Forensisch onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep forensisch onderzoeker
Werken als forensisch onderzoeker
Wat doet een forensisch onderzoeker
Wat is forensisch onderzoek?
Film: forensisch onderzoeker
Film: forensisch onderzoek DNA
Opleidingen tot forensisch onderzoeker
Bedrijven waar een forensisch onderzoeker werkzaam kan zijn
Competenties forensisch onderzoeker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als forensisch onderzoeker
Arbeidsvoorwaarden en salaris forensisch onderzoeker
Eigen bedrijf starten als Forensisch onderzoeker
Boekhoudprogramma vergelijken Forensisch onderzoeker

Beroep forensisch onderzoeker

Een forensisch onderzoeker is gespecialiseerd in sporenonderzoek om bewijs te verzamelen voor strafrechtelijk onderzoek. Het beroep forensisch onderzoeker kan variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau, afhankelijk van het specifieke beroep. Een rechercheur van de politie en een patholoog kunnen beide forensisch onderzoeker zijn, echter hebben deze forensisch onderzoekers wel een geheel andere opleiding gevolgd. De specifieke werkzaamheden van een forensisch onderzoeker zijn dan ook afhankelijk van het beroep en het opleidingsniveau. Een andere benaming voor forensisch onderzoek is ook wel forensische wetenschap, omdat forensisch onderzoek betrekking heeft op natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes om bewijs te kunnen verzamelen, zoals een DNA-onderzoek. Als forensisch onderzoeker kan je dus verschillende beroepen uitoefenen en werkzaam zijn voor verschillende instellingen. In alle gevallen is forensisch onderzoek gericht op het helpen opsporen van daders, die een misdrijf begaan hebben, door middel van het uitvoeren van forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek moet gezien worden als algemene term, omdat forensisch onderzoek onderverdeeld kan worden in verschillende onderzoeksgebieden, zoals brandonderzoek, DNA-onderzoek, bloedspooronderzoek of forensische geneeskunde. De werkzaamheden van een forensisch onderzoeker zijn in alle gevallen aan te merken als specialistische werkzaamheden, die toebehoren aan de juiste onderzoekers. Forensisch onderzoek is tegenwoordig niet meer weg te denken, omdat door middel van forensisch onderzoek misdaden opgelost kunnen worden, die anders niet opgelost konden worden. Forensisch onderzoek wordt toegepast op uiteenlopende manieren door verschillende instanties en bedrijven. Binnen de forensische wetenschap bestaan verschillende onderzoeksgebieden. Denk bijvoorbeeld aan forensische digitale opsporing, forensische fotografie, forensische ballistiek en aan forensische geneeskunde.

Werken als forensisch onderzoeker

Forensisch onderzoeker moet dus gezien worden als algemene benaming voor personen die belast zijn met het zoeken naar bewijs om daders op te sporen. Het is niet zo dat alleen rechercheurs aangemerkt kunnen worden als forensisch onderzoeker. Denk bijvoorbeeld ook aan specialisten, die zich gespecialiseerd hebben in brandonderzoek en aan handschriftonderzoek. Als het een patholoog betreft is de benaming forensische pathologie van toepassing. Een forensisch patholoog is meestal werkzaam voor een forensisch instituut, waarbij de officier van justitie opdracht geeft om een obductie of sectie uit te voeren op een lichaam om bewijs te verzamelen. Daarnaast kan een forensisch patholoog ingezet worden om de identiteit te achterhalen van personen. Het is dus de forensisch patholoog, die de lijkschouwing uitvoert om de doodsoorzaak of de identiteit van mensen te kunnen vaststellen. Binnen de politie spreekt men tegenwoordig niet meer van de afdeling technische recherche, maar van de afdeling forensische opsporing (FO). De afdeling forensische opsporing heeft als belangrijke taak het zoeken naar sporen en het veiligstellen van sporen. Er bestaan verschillende functies met betrekking tot forensisch onderzoek bij de politie, zoals forensisch brandonderzoek, forensische patroonherkenning en forensisch coördinator. De forensisch coördinator is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie met andere forensische opsporingsdiensten, zoals met het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI).

Wat doet een forensisch onderzoeker

Een forensisch onderzoeker is in alle gevallen verantwoordelijk voor het zoeken naar bewijs. Dit heeft niet alleen betrekking op de bekende DNA-onderzoeken. Denk bijvoorbeeld ook aan digitale rechercheurs, die belast zijn met het zoeken naar sporen op computers en andere digitale apparatuur. Daarnaast kan een digitale rechercheur verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van videobeeld of verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van foto's. Dit soort werkzaamheden hoort ook toe tot forensisch onderzoek. Een ander voorbeeld van forensisch onderzoek is forensische accountancy. Forensische accountancy behoort tot de werkzaamheden van gespecialiseerde accountants en/of auditors. In dat geval is er meestal sprake van een belastinginspecteur, die belast is met het zoeken naar sporen om fraude te kunnen aantonen. Ook technisch en materiaalkundig onderzoek kunnen aangemerkt worden als forensisch onderzoek. Denk in dat geval aan techneuten, ingenieurs of aan werktuigbouwkundigen, die verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar sporen waardoor een ongeluk heeft kunnen gebeuren. In dat geval kunnen forensisch onderzoekers bijvoorbeeld zoeken naar eventuele haarscheurtjes in metaal om de materiaalkwaliteit te kunnen vaststellen. Dit soort onderzoeken kan belangrijk zijn als het een vliegramp betreft of als een machine het begeven heeft waarbij slachtoffers gevallen zijn.

