Recherchekundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een recherchekundige is een algemeen opsporingsambtenaar, die toebehoort tot de hoogopgeleide rechercheurs van de politie, die meestal leidinggevende functies bekleden of op een andere manier grote verantwoordelijkheden dragen binnen de rechercheafdeling. Een recherchekundige zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de ernstigste vormen van criminaliteit, zoals levens- en vermogensdelicten, kinderporno, hennepteelt, overvallen of mensenhandel. Het verschil tussen een recherchekundige en rechercheur is dat de recherchekundige hoger opgeleid is en dat de recherchekundige minder vaak in het veld werkzaam is. Dit is het geval, omdat de recherchekundige meer gericht is op het opstellen van onderzoeksplannen en de aansturing van onderzoeksplannen. Als recherchekundige kan je ook in het veld werkzaam zijn, echter is dit niet de kerntaak van een recherchekundige. Een recherchekundige is dus een rechercheur, die minimaal over een Hbo-masteropleiding beschikt. Er zijn diverse masteropleidingen te volgen in verschillende richtingen, zoals de masteropleiding digitaal, masteropleiding financieel, masteropleiding milieu en de masteropleiding criminaliteitsanalyse en recherchekunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een recherchekundige het beste omschrijven als het opsporen van criminelen, waarbij je het onderzoeksteam zal ondersteunen. Als recherchekundige kan je verschillende functies bekleden binnen het onderzoeksteam. Denk bijvoorbeeld aan de functie verhoor coördinator, projectvoorbereider, onderzoeksevaluatie en aan het fungeren als tegenspreker. In alle gevallen is een recherchekundige verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke werkzaamheden om de gewone recherche te ondersteunen. Een recherchekundige kenmerkt zich door zijn kritische en analytische onderzoekshouding. Zoals eerder omschreven heb je als recherchekundige over het algemeen te maken met zware misdrijven.

Een recherchekundige is dus betrokken bij opsporingsonderzoeken om de interne kennis en denkkracht te vergroten. Een recherchekundige moet niet gezien worden als veldwerker, omdat veldwerk meestal tot de verantwoordelijkheden van gewone rechercheurs en politieagenten zal behoren. Een recherchekundige is juist meer werkzaam op de achtergrond met betrekking tot opsporingsonderzoeken. Bij welke opsporingsonderzoeken een recherchekundige betrokken is, is afhankelijk van de recherchekundige, omdat een recherchekundige gespecialiseerd is binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen betreft dit zware en complexe criminaliteit, waarvoor diepgaand onderzoek nodig is. Het is niet zo dat een recherchekundige gezien moet worden als manager, omdat een recherchekundige juist onderdeel uitmaakt van onderzoekteams of zelfstandig onderzoeken uitvoert. De werkzaamheden van een recherchekundige moeten eerder gezien worden als coördinerende en adviserende werkzaamheden. Het is ook niet zo dat een rechtskundige aangemerkt kan worden als digitaal rechercheur of forensisch onderzoeker.

Als recherchekundige ben je gespecialiseerd in het opsporen van criminelen en criminele praktijken vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden om tot het beste resultaat te kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een recherchekundige niet alleen naar het strafrecht zal kijken. Als recherchekundige kan je bijvoorbeeld ook onderzoeken op welke manier je gebruik kan maken van bestuursrechtelijke procedures om criminelen hun winst af te pakken. Een andere taak van een recherchekundige is het onderzoeken op welke manier een opsporingsonderzoek het beste uitgevoerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de afweging of er gebruikgemaakt wordt van een infiltrant. In dat geval is het belangrijk om te onderzoeken of en op welke manier het gebruik van een infiltrant is toegestaan.

Hoogopgeleide rechercheurs

Bij de politie is er steeds meer behoefte aan hoogopgeleide politiemensen, omdat de onderzoeksmethodes steeds uitgebreider en ingewikkelder worden. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen terughalen van data van een harddisk of aan het kunnen teruglezen van gewiste tekstberichten. Maar denk ook aan ernstige milieudelicten, waarbij de recherche moet kunnen aantonen wie de veroorzaker is van de milieuschade. Een andere vorm van onderzoek die steeds meer voorkomt is het onderzoeken van financiële gegevens om criminelen op te sporen of hun vermogen af te pakken. Hiervoor maakt de politie gebruik van forensische accountancy. Forensische accountancy behoort tot de werkzaamheden van gespecialiseerde auditors, accountants en data-analisten. Dit soort onderzoeken is alleen uitvoerbaar door goed opgeleide rechercheurs, omdat er veel specialistische kennis voor nodig is. Zoals eerder omschreven is een recherchekundige vooral betrokken bij onderzoeken die te maken hebben met zware criminaliteit. De rol van een recherchekundige moet meestal gezien worden als het inbrengen van specialistische kennis om opsporingsonderzoeken zo goed mogelijk uit te voeren. In dat opzicht kan een recherchekundige ook aangemerkt worden als kennismanager en als kwartiermaker. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een recherchekundige niet gezien moet worden als manager.

Wat doet een recherchekundige allemaal:

  • Het opsporen van criminelen in samenwerken met rechercheurs
  • Het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden
  • Het opstarten van opsporingsonderzoeken (hoe en wie doet wat)
  • Het ondersteunen van onderzoeksteams (inbrengen kennis en coördineren)
  • Het onderzoeken hoe verdachten het beste verhoord kunnen worden
  • Het onderzoeken welke punten binnen het onderzoek het belangrijkst zijn
  • Het bestuursrechtelijk aanpakken van criminelen

Onderwijs Politieacademie:

Bij de politie met hbo of w.o.:

Opleidingen tot Recherchekundige

Wie een carrière ambieert als recherchekundige bij de politie zal minimaal over een Hbo-masteropleiding moeten beschikken. De Nederlandse Politieacademie kent de zogenaamd Hbo-opleiding Master of Criminal Investigation, die toegankelijk is voor studenten die beschikken over een gerichte Hbo-bacheloropleiding. Over het algemeen zijn er ook toelatingsmogelijkheden met een niet gerichte Hbo-opleiding, maar er kunnen dan speciale eisen gesteld worden voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De Hbo-opleiding Master of Criminal Investigation zal ongeveer drie jaar in beslag nemen en is zeker geen makkelijke opleiding te noemen.

Bedrijven waar een Recherchekundige werkzaam kan zijn

Een recherchekundige is werkzaam voor de politie en kan dus aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven kan een recherchekundige op verschillende manieren gespecialiseerd zijn. In alle gevallen is een recherchekundige verantwoordelijk voor het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden. Het is denkbaar dat een recherchekundige ook aangemerkt kan worden als criminoloog. Een criminoloog is een wetenschapper die gespecialiseerd is in criminologie.

Competenties Recherchekundige

De belangrijkste competentie van een recherchekundige is dat je beschikt over een kritische en analytische onderzoekshouding, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Met andere woorden moet een recherchekundige tunnelvisie voorkomen. Daarnaast moet je als recherchekundige over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je meestal meerdere rechercheurs zal ondersteunen. Vanzelfsprekend moet een recherchekundige beschikken over onderzoeksvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden. Ook juridische kennis is belangrijk, omdat wet- en regelgeving belangrijk zijn om criminelen op de juiste manier te kunnen vervolgen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, visie, inspiratie, samenwerken, luisteren, inlevingsvermogen, innovatie, overleggen, plannen, organiseren, integriteit en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Recherchekundige

Het arbeidsmarktperspectief van een recherchekundige is goed te noemen, omdat binnen de politie en daarbuiten een grote vraag is naar goed opgeleide recherchekundigen. De doorgroeimogelijkheden van een recherchekundige moeten gezien worden in het mogen begeleiden van steeds belangrijker onderzoeken. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien. Vanzelfsprekend kan een recherchekundige ook een carrière starten buiten de politie. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een eigen detectivebureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Recherchekundige

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten. Ze worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als recherchekundige is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als recherchekundige zal ergens tussen de 2500 en 3600 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Recherchekundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Recherchekundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl