Forensisch onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een forensisch onderzoeker is gespecialiseerd in sporenonderzoek om bewijs te verzamelen voor strafrechtelijk onderzoek. Het beroep forensisch onderzoeker kan variëren van Mbo-niveau tot universitair niveau, afhankelijk van het specifieke beroep. Een rechercheur van de politie en een patholoog kunnen beide forensisch onderzoeker zijn, echter hebben deze forensisch onderzoekers wel een geheel andere opleiding gevolgd. De specifieke werkzaamheden van een forensisch onderzoeker zijn dan ook afhankelijk van het beroep en het opleidingsniveau. Een andere benaming voor forensisch onderzoek is ook wel forensische wetenschap, omdat forensisch onderzoek betrekking heeft op natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes om bewijs te kunnen verzamelen, zoals een DNA-onderzoek. Als forensisch onderzoeker kan je dus verschillende beroepen uitoefenen en werkzaam zijn voor verschillende instellingen. In alle gevallen is forensisch onderzoek gericht op het helpen opsporen van daders, die een misdrijf begaan hebben, door middel van het uitvoeren van forensisch onderzoek. Forensisch onderzoek moet gezien worden als algemene term, omdat forensisch onderzoek onderverdeeld kan worden in verschillende onderzoeksgebieden, zoals brandonderzoek, DNA-onderzoek, bloedspooronderzoek of forensische geneeskunde. De werkzaamheden van een forensisch onderzoeker zijn in alle gevallen aan te merken als specialistische werkzaamheden, die toebehoren aan de juiste onderzoekers. Forensisch onderzoek is tegenwoordig niet meer weg te denken, omdat door middel van forensisch onderzoek misdaden opgelost kunnen worden, die anders niet opgelost konden worden. Forensisch onderzoek wordt toegepast op uiteenlopende manieren door verschillende instanties en bedrijven. Binnen de forensische wetenschap bestaan verschillende onderzoeksgebieden. Denk bijvoorbeeld aan forensische digitale opsporing, forensische fotografie, forensische ballistiek en aan forensische geneeskunde.

Forensisch onderzoeker moet dus gezien worden als algemene benaming voor personen die belast zijn met het zoeken naar bewijs om daders op te sporen. Het is niet zo dat alleen rechercheurs aangemerkt kunnen worden als forensisch onderzoeker. Denk bijvoorbeeld ook aan specialisten, die zich gespecialiseerd hebben in brandonderzoek en aan handschriftonderzoek. Als het een patholoog betreft is de benaming forensische pathologie van toepassing. Een forensisch patholoog is meestal werkzaam voor een forensisch instituut, waarbij de officier van justitie opdracht geeft om een obductie of sectie uit te voeren op een lichaam om bewijs te verzamelen. Daarnaast kan een forensisch patholoog ingezet worden om de identiteit te achterhalen van personen. Het is dus de forensisch patholoog, die de lijkschouwing uitvoert om de doodsoorzaak of de identiteit van mensen te kunnen vaststellen. Binnen de politie spreekt men tegenwoordig niet meer van de afdeling technische recherche, maar van de afdeling forensische opsporing (FO). De afdeling forensische opsporing heeft als belangrijke taak het zoeken naar sporen en het veiligstellen van sporen. Er bestaan verschillende functies met betrekking tot forensisch onderzoek bij de politie, zoals forensisch brandonderzoek, forensische patroonherkenning en forensisch coördinator. De forensisch coördinator is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie met andere forensische opsporingsdiensten, zoals met het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI).

Wat doet een forensisch onderzoeker

Een forensisch onderzoeker is in alle gevallen verantwoordelijk voor het zoeken naar bewijs. Dit heeft niet alleen betrekking op de bekende DNA-onderzoeken. Denk bijvoorbeeld ook aan digitale rechercheurs, die belast zijn met het zoeken naar sporen op computers en andere digitale apparatuur. Daarnaast kan een digitaal rechercheur verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van videobeeld of verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van foto's. Dit soort werkzaamheden hoort ook toe tot forensisch onderzoek. Een ander voorbeeld van forensisch onderzoek is forensische accountancy. Forensische accountancy behoort tot de werkzaamheden van gespecialiseerde accountants en/of auditors. In dat geval is er meestal sprake van een belastinginspecteur, die belast is met het zoeken naar sporen om fraude te kunnen aantonen. Ook technisch en materiaalkundig onderzoek kunnen aangemerkt worden als forensisch onderzoek. Denk in dat geval aan techneuten, ingenieurs of aan werktuigbouwkundigen, die verantwoordelijk zijn voor het zoeken naar sporen waardoor een ongeluk heeft kunnen gebeuren. In dat geval kunnen forensisch onderzoekers bijvoorbeeld zoeken naar eventuele haarscheurtjes in metaal om de materiaalkwaliteit te kunnen vaststellen. Dit soort onderzoeken kan belangrijk zijn als het een vliegramp betreft of als een machine het begeven heeft waarbij slachtoffers gevallen zijn.

Forensisch onderzoek DNA:

Opleidingen tot forensisch onderzoeker

Het beroep forensisch onderzoeker is te algemeen om een specifieke opleiding te benoemen. Daarnaast komt het beroep forensisch onderzoeker voor op Mbo-niveau tot universitair niveau. Denk bijvoorbeeld aan de Mbo-opleiding digitaal onderzoeker, de Hbo-opleiding integrale veiligheid of aan de Hbo-opleiding forensisch onderzoeker. Binnen de politie worden forensisch onderzoekers vaak aangemerkt als recherchekundige. Recherchekundigen binnen de politie beschikken minimaal over een gerichte Hbo-opleiding. Het beroep forensisch onderzoeker is tegenwoordig aan te merken als populair beroep waarvoor verschillende opleidingen bestaan.

Bedrijven waar een forensisch onderzoeker werkzaam kan zijn

Een forensisch onderzoeker kan voor verschillende werkgevers werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de politie, de brandweer of aan het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI). Daarnaast kan een forensisch onderzoeker werkzaam zijn voor particuliere onderzoeksinstellingen. Ook milieukundigen kunnen in sommige gevallen aangemerkt worden als forensisch onderzoeker.

Competenties forensisch onderzoeker

De competenties van een forensisch onderzoeker zijn niet eenduidig aan te geven, omdat het beroep forensisch onderzoeker bestaat uit verschillende functies en opleidingsniveaus, die allemaal om hun eigen competenties vragen. Een forensisch onderzoeker, die DNA-onderzoek uitvoert in een laboratorium, zal over andere competenties moeten beschikken dan een forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie. In alle gevallen moet een forensisch onderzoeker wel over onderzoeksvaardigheden beschikken. Ook communicatie kan aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal te maken hebt met verschillende collega's en externe partijen. Algemene belangrijke woorden zijn nauwkeurigheid, integriteit, onafhankelijkheid, analytisch, analyseren, controleren, rapporteren en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als forensisch onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een forensisch onderzoeker is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel is het zo dat het beroep forensisch onderzoeker tegenwoordig aan te merken is als populair beroep. Met andere woorden kan er sprake zijn van veel concurrentie. Daarnaast worden er veel interne opleidingen aangeboden als het de politie betreft. De doorgroeimogelijkheden van een forensisch onderzoeker zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van de specifieke werkzaamheden en werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris forensisch onderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden voor het beroep forensisch onderzoeker, omdat je voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam kan zijn in verschillende functies. Wat een forensisch onderzoeker precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat het opleidingsniveau binnen dit beroep erg kan verschillen. Een forensisch onderzoeker met een wetenschappelijke opleiding die werkzaam is voor het Nederlandse Forensisch Instituut (NFI) zal meer verdienen dan een Hbo-opgeleide forensisch onderzoeker die werkzaam is voor de politie.

Mijnzzp.nl