Wat is forensisch onderzoek?

Forensisch onderzoek is een (wetenschappelijke) discipline die zich bezighoudt met het verzamelen, analyseren en interpreteren van bewijsmateriaal dat wordt gebruikt bij strafrechtelijke en civiele onderzoeken. Het doel van forensisch onderzoek is om objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verstrekken die kan helpen bij het vaststellen van de waarheid in een juridische context. Forensisch onderzoek wordt uitgevoerd door forensisch onderzoekers, ook wel forensisch wetenschappers genoemd. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van forensisch onderzoek:

  • Misdaad: Forensisch onderzoek begint meestal op de plaats delict. Forensisch onderzoekers verzamelen fysiek bewijsmateriaal, zoals vingerafdrukken, DNA-sporen, bloedspatten, vezels, wapens en andere materialen die kunnen helpen bij het identificeren van daders, het reconstrueren van gebeurtenissen en het ondersteunen van de strafzaak.
  • Forensische laboratoriumanalyse: Verzamelde bewijsmaterialen worden vervolgens naar het forensisch laboratorium gebracht voor gedetailleerde analyse. Forensische onderzoekers maken gebruik van verschillende wetenschappelijke technieken en instrumenten om bewijs te onderzoeken, zoals DNA-analyse, vingerafdrukvergelijkingen, ballistische tests, chemische analyse en forensische pathologie (bijvoorbeeld autopsie).
  • Forensische documentanalyse: Dit omvat het onderzoeken van documenten, zoals handtekeningen, geschreven tekst, papier, inkt en digitale bestanden, om authenticiteit, vervalsingen, wijzigingen en andere relevante informatie vast te stellen.
  • Forensische computeronderzoek: Met de opkomst van digitale technologieën is forensisch onderzoek ook uitgebreid naar de analyse van digitale bewijsmaterialen. Forensische onderzoekers kunnen digitale apparaten onderzoeken, zoals computers, smartphones, harde schijven en netwerken, om digitale sporen, communicatie, bestanden en andere informatie te vinden die van belang kan zijn voor een zaak.
  • Forensische expertgetuigen: Forensische onderzoekers kunnen optreden als getuigen in de rechtszaal en hun bevindingen en expertise delen met het gerecht. Ze kunnen verklaringen afleggen over de betrouwbaarheid en interpretatie van het verzamelde bewijsmateriaal.

Forensisch onderzoek speelt een essentiële rol in het strafrechtelijk systeem, waarbij het helpt bij het oplossen van misdaden, het identificeren van daders, het ondersteunen van strafvervolging en het waarborgen van een eerlijk en rechtvaardig proces. Het wordt ook toegepast in andere gebieden, zoals verkeersongevallenanalyse, verzekeringsclaims, fraudeonderzoek en bedrijfsveiligheid.

Film: forensisch onderzoeker

Film: forensisch onderzoek DNA

Opleidingen tot forensisch onderzoeker

Het beroep forensisch onderzoeker is te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Daarnaast komt het beroep forensisch onderzoeker voor op Mbo-niveau tot universitair niveau. Denk bijvoorbeeld aan de Mbo-opleiding digitaal onderzoeker, de hbo-opleiding integrale veiligheid, de forensisch accountant opleiding of aan de hbo-opleiding forensisch onderzoeker. Binnen de politie worden forensisch onderzoekers vaak aangemerkt als recherchekundige. Recherchekundigen binnen de politie beschikken minimaal over een gerichte hbo-opleiding. Het beroep forensisch onderzoeker is tegenwoordig aan te merken als populair beroep waarvoor verschillende opleidingen bestaan. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een forensisch onderzoeker werkzaam kan zijn

Een forensisch onderzoeker kan voor verschillende werkgevers werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de politie, de brandweer of aan het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI). Daarnaast kan een forensisch onderzoeker werkzaam zijn voor particuliere onderzoeksinstellingen. Ook milieukundigen kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als forensisch onderzoeker.

Competenties forensisch onderzoeker

De competenties van een forensisch onderzoeker zijn niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep forensisch onderzoeker bestaat uit verschillende functies en opleidingsniveaus, die allemaal om hun eigen competenties vragen. Een forensisch onderzoeker, die DNA-onderzoek uitvoert in een laboratorium, zal over andere competenties moeten beschikken dan een forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie. In alle gevallen moet een forensisch onderzoeker wel over onderzoeksvaardigheden beschikken. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen. Algemene belangrijke woorden zijn nauwkeurigheid, integriteit, onafhankelijkheid, analytisch, analyseren, controleren, rapporteren en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als forensisch onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een forensisch onderzoeker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat het beroep forensisch onderzoeker tegenwoordig aan te merken is als populair beroep. Met andere woorden kan er sprake zijn van veel concurrentie. Daarnaast worden er veel interne opleidingen aangeboden als het de politie betreft. De doorgroeimogelijkheden van een forensisch onderzoeker zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van de specifieke werkzaamheden en werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris forensisch onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep forensisch onderzoeker, omdat je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende functies. Wat een forensisch onderzoeker precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat het opleidingsniveau binnen dit beroep erg kan verschillen. Een forensisch onderzoeker met een wetenschappelijke opleiding die werkzaam is voor het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) zal meer verdienen dan een Hbo-opgeleide forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie.

Eigen bedrijf starten als Forensisch onderzoeker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Forensisch onderzoeker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Forensisch onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Forensisch onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Forensisch onderzoeker.

Mijnzzp.nl