Grafoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een grafoloog is iemand die zich gespecialiseerd heeft in het analyseren van handschriften. Grafologie of schriftkunde is de pseudowetenschappelijke studie en analyse van handschriften in relatie tot de menselijke psychologie. Een grafoloog probeert door middel van het analyseren van handschriften de ware aard van de schrijver boven water te krijgen. Grafologie wordt voornamelijk toegepast bij personeelsselectie en bij persoonlijkheidstypering. Volgens grafologen kunnen door het bestuderen van iemands handschrift zijn ware aard, karaktereigenschappen en betrouwbaarheid boven water gehaald worden. Grafologie kan alleen bij mensen ouder dan achttien jaar toegepast worden, omdat jongeren nog niet volledig ontwikkeld zijn qua handschrift. Ook bij zieke mensen die bijvoorbeeld trillen of kramp hebben, is het niet mogelijk om teksten te analyseren. Tegenwoordig komt het beroep grafoloog bijna niet meer voor, omdat niet veel mensen gebruikmaken van grafologie. Grafologie is daarnaast omstreden, omdat niet iedereen gelooft in de werking van grafologie. Wetenschappelijk gezien is er geen bewijs dat grafologie werkt. Grafologie kan niet gezien worden als forensisch schriftonderzoek, omdat forensisch schriftonderzoek gericht is op het herkennen van handschriften. Dit heeft verder niks te maken met het kunnen bepalen van gedrag of de betrouwbaarheid van mensen. Zoals eerder omschreven komt het beroep grafoloog bijna niet meer voor. In het verleden waren grafologen meestal verantwoordelijk voor personeelsselectie, maar tegenwoordig is dit niet meer van toepassing. De meeste werkgevers maken tegenwoordig gebruik van psychologen om te bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Volgens grafologen projecteert het handschrift van mensen verschillende bruikbare informatie, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Dit betreft vooral het kunnen bepalen van karaktereigenschappen.

Een grafoloog is dus gespecialiseerd in grafologie, wat ook gezien kan worden als schriftpsychologie. Grafologie of schriftpsychologie heeft betrekking op het analyseren van handschriften om karaktereigenschappen van mensen te kunnen bepalen. Als grafoloog ben je dus op een bijzondere manier in staat om mensen te leren kennen door middel van het analyseren van handschriften. Een grafoloog bepaalt dan ook karaktereigenschappen van mensen zonder dat hij of zij de mensen ontmoet. Enkele belangrijke karaktereigenschappen die een grafoloog kan herkennen bij mensen zijn ambitie, wilskracht, stabiliteit, zelfvertrouwen, enthousiasme en sociale vaardigheden. Een grafoloog kijk hiervoor onder andere naar specifieke kenmerken zoals de hellingshoek van letters en woorden, de druk waarmee woorden geschreven worden en de onderlinge woordafstand. In het verleden waren het vooral werkgevers en recruiters, die gebruikmaakten van grafologen. Tegenwoordig maken werkgevers en recruiters alleen nog gebruik van psychologen om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie. Dit betreft vooral vacatures voor de hogere functies binnen het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan pas afgestudeerde studenten, die eventueel een traineeship krijgen aangeboden. Grafologie gaat wel verder dan alleen het kunnen vinden van geschikte werknemers. Grafologen beweren ook te kunnen bepalen of iemand drugs of drank gebruikt, omdat dit direct invloed heeft op het handschrift. Ook beweren grafologen dat ze aan het handschrift kunnen herkennen dat iemand liegt of onbetrouwbaar is.

Grafologie en schriftexpertise

Grafologie en schriftexpertise hebben beide met schrift te maken, echter kunnen grafologie en schriftexpertise niet zomaar met elkaar vergeleken worden omdat een grafoloog meer bezig is met de persoonlijkheidsstructuur van mensen en een forensische schriftexpert juist probeert te onderzoeken of een bepaalde handtekening of ander soort schrift echt is of wellicht vervalst is. Schriftexpertise kan daarnaast ook ingezet worden als iemand een dreigbrief heeft geschreven en de politie denkt dat de schrijver terug te vinden is binnen een bepaalde groep mensen. Grafologie en schriftexpertise hebben dus beide betrekking op geschreven teksten, maar dan wel op verschillende manieren. Iemand die gespecialiseerd is in schriftexpertise moet eerder aangemerkt worden als forensisch onderzoeker.

Wat doet een grafoloog:

Grafologie:

Opleidingen tot grafoloog

Er zijn geen opleidingsmogelijkheden via gewone scholen voor het beroep grafoloog. Wel is er een Nederlandse orde van grafologen waar meer informatie te vinden is over grafologie. Bovendien heeft het beroep grafoloog raakvlakken met de psychologie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een grafoloog werkzaam kan zijn

Een grafoloog moet in de meeste gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Het beroep grafoloog komt in loondienst eigenlijk niet voor. Daarnaast kan grafologie gezien worden als aanvulling op een ander beroep. Zoals eerder omschreven komt het beroep grafoloog professioneel gezien bijna niet meer voor.

Competenties grafoloog

De belangrijkste competentie van een grafoloog is het kunnen analyseren van handschriften. Daarnaast moet een grafoloog kennis hebben van psychologie. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je meestal in opdracht zal werken van andere mensen of organisaties. Algemeen belangrijke woorden zijn creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit, oordeelvorming, onderzoeksvaardigheden, inspirator en sociale vaardigheden. Grafologie betreft een pseudowetenschap en kan dus niet aangemerkt worden als wetenschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als grafoloog

Het arbeidsmarktperspectief van een grafoloog is niet van toepassing, omdat het beroep grafoloog bijna niet meer voorkomt. Daarnaast waren de meeste grafologen in het verleden werkzaam als ondernemer. Er zijn voor het beroep grafoloog geen mogelijke doorgroeimogelijkheden te benoemen. Wel kan het starten van een eigen bedrijf gezien worden als het doorgroeien binnen een carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris grafoloog

Arbeidsvoorwaarden zijn voor dit beroep niet van toepassing omdat je werkzaam zal zijn als zelfstandig ondernemer en je dan natuurlijk je eigen arbeidsvoorwaarden zal bepalen. Ook is het geven van een salarisindicatie voor dit beroep niet mogelijk omdat een grafoloog werkzaam zal zijn als freelancer. Een grafoloog zal doorgaans per opdracht factureren en niet per uur werken. Er zijn overigens niet heel veel grafologen die voldoende opdrachten binnen kunnen halen om hier van rond te kunnen komen.

Read this information on Graphologist in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Graphologe auf Deutsch.

Lea esta información sobre Grafologo en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Grafoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grafoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl