Recherchekundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een recherchekundige behoort toe tot de hoogopgeleide rechercheurs van de politie, die meestal leidinggevende functies bekleden of op een andere manier grote verantwoordelijkheden dragen binnen de rechercheafdeling. Een recherchekundige zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de ernstigste vormen van criminaliteit, zoals levens- en vermogensdelicten, kinderporno, hennepteelt, overvallen of mensenhandel. Een recherchekundige kenmerkt zich door zijn kritische en analytische onderzoekshouding. Het grote verschil tussen een recherchekundige en normale rechercheur is dat de recherchekundige hoger opgeleid is en dat de recherchekundige minder vaak in het veld te vinden zal zijn. Dit omdat de recherchekundige meer gericht is op het opstellen van een bepaald onderzoeksplan en de aansturing van het onderzoek. Als recherchekundige zal je zeker ook in het veld werkzaam zijn, echter is dit over het algemeen niet de kerntaak van een recherchekundige. Een recherchekundige van de politie is dus een hoog opgeleide rechercheur die minimaal over een Hbo-masteropleiding beschikt. Er zijn diverse masteropleidingen te volgen in verschillende richtingen als recherchekundige, zoals de masteropleiding digitaal, masteropleiding financieel, masteropleiding milieu en de masteropleiding criminaliteitsanalyse en recherchekunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een recherchekundige het beste omschrijven als het opsporen van criminelen en het opsporen van mogelijke criminele praktijken. Zoals eerder omschreven heb je als recherchekundige over het algemeen te maken met zware misdrijven.

Een recherchekundige moet dus niet gezien worden als een veldwerker, omdat veldwerk over het algemeen tot de verantwoordelijkheden van reguliere rechercheurs en politieagenten zal behoren. Een recherchekundige is juist meer werkzaam op de achtergrond met betrekking tot opsporingsonderzoeken. Bij welke opsporingsonderzoeken een recherchekundige betrokken zal zijn is weer afhankelijk van de soort recherchekundige, omdat een recherchekundige gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende vakgebieden. Over het algemeen betreft dit zware en complexe criminaliteit waarvoor in veel gevallen diepgaand onderzoek nodig zal zijn. Het is niet zo dat een recherchekundige gezien moet worden als manager, omdat een recherchekundige juist onderdeel uitmaakt van onderzoekteams of zelfstandig onderzoeken zal uitvoeren. De werkzaamheden van een recherchekundige moeten eerder gezien worden als coördinerende en adviserende werkzaamheden.

Hoogopgeleide politiemensen

Bij de politie en de overheid in zijn algemeenheid is er steeds meer behoefte aan hoogopgeleide politiemensen, omdat de onderzoeksmethodes steeds uitgebreider en ook ingewikkelder worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het kunnen terughalen van data van een harddisk of het kunnen teruglezen van gewiste tekstberichten. Maar denk ook aan ernstige milieudelicten, waarbij de recherche moet kunnen aantonen wie de veroorzaker is van de milieuschade. Dit soort onderzoeken is doorgaans alleen uitvoerbaar door goed opgeleide rechercheurs, omdat er veel specialistische kennis voor nodig is.

Onderwijs Politieacademie:

Digitale recherche:

Opleidingen tot Recherchekundige

Wie een carrière ambieert als recherchekundige bij de politie zal minimaal over een Hbo-masteropleiding moeten beschikken. De Nederlandse Politieacademie kent de zogenaamd Hbo-opleiding Master of Criminal Investigation, die toegankelijk is voor studenten die beschikken over een gerichte Hbo-bacheloropleiding. Over het algemeen zijn er ook toelatingsmogelijkheden met een niet gerichte Hbo-opleiding, maar er kunnen dan speciale eisen gesteld worden voordat je toegelaten zal worden tot de opleiding. De Hbo-opleiding Master of Criminal Investigation zal ongeveer drie jaar in beslag nemen en is zeker geen makkelijke opleiding te noemen.

Bedrijven waar een Recherchekundige werkzaam kan zijn

Als recherchekundige ben je werkzaam voor de politie en in dienst van de overheid. Daarnaast is het denkbaar dat een recherchekundige vroeg of laat werkzaam is voor het bedrijfsleven, gericht op misdaadonderzoek. Daarnaast kennen we tegenwoordig de digitale rechercheurs, die meer gericht zijn op ICT.

Competenties Recherchekundige

Als recherchekundige is het belangrijk dat je over een kritische en analytische onderzoekshouding beschikt, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te gescheiden. Daarnaast moet je als recherchekundige over leidinggevende capaciteiten beschikken, omdat je meestal meerdere rechercheurs zal aansturen. Enkele andere belangrijke woorden binnen dit beroep zijn samenwerken, luisteren, inlevingsvermogen, onderzoeksvaardigheden, overleggen, stressbestendigheid en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Recherchekundige

Als recherchekundige is het arbeidsmarktperspectief zeer goed te noemen, omdat er binnen de politie en daarbuiten een grote vraag is naar goed opgeleide recherchekundigen. De doorgroeimogelijkheden als recherchekundige moeten gezien worden in het blijven leren binnen het vakgebied, of wellicht door een universitaire opleiding te volgen. Daarnaast is het als goed opgeleide recherchekundige prima mogelijk om in het bedrijfsleven te werken in uiteenlopende functies.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Recherchekundige

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten. Ze worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als recherchekundige is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als recherchekundige zal ergens tussen de 2500 en 3600 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl