Medewerker bezwaar en beroep

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep medewerker bezwaar en beroep
Wat doet een medewerker bezwaar en beroep
Werken als medewerker bezwaar en beroep
Taken als medewerker bezwaar en beroep:
Film: behandelen bezwaren en beroepen
Opleidingen tot medewerker bezwaar en beroep
Bedrijven waar een medewerker bezwaar en beroep werkzaam kan zijn
Competenties medewerker bezwaar en beroep
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker bezwaar en beroep
Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker bezwaar en beroep
Eigen bedrijf starten als Medewerker bezwaar en beroep
Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker bezwaar en beroep

Beroep medewerker bezwaar en beroep

Een medewerker bezwaar en beroep is een juridisch medewerker, die zich gespecialiseerd heeft in het afhandelen van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn van toepassing op verschillende overheden, zoals gemeentes, provincies, waterschappen, de belastingdienst of een uitkeringsinstantie. Binnen deze organisaties zijn over het algemeen diverse bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk, afhankelijk van het onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan bouwzaken, verkeershandhaving, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, belastingrecht of aan sociaal zekerheidsrecht. Als een bestuursorgaan een besluit genomen heeft op basis van de algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen, dat behandeld wordt door de afdeling bezwaar en beroep. Een bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat burgers of bedrijven hebben om bezwaar te kunnen maken tegen een bestuursrechtelijke beslissing. Dit soort bestuursrechtelijke procedures kunnen relatief simpel zijn, maar kunnen juist ook snel complex worden. Burgers en bedrijven die een bezwaarschrift indienen zijn het niet eens met het besluit dat het bestuursorgaan genomen heeft. Het afhandelen van dit soort bezwaarschriften vraagt als medewerker bezwaar en beroep om specialistische kennis, wat betrekking heeft op juridische kennis. Daarnaast is het als medewerker bezwaar en beroep erg belangrijk om de juiste procedures te kennen, omdat een medewerker bezwaar en beroep zich moet houden aan wettelijke termijnen met betrekking tot procedures. Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het deelnemen aan hoorcommissies of het eventueel vertegenwoordigen van het bestuur tijdens een rechtszitting. In de meeste gevallen zal een medewerker bezwaar en beroep te maken hebben met burgers of bedrijven die het niet eens zijn met aanslagen, of heb je te maken met bestuurlijke handhaving.

Wat doet een medewerker bezwaar en beroep

Een medewerker bezwaar en beroep is dus een jurist of juridisch medewerker, die verantwoordelijk is voor het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures. Bezwaar- en beroepsprocedures moeten gezien worden als het eerste rechtsmiddel waarvan een belanghebbende gebruik kan maken. Denk bijvoorbeeld aan een afgekeurde bouwvergunning of aan een handhavingszaak. Beide gevallen betreffen een besluit van een bestuursorgaan, waarop bezwaar gemaakt kan worden. Als het bezwaarschrift afgewezen wordt is het mogelijk om een beroepsprocedure aan te spannen tegen de gemeente. Een beroepsprocedure zal afgehandeld worden door de bestuursrechter. Het is de medewerker bezwaar en beroep die verantwoordelijk is voor de juiste procedures met betrekking tot bezwaar- en beroepsprocedures en de afhandeling hiervan. Dit betekent dat de medewerker bezwaar en beroep binnenkomende bezwaarschriften of zienswijzen zal beoordelen op volledigheid en juistheid, voordat ze in behandeling worden genomen. De volledigheid en juistheid kunnen onder andere betrekking hebben op de gestelde bezwaartermijn, of iemand belanghebbende is, waarop de belanghebbende bezwaar maakt, de beslissing waarop de belanghebbende bezwaar maakt en de juistheid van de persoonsgegevens.

Werken als medewerker bezwaar en beroep

Een medewerker bezwaar en beroep is dus verantwoordelijk om binnenkomende bezwaar- en beroepsprocedures te toetsen op rechtsgeldigheid. Als alle verschillende onderdelen kloppen zal het bezwaarschrift ontvankelijk verklaard worden. Ontvankelijkheid is belangrijk, omdat anders de overheid een bezwaarschrift niet hoeft te behandelen. In sommige gevallen is het nog mogelijk om de niet-ontvankelijkheid ongedaan te maken via een speciale hoorzitting, afhankelijk van de procedure. Een rechter zal geen uitspraak doen als er sprake is van niet-ontvankelijkheid. Als medewerker bezwaar- en beroepsprocedures krijg je te maken met hoorzittingen, waarbij belanghebbenden hun bezwaar kunnen toelichten. Deze speciale hoorzittingen worden meestal gehouden door een onafhankelijke commissie, die beide partijen aanhoort. Het is de onafhankelijk commissie die een advies zal geven, waarna het besluit aangepast wordt of gehandhaafd blijft, afhankelijk van het besluit.

Het is niet zo dat bestuurders verplicht zijn om het oordeel van een hoorcommissie over te nemen. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat een medewerker bezwaar en beroep alleen werkzaam is voor gemeentes. Er zijn veel overheidsinstanties en semioverheden, die te maken hebben met bezwaar- en beroepsprocedures. Dit heeft niet alleen betrekking op bestuursorganen. Denk juist ook aan verschillende toezichthouders, zoals de kansspel inspectie, de arbeidsinspectie, de warenautoriteit en aan de Autoriteit Financiële Markten.

Taken als medewerker bezwaar en beroep:

  • Het opstellen van beroepsprocedures.
  • Het deelnemen aan hoorcommissies.
  • Het ondersteunen van betrokken ambtenaren.
  • Het vertegenwoordigen van de instantie bij rechtszittingen.
  • Het beoordelen van binnenkomende bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Het schrijven van verweerschriften.
  • Het opstarten van bestuurlijke handhaving.
  • Het informeren van betrokken partijen.

Film: behandelen bezwaren en beroepen

Opleidingen tot medewerker bezwaar en beroep

Een medewerker bezwaar en beroep kan verschillende soorten opleidingen genoten hebben, afhankelijk van het vakgebied. Een juridische opleiding richting bestuurskunde op Hbo-niveau of op Wo-niveau is echter wel raadzaam. Wanneer je over een andere hbo-opleiding of universitaire studie beschikt kan het nodig zijn om extra opleidingen of cursussen te volgen. De meeste overheden of bestuursorganen verwachten een gedegen juridische kennis. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een medewerker bezwaar en beroep werkzaam kan zijn

Een medewerker bezwaar en beroep is over het algemeen werkzaam voor de overheid, zoals gemeentes, provincies, waterschappen, de belastingdienst of voor een uitkeringsinstantie. Daarnaast bestaan er gespecialiseerde bedrijven, die overheden bij kunnen staan met betrekking tot bezwaar- en beroepsprocedures. Dit is over het algemeen alleen nodig als het complexe zaken betreft.

Competenties medewerker bezwaar en beroep

De belangrijkste competentie van een medewerker bezwaar en beroep is een gedegen juridische kennis. Daarnaast moet je over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken, die per organisatie kan verschillen. Omdat een medewerker bezwaar en beroep te maken heeft met verschillende burgers en bedrijven moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn mediation, flexibiliteit, inzicht, besluitvaardigheid, analyseren, analytisch, zelfstandigheid, samenwerken, plannen, organiseren en verantwoordelijkheidsgevoel. De specifieke competenties van een medewerker bezwaar en beroep kunnen wel verschillen per organisatie. Zoals eerder omschreven kan een medewerker bezwaar en beroep te maken krijgen met complexe bezwaren en handhavingszaken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker bezwaar en beroep

Het arbeidsmarktperspectief van een medewerker bezwaar en beroep is over het algemeen goed te noemen, maar dit kan per organisatie verschillen. De genoten opleiding zal medebepalend zijn in het wel of niet snel vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden als medewerker bezwaar en beroep zijn erg afhankelijk van het opleidingsniveau. Als je beschikt over de universitaire studie rechtsgeleerdheid kan je bijvoorbeeld advocaat worden. Wanneer je beschikt over een juridische hbo-opleiding behoort een functie tot bedrijfsjurist tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker bezwaar en beroep

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als medewerker bezwaar en beroep voor uiteenlopende soorten organisatie werkzaam kan zijn. In de meeste gevallen betreft het een ambtenarenfunctie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een medewerker bezwaar en beroep zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Medewerker bezwaar en beroep

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Medewerker bezwaar en beroep, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker bezwaar en beroep

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker bezwaar en beroep bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Medewerker bezwaar en beroep.

Mijnzzp.nl