Medewerker invordering en heffingen

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medewerker invordering en heffingen is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het innen van belastingen en teveel uitbetaalde uitkeringen van lokale overheden. Een medewerker invordering en heffingen is over het algemeen werkzaam voor een gemeente, provincie of andere overheidsorganisatie, die belastingen mag innen, zoals waterschappen. Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker invordering en heffingen verantwoordelijk is voor het afhandelen van bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken. De werkzaamheden van een medewerker invordering en heffingen kunnen in het kort omschreven worden als administratieve werkzaamheden, waarbij juridische kennis belangrijk is. Als medewerker invordering en heffingen ben je geen jurist, maar zal je wel kennis moeten hebben van uitvoeringsregels en relevante wet- en regelgeving. Als medewerker invordering en heffingen is het belangrijk om de juiste procedures te volgen, omdat er geen fouten gemaakt mogen worden met betrekking tot het innen van belastingen en heffingen. Als medewerker invordering en heffingen ben je werkzaam op de afdeling heffingen en invorderingen van een regionale overheid, zoals een gemeente. Over het algemeen is een medewerker invordering en heffingen verantwoordelijk voor belastingvordering. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor het uitvoeren en bewaken van loon- en huurvorderingen en derdenbeslagen. Daarnaast heeft een medewerker invordering en heffingen te maken met burgers die vragen hebben. Het opmaken van aanslagbiljetten gaat tegenwoordig in veel gevallen geautomatiseerd, echter heeft een medewerker invordering en heffingen wel te maken met alle bijkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van bezwaarschriften, het afhandelen van kwijtscheldingsverzoeken en aan burgers die de belasting niet voldaan hebben. Het secuur kunnen werken is belangrijk als medewerker invordering en heffingen.

Een medewerker invordering en heffingen is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die te maken hebben met lokale belastingen. Denk hierbij aan het vaststellen van heffingsbedragen, het verzorgen van aanslagen, invorderingswerkzaamheden en aan het verwerken van mutaties. Ook komt het voor dat je bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken moet behandelen. Deze werkzaamheden kunnen al dan niet gepaard gaan met bestuursrechtelijke procedures. Zoals eerder omschreven maken lokale overheden meestal gebruik van geautomatiseerde systemen, waardoor aanslagbiljetten niet handmatig aangemaakt hoeven te worden. Dit is ook het geval als het om de WOZ-waarde gaat van vastgoed. Gemeentes maken gebruik van een vergelijkingsmethode (modelmatige waardebepaling), waardoor ambtenaren niet ieder object apart hoeven te laten taxeren. Als medewerker invordering en heffingen ben je geen jurist of juridische medewerker, echter is kennis van wet- en regelgeving wel belangrijk. Dit is al helemaal het geval als het gaat om handhavingstrajecten. Vanzelfsprekend kan een medewerker invordering en heffingen te maken hebben met verschillende heffingen en belastingen. Denk bijvoorbeeld aan rioolheffing, afvalstoffenheffing en aan de hondenbelasting.

Administreren invordering en heffingen

Administreren heeft betrekking op administratie werkzaamheden, zoals het bijhouden van binnengekomen betalingen, maar ook op invorderingsmaatregelen. Dit betekent bijvoorbeeld het versturen van hernieuwde bevelen, vooraankondigingen en aanmaningen. Mochten deze maatregelen niet afdoende zijn, kan het ook zo zijn dat er andere maatregelen genomen moeten worden. Denk hierbij aan incassobureaus, deurwaarders of aan het leggen van loonbeslag. De werkzaamheden van een medewerker invordering en heffingen zijn dan ook breder dan het alleen uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

Taken medewerker invordering en heffingen zijn:

  • Aanslagen vaststellen.
  • Administratie werkzaamheden.
  • Afhandelen klantencontact.
  • Bewaken openstaande belastingschulden.
  • Bezwaarprocedures behandelen.
  • Contact onderhouden met externe bureaus zoals incassobureaus.
  • Het opstellen van verweerschriften.
  • Invorderingsmaatregelen nemen.
  • Kwijtscheldingsverzoeken behandelen.

Gemeentelijke belastingen:

Opleidingen tot medewerker invordering en heffingen

Het beroep of de functie medewerker invordering en heffingen is over het algemeen een beroep op Mbo-niveau. Een gerichte opleiding kan dan ook zijn de Mbo-opleiding Bedrijfsadministratief Medewerker op niveau drie, of de Mbo-opleiding bedrijfsadministrateur op niveau vier. Binnen dit beroep speelt ervaring een grote rol, waardoor de functie meestal alleen toegankelijk is als je beschikt over aantoonbare ervaring. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een medewerker invordering en heffingen werkzaam kan zijn

Als medewerker invordering en heffingen ben je over het algemeen werkzaam voor lokale overheden zoals gemeentes of provincies. Daarnaast bestaan er andere semioverheidsorganisaties die belastingen mogen innen en heffen, zoals waterschappen. In de meeste gevallen zal een medewerker invordering en heffingen werkzaam zijn als ambtenaar. Vanzelfsprekend maken ook andere overheidsdiensten gebruikt van medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor het innen en vorderen van heffingen. Denk bijvoorbeeld ook aan de belastingdienst en aan de douane.

Competenties medewerker invordering en heffingen

Als medewerker invordering en heffingen zul je over uitstekende administratie vaardigheden moeten beschikken. Dit betekent ook een gedegen kennis van computers en computerprogramma's. Daarnaast kan juridische kennis zeker van pas komen. Algemeen belangrijke competenties zijn inzicht, resultaatgericht, flexibiliteit, expertise, relatiebeheer, samenwerken, planner en klantgerichtheid. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je over uitstekende communicatieve vaardigheden moet beschikken, omdat je binnen deze functie met veel verschillende soorten mensen te maken zal krijgen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker invordering en heffingen

Het arbeidsmarktperspectief van een medewerker invordering en heffingen is over het algemeen goed te noemen, als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel speelt relevante werkervaring een grote rol binnen de functie. Er bestaan geen echte doorgroeimogelijkheden als medewerker invordering en heffingen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker invordering en heffingen

Als medewerker invordering en heffingen ben je in de meeste gevallen werkzaam als ambtenaar en zul je dan ook onder de cao Gemeenten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een medewerker invordering en heffingen op Mbo-niveau zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 1900 en 2700 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen, salarisschaal en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medewerker invordering en heffingen

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker invordering en heffingen bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl