Griffier (Rechtbank)

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Griffier (Rechtbank)?

Een griffier binnen de rechtelijke macht is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het maken van aantekeningen tijdens zittingen, het opstellen van proces verbalen, het opstellen van vonnissen, het opstellen van arresten en het ondersteunen van rechters met betrekking tot de voorbereiding van rechtszaken. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het vastleggen van alle communicatie die betrekking heeft op rechtszaken, inclusief de voorbereiding hiervan. De voorbereiding heeft betrekking op het verwerken van alle binnenkomende stukken die relevant zijn voor rechtszaken zoals pleitnota's van advocaten, verzoekschriften van advocaten en hoger beroep verzoeken van advocaten. Het is over het algemeen de griffier die als eerste alle binnenkomende zaken bekijkt en alle verweerschriften doorneemt, voordat ze uiteindelijk doorgeven worden aan de betreffende rechter of, als het een meervoudige kamer betreft, rechters. Binnen de rechtelijke macht spreekt men dan ook wel van de schrijvende magistratuur (griffier) en de zittende magistratuur (rechter). Een griffier is geen rechter, echter worden griffiers tijdens zittingen ook aangesproken met edelachtbare net zoals de rechters. Een griffier zal ook een toga dragen. De werkzaamheden van griffiers zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat rechters niet goed kunnen functioneren als er geen griffiers zouden zijn. Een griffier kan ook gezien worden als een soort notaris, die specifiek werkzaam is voor de rechterlijke macht.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Griffier (Rechtbank)

Wat is het salaris en tarief van een Griffier (Rechtbank)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Griffier (Rechtbank) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl