Juridisch medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een juridisch medewerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die in de meeste gevallen gezien moeten worden als ondersteunende juridische werkzaamheden, afhankelijk van het opleidingsniveau. Denk hierbij aan het vergaren van informatie, het aanmaken en bijhouden van dossiers, het opstellen van akten en aan het opstellen van overeenkomsten. Als juridisch medewerker zal je in de meeste gevallen onder een leidinggevende werkzaam zijn, zoals een jurist, een notaris of een afdelingshoofd, afhankelijk vanwaar je precies werkzaam bent. Als juridisch medewerker kan je voor verschillende instanties, bedrijven en overheden werkzaam zijn. Eén van de belangrijkste kerntaken van een juridisch medewerker is het toezien op de uitvoer van de juiste procedures. Denk bijvoorbeeld aan het toepassing van de juiste regels en termijnen, inclusief het naleven van wet- en regelgeving. Algemene werkzaamheden van een juridisch medewerker zijn het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het bijhouden van het klantenbestand. Een andere benaming voor juridisch medewerker kan ook zijn juridisch administratief medewerker. Juridisch medewerkers komen vooral veel voor binnen gemeentes, openbare instellingen en andere overheden die te maken hebben met vergunningen, procedures en recht. Binnen het bedrijfsleven zal een juridisch medewerker meestal voor de grotere organisaties werkzaam zijn, die beschikken over een eigen juridische afdeling. In de meeste gevallen zal een juridisch medewerker alleen verantwoordelijk zijn voor ondersteunende werkzaamheden of voor het doorvoeren van relatief simpele juridische werkzaamheden. Daarnaast kan een juridisch medewerker verantwoordelijk zijn voor het adviseren van cliënten op juridisch vlak. Denk bijvoorbeeld aan gemeentes of aan een juridisch advieskantoor, dat opgericht is om mensen te helpen bij juridische kwesties.

Een juridisch medewerker is dus vooral verantwoordelijk voor ondersteunde werkzaamheden. Zoals eerder omschreven komen juridisch medewerkers in de praktijk overal voor. Binnen overheden wordt er bijvoorbeeld veel gewerkt met vergunningen, die juridisch gezien moeten kloppen. Dit betekent dat je als juridisch medewerker toeziet op dit proces, zodat er geen fouten gemaakt worden. Een ander voorbeeld is de afdeling invordering en heffingen, die landelijke of lokale belastingen innen. Daarnaast bestaan er binnen het bedrijfsleven veel bedrijven, die op verschillende manieren te maken hebben met juridisch medewerkers en bedrijfsjuristen. Denk bijvoorbeeld aan incassobedrijven of aan notariskantoren. Zonder juridisch medewerkers is het voor veel overheden, instanties en bedrijven bijna niet mogelijk om goed te functioneren. Het beroep juridisch medewerker is dan ook aan te merken als een belangrijk beroep, omdat de ondersteuning in veel gevallen onmisbaar is.

Werken als juridisch medewerker

Als juridisch medewerker kan het ook zijn dat je andere mensen bijstaat, die niet of niet voldoende juridisch kennis hebben, afhankelijk vanwaar je werkt. Denk bijvoorbeeld aan het helpen aanvragen van subsidies of aan het uitleggen van belastingbrieven als mensen de brieven niet begrijpen. Een juridisch medewerker kan dus ook ingezet worden om mensen te helpen als dat nodig is. Er zijn veel instanties die mensen proberen te helpen om problemen te voorkomen. Ook binnen gemeentes is het niet ongebruikelijk dat juridisch medewerkers burgers op verschillende manieren proberen te helpen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen van mantelzorgers om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, of aan het uitleggen wanneer iemand in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Vanzelfsprekend kan een juridisch medewerker ook verantwoordelijk zijn voor administratieve werkzaamheden, het archiveren van dossiers of voor het verwerken van mutaties.

Juridisch medewerker openbaar bestuur:

Juridisch medewerker dienstverlening:

Opleidingen tot juridisch medewerker

Wie een carrière ambieert als juridisch medewerker kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Juridisch Medewerker op niveau vier. Binnen deze opleiding is er onder andere aandacht voor Nederlands recht, belastingrecht, bestuursrecht, privaatrecht, procesrecht, het opstellen van processtukken, het opstellen van akten en voor het leren lezen van juridische teksten. Deze opleiding zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen. Met de Mbo-opleiding Juridisch Medewerker is het overigens bijna niet mogelijk om voor een rechtbank te werken, omdat zij meestal minimaal een Hbo-opleiding verwachten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een juridisch medewerker werkzaam kan zijn

Een juridisch medewerker kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, gemeentes en overheden werkzaam zijn. Het beroep juridisch medewerker komt in de praktijk veel voor op verschillende manieren. In veel gevallen zijn juridisch medewerkers werkzaam voor bepaalde organisaties die te maken hebben met procedures, recht en vergunningen, zoals gemeentes, waterschappen en rechtbanken. Ook binnen het bedrijfsleven komt het beroep juridisch medewerker relatief gezien veel voor. Ee andere benaming voor juridisch medewerker is soms ook wel paralegal.

Competenties juridisch medewerker

Als juridisch medewerker moet je over veel competenties beschikken, zoals gestructureerd kunnen werken en gedisciplineerd kunnen werken, en zul je communicatief gezien sterk onderlegd moeten zijn. Daarnaast moet je zeker tegen een hoge werkdruk kunnen, omdat dossiers of andere zaken niet mogen blijven liggen. Als laatste is het niet onbelangrijk om te benoemen dat je secuur moet zijn in je werk, omdat fouten soms grote gevolgen kunnen hebben. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, samenwerken, flexibiliteit, plannen, organiseren, lezen, controleren, waakzaamheid, overleggen en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als juridisch medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een juridisch medewerker is over het algemeen zeer goed te noemen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. De meeste juridisch medewerkers vinden binnen enkele maanden een baan, omdat de vraag zo groot is. De doorgroeimogelijkheden als juridisch medewerker moeten gezien worden in het doorleren tot bijvoorbeeld jurist op Hbo-niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris juridisch medewerker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als juridisch medewerker voor uiteenlopende soorten bedrijven, instanties en overheden werkzaam kan zijn in verschillende sectoren. Een juridisch medewerker met een afgeronde Mbo-opleiding zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2500 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Juridisch medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Juridisch medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl