Schrijver

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep schrijver
Schrijven op verschillende inspirerende manieren
Het schrijven van muziekstukken
Wat doet een schrijver precies?
Communiceren door middel van geschreven tekst
Boek schrijven
Waarom schrijven
Persoonlijk schrijven
Beroepsfilm schrijver:
Schrijftips:
Opleidingen tot schrijver
Bedrijven waar een schrijver werkzaam kan zijn
Competenties schrijver
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schrijver
Arbeidsvoorwaarden en salaris schrijver
Eigen bedrijf starten als Schrijver
Boekhoudprogramma vergelijken Schrijver

Beroep schrijver

Een schrijver of schrijfster is iemand die geschreven werk produceert. Bij het schrijven denken de meeste mensen al snel aan het schrijven van een boek, maar er bestaan veel meer vormen van schrijven. Een andere benaming voor een schrijver is ook wel auteur. Een auteur is de geestelijk eigenaar van creatief werk, zoals van een boek. De term auteur heeft niet alleen betrekking op geschreven stukken, omdat ook films en documentaires onder de noemer auteur kunnen vallen. De term auteur geeft dan ook aan dat het om de geestelijk eigenaar gaat van het werk. Schrijven kunnen we wellicht in het kort het beste omschrijven als het uiten van kennis, gevoelens en creatieve gedachtes op papier of op de computer. Wat een schrijver precies wil uiten is afhankelijk van de soort schrijver en de gekozen literatuur of lectuur. Zoals eerder omschreven zijn er veel verschillende soorten schrijvers en kan een schrijver om verschillende redenen schrijven. Lang niet alle schrijvers schrijven alleen boeken of romans, omdat een schrijver ook andere teksten kan schrijven. Denk bijvoorbeeld aan schrijvers die zakelijke teksten voor vakbladen schrijven of aan schrijvers die zich gespecialiseerd hebben in het schrijven van reclameteksten voor folders en websites. Dit soort schrijvers noemt zichzelf over het algemeen geen schrijver, maar ze zijn wel gewoon schrijver. De klassieke schrijver is wel een schrijver die boeken en romans schrijft als auteur. Het beroep schrijver moet verder heel algemeen gezien worden, omdat iedere schrijver kan en mag schrijven zoals hij of zij wil schrijven. Het is niet zo dat alle schrijvers automatisch ook hun geschreven teksten publiceren, dit kan per schrijver verschillen. Het beroep schrijver is aan te merken als een mooi beroep, omdat goede schrijvers de juiste emoties kunnen koppelen aan de juiste woorden op de juiste manier. Het schrijven is voor veel mensen een goede manier om hun creativiteit te kunnen delen met de buitenwereld.

Schrijven op verschillende inspirerende manieren

Schrijven is voorbehouden aan iedereen en niet gebonden aan regels of verplichtingen. Er zijn dan ook veel mensen die hobbymatig of beroepsmatig schrijven, omdat ze dit nu eenmaal leuk vinden en wellicht hopen dat een uitgever hun stuk op de markt brengt, bijvoorbeeld een nieuw boek. Ondanks dat we in moderne tijden leven is een goed boek lezen onder veel mensen nog steeds populair en geliefd, omdat het betrokken raken in veel verhaal zo boeiend kan zijn. Het schrijven of lezen van boeken is natuurlijk maar een voorbeeld, omdat er veel verschillende soorten boeken en teksten bestaan. Denk bijvoorbeeld ook aan vakliteratuur die interessant kan zijn voor bepaalde doelgroepen. Zoals eerder omschreven bestaan er veel beroepen die te maken hebben met het schrijven van teksten. Denk bijvoorbeeld aan journalisten, copywriters, scenarioschrijvers en tekstschrijvers. Daarnaast kennen we tegenwoordig nog de moderne bloggers, die ook veel schrijven op het internet.

Het schrijven van muziekstukken

Een andere vorm van schrijven die wellicht niet bij iedereen even bekend zal zijn, is het schrijven van muziek. Een componist is een muziek-ontwerper en muziekschrijver die ook toebehoort tot de schrijvers, omdat hij of zij bladmuziek schrijft. Zonder bladmuziek kunnen musici geen gezamenlijke muziek maken. Daarnaast kennen we nog dichters, die poëzie schrijven. Poëzie is geschreven tekst, die door de juiste personen ook op een bijzondere manier voorgedragen kan worden. Poëzie is vooral populair tijdens bijzondere aangelegenheden, zoals tijdens een ceremonie. Een laatste voorbeeld van bijzondere schrijvers zijn toneelschrijvers. Toneelschrijvers zijn verantwoordelijk voor het schrijven van complete theaterteksten, die toneelspelers gebruiken om een voorstelling te kunnen geven.

Wat doet een schrijver precies?

Een schrijver is dus een creatief persoon die zich bezighoudt met het produceren van geschreven materiaal. De taken en verantwoordelijkheden van een schrijver kunnen sterk variëren, afhankelijk van het specifieke genre, de branche en het type schrijfwerk waarmee ze bezig zijn. Over het algemeen omvatten de taken van een schrijver het volgende:

  • Schrijven van teksten: Het belangrijkste aspect van het werk van een schrijver is het creëren van geschreven inhoud. Dit kan variëren van romans, gedichten en korte verhalen tot artikelen, blogs, scripts, technische documentatie, marketingmateriaal en nog veel meer. Schrijvers gebruiken hun creativiteit, verbeelding en taalvaardigheden om inhoud te produceren die aantrekkelijk, informatief en boeiend is.
  • Onderzoek: Afhankelijk van het type schrijfwerk dat ze doen, moeten schrijvers mogelijk onderzoek doen naar specifieke onderwerpen om de benodigde feitelijke informatie te verzamelen. Ze kunnen bronnen raadplegen, interviews afnemen en online of offline bronnen gebruiken om een grondig begrip van het onderwerp te krijgen en accuraat te schrijven.
  • Planning en organisatie: Schrijvers moeten vaak hun schrijfwerk plannen en organiseren. Ze stellen deadlines, maken schrijfschema's en structureren hun werk om ervoor te zorgen dat ze consistent en op tijd kunnen leveren. Ze kunnen ook concepten en outlines maken voordat ze beginnen met schrijven, vooral bij langere werken zoals boeken of scripts.
  • Herschrijven en bewerken: Een belangrijk aspect van het schrijfproces is het herschrijven en bewerken van de geschreven inhoud. Schrijvers herzien en verbeteren hun werk om de kwaliteit, helderheid, grammatica en stijl te verfijnen. Ze kunnen feedback van redacteuren, peers of betaalde correctoren gebruiken om hun werk te versterken.
  • Onderhouden van deadlines: Schrijvers moeten zichzelf vaak houden aan strikte deadlines, vooral als ze werken aan opdrachten voor klanten of publicaties. Ze moeten in staat zijn om hun tijd effectief te beheren en ervoor te zorgen dat ze hun schrijfprojecten tijdig voltooien.
  • Marktkennis en zelfpromotie: Veel schrijvers moeten ook op de hoogte blijven van de markttrends en kansen op het gebied van publicatie of opdrachtgevers. Ze kunnen actief zijn op sociale media, een website of een blog onderhouden en netwerken om hun werk te promoten en nieuwe kansen te vinden.

Communiceren door middel van geschreven tekst

Het werk van een schrijver kan zeer divers zijn, afhankelijk van hun interessegebieden en specialisaties. Sommige schrijvers werken in loondienst bij uitgeverijen, reclamebureaus of bedrijven, terwijl anderen als freelancers werken en hun diensten aanbieden aan verschillende klanten. Het gemeenschappelijke doel van alle schrijvers is echter om effectief te communiceren via geschreven tekst en de lezers te informeren, entertainen of inspireren met hun woorden.

Boek schrijven

Het zelf schrijven van een boek heeft op redelijk veel mensen een aantrekkingskracht, omdat een goed boek met positieve recensies al snel veel aandacht zal krijgen en dus ook goed kan verkopen. Helaas is het schrijven van een boek maar een onderdeel van de werkzaamheden en zal het boek ook op de markt gebracht moeten worden. Het uitgeven van een nieuw boek kan nogal eens moeilijk zijn, omdat uitgevers zeer kritisch zijn. Redelijk veel mensen proberen daarom tegenwoordig een boek zelf op de markt te brengen in eigen beheer, omdat een uitgever dit bijvoorbeeld niet wenst te doen. Het zelf uitbrengen van een boek heeft voordelen, maar ook dit is niet heel makkelijk en geeft dit geen garantie op succes. Daarnaast moet het schrijven van een boek niet onderschat worden, omdat dit veel werk is. De meeste schrijvers hebben een langere periode nodig om een boek te kunnen schrijven. Dit komt deels ook, doordat de meeste schrijvers niet aangemerkt kunnen worden als fulltime schrijver.

Waarom schrijven

Waarom iemand wenst te schrijven is persoonlijk. Over het algemeen schrijven schrijvers omdat het schrijven een bepaalde vorm van vrijheid geeft. Daarnaast werkt schrijven ontspannend en heeft het een positief effect op de gezondheid. Dit houdt niet in dat het schrijven alleen maar ontspanning geeft, omdat het wel gewoon hard werken is. Schrijven kan ook aangemerkt worden als tijdrovende werkzaamheden, omdat de meeste schrijvers veel tijd kwijt zijn aan het bedenken en opschrijven van goede teksten. Dit neemt niet weg dat het schrijversvak aan te merken is als mooi beroep. Het vinden en toepassen van de juiste woorden kan de mooie teksten opleveren, die bepaalde emoties kunnen losmaken onder de lezers. Dit soort teksten is wat het schrijversvak zo mooi maakt. Een andere groot voordeel van het schrijversvak is dat schrijvers overal werkzaam kunnen zijn.

