijn om de juiste waarde te weten van onroerend goed. Een verzekeringsmaatschappij wil bijvoorbeeld de herbouwwaarde van vastgoed kunnen bepalen, om de uiteindelijke premie te kunnen bepalen voor de klant. Een andere reden waarom vastgoed getaxeerd moet worden is bijvoorbeeld als de belastingdienst de waarde wil weten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een nalatenschap betreft, die financieel afgehandeld moet worden. Als taxateur vastgoed bestaan er verschillende specialisaties, zoals taxateur woningen, taxateur bedrijfsmatig vastgoed, taxateur landelijk vastgoed en taxateur WOZ. Een taxateur vastgoed kan dus op verschillende manieren vastgoed taxeren, afhankelijk van het doel van de taxatie. De meeste mensen die onroerend goed kopen maken gebruik van een hypotheek en krijgen dus te maken met een taxateur vastgoed, die vooraf zal bepalen of het onroerend goed de hypotheek zal dekken. Als de taxatiewaarde en het hypotheekbedrag niet overeenkomen kan een hypotheekverstrekker de hypotheek weigeren, omdat het onderpand de hypotheek niet dekt. Het beroep taxateur vastgoed is geen vrij-beroep, in tegenstelling tot het beroep makelaar. Dit betekent dat niet iedereen zich zomaar kan uitgeven voor taxateur vastgoed. Om te mogen werken als taxateur vastgoed moet een taxateur zijn aangesloten zijn bij een branchevereniging.

Werken als taxateur vastgoed mag niet iedereen

Een taxateur vastgoed heeft zich dus gespecialiseerd in het vaststellen van de economische waarde van onroerend goed. Zoals eerder omschreven zijn er als taxateur vastgoed verschillende specialisaties mogelijk. Het taxeren van woningen als makelaar kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed. Het is niet zo dat alle taxateurs vastgoed ook werkzaam zijn als makelaar. Een taxateur vastgoed kan zich bijvoorbeeld ook gespecialiseerd hebben in het bepalen van de WOZ-waarde. De meeste taxateurs vastgoed hebben te maken met particulieren die een woning gekocht hebben. In dat geval is het de kredietanalist van een hypotheekverstrekker, die vraagt om een taxatierapport. Een taxateur vastgoed kijkt naar alle aspecten die de waarde van onroerend goed kunnen beïnvloeden. Dit kan zowel positief als negatief zijn. De belangrijkste factor met betrekking tot de waardebepaling is de locatie van het vastgoed. Daarnaast kijkt een taxateur vastgoed naar de staat van onderhoud en andere relevante zaken die de waarde van onroerend goed beïnvloeden, zoals het bestemmingsplan en het feitelijke gebruik van vastgoed. Het feitelijk gebruik van onroerend goed kan belangrijk zijn als het een woning betreft die verhuurd is. In dat geval is er sprake van een beleggingspand en is er geen sprake van vrije marktwaarde. Een taxateur vastgoed zal beleggingspanden op een andere manier waarderen.

Woning taxeren: aandachtspunten

De meeste taxateurs kijken vooraf wat de omliggende vergelijkbare woningen in de afgelopen jaren hebben opgebracht, om zo een indruk te krijgen van de waarde van de woning. Tijdens het bezoek wordt de woning geïnspecteerd door de taxateur. Deze let op belangrijke factoren die de prijs negatief of positief kunnen beïnvloeden, zoals de afwerking van de woning, de tuin en de installaties. Tegenwoordig maken banken meestal gebruik van vaste taxateurs waaruit klanten kunnen kiezen. Deze taxateurs zijn bekend bij de bank, en de bank vertrouwt op de taxateurs. Mocht de taxateur tot een lagere waardebepaling komen dan waarvoor de klant de woning wil kopen, dan kan het zijn dat de bank geen akkoord geeft voor de hypotheekverstrekking. Een taxateur kan om verschillende redenen woningen taxeren, zoals bij een erfenis of bij een herwaardering van een belegging. De meeste huisbazen die vastgoed bezitten als belegging moeten van de bank elke vijf jaar hun vastgoed opnieuw laten taxeren, om de juiste waardebepaling te krijgen op dat moment. Mocht het zijn dat de waarde gedaald is, dan kan het zijn dat de aflossingen en de rente omhoog gaan. Ook de belastingdienst kan verlangen dat onroerend goed getaxeerd moet worden. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk om de oppervlaktes te berekenen om tot de vierkantemeterprijs te kunnen komen.

Taxateur bedrijfsmatig vastgoed

Een taxateur bedrijfsmatig vastgoed heeft met kantoorgebouwen, beleggingspanden en agrarisch vastgoed te maken. Vastgoed taxateurs kunnen dus op verschillende manieren werkzaam zijn. Het beroep taxateur heeft in alle gevallen wel te maken met waardebepaling. Een register taxateur is vaak in opdracht werkzaam voor een hypotheekadviseur die bijvoorbeeld voor een bank werkzaam is. Het is in de meeste gevallen alleen een register taxateur die de opdracht mag uitvoeren. Een register taxateur werkt volgens vastgestelde regels en normen. Dit kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op het inmeten van vastgoed. Het beroep taxateur kent overigens geen beroepsbescherming meer. Wel is het zo dat kredietverstrekkers strenge normen hanteren wie er mag taxeren. Niet iedereen kan dus zomaar onroerend goed taxeren. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen heeft ook een eigen opleiding voor taxateurs opgericht.

Waardebepaling bedrijfsmatig vastgoed

De waardebepaling van bedrijfsmatig vastgoed kan niet zomaar vergeleken worden met het taxeren van woningen. Naast het vastgoed zelf kan er op een andere manier gekeken worden om tot een taxatie te komen, zoals de waarde in verhuurde staat. Een winkel op een A1-locatie is meer waard dan een winkel op B1 locatie, ook al zouden de winkels dezelfde huuropbrengst hebben. Ook kan de huurder een factor zijn, die de prijs beïnvloed. Een landelijke sterke retailer als huurder is betrouwbaarder dan een zelfstandige middenstander met een winkel. Ook de waardebepaling van landbouwgrond of industrietreinen kan niet zomaar vergeleken worden met het taxeren van woningen.

Register taxateur bedrijfsmatig vastgoed

Het werken als register taxateur bedrijfsmatig vastgoed betreft dus een ander vakgebied en kan niet zomaar vergeleken worden met het taxeren van woonhuizen. Een andere benaming voor bedrijfsmatig vastgoed is soms ook wel commercieel bedrijfsmatig vastgoed. Als register taxateur van bedrijfsmatig vastgoed heb je dus ook met commerciële belangen en afwegingen te maken.

Film over WOZ-waardebepaling:

Opleidingen tot taxateur vastgoed

Wie als taxateur wil gaan werken kan het beste de hbo-opleiding Vastgoed en Makelaardij volgen en de richting register makelaar-taxateur kiezen. Het examen voor register makelaar-taxateur wordt afgenomen door de SVMNIVO. Tijdens het examen voor taxateur zal er daadwerkelijk een woning of appartement bekeken worden en moeten de kandidaten als examenopdracht de woning taxeren. Er zijn verschillende specialisaties mogelijk als taxateur, zoals makelaar-taxateur wonen, makelaar-taxateur bedrijfsmatig vastgoed, makelaar-taxateur landelijk vastgoed, makelaar-taxateur WOZ, makelaar-taxateur marktanalyse en modelmatige waardebepaling. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen heeft ook een eigen opleiding voor taxateurs opgericht. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een taxateur vastgoed werkzaam kan zijn

Een taxateur vastgoed is in de meeste gevallen werkzaam voor een makelaarskantoor of is werkzaam als ondernemer. Ook kan een taxateur vastgoed werkzaam zijn voor gespecialiseerde taxatiekantoren. In dat geval kan een taxateur vastgoed voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes, die de WOZ-waarde willen weten voor de aanslagen. Daarnaast kan een taxateur vastgoed werkzaam zijn voor een verzekeringsmaatschappij.

Competenties taxateur vastgoed

Een taxateur vastgoed heeft te maken met vaste beroepscompetenties waaraan een taxateur vastgoed zich moet houden. Deze beroepscompetenties worden aangeleerd tijdens de opleiding tot register taxateur. In het kort komen de belangrijkste competenties van een taxateur vastgoed neer op vakbekwaamheid, integriteit, professionaliteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. In het kort kunnen we stellen dat betrouwbaarheid een belangrijke competentie is, omdat diverse partijen vertrouwen op het oordeel van een taxateur vastgoed. Vanzelfsprekend zal een taxateur vastgoed moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je met verschillende klanten te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn netwerken, inzicht, secuur, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als taxateur vastgoed

Het arbeidsmarktperspectief van een taxateur vastgoed is goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen en erkenning. Er is veel behoefte aan erkende taxateurs, omdat er jaarlijks veel onroerend goed getaxeerd moet worden. Er zijn dan ook veel actuele vacatures te vinden voor het beroep taxateur. Een taxateur vastgoed zal niet snel zonder werk komen te zitten. De doorgroeimogelijkheden van een taxateur vastgoed moeten gezien worden in het mogen taxeren van bijzonder onroerend goed.

Arbeidsvoorwaarden en salaris taxateur vastgoed

Als register makelaar-taxateur verdien je doorgaans meer dan iemand die niet mag taxeren. Het kunnen en mogen taxeren betekent dan ook dat er meestal meer verdiend kan worden dan alleen het makelaar zijn. Een register makelaar-taxateur verdient in loondienst tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand, afhankelijk van de werkgever en zijn precieze verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Taxateur vastgoed

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Taxateur vastgoed, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Taxateur vastgoed

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Taxateur vastgoed bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Taxateur vastgoed.

Mijnzzp.nl