Griffier (Rechtbank)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep griffier
Griffier bij de rechtbank
Werken als griffier
Film: Wat doet de griffier:
Film: Griffier bij het Gerechtshof:
Opleidingen tot griffier
Bedrijven waar een griffier werkzaam kan zijn
Competenties griffier
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als griffier
Arbeidsvoorwaarden en salaris griffier
Eigen bedrijf starten als Griffier (Rechtbank)
Boekhoudprogramma vergelijken Griffier (Rechtbank)

Beroep griffier

Een griffier, die werkzaam is binnen de rechterlijke macht, is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het maken van aantekeningen tijdens zittingen, het opstellen van proces-verbalen, het opstellen van vonnissen, het opstellen van arresten en het ondersteunen van rechters met betrekking tot de voorbereiding van rechtszaken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het vastleggen van alle communicatie die te maken heeft met rechtszaken, inclusief de voorbereiding hiervan. De voorbereiding heeft onder andere betrekking op het verwerken van alle binnenkomende stukken die relevant zijn voor rechtszaken, zoals pleitnota's van advocaten, verzoekschriften van advocaten en hoger beroep verzoeken. Het is de griffier, die als eerste binnenkomende zaken bekijkt en alle verweerschriften doorneemt, voordat ze uiteindelijk doorgeven worden aan de rechter of, als het een meervoudige kamer betreft, rechters. Binnen de rechtelijke macht spreekt men ook wel van de schrijvende magistratuur (griffiers) en de zittende magistratuur (rechters). Een griffier is geen rechter, echter worden griffiers tijdens zittingen ook aangesproken met edelachtbare net zoals de rechters. Een griffier zal ook een toga dragen tijdens rechtszittingen. De werkzaamheden van griffiers zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat rechters veel ondersteuning krijgen van griffiers. Een griffier kan gezien worden als secretaris, die specifiek werkzaam is voor de rechterlijke macht. Als griffier ben je niet alleen verantwoordelijk voor de voorbereiding van rechtszaken, maar overleg je ook daadwerkelijk met de rechter(s) over de zitting voordat de uiteindelijke zitting zal plaatsvinden. Het is de griffier die de zaak heeft voorbereid en alle belangrijke punten zal benoemen, die voor de zitting relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan behandelen van aangebrachte verweren en aan het bepalen of er behoefte is aan meer informatie op belangrijke punten.

Griffier bij de rechtbank

Een griffier is niet alleen een administratief medewerker of secretaris, omdat de inhoudelijke werkzaamheden van een griffier verder gaan dan alleen administratieve werkzaamheden en secretariële werkzaamheden. Een griffier staat de rechter(s) bij in de uitoefening van zijn of haar gerechtelijke functie. Een griffier is werkzaam op de administratieve afdeling van een gerecht, die men griffie noemt. De afdeling griffie is voor rechters belangrijk, omdat griffiers veel werkzaamheden uit handen nemen van de rechters, zodat ze niet belemmerd worden in hun gerechtelijke functie. Het is bijvoorbeeld de afdeling griffie die controleert of alle griffierechten tijdig en volledig zijn voldaan voordat een zitting plaats kan vinden en het is de afdeling griffie, die de uiteindelijke vonnissen en arresten zal opstellen. Dit betreft wel conceptvonnissen, omdat het de rechters zijn, die de uiteindelijke vonnissen beoordelen en bekrachtigen. Studenten, die het Nederlands Recht studeren (bachelorfase of masterfase) kunnen als bijbaan werkzaam zijn als buitengriffier. Afhankelijk van de voortgang van de studie kan je werkzaam zijn binnen de sector kanton of een rechter-commissaris ondersteunen. Het ondersteunen van een rechter-commissaris heeft betrekking op het monitoren van de voortgang en rechtmatigheid van opsporingsonderzoeken, die onder leiding staat van een officier van justitie. De functie buitengriffier is vooral nuttig voor studenten, die extra praktijkervaring willen opdoen.

Werken als griffier

Als griffier heb je veel te maken met juridisch medewerkers, advocaten, ambtenaren en burgers, die om wat voor reden dan ook naar de rechter willen. Griffiers moeten niet aangemerkt worden als bode, omdat bodes verantwoordelijk zijn voor andere werkzaamheden. Een bode behoort tot de lopende magistratuur van de gerechtelijke macht en zal bijvoorbeeld de rechtszaal klaarmaken voor de zitting en doorgeven aan de rechters als alle partijen aanwezig zijn voor de zitting. Griffiers zijn ook betrokken bij de beraadslaging van rechters na de afloop van de zitting. Het is de griffier die alles administratief heeft bijgehouden, zodat rechters belangrijke punten opnieuw kunnen doornemen.

Film: Wat doet de griffier:

Film: Griffier bij het Gerechtshof:

Opleidingen tot griffier

Wie een carrière ambieert als griffier binnen de gerechtelijke macht kan kiezen uit de hbo-opleiding Rechten en de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Na het behalen van de opleiding of studie Rechten is het mogelijk om te solliciteren als griffier, echter zullen nieuwe griffiers diverse extra functiegerichte opleidingen moeten volgen voordat ze zelfstandig mogen werken als griffier. Daarnaast kent de rechtbank nog de oproepfunctie buitengriffier en de oproepfunctie zittingsgriffier, die toegankelijk zijn voor studenten. De oproepfunctie buitengriffier is toegankelijk voor Hbo-studenten Recht en de oproepfunctie zittingsgriffier is toegankelijk voor universitaire studenten Rechtsgeleerdheid. Met een Mbo-opleiding tot Juridisch Medewerker is het niet mogelijk om te werken als griffier, maar kan je bijvoorbeeld wel werkzaam zijn als Administratief Juridisch Medewerker binnen de Rechtbank. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een griffier werkzaam kan zijn

Een griffier is werkzaam voor de rechtelijke macht en niet werkzaam voor bedrijven. Het beroep griffier komt ook voor op bestuurlijk niveau. In dat geval spreken we van een gemeentegriffier of provinciegriffier of gewoon van griffier. Zoals eerder omschreven kunnen ook studenten werkzaam zijn als griffier van de rechtelijke macht. Dit moet vooral gezien worden als het opdoen van ervaring door het lopen van betaalde stage.

Competenties griffier

De belangrijkste competenties van een griffier is de juridische kennis. Ook communicatief gezien zal een griffier sterk onderlegd moeten zijn, omdat met veel verschillende gerechtsambtenaren zal samenwerken. Daarnaast mag een griffier geen fouten maken, omdat deze grote gevolgen kunnen hebben voor de rechtspraak. Algemeen belangrijke woorden zijn integriteit, accuraat, details, bijscholing, inzicht, luisteren, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, discipline, taalkunde, controleren, plannen, organiseren en betrouwbaarheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als griffier

Het arbeidsmarktperspectief van een griffier binnen de rechtelijke macht is goed te noemen. Er is over het algemeen veel behoefte aan goede griffiers. Wel is het zo dat redelijk veel griffiers werkzaam zijn als buitengriffier. De doorgroeimogelijkheden van een griffier zijn niet zomaar aan te geven, omdat een griffier op Hbo-niveau en op universitair niveau werkzaam kan zijn. Daarnaast kan het gaan om studenten, die nog moeten beginnen aan hun carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris griffier

Als griffier val je onder het de rechtelijke macht waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris van een griffier kan variëren (HBO of W.o.) maar zal grofweg uitkomen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Griffier (Rechtbank)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Griffier (Rechtbank), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Griffier (Rechtbank)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Griffier (Rechtbank) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Griffier (Rechtbank).

Mijnzzp.nl