Persoonlijk schrijven

Het is niet zo dat het schrijven alleen is voorbehouden aan professionele schrijvers. Denk bijvoorbeeld ook aan zelf kunnen schrijven van een motivatiebrief, het schrijven van een betoog of aan het schrijven van een rouwkaart. Het goed leren schrijven is eigenlijk voor iedereen belangrijk en kan verschillende vormen aannemen.

Beroepsfilm schrijver:

Schrijftips:

Opleidingen tot schrijver

Er bestaan enkele erkende opleidingsmogelijkheden tot schrijver binnen Nederland, zoals aan de Schrijversvakschool in Amsterdam die een vierjarige vakopleiding aanbieden. Daarnaast worden er uiteenlopende soorten cursussen en andere opleidingen aangeboden die interessant kunnen zijn voor schrijvers. Omdat het zoveel verschillende soorten schrijvers bestaan is het verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen. Het worden van schrijver is niet alleen afhankelijk van een mogelijke passende beroepsopleiding. In de meeste gevallen is motivatie, creativiteit en inspiratie minstens net zo belangrijk. Het schrijven als schrijver is over het algemeen alleen voorbehouden aan mensen die veel passie en liefde hebben voor het schrijversvak. Er zijn ook voldoende opleidingsmogelijkheden bij particuliere instellingen voor het beroep schrijver. Ook de boekhouding correct opzetten is een belangrijk punt als startende zzp'er. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig zelf doen met een boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een schrijver werkzaam kan zijn

Over het algemeen moeten schrijvers aangemerkt worden als ondernemer. Het beroep schrijver komt bijna niet voor in loondienst. Als een schrijver wel werkzaam is in loondienst zijn er meestal andere benamingen van toepassing. De klassieke schrijver zal niet snel werkzaam zijn voor bedrijven. Dit neemt niet weg dat het schrijven binnen veel overheden, bedrijven en instellingen belangrijk is. Als schrijver kan je ook gewoon hobbymatig actief zijn. In dat geval heb je verder niks te maken met mogelijke bedrijven. Een schrijver kan in veel gevallen ook aangemerkt worden als auteur. Ook het online uitgeven van tekst is tegenwoordig geen enkel probleem meer.

Competenties schrijver

De competenties als schrijver zijn niet eenduidig aan te geven, omdat deze nogal kunnen verschillen per soort schrijver. Het schrijven van een roman vraagt om andere competenties dan het schrijven van een reclameartikel of het schrijven van vakliteratuur. In zijn algemeenheid kunnen we wel stellen dat een schrijver over de benodigde creativiteit en doorzettingsvermogen zal moeten beschikken. Daarnaast moet een schrijver beschikken over veel motivatie en inspiratie. Zonder voldoende motivatie en inspiratie is het eigenlijk niet mogelijk om op een goede manier als schrijver werkzaam te zijn. Als een schrijver werkzaam is als ondernemer zul je ook over commerciële vaardigheden en algemene ondernemingsvaardigheden moeten beschikken. Ook het netwerken kan als schrijver belangrijk zijn. In dat opzicht zul je dus ook over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, inzicht, stressbestendigheid, kritisch, zelfstandigheid, marketing, plannen en organiseren en redigeren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als schrijver

Voor het beroep schrijver kunnen we niet echt spreken van een arbeidsmarktperspectief, omdat het arbeidsmarktperspectief geheel afhankelijk zal zijn van het soort beroep als schrijver en de genoten opleiding als schrijver. Daarnaast zijn er veel schrijvers actief als schrijver die wellicht ook een ander beroep uitoefenen. De doorgroeimogelijkheden als schrijver moeten gezien worden in het doorbreken als schrijver.

Arbeidsvoorwaarden en salaris schrijver

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat het beroep schrijver betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen in verschillende branches. Daarnaast kan het heel goed zijn dat een schrijver werkzaam is als ondernemer of hobbymatig actief is als schrijver. Het is ook niet mogelijk om voor het beroep schrijver een salarisindicatie te geven, omdat het beroep schrijver te algemeen is. Zie voor meer informatie de meer specifieke beroepen.

Eigen bedrijf starten als Schrijver

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Schrijver, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Schrijver

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Schrijver bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Schrijver.

Mijnzzp.nl