Recherchekundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep recherchekundige
Recherchekundige en opsporingsonderzoeken
Werken als recherchekundige
Wat doet een recherchekundige?
Hoogopgeleide rechercheurs
Recherchekundige en zware criminaliteit
Diverse taken als recherchekundige:
Film: onderwijs politieacademie
Opleidingen tot Recherchekundige
Bedrijven waar een Recherchekundige werkzaam kan zijn
Competenties Recherchekundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Recherchekundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris Recherchekundige
Eigen bedrijf starten als Recherchekundige
Boekhoudprogramma vergelijken Recherchekundige

Beroep recherchekundige

Een recherchekundige is een algemeen opsporingsambtenaar, die toebehoort tot de hoogopgeleide rechercheurs van de politie, die meestal leidinggevende functies bekleden of op een andere manier grote verantwoordelijkheden dragen binnen de rechercheafdeling. Een recherchekundige zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de ernstigste vormen van criminaliteit, zoals levens- en vermogensdelicten, kinderporno, hennepteelt, overvallen of mensenhandel. Het verschil tussen een recherchekundige en rechercheur is dat de recherchekundige hoger opgeleid is en dat de recherchekundige minder vaak in het veld werkzaam is. Dit is het geval, omdat de recherchekundige meer gericht is op het opstellen van onderzoeksplannen en de aansturing van onderzoeksplannen. Als recherchekundige kan je ook in het veld werkzaam zijn, echter is dit niet de kerntaak van een recherchekundige. Een recherchekundige is dus een rechercheur, die minimaal over een Hbo-masteropleiding beschikt. Er zijn diverse masteropleidingen te volgen in verschillende richtingen, zoals de masteropleiding digitaal, masteropleiding financieel, masteropleiding milieu en de masteropleiding criminaliteitsanalyse en recherchekunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een recherchekundige het beste omschrijven als het opsporen van criminelen, waarbij je het onderzoeksteam zal ondersteunen. Als recherchekundige kan je verschillende functies bekleden binnen het onderzoeksteam. Denk bijvoorbeeld aan de functie verhoor coördinator, projectvoorbereider, onderzoeksevaluatie en aan het fungeren als tegenspreker. In alle gevallen is een recherchekundige verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke werkzaamheden om de gewone recherche te ondersteunen. Een recherchekundige kenmerkt zich door zijn kritische en analytische onderzoekshouding. Zoals eerder omschreven heb je als recherchekundige over het algemeen te maken met zware misdrijven.

Recherchekundige en opsporingsonderzoeken

Een recherchekundige is dus betrokken bij opsporingsonderzoeken om de interne kennis en denkkracht te vergroten. Een recherchekundige moet niet gezien worden als veldwerker, omdat veldwerk meestal tot de verantwoordelijkheden van gewone rechercheurs en politieagenten zal behoren. Een recherchekundige is juist meer werkzaam op de achtergrond met betrekking tot opsporingsonderzoeken. Bij welke opsporingsonderzoeken een recherchekundige betrokken is, is afhankelijk van de recherchekundige, omdat een recherchekundige gespecialiseerd is binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen betreft dit zware en complexe criminaliteit, waarvoor diepgaand onderzoek nodig is. Het is niet zo dat een recherchekundige gezien moet worden als manager, omdat een recherchekundige juist onderdeel uitmaakt van onderzoekteams of zelfstandig onderzoeken uitvoert. De werkzaamheden van een recherchekundige moeten eerder gezien worden als coördinerende en adviserende werkzaamheden. Het is ook niet zo dat een rechtskundige aangemerkt kan worden als digitaal rechercheur of forensisch onderzoeker.

Werken als recherchekundige

Als recherchekundige ben je gespecialiseerd in het opsporen van criminelen en criminele praktijken vanuit verschillende invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden om tot het beste resultaat te kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een recherchekundige niet alleen naar het strafrecht zal kijken. Als recherchekundige kan je bijvoorbeeld ook onderzoeken op welke manier je gebruik kan maken van bestuursrechtelijke procedures om criminelen hun winst af te pakken. Een andere taak van een recherchekundige is het onderzoeken op welke manier een opsporingsonderzoek het beste uitgevoerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de afweging of er gebruikgemaakt wordt van een infiltrant. In dat geval is het belangrijk om te onderzoeken of en op welke manier het gebruik van een infiltrant is toegestaan.

Wat doet een recherchekundige?

Een recherchekundige is een rechercheur die betrokken is bij het uitvoeren van onderzoek en het verzamelen van bewijsmateriaal in strafrechtelijke zaken. De taken en verantwoordelijkheden van een recherchekundige kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Onderzoek uitvoeren: Recherchekundigen voeren onderzoek uit naar criminele activiteiten. Ze verzamelen informatie, analyseren bewijsmateriaal, interviewen getuigen en betrokkenen, en werken samen met andere onderzoekers om de feiten van een zaak te achterhalen.
 • Bewijs verzamelen: Ze zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van bewijsmateriaal dat relevant is voor een strafzaak. Dit kan fysiek bewijs omvatten, zoals vingerafdrukken, DNA-sporen, wapens of andere forensische bewijzen. Ze kunnen ook digitale forensische technieken gebruiken om digitale informatie te verzamelen, zoals gegevens van computers, mobiele apparaten of online accounts.
 • Analyseren van bewijsmateriaal: Recherchekundigen analyseren het verzamelde bewijsmateriaal om inzicht te krijgen in de omstandigheden en gebeurtenissen rondom een strafbaar feit. Ze gebruiken wetenschappelijke methoden en technieken om het bewijs te onderzoeken en te interpreteren, en ze rapporteren hun bevindingen aan de leidinggevenden of rechtshandhavingsinstanties.
 • Ondersteuning bieden aan strafrechtelijk onderzoek: Ze werken nauw samen met andere rechercheurs, forensisch specialisten en juridische professionals om bij te dragen aan het strafrechtelijk onderzoek. Ze kunnen assisteren bij het opstellen van onderzoeksstrategieën, het analyseren van gegevens, het interviewen van verdachten of getuigen, en het assisteren bij het voorbereiden van juridische documentatie.
 • Rapporteren en getuigen: Recherchekundigen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten over hun bevindingen en het documenteren van het verzamelde bewijsmateriaal. Ze kunnen ook gevraagd worden om te getuigen in de rechtbank en hun expertise en bevindingen te presenteren aan een rechter, jury of andere betrokken partijen.
 • Bijleren en professionaliseren: Aangezien criminaliteit voortdurend evolueert en nieuwe onderzoekstechnieken en technologieën ontstaan, is het belangrijk voor recherchekundigen om voortdurend hun kennis en vaardigheden bij te werken. Ze kunnen deelnemen aan trainingen, workshops en professionele ontwikkelingsprogramma's om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksmethoden en technieken.

Het werk van een recherchekundige is van essentieel belang bij het verzamelen van bewijsmateriaal en het bijdragen aan strafrechtelijke onderzoeken. Ze spelen een cruciale rol in het streven naar gerechtigheid en het handhaven van de wet.

Hoogopgeleide rechercheurs

Bij de politie is er steeds meer behoefte aan hoogopgeleide politiemensen, omdat de onderzoeksmethodes steeds uitgebreider en ingewikkelder worden. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen terughalen van data van een harddisk of aan het kunnen teruglezen van gewiste tekstberichten. Maar denk ook aan ernstige milieudelicten, waarbij de recherche moet kunnen aantonen wie de veroorzaker is van de milieuschade. Een andere vorm van onderzoek die steeds meer voorkomt, is het onderzoeken van financiële gegevens om criminelen op te sporen of hun vermogen af te pakken. Hiervoor maakt de politie gebruik van forensische accountancy. Forensische accountancy behoort tot de werkzaamheden van gespecialiseerde auditors, accountants en data-analisten. Dit soort onderzoeken is alleen uitvoerbaar door goed opgeleide rechercheurs, omdat er veel specialistische kennis voor nodig is.

Recherchekundige en zware criminaliteit

Zoals eerder omschreven is een recherchekundige vooral betrokken bij onderzoeken die te maken hebben met zware criminaliteit. De rol van een recherchekundige moet meestal gezien worden als het inbrengen van specialistische kennis om opsporingsonderzoeken zo goed mogelijk uit te voeren. In dat opzicht kan een recherchekundige ook aangemerkt worden als kennismanager en als kwartiermaker. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een recherchekundige niet gezien moet worden als manager.

Diverse taken als recherchekundige:

 • Het opsporen van criminelen in samenwerken met rechercheurs.
 • Het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden.
 • Het opstarten van opsporingsonderzoeken (hoe en wie doet wat).
 • Het ondersteunen van onderzoeksteams (inbrengen kennis en coördineren).
 • Het onderzoeken hoe verdachten het beste verhoord kunnen worden.
 • Het onderzoeken welke punten binnen het onderzoek het belangrijkst zijn.
 • Het bestuursrechtelijk aanpakken van criminelen.

Film: onderwijs politieacademie

Opleidingen tot Recherchekundige

Wie een carrière ambieert als recherchekundige bij de politie zal minimaal over een Hbo-masteropleiding moeten beschikken. De Nederlandse Politieacademie kent de zogenaamde hbo-opleiding Master of Criminal Investigation, die toegankelijk is voor studenten die beschikken over een gerichte Hbo-bacheloropleiding. Over het algemeen zijn er ook toelatingsmogelijkheden met een niet gerichte hbo-opleiding, maar er kunnen dan speciale eisen gesteld worden voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De hbo-opleiding Master of Criminal Investigation zal ongeveer drie jaar in beslag nemen en is zeker geen makkelijke opleiding te noemen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Recherchekundige werkzaam kan zijn

Een recherchekundige is werkzaam voor de politie en kan dus aangemerkt worden als ambtenaar. Zoals eerder omschreven kan een recherchekundige op verschillende manieren gespecialiseerd zijn. In alle gevallen is een recherchekundige verantwoordelijk voor het onderzoeken hoe criminelen het beste aangepakt kunnen worden. Het is denkbaar dat een recherchekundige ook aangemerkt kan worden als criminoloog. Een criminoloog is een wetenschapper die gespecialiseerd is in criminologie.

Competenties Recherchekundige

De belangrijkste competentie van een recherchekundige is dat je beschikt over een kritische en analytische onderzoekshouding, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te scheiden. Met andere woorden moet een recherchekundige tunnelvisie voorkomen. Daarnaast moet je als recherchekundige over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je meestal meerdere rechercheurs zal ondersteunen. Vanzelfsprekend moet een recherchekundige beschikken over onderzoeksvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden. Ook juridische kennis is belangrijk, omdat wet- en regelgeving belangrijk zijn om criminelen op de juiste manier te kunnen vervolgen. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, visie, inspiratie, samenwerken, luisteren, inlevingsvermogen, innovatie, overleggen, plannen, organiseren, integriteit en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Recherchekundige

Het arbeidsmarktperspectief van een recherchekundige is goed te noemen, omdat binnen de politie en daarbuiten een grote vraag is naar goed opgeleide recherchekundigen. De doorgroeimogelijkheden van een recherchekundige moeten gezien worden in het mogen begeleiden van steeds belangrijker onderzoeken. Als je beschikt over een universitaire studie kan ook het promoveren aangemerkt worden als doorgroeien. Vanzelfsprekend kan een recherchekundige ook een carrière starten buiten de politie. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een eigen detectivebureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Recherchekundige

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten. Ze worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als recherchekundige is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als recherchekundige zal ergens tussen de 3000 en 5500 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Recherchekundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Recherchekundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Recherchekundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Recherchekundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Recherchekundige.

Mijnzzp.nl