Griffier (Rechtbank)

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Griffier (Rechtbank)?

Een griffier, die werkzaam is binnen de rechterlijke macht, is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het maken van aantekeningen tijdens zittingen, het opstellen van proces-verbalen, het opstellen van vonnissen, het opstellen van arresten en het ondersteunen van rechters met betrekking tot de voorbereiding van rechtszaken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het vastleggen van alle communicatie die te maken heeft met rechtszaken, inclusief de voorbereiding hiervan. De voorbereiding heeft onder andere betrekking op het verwerken van alle binnenkomende stukken die relevant zijn voor rechtszaken, zoals pleitnota's van advocaten, verzoekschriften van advocaten en hoger beroep verzoeken. Het is de griffier, die als eerste binnenkomende zaken bekijkt en alle verweerschriften doorneemt, voordat ze uiteindelijk doorgeven worden aan de rechter of, als het een meervoudige kamer betreft, rechters. Binnen de rechtelijke macht spreekt men ook wel van de schrijvende magistratuur (griffiers) en de zittende magistratuur (rechters). Een griffier is geen rechter, echter worden griffiers tijdens zittingen ook aangesproken met edelachtbare net zoals de rechters. Een griffier zal ook een toga dragen tijdens rechtszittingen. De werkzaamheden van griffiers zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat rechters veel ondersteuning krijgen van griffiers. Een griffier kan gezien worden als secretaris, die specifiek werkzaam is voor de rechterlijke macht. Als griffier ben je niet alleen verantwoordelijk voor de voorbereiding van rechtszaken maar overleg je ook daadwerkelijk met de rechter(s) over de zitting voordat de uiteindelijke zitting zal plaatsvinden. Het is de griffier die de zaak heeft voorbereid en alle belangrijke punten zal benoemen, die voor de zitting relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan behandelen van aangebrachte verweren en aan het bepalen of er behoefte is aan meer informatie op belangrijke punten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Griffier (Rechtbank)

Wat is het salaris en tarief van een Griffier (Rechtbank)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Griffier (Rechtbank) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Griffier (Rechtbank)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Griffier (Rechtbank) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl