Infiltrant

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep infiltrant
Wat doet een infiltrant
Wanneer maakt de politie gebruik van infiltranten
Is het infiltreren makkelijk binnen een organisatie
Criminelen die infiltreren
In het kort: wat is infiltreren?
Justitie wil criminele infiltranten terug:
Opleidingen tot infiltrant
Bedrijven waar een infiltrant werkzaam kan zijn
Competenties infiltrant
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als infiltrant
Arbeidsvoorwaarden en salaris infiltrant
Eigen bedrijf starten als Infiltrant
Boekhoudprogramma vergelijken Infiltrant

Beroep infiltrant

Een infiltrant is een persoon, die undercover gaat en werkzaam is voor de politie, geheime diensten of de mediasector, zoals onderzoeksjournalisten. Daarnaast is het denkbaar dat een infiltrant werkzaam is voor het bedrijfsleven of een criminele organisatie, die baat kunnen hebben bij infiltratie. Over het algemeen kunnen we stellen dat infiltranten ingezet worden om bewijs te verzamelen, zodat de politie of de geheime dienst criminelen kan vervolgen. Journalisten kunnen ook om verschillende redenen infiltranten inzetten, zoals voor het ontmaskeren van oplichters of het verkrijgen van bepaalde informatie, die niet op een andere manier te verkrijgen is. De belangrijkste kenmerken van een infiltrant zijn dat hij of zij niet onder zijn of haar echte identiteit werkzaam is, en probeert het vertrouwen te winnen van specifieke personen of organisaties. Het doel van infiltranten om te infiltreren kan per organisatie verschillen, echter is het doel in de meeste gevallen het verkrijgen van informatie. Het is niet zo dat alleen de overheid gebruikmaakt van infiltranten. Infiltranten kunnen ook ingezet worden door de media om bepaalde informatie te vergaren. Het is wel zo dat het voornamelijk de overheid is die gebruikmaakt van infiltranten, om criminelen te kunnen ontmaskeren. Het gebruiken van infiltranten is juridisch gezien gevoelig, omdat niet alles zomaar is toegestaan. De politie en andere overheidsdiensten gaan heel voorzichtig te werk als er infiltranten ingezet worden, omdat het belangrijk is dat het verzamelde bewijs gebruikt mag worden tijdens de strafvervolging. De meest simpele opsporingsmethode die rechercheurs kunnen toepassen is het uitvoeren van veldwerk in burgerkleding. Dat een rechercheur werkzaam is in burgerkleding maakt een rechercheur nog een infiltrant. Pas als een rechercheur een andere benaming gebruikt of zich uitgeeft voor crimineel is er sprake van een infiltrant.

Wat doet een infiltrant

Een infiltrant is dus een persoon die werkzaam is onder een andere identiteit. Infiltranten worden vooral ingezet als opsporingsmethode door de overheid en andere organisaties. Zoals eerder omschreven is het vooral de politie, die gebruikmaakt van infiltranten. Een politieagent of rechercheur die in burgerkleding werkzaam is kan niet zomaar aangemerkt worden als infiltrant, omdat zij bijvoorbeeld handboeien en een dienstwapen dragen en niet werkzaam zijn onder een andere identiteit. Het inzetten van infiltranten is al jaren omstreden, omdat een infiltrant soms de wet moet overtreden om geloofwaardig over te komen bij criminelen. Het inzetten van infiltranten is dan ook aan strikte regels gebonden, omdat er anders problemen kunnen ontstaan met betrekking tot de strafvervolging. In het ergste geval zal een rechter het verkregen bewijs als onrechtmatig bestempelen en kunnen de verdachten vrijgesproken worden.

Omdat het inzetten van infiltranten zo gevoelig is zijn het alleen speciale politieagenten, die werkzaam mogen zijn als infiltrant. Het is dus niet zo dat alle politieagenten zomaar werkzaam kunnen zijn als infiltrant. In sommige gevallen mag de politie ook gebruikmaken van burgerinfiltranten. In Nederland werken infiltranten bij de speciale eenheid Werken Onder Dekmantel (WOD) onder de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen (DSRT). Ook de geheime dienst van Nederland kan gebruikmaken van infiltranten, die in sommige gevallen ook aangemerkt kunnen worden als spion.

Wanneer maakt de politie gebruik van infiltranten

Wanneer de politie precies gebruikmaakt van infiltranten is niet zomaar aan te geven. Over het algemeen zal dit alleen gedaan worden bij vermoedens van ernstige criminelen activiteiten of als het niet mogelijk is om op een andere manier informatie te verkrijgen. Daarnaast kan het voorkomen dat de politie wel al bewijs heeft, maar dat het alsnog nodig om te infiltreren, om meer verdachten in beeld te krijgen, zodat de totale organisatie vervolgd kan worden. Vooral bij grote criminele activiteiten, zoals de georganiseerde hennepteelt of andere drugs, maakt de politie regelmatig gebruik van infiltranten om zo de totale organisatie in beeld te krijgen. Bij dit soort onderzoeken is het voor de politie en justitie belangrijk om precies te weten waar drugs gemaakt of gekweekt worden, welke mensen dit financieren, welke criminelen de drugs verkopen en welke bezittingen criminelen hebben, zodat deze later afgepakt kunnen worden.

Is het infiltreren makkelijk binnen een organisatie

Het infiltreren binnen een criminele organisatie is in de meeste gevallen niet makkelijk en kan per onderzoek verschillen. In de meeste gevallen zal het infiltreren niet makkelijk zijn, omdat criminelen goed opletten. Het infiltreren is meestal een kwestie van het zoeken naar de zwakste schakel binnen de organisatie en het investeren van veel tijd. Het zoeken naar de zwakste schakel kan bijvoorbeeld gedaan worden door het afluisteren van telefoonverkeer en iemands gedrag en/of gewoontes in kaart te brengen, die mogelijk toegang kunnen bieden.

Daarnaast bestaan er andere manieren van infiltreren, zoals het bevriend worden met een vriend van een verdachte of de spontane ontmoeting binnen een kroeg. In alle gevallen zal het infiltreren binnen een criminele organisatie maatwerk betreffen. Zoals eerder omschreven moeten infiltranten waakzaam zijn voor uitlokking of het verkrijgen van bewijs op een andere niet wettelijke manier, omdat in dat geval het onderzoek meestal zal stuklopen. Denk bijvoorbeeld aan het afluisteren van advocaten en journalisten dat niet zomaar toegestaan is binnen Nederland. In dat geval moet er eerst toestemming gevraagd worden aan een rechter door een minister.

Criminelen die infiltreren

Tegenwoordig proberen ook criminele organisaties te infiltreren binnen het justitieapparaat, om zo voorkennis te verkrijgen. Als crimineel is het natuurlijk welkom dat je weet dat de politie je in de gaten aan het houden is. Het infiltreren binnen het justitieapparaat is over het algemeen niet makkelijk, maar komt wel voor op verschillende niveaus. Tegenwoordig is er dan ook steeds meer aandacht voor het screenen van nieuw en bestaand personeel om criminelen geen toegang te verlenen tot de organisatie. Nieuwe politieagenten die met de opleiding willen starten, mogen niet chantabel zijn of op een andere manier een gevaar vormen voor het politieapparaat.

In het kort: wat is infiltreren?

Infiltreren verwijst naar het heimelijk binnendringen van een organisatie, groep of systeem met als doel informatie te verkrijgen, activiteiten te observeren of invloed uit te oefenen op de interne werking ervan. Het kan worden gebruikt in verschillende contexten, zoals spionage, wetshandhaving, militaire operaties of zelfs in onderzoek en journalistiek. Dit kan ook betrekking hebben op cybercrime.

Justitie wil criminele infiltranten terug:

Opleidingen tot infiltrant

Er bestaan geen opleidingsmogelijkheden tot infiltrant. Een infiltrant is meestal een ervaren rechercheur, die werkzaam is voor een speciale politiedienst. Als het digitale infiltratie betreft, spreekt men over het algemeen van een recherchekundige. Recherchekundigen zijn gespecialiseerd in het aftappen van telefoongesprekken en het infiltreren in computernetwerken. Een recherchekundige kan dus aangemerkt worden als legale hacker. Het worden van infiltrant is niet alleen een kwestie van het volgen van een opleiding. Het werken als infiltrant moet ook gewoon bij je passen.

Bedrijven waar een infiltrant werkzaam kan zijn

Een infiltrant is meestal een ambtenaar, die werkzaam is voor een overheidsdienst. Daarnaast kunnen onderzoeksjournalisten en reporters aangemerkt worden als infiltrant. Het is denkbaar dat het infiltreren ook belangrijk is voor detectives. Ook binnen het bedrijfsleven komt het infiltreren voor, als bedrijven op zoek zijn naar kennis of innovatie.

Competenties infiltrant

De belangrijkste competentie van een infiltrant is de eigen veiligheid, omdat het werken als infiltrant gevaarlijk is. Daarnaast moet een infiltrant kennis hebben van wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend zal een infiltrant ook over acteertalent moeten beschikken. Een andere belangrijke competentie is dat je niet bang ingesteld mag zijn. Ook communicatie speelt een belangrijke rol, omdat je precies moet laten weten aan je collega's hoe het met je gaat. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, controleren, overleggen, secuur, voorzichtigheid, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als infiltrant

Als infiltrant kunnen we natuurlijk niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat er geen vacatures te vinden zijn voor het beroep infiltrant. Wanneer we spreken van een gewone politieagent of rechercheur is er natuurlijk voldoende arbeidsmarktperspectief. De doorgroeimogelijkheden als infiltrant of politieagent zullen doorgaans sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties en opleidingsniveau. Binnen de politieorganisatie is het doorgroeien over het algemeen sterk afhankelijk van het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris infiltrant

De arbeidsvoorwaarden bij de politie zijn prima geregeld, zoals dit het geval is bij de meeste overheidsdiensten. Ze worden onder andere behartigd door de politievakbond ACP. Het salaris als politieagent is vastgesteld door middel van vaste salarisschalen, die per functie verschillen. Het salaris als infiltrant zal ergens tussen de 2600 en 3600 bruto per maand liggen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Infiltrant

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Infiltrant, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Infiltrant

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Infiltrant bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Infiltrant.

Mijnzzp.nl