Detective

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep detective
Een bijzonder beroep met verantwoordelijkheden
Wat doet een detective?
Diefstal en fraude op de werkvloer
Werkzaamheden van een detective
Beroepsfilm detective:
Film: wat doet een detective:
Opleidingen tot detective
Bedrijven waar een detective werkzaam kan zijn
Competenties detective
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als detective
Arbeidsvoorwaarden en salaris detective
Eigen bedrijf starten als Detective
Boekhoudprogramma vergelijken Detective

Beroep detective

Een detective is een particulier onderzoeker, die door particulieren, bedrijven en overheden ingeschakeld kan worden voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken. Als detective kan je te maken krijgen met verschillende soorten opdrachten, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van vermiste personen, aan het bespioneren van mensen en aan vermogensonderzoeken, zoals onderzoek naar verzekeringsfraude, uitkeringsfraude of verduisteringszaken. Een andere benaming voor een detective is soms ook wel privédetective. Binnen Nederland zijn er redelijk veel detectives werkzaam, die te maken kunnen krijgen met verschillende soorten opdrachten. In veel gevallen gaat het om onderzoeken, die niet standaard door de politie onderzocht worden, omdat er bijvoorbeeld te weinig bewijs is of, omdat de onderzoeken niks met het algemeen veiligheidsbelang te maken hebben. Het kan wel zo zijn dat de politie op een later moment ingeschakeld wordt, als er door de detective voldoende aanknopingspunten of bewijzen gevonden zijn. Een detective heeft over het algemeen veel te maken met civielrechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken. Bij het beroep detective denken de meeste mensen al snel aan spannende actie, zoals het bespieden van overspelige echtgenotes en aan het achtervolgen van boeven. Toch is dit niet helemaal de werkelijkheid, omdat de meeste detectives eerder ingeschakeld worden voor meer normale zaken, zoals het opsporen van personen of om fraude aan het licht te brengen. Een detective is een particulier onderzoeker, die binnen Nederland alleen werkzaam mag zijn als privédetective als de detective beschikt over een vergunning. Het beroep detective kent verder geen beroepsbescherming, echter mag niet iedereen zomaar werkzaam zijn als detective. Een detective moet beschikken over een vergunning en voldoen aan de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus om te mogen werken als detective.

Een bijzonder beroep met verantwoordelijkheden

Een detective is dus een particulier onderzoeker die voor verschillende opdrachtgevers werkzaam kan zijn. Als particulier onderzoeker beschik je niet over dezelfde bevoegdheden als rechercheurs, die werkzaam zijn voor de politie. De meeste mensen en bedrijven maken gebruik van een detective, omdat de politie lang niet alle zaken zal oppakken. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een vermoeden hebben dat iemand steelt, of zich ziek gemeld heeft zonder dat dit zo is. Voor dit soort zaken is het prima mogelijk om een detective in te schakelen om het benodigde bewijs te verzamelen. Een detective heeft zo zijn eigen manieren om mensen te bespioneren, zoals het nemen van foto´s of het plaatsen van verborgen camera´s in een ruimte. Een groot voordeel van camera´s is dat de beelden opgenomen worden en dat de beelden achteraf terug te bekijken zijn. Op deze manier hoeft er niet te veel mankracht ingezet te worden, wat in de kosten scheelt. Het betrappen van iemand die fraudeert kan soms een langere periode in beslag nemen. Regelmatig overleggen met de opdrachtgever is dan ook belangrijk. Soms kan het ook nodig zijn om meer bewijs te verzamelen en zo de zaak sterker te maken. Als er voldoende bewijs is kan de opdrachtgever de verdachte rechtstreeks benaderen, of met de bewijsstukken een rechtszaak aanspannen. Om bepaald bewijs te mogen gebruiken is het belangrijk dat een rechter het bewijs zal accepteren. Een goede detective weet precies wat wel en niet is toegestaan tijdens het observeren.

Wat doet een detective?

Het is niet zo dat detectives alleen verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van buitenechtelijke relaties. Een detective is juist veel meer bezig met het fraudezaken en het opsporen van gestolen goederen. Denk bijvoorbeeld aan een detective, die de opdracht krijgt om een gestolen schilderij op te sporen of aan een detective, die onderzoek uitvoert naar vermiste personen. Andere voorbeelden zijn het opsporen van gestolen voertuigen, zoals auto's en boten. Een andere specialisatie, die tegenwoordig ook redelijk vaak voorkomt, is het uitvoeren van antecentenonderzoeken om te onderzoeken of iemand niet gelogen heeft tijdens een sollicitatieprocedure. In sommige gevallen kan een detective ook aangemerkt worden als forensisch onderzoeker. In dat geval zal een detective proberen om DNA te verzamelen om aan bewijs te kunnen komen. Afhankelijk van het soort onderzoek kan een detective ook verantwoordelijk zijn voor het verhoren en/of interviewen van mensen.

Diefstal en fraude op de werkvloer

Diefstal door personeel op de werkvloer komt redelijk veel voor, en zelfs vaker dan winkeldiefstal door bezoekers. De diefstal hoeft niet alleen uit goederen te bestaan, maar kan ook bestaan uit diefstal van bedrijfsinformatie. De bedrijfsinformatie kan voor andere bedrijf veel geld waard zijn, zoals informatie over een mogelijke aanbesteding. Door de gestolen informatie kan een ander bedrijf een aanbesteding net iets scherper aanbieden. De financiële gevolgen van dit soort diefstallen kunnen in sommige gevallen groot zijn. Omdat dit soort fraudezaken te kunnen onderzoeken kan het ook belangrijk zijn om digitaal onderzoek uit te voeren of gebruik te maken van een infiltrant. Maar ook bij inbraken waar waardevolle goederen gestolen zijn, kan een detective ingeschakeld worden door de directeur of verzekeringsmaatschappij om uit te zoeken wie de daders zijn. Vooral bij zaken waarbij de financiële gevolgen groot zijn kan een detective een uitkomst bieden. Ook bij een vermoeden van brandstichting om de verzekering op te lichten is een stap naar een detectivebureau vaak snel gemaakt. Het detectivebureau kan dan op haar manier een onderzoek instellen en mensen benaderen die mogelijk dingen weten, om zo de zaak op te lossen. Vooral bij zaken die veel de aandacht trekken is er bijna altijd wel iemand die zijn mond niet kan houden.

Werkzaamheden van een detective

Een detective is een particulier onderzoeker die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie, het onderzoeken van zaken en het oplossen van mysteries. Hun werkzaamheden variëren afhankelijk van het type detective en het gebied waarin ze actief zijn. Enkele veelvoorkomende taken van een detective kunnen zijn:

  • Onderzoek uitvoeren: Detectives voeren grondig onderzoek uit om informatie te verzamelen over specifieke zaken. Ze kunnen achtergrondcontroles uitvoeren, getuigen interviewen, bewijsmateriaal verzamelen en digitale sporen volgen.
  • Observatie en surveillance: Detectives zijn vaak betrokken bij het observeren en volgen van personen of locaties om verdachte activiteiten vast te leggen. Ze kunnen verborgen camera's gebruiken, inlichtingen verzamelen en gedetailleerde rapporten opstellen.
  • Opsporen van vermiste personen: Detectives kunnen worden ingeschakeld om vermiste personen op te sporen. Ze analyseren gegevens, interviewen familieleden en vrienden, en werken mogelijk samen met wetshandhavingsinstanties om de vermiste persoon te vinden.
  • Fraudeonderzoek: Detectives kunnen worden ingezet om fraudezaken te onderzoeken, zoals verzekeringsfraude, identiteitsdiefstal of financiële fraude. Ze verzamelen bewijsmateriaal, analyseren financiële gegevens en werken samen met relevante instanties om daders op te sporen.
  • Rechercheonderzoek: Detectives werken soms samen met wetshandhavingsinstanties om misdaden op te lossen.

Het werk van een detective vereist analytische vaardigheden, discretie, doorzettingsvermogen en kennis van wet- en regelgeving. Ze werken soms in teamverband en kunnen zowel in de publieke als de private sector actief zijn.

Beroepsfilm detective:

Film: wat doet een detective:

Opleidingen tot detective

Er bestaan geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep detective op scholen. Wel zijn er cursussen en opleidingsmogelijkheden bij particuliere onderwijsinstellingen voor het beroep detective. Dit is de opleiding particulier onderzoeker detective, die doorgaans één jaar in beslag zal nemen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding zijn er eisen qua vooropleidingen. Wel kan carrière of ervaringen in de beveiliging helpen als het gaat om vooropleidingen. Wie een opleiding tot detective wil volgen doet er wel verstandig aan om te bekijken wat je nu precies kan met de opleiding na je studie. Het is belangrijk dat de vakopleiding afgestemd is op de exameneisen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Als detective heb je geen opsporingsbevoegdheden, zoals de politie die wel heeft. Tijdens de cursus is er onder meer aandacht voor de basiskennis, wettelijke kaders en onderzoekmethodes. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een detective werkzaam kan zijn

Een detective is over het algemeen werkzaam voor een detectivebureau of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen detectivebureau. Onder de detectives zijn redelijk veel zelfstandig ondernemers werkzaam. Er bestaat wel een wezenlijk verschil tussen een detective en bedrijfsrecherchebureau. Een detective werkt doorgaans voor particulieren en een bedrijfsrecherchebureau voor de zakelijke markt. Daarnaast kan een detective intern werkzaam zijn voor grote bedrijven en organisaties, die beschikken over een eigen juridische afdeling. Denk bijvoorbeeld aan een verzekeringsmaatschappij, die ook gebruikmaakt van verzekeringsartsen. Een detective kan ook werkzaam zijn voor een schade-onderzoeksbureau.

Competenties detective

De belangrijkste competentie van een detective zijn integriteit en onafhankelijkheid. Daarnaast moet je een echte speurneus en inspecteur zijn, die beschikt over de juiste onderzoeksvaardigheden. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat je meestal te maken krijgt met veel verschillende mensen tijdens onderzoeken. Een andere belangrijke competentie is wet- en regelgeving, omdat detectives te maken kunnen krijgen met toezichthouders en advocaten. Met andere woorden mag een detective alleen geoorloofde onderzoeken uitvoeren om mogelijke problemen tijdens een latere procedure te voorkomen. Algemeen belangrijke woorden zijn rechercheren, observeren, interviewen, flexibiliteit, plannen, creativiteit, passie, motivatie, stressbestendigheid en conflictbeheersing. Als je werkzaam bent als ondernemer moet je ook aangemerkt kunnen worden als netwerker. Het netwerken is belangrijk om in contact te kunnen komen met de juiste mensen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als detective

Als detective zijn je kansen op werk in loondienst doorgaans beperkt. Er zijn wel veel bedrijven op dit gebied actief, maar dat zijn hoofdzakelijk kleine detectivebureaus, die doorgaans niet snel personeel zullen aannemen. Er zijn wel grote bedrijven die personeel in dienst hebben en ook nog aan willen nemen, maar die kunnen qua opleidingen en ervaring hoge eisen stellen. De meeste detectives starten dan ook als zelfstandig ondernemer. Er is nog steeds een groeiende vraag naar detectivebureaus vanuit de maatschappij. Het doorgroeien als detective moet gezien worden in het starten van je eigen bedrijf of extra opleidingen te volgen om je arbeidskansen te vergroten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris detective

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep detective, omdat de verschillen te groot zijn qua bedrijfssoorten en omdat de meeste detectives als zelfstandig ondernemer werken en dus hun eigen arbeidsvoorwaarden zullen bepalen. Een detective in loondienst zal doorgaans tussen de 2500 tot 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Er zijn wel grote verschillen mogelijk in dit beroep, omdat een laag opgeleide detective meestal stukken minder zal verdienen dan een hoogopgeleide detective, zoals wanneer het gaat om een oud rechercheur van de politie. Als zelfstandig ondernemer is er geen salarisindicatie te geven voor het beroep detective omdat de inkomsten geheel afhankelijk zullen zijn van het aantal en het soort opdrachten die je weet te vergaren.

Eigen bedrijf starten als Detective

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Detective, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Detective

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Detective bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Detective.

Mijnzzp.nl