Forensisch onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Forensisch onderzoeker is een algemene term voor mensen die belast zijn met forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek is technisch onderzoek dat op uiteenlopende manieren ingezet kan worden om bewijsmateriaal te verkrijgen. Het beroep forensisch onderzoeker kan variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau, afhankelijk van het specifieke beroep. Een rechercheur van de politie en een patholoog kunnen beide forensisch onderzoeker zijn echter hebben deze forensisch onderzoekers wel een geheel andere opleidingen gevolgd. De specifieke werkzaamheden als forensisch onderzoeker zijn dan ook afhankelijk van het beroep en het opleidingsniveau. Een andere benaming voor forensisch onderzoek is ook wel forensische wetenschap, omdat forensisch onderzoek betrekking heeft op natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes om bewijs te kunnen verzamelen zoals een DNA-onderzoek. Als forensisch onderzoeker kan je dus verschillende beroepen uitoefenen en werkzaam zijn voor verschillende instellingen. In alle gevallen is forensisch onderzoek gericht op het helpen opsporen van daders die een misdrijf begaan hebben door middel van het uitvoeren van forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek is ook weer een algemene term, omdat forensisch onderzoek onderverdeeld kan worden binnen uiteenlopende soorten onderzoeksgebieden zoals brandonderzoek, DNA-onderzoek, bloedspooronderzoek of bijvoorbeeld forensische geneeskunde.

De werkzaamheden van een forensisch onderzoeker zijn in alle gevallen aan te merken als zeer specialistische werkzaamheden die toebehoren aan de juiste vaklieden. Zoals eerder omschreven komt het beroep forensisch onderzoeker op verschillende niveaus voor. Forensisch onderzoek is binnen de maatschappij tegenwoordig niet meer weg te denken, omdat door middel van forensisch onderzoek misdaden opgelost kunnen worden die anders niet opgelost konden worden. Forensisch onderzoek wordt toegepast op uiteenlopende manieren door verschillende instanties en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan handschriftonderzoeken, aan brandonderzoeken, aan DNA-onderzoeken en aan forensische pathologie. Al deze verschillende forensisch onderzoekers zoeken naar bewijs om mogelijke misdaden op te kunnen lossen.

Forensisch Patholoog

Een forensisch patholoog is een forensisch onderzoeker die over het algemeen werkzaam zal zijn voor een forensisch instituut, waarbij de officier van justitie opdracht geeft om een obductie c.q. sectie uit te voeren op een lichaam om bewijs te verzamelen. Daarnaast kan een forensisch patholoog ingezet worden om bijvoorbeeld de identiteit te kunnen achterhalen van personen. Het is dus de forensisch patholoog die de lijkschouwing zal uitvoeren om de doodsoorzaak of de identiteit van de betreffende persoon vast te kunnen stellen. Het beroep forensisch patholoog betreft een beroep op hoog niveau dat qua opleiding minimaal elf jaar in beslag zal nemen.

Forensisch Opsporing Politie

Binnen de politie spreekt men tegenwoordig niet meer van de afdeling technische recherche maar van de afdeling forensische opsporing (FO). De afdeling forensische opsporing van de politie heeft als belangrijke taak het zoeken naar sporen en het veiligstellen van sporen. Er bestaan verschillende soorten functies met betrekking tot forensisch onderzoek bij de politie, zoals forensisch brandonderzoek, forensisch patroonherkenning en forensisch coördinator. De forensisch coördinator is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie met andere forensische opsporingsdiensten, zoals met het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI).

Forensisch Onderzoek:

Forensisch onderzoek DNA:

Opleidingen tot forensisch onderzoeker

Het beroep en de opleiding forensisch onderzoeker zijn tegenwoordig erg populair. Het beroep forensisch onderzoeker kent dan ook veel verschillende vormen en opleidingseisen die om verschillende competenties en vooropleidingen vragen. Ondanks dat de meeste beroepen binnen het vakgebied minimaal om een Hbo-opleiding vragen bestaan er wel degelijk passende vooropleidingen op Mbo-niveau, zoals de Mbo-opleiding digitaal onderzoeker. Er bestaan tegenwoordig enkele passende Hbo-opleidingen zoals de Hbo-opleiding Forensisch Onderzoek of de Hbo-opleiding Integrale Veiligheid. Ook de opleiding recherchekundige van de politieacademie is een passende opleiding.

Bedrijven waar een forensisch onderzoeker werkzaam kan zijn

Een  forensisch onderzoeker is over het algemeen werkzaam voor de politie of het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI), of is werkzaam voor een particuliere onderzoeksinstelling.

Competenties forensisch onderzoeker

De competenties als forensisch onderzoeker zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep forensisch onderzoeker bestaat uit verschillende functies en opleidingsniveaus die allemaal om hun eigen competenties vragen. Een forensisch onderzoeker die DNA-onderzoek uitvoert in een laboratorium zal andere competenties moeten beschikken dan een forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie. Algemene belangrijke competenties als forensisch onderzoeker zijn onder andere: nauwkeurigheid, integriteit, onafhankelijkheid, onderzoeksvaardigheden, analytisch vermogen en communicatieve vaardigheden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als forensisch onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als forensisch onderzoeker is matig te noemen, ondanks dat er steeds meer vraag is naar goed opgeleide forensisch onderzoekers. Mede doordat de nieuwe opleidingen veel studenten aantrekken kan het verkrijgen van een baan als forensisch onderzoeker lastig zijn. Binnen het politieapparaat worden ook veel interne opleidingen aangeboden. De doorgroeimogelijkheden als forensisch onderzoeker zijn sterk afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau. Zonder passende vervolgopleidingen zal het doorgroeien als forensisch onderzoeker moeilijk zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris forensisch onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep forensisch onderzoeker, omdat je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende functies. Wat een forensisch onderzoeker precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat het opleidingsniveau binnen dit beroep erg kan verschillen. Een forensisch onderzoeker met een wetenschappelijke opleiding die werkzaam is voor het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) zal meer verdienen dan een Hbo-opgeleide forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie.

Mijnzzp.